startpagina

Onze parochie

 


Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houlleberghs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federatie Ranst-Zandhoven en andere links

Federatie Ranst-Zandhoven (= de fusiegemeenten) wordt gevormd door de parochies Onze Lieve Vrouw Geboorte te Broechem, Sint-Gummarus te Emblem, Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen te Oelegem, Sint-Pancratius te Ranst, Sint-Amalberga te Zandhoven, Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen te Pulderbos, Sint-Petrus en -Paulus te Pulle, Sint-Stefaan te Massenhoven, en Sint-Willibrordus te Viersel.

Het federatieteam wordt gevormd door: gegevens werden ons nog niet verstrekt.

Federatiecoördinator: Joanna Ooms - Veerstraat 124 - 2240 Viersel - 03 485 59 79 - joannaoomsATtelenet.be

Onze parochie deelt dezelfde pastoor, Marcel Van Peer, met de parochie Sint-Petrus en -Paulus te Pulle.

Zij die op zoek zijn naar de parochie tot dewelke hun straat behoort, kunnen voortaan terecht op de website van het bisdom Antwerpen.
Hiervoor gebruik je de link http://www.kerknet.be/bisdomantwerpen/content.php?ID=24690    Bij de website van het bisdom Antwerpen vind je deze lijst terug onder de rubriek “Straten en parochies.”

De katholieke Kerk in België

 

Hier vind je allerlei links naar websites van bisdommen, decanaten, parochies, kloosters, gemeenschappen, enz.
Er staan ook websites bij over spiritualiteit en religie, jongerenkerk, derde en vierde wereld, jeugdbewegingen en aanverwante.

Adem-tocht: een christelijke geloofsbeweging voor alle jong en minder jonggepensioneerden.

Artway: verbinden van geloof en kunst, ogen, hart en brein openen voor de schoonheid die tot God kan leiden.

ATD Vierde Wereld: is een internationale Niet-Gouvenementele Organisatie (NGO) voor armoedebestrijding.
Ze is niet gebonden aan geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Bijbel en cultuur: vraagbaak om meer te weten over de bijbel en zijn invloed op onze cultuur; gebruik van de nieuwe bijbelvertaling.

Bijbelhuis Zevenkerken: permanente tentoonstelling, alle info.

Bond zonder Naam: maatschappij-kritische pluralistische organisatie die uitnodigt tot reflectie. Actie tegen EENZAAMHEID

Braambos: wekelijks radioprogramma op VRT-Radio 1 (na het nieuws van 19 uur op zondag)
en tweewekelijks een tv-uitzending op Eén (elke zondagochtend rond 9 uur en op Canvas elke zondagavond rond 23 uur).

Broederlijk Delen: gelooft dat mensen in het Zuiden hun eigen toekomst kunnen veranderen door ze zelf in handen te nemen.

Bronnen van katholiek nieuws: Toegang tot ongeveer alle bronnen van katholiek nieuws: algemeen, religieus, christelijk , katholiek.

Caritas International: Helpt de slachtoffers van oorlogen, natuurrampen en armoede in eigen land of op de vlucht en biedt onmisbare materiële en niet-materiële hulp. Ondersteunt in België de migranten door hen een humaan antwoord te bieden, aangepast aan hun migratietraject.

Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV): vormingsinstelling voor volwassenen.

Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10

De Ark: een internationale organisatie van leefgemeenschappen waar mensen met en zonder verstandelijke handicap op bijzondere wijze elkaars leven delen.

De Korenaar: realiseert en produceert religieuze audiovisuele programma's voor parochies en verenigingen.

DVC Zevenbergen: dienstverleningscentrum voor mentaal gehandicapten.

De 4de pijler: is een verzamelnaam voor alle ontwikkelingsinitiatieven die ondernomen worden naast die van de overheid (1ste pijler),
de internationale organisaties (2de pijler) en de niet-gouvernementele organisaties (3de pijler).

Encounter Vlaanderen: biedt weekends aan voor jongeren van 18 tot 30 jaar, voor alleenstaanden, voor koppels in de startblokken en voor koppels in een duurzame relatie. Het gaat telkens om persoonsvorming, communicatie en relatie. Bekijk een fotomontage over alle programma's.

Filmmagie:: adviseert rond film, video en dvd.

Focolare: het ideaal van de eenheid, de droom van de universele broederlijkheid vormen het hart van de spiritualiteit van deze beweging.

Geestelijke Gezondheid (Vlaamse Vereniging voor): vragen rond geestelijke gezondheid beter vatten en bespreekbaar maken.

Gewijde ruimte: gebedswebsite van de Jezuïeten, dagelijks een ignatiaanse meditatie.

