startpagina

Onze parochie

 


Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houllebergs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*


 


De sterke tijden en hoogdagen van het Kerkelijk Jaar

    
    
           

  
           

                

.................

 

                                                                   Klik op de logo's voor info of een overweging.                                                                       

***
  

      SINT-PANCRATIUS RANST zondag 8 uur: gebedsdienst en 11 uur: Eucharistieviering of gebedsdienst

      

 

                                                         MILLEGEMKERK zondag 9.45 uur: gebedsdienst 
Ons geloof vieren in onze Sint-Pancratiusparochie

Wij willen een levendige geloofsgemeenschap zijn die haar geloof in Jezus Christus viert, verkondigt en beleeft. Over de organisatie van de zondagsvieringen informeren wij als volgt:

  • De viering op zondagmorgen om 8.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk is steeds een gebedsdienst met communie, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
  • De viering op zondagmorgen om 9.45 uur in de kerk van Millegem is een gebedsdienst met communie, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
  • De viering op zondagmorgen om 11.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk is op de tweede en vierde zondag van de maand steeds een eucharistieviering , voorgegaan door een priester uit de omgeving (t.w. Wim Selderslaghs, Ivo Morael of andere). De andere zondagen van de maand is er een gebedsdienst, tenzij er omwille van een speciale gelegenheid toch een eucharistieviering gevierd wordt.


Het parochieteam werkte verschillende maanden aan de herschikking van taken en verantwoordelijkheden.
Hierover willen we u informeren.
Voor vragen of inlichtingen kan je vanaf 1 september steeds terecht bij onze plaatselijke contactpersoon: diaken Peter Houlleberghs
(Veldstraat 30 – 03 225 56 26).
Voor de gemeenschap in Millegem is Jan Van Haeren (Sint-Antoniusstraat 10 - 03 485 62 51) de coördinator.
De permanentie heeft plaats op vrijdagnamiddag  van 15 tot 18 u. en wordt verzekerd door Peter Houlleberghs en enkele vrijwilligers. Iedereen is steeds welkom en zal dan iemand op de pastorie (Gasthuisstraat 19 – 03 475 08 47) vinden voor een gesprek, voor een inlichting of voor een intentie...  
De voorbereiding op het doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk wordt op een levendige manier verzorgd via Godden op Zondag.
De coördinator hiervan is Peter Konings (Dullaard 21 – 03 475 18 47). 
Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich richten tot Marina Verhulst-Van Gansen (Tarwelaan 14 - 03 475 07 55).
Verloofden die willen huwen, kunnen zich richten tot Peter Houlleberghs (Veldstraat 30 – 03 225 56 26).
Voor uitvaarten kunnen begrafenisondernemers zich richten tot Bruno Devoght (Lindenlaan 2a – 03 485 76 45) om de nodige afspraken te maken.

Gegevens over onze organisatie zijn terug te vinden op deze website van de parochie ( www.parochieranst.be ).
Editie 2016/17 van de parochiegids is in omloop. Hierin kan alle informatie nagelezen worden.

Wat we de voorbije jaren hebben opgebouwd, willen we meenemen op onze weg opdat onze parochie een levendige geloofsgemeenschap blijft. Daarom is het heel belangrijk dat de verschillende werkgroepen of verenigingen met geestdrift en ‘goesting’ hun taak blijven opnemen.
Het parochieteam wil deze inzet zoveel als mogelijk ondersteunen. Misschien zullen we in de toekomst niet alles kunnen blijven doen wat we tot voor kort deden, maar zeker is dat onder de stuwing van Gods Geest ook nieuwe dingen zullen ontstaan of nieuwe initiatieven zullen groeien.
Het is het vaste voornemen van het parochieteam om hier in Sint-Pancratius  kerk te zijn op maat van onze mogelijkheden en gericht op de toekomst.

Namens het parochieteam van Sint-Pancratius
Peter Houlleberghs, diaken

Hof Zevenbergen
Weekdagen: 7.30 u. Morgengebed - 8.00 u. Eucharistieviering, niet op vrijdag en zaterdag - 17.00 u.
Vespers - 21.00 u. Dagsluiting
Zondag: 9.00 u. Morgengebed - geen Eucharistieviering - 17.00 u. Vespers - 21.00 u. Aanbiddingsgebed
Christelijke meditatie: stil gebed in de kapel van het convent, elke maandag van 20.00 u. tot 20.30 u.
Je bent steeds welkom voor persoonlijk gebed in de zusterkapel. Soms wijzigen de uren van de eucharistie (tijdens retraites), bel tel. 03 205 65 70 of e-mail: hof.zevenbergenATemmaus.be

 

***

  