Gezinsbond: is een pluralistische en zelfstandige vereniging van gezinnen die ijvert voor maximale ontplooiingskansen voor alle gezinnen en hun leden.

Gezinspastoraal: Interdiocesane Dienst die vanuit de christelijke inspiratie ondersteuning biedt aan de diocesane diensten voor gezinspastoraal in de Vlaamse bisdommen;
houdt voeling met andere gezinspastorale inititatieven.

Godpod (live on air!): eerste jeugdwerkradio en -podcast in Vlaanderen; iedere woensdagavond te beluisteren van 19 tot 21 uur.

Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen: organiseert korte bijscholingen voor gezin, relaties en opvoeding.

Interdiocesaan Pastoraal Beraad: een forum van christenen die zich engageren in de veranderende contexten, in de kerk als dienst aan de wereld.

Interdiocesane Jeugddienst: alle jeugdpastorale initiatieven in Vlaanderen, begeleiding van groepen, pluswerking, koorzang, animatie, Taizé, Assisi, tentenkamp, documentatie, "om antwoord" (tijdschrift), rouwproject.

Kerken in Vlaanderen: foto's en andere gegevens van (bijna) alle kerken in Vlaanderen.

Kerknet:  website van de kerk in Vlaanderen, met actua, liturgie, catechese, bijbel en bezinning, cultuur en toerisme, enz...

Koninklijk Harmonieorkest De Nachtegaal Ranst

Laat je onderdompelen: een initiatief van Bisdom Antwerpen omtrent Dagelijks brood, Aswoensdag, Oud Testament, Doopbeloften, Drie catecheses.

Leef: zorgcentrum te Ranst voor volwassenen met een verstandelijke handicap.

Les Voix Perdues: vier mannen zingen a capella - o.a. oorlogsliederen omwille van de vrede: Known unto God.

Millegem Ranst: alle informatie omtrent het Millegemkerkje en Millegemveld.

Museumpark Orientalis: museum te Nijmegen dat een moderne kijk biedt op de drie religies die bepalend zijn geweest voor de identiteit van hedendaags Europa: jodendom, christendom en islam.

Nabbi: religieuze website voor kinderen.

Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede: is een netwerk van solidariteitsorganisaties die samenwerken met de Vlaamse katholieke kerkgemeenschap.

Op ontdekking naar open kerken bij ons en elders in Europa.

Overhoop is een magazine over/hoop, de dubbelzinnige motor van elke verandering, en dus van het leven. Het vertrekt vanuit wat mensen hier en nu ervaren. Het zoekt inspiratie in de ontmoeting met personen en groepen die op een aanstekelijke manier in het leven staan. En het stelt de vraag hoe dit alles aansluit bij het geloofsverhaal dat in de Bijbel verteld wordt.

Oxfam-Wereldwinkels: democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.

Partenia: het virtuele bisdom van Mgr Gaillot.

Pax Christi Vlaanderen: beweging voor vrede, verzoening en mensenrechten.

Radio Maria: te beluisteren via uw PC of op 675 AM of 104,6 FM of Kabel Telenet preset 912 - http://www.radiomaria.nl/#Luister live

Radio Spes: te beluisteren op FM 105 (voor Brussel en omgeving) en is wereldwijd via internet te beluisteren van 7 tot 23 uur.
Indien je geen geluid ontvangt plaats dan deze link http://www.itaf.be/radiospes.m3u in "URL openen", te vinden in het menu "bestand" van Windows Media Player (klassieke weergave).

Relevant: over geloof, kerk en maatschappij - bisdom Antwerpen

RK-Kerkplein: opiniestukken die uitnodigen tot nadenken, dialoog en discussie.

Sint-Egidiusgemeenschap: christelijke lekengemeenschap; gebed, zorg voor de armen en de wereldvrede staan centraal.

Sporen van God: over christendom en kerk, de weg met God, spiritualiteit en mystiek, erotiek en geloof, dichters, natuurfilms, lezingen, foto's, iconen, kunst, columns en persoonlijke verhalen.

Taizé: oecumenische internationale gemeenschap.

Tertio: christelijk opinieweekblad.

Tijdschrift voor geestelijk leven:

Tijd voor God: gebed en reflectie.

Vredescentrum van de provincie en de stad Antwerpen

Welzijnszorg: bestrijdt armoede en uitsluiting in Vlaanderen en Brussel.
Een gezonde woning, een inkomen en goede gezondheidszorg zijn fundamentele mensenrechten.

Wereld-Delen (Recht & Welzijn): pluralistische aanpak van plaatselijke en wereldwijde kansarmoede.

naar boven ^


 
       
Copyright © 2018