Gemeenschappelijke  doopvieringen in Ranst

Doopviering
Een kindje dopen is een blij gebeuren. We danken onze God voor dit nieuwe, beloftevolle leven. We drukken in de doopviering uit dat dit kindje werkelijk een kind van God is. Maar tegelijk is het ook een thuiskomen in de groep van leerlingen van Jezus. Met het doopsel wordt de dopeling, bijgestaan door ouders en peter en meter, opgenomen in de kerkgemeenschap.
Om dit tweede aspect meer te benadrukken en om de doopvieringen te kunnen blijven organiseren, zullen we vanaf de maand februari in onze parochie  gemeenschappelijke doopvieringen organiseren, met twee of drie dopelingen te samen.
Deze doopvieringen gaan door telkens op de 3de zondag van de maand en beginnen steeds om 15 u.
Voor dit jaar zijn dat: 19 februari, 19 maart, 29 april, 21 mei, 18 juni, 16 juli, 17 september,
15 oktober, 19 november en 17 december.
Met de ouders spreken we af welke de doopkerk zal zijn: de Sint-Pancratiuskerk of de kerk van Millegem.
 
Doopvoorbereiding 
Het is goed dat de ouders van de dopeling een drietal maanden vooraf contact opnemen voor een eerste gesprek. Bij de voorbereiding van het doopsel vragen we de ouders om deel te nemen aan een Godden op Zondag.
Om de doopviering zelf voor te bereiden is er maandelijks een gezamenlijke voorbereiding: een doopgesprek dat steeds gebeurt op de 4de dinsdag van de maand voorafgaand aan de doopmaand, telkens om 20 u. in de pastorie van Ranst, Gasthuisstraat 19.
Contactpersonen:  Marina Verhulst, Tarwelaan 14, tel.: 03 475 07 55
                               Peter Houlleberghs, Veldstraat 30, tel.: 03 225 56 26

Doopsel


Lees hier een getuigenis van schrijver/zanger Luc De Vos zaliger van Gorki waarin hij het heeft over "leven en dood" en ook over "doopsel".

GEDOOPT

2017
21.05 Milla Van Reusel, dochtertje van Yannick Van Reusel en Steffie Leysen.
18.06 Lucie Van Sande ,dochtertje van Bart Van Sande en Liesbeth Bernaerts
18.06 Lotte Maes, dochtertje van Herman Maes en Karlien Van Remoortere
18.06 Lis Van Nuffelen, dochtertje van Dimitri Van Nuffelen en Laurie Schippers.
16.07 Mina Van Hove, dochtertje van Jan Van Hove en Leslie Geysen.
17.09 Cisse Van de Wouwer, zoontje van Sven Van de Wouwer en Joyce Engelen.
17.09 Alexander De Bruyn, zoontje van Stefan De Bruyn en Debra Erös.
17.09 Sam Anna Mina Decoster
17.09 Marie Lena Olivia Bogaerts
17.09 Benjamin Gregory Gagliuffi-Romero
17.09 Mikael Gregory Gagliuffi-Romero
15.10 Julian Daneels, zoontje van Steven Daneels en Charlotte Fransen
15.10 Olivia Vangestel, dochtertje van Jimmy Vangestel en Sien Cox
15.10 Mira Loredo Diaz, dochtertje van Pablo Loredo Diaz en Cynthia Vangestel
19.11 Elena Van Reusel, dochtertje van Jeroen  Van  Reusel en Tanya Voermans.
03.12 Rocco, zoontje van Michiel Sels en Ellen Van der Smissen.
03.12 Mick, zoontje van Sonny Van der Velden en Ineke Van der Smissen.
17.12 Orelie Luyten, dochtertje van Geert Luyten en Karen Proost.

2018
18.02 Freek Jaspers, zoontje van Thijs Jaspers en Joke Vantongerloo.
18.03 Senne Cuyvers, zoontje van Kevin Cuyvers en Heidi Schepens.
13.05 Elise De Paep, dochtertje van Karolien De Bie en Johan De Paep.
20.05 Henri, zoontje van Frederik Bernard en Nele Muyshondt.
20.05 Eliana Soares, dochtertje van Anthony Soares en Helena Perez Fernandez.
20.05 Jayden, zoontje van Charis Steels en Kim Sempels.
02.06 de drie kindjes van Kathleen Dirken en Bert Goossens.
17.06 Nora, dochtertje van Tom Walbers en Nathalie Struyf.
17.06 Karel en Erika, kinderen van Michael Pantens en Kimberly Goris.
19.08 Mats Somers, zoontje van Stijn Somers en Veronique Bats
19.08 Ella Somers, dochtertje van Stijn Somers en Veronique Bats
19.08 Fien Goossens, dochtertje van Peter Goossens en Annemarie Verstrepen
16.09 Ella Vandenborre Kuczyk, dochtertje van Adrian Kuczyk en Karen Vandenborre
07.10 Alexander Van Dijck, zoontje van Kenny Van Dijck en Elke Michielsen
21.10 Senn Pol Van den Bergh, zoontje van Filipe Teixeira Soares en Evy Van Sant
16.12 Arthur Denise, zoontje van Maxim Peeters en Debby Bogaerts

We wensen de gelukkige en fiere ouders van harte proficiat!


                                                                                         ***

In 2019 is het op zaterdag 4 mei Eerste Communie in Ranst.

In 2020 is het op zaterdag 25 april Eerste Communie in Ranst.


 

***In 2019 is het op zaterdag 18 mei in Ranst Vormsel voor vormelingen van Ranst en Oelegem.

In 2020 is het op zaterdag 9 mei in Oelegem Vormsel voor vormelingen van Ranst en Oelegem.

Wie wil inschrijven voor de eerste communie of het vormsel kan zich richten tot:
Peter Konings - Dullaard 21- Ranst - 03 475 18 47 - peter.konings1ATtelenet.be

 

***

 naar boven ^

                                                                                                                  

Minstens 6 maanden vooraf aanvragen bij de diaken. Na een eerste contact nemen de verloofde deel aan een 'Godden op Zondag'.

Aanbevolen lectuur: "Gezocht: Liefdesrelatie met toekomst" door Ilse Cornu. Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen - Tel.: 03 210 08 14

Een pakket voor huwelijksliturgie kun je hier raadplegen. (Met dank aan de Sint-Paulusparochie te Antwerpen.)
Wij kunnen de verloofde aanbevelen een weekend te volgen van "Encounter Vlaanderen".
Alle info op www.samennaarmeer.be
Bekijk een fotomontage met voorstelling van alle programma's.

 

***

 

In de week vóór Pasen wordt een boeteviering gehouden.

***

Gemeenschappelijke viering om de 2 jaar. Bij ernstige ziekte, neem contact op met het Parochieteam of met Ziekenzorg.
In 2016 vond de ziekenzalving plaats op 17 april.
Op de ziekenzalving worden alle mensen uitgenodigd die ziek zijn of zich door ouderdom verzwakt voelen. De Ziekenzalving is immers het sacrament van Gods nabijheid in deze levenssituatie. Zoals elk ander sacrament, is ook het sacrament van de Ziekenzalving de uitdrukking van ons geloof dat God de mens nabij is en blijft op de wijze waarop Hij mensen nabij was in wat Jezus zei en deed tijdens zijn leven. We vieren er Gods nabijheid, ook in dagen dat het niet goed gaat in het leven.
Langdurige en ernstige ziekte, het ouder-worden maken het leven voor mensen anders: gekwetst, broos, zonder uitzicht misschien. In het sacrament van de zieken drukken we ons geloof uit dat God voor deze mensen, zeker voor deze mensen, een aanwezige God is en blijft. We blijven God na aan het hart liggen, ook in zorgen, in pijn en verdriet, ook als het lichaam het laat afweten. Ook dan blijft God-Jahweh zijn naam herhalen: “Ik ben er voor jou, daarop mag je rekenen.”
In dit sacrament laten we ook aan mekaar zien dat we voor mekaar zorg willen blijven dragen: mensen leggen mekaar de handen op. En in het teken van de zalving laten we zien dat we mekaar helend en zalvend nabij willen zijn.
Zo is de Ziekenzalving niet alleen het sacrament van de ontmoeting van God met de zieke, maar ook het “sacrament “ van de zorg van vele mensen voor de zieke. Daarom is het ook zo zinvol de Ziekenzalving samen te vieren.
Wie, samen met anderen, dit sacrament wil ontvangen, verwittigt het secretariaat van Ziekenzorg, een van de mensen van Ziekenzorg of de diaken.
Secretariaat van Ziekenzorg: Salvialaan 3 te Ranst, Tel. 03 485 53 89.


Ziekencommunie aan huis

Op zondag na de 3e donderdag van de maand. Vragen aan verantwoordelijken Ziekenzorg of leden van het parochieteam.

naar boven ^

***

Voor afspraken m.b.t. de uitvaartplechigheid kan door de begrafenisondrnemer contact opgenomen worden met Bruno Devoght- Van Genechten, Lindenlaan 2a - 2520 Ranst - Tel. 03 485 76 45 - E-mail bruno.devoght67ATgmail.com.
Mensen die rouwen om het heengaan van een geliefde en behoefte hebben aan een gesprek, kunnen vragen om het bezoek van iemand van de contactgroep "Rouwen". Geef dan een seintje aan diaken Peter Houlleberghs (03 225 56 26).

Voor de overledenen van onze parochie sedert 1 januari 2019: Bloemen op een graf

***

Van 1 mei tot einde september om 18.30 u. wordt aan de Lourdesgrot, ter hoogte van Hof Zevenbergen, het rozenhoedje gebeden.

***

     

     Sint-Pancratius 

       Patroonheilige van de parochie. Naamfeest op 12 mei, gevierd op de eerstvolgende zondag.
       Lees meer over Sint-Pancratius.

    

         Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel-Opgenomen                            

               Patroonheilige van Millegem. Naamfeest op 15 augustus (moederdag).
              

          Sint-Antonius - Abt
               wordt in Millegem bijzonder vereerd.
               Hij wordt gevierd op 17 januari. Viering in Millegemkerk op de eerste zondag na
               16 januari om 9.30 u.
               Lees meer over Millegem en over de Millegemvrienden.

                                                                                           
  

 
       
Copyright © 2018