startpagina

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houlleberghs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

startpagina

 

VOORGANGERS IN DE UITVAARTLITURGIE

In een priesterarme kerk zijn er vele mensen nodig om de belangrijke en zinvolle activiteiten van het parochieleven blijvend mogelijk te maken. Zo zijn er al langere tijd mensen die verantwoordelijkheid nemen in catechese en dooppastoraal, in rouwbegeleiding en ziekenzorg. We hebben predikanten en gebedsleiders.

Van oudsher is de rituele vormgeving van het laatste afscheid ingebed in de pastorale zorg van de kerkgemeenschap voor zieken, stervenden en rouwenden. De kerk hecht er veel belang aan stervenden niet alleen te laten, maar ze integendeel te omgeven met zorg en gebed. Het bidden en vieren van de kerk bij stervenden en doden heeft wezenlijk steeds als bedoeling gehad: gedoopten tijdens hun afscheid van het leven biddend te begeleiden tot over de grens van de dood.

In december 2011 heeft onze bisschop drie van onze parochianen gemandateerd als voorganger in de uitvaartliturgie: Bruno Jacobs, Greet Van Genechten en Jan Van Haeren.
Zij hebben de opleiding gevolgd om in dat vieren van de afscheidsliturgie voor te gaan, en ze zijn bereid die taak op te nemen. Zij willen het mee mogelijk maken dat ook in de toekomst het afscheid van het aardse leven in onze parochiekerk kan blijven gevierd worden.

 

VOORGANGERS IN BEGRAFENISSEN                         

 Greet Devoght-Van Genechten - Lindenlaan 2A - 03 485 76 45 - greetvgATmsn.com
 Jan Van Haeren-Mortelmans - Sint-Antoniusstraat 10 - 03 485 62 51 - jan.vanhaerenATtelenet.be

OPLUISTERING VAN DE UITVAARTLITURGIE

Bij overlijden, en m.b.t. de afspraken aangaande de uitvaartplechtigheid kan door de begrafenisondernemer contact opgenomen worden met Bruno Devoght-Van Genechten, Lindenlaan 2a - 2520 Ranst - Tel. 03 485 76 45- E-mail greetvgATmsn.com
Overledenen in onze parochie sedert

1 januari 2018


2018
04.01 Jos Andriessen (°12-11-27), weduwnaar van Stanske Stroeckx
05.01 Jos Van Giel (27-11-24), weduwnaar van Leonie De Cat
08.01 Marcel Vanlommel (°21-10-40), echtgenoot van Agnes Verheyen
16.01 Ludwig Laurens (°27-8-50), echtgenoot van Hilde Van Herbruggen
22.01 Chris Rottiers (°10-9-61), partner van Christine Van den Keybus
24.01 Ivette Van Barel (°18-12-43), echtgenote van Ivo Brijs
01.02 Honoré Vangestel (°13-2-47), echtgenoot van Jenny Coeckelbergs
08.02 Freddy Smits (°10-3-46), echtgenoot van Michèle Block
12.02 Irène De Hondt (°21-6-28), weduwe van Willy Michiels
19.02 Louisa Keteleer (°18-10-18), weduwe van Eugène Dellafaille
27.02 Robert Smout (°30-7-48), echtgenoot van Angelina Van Hoof
02.03 Pieter Van den Eynden (°14-12-27), weduwnaar van Maria Mariën
13.03 Monique Van den Broeck (°14/10/45), weduwe van René Van Rymenant
10.04 Maria Brants (°2-10-27), weduwe van Juul Van Reusel
17.04 Maria Storms (°26-4-23), weduwe van Jos De Cock
27.04 Jules Geysels (°6-5-28), weduwnaar van Maria Govaerts
21.05 Josephina Verheyen (°5-3-39), weduwe van Frans Aerden
23.05 Bob Somers (°28-7-37), weduwnaar van Imelda Wyckmans, ex-partner van Hilda Van Lierde
01.06 Mariette Ocquet (°11-7-36), weduwe van Jan Baptist Van Camp
01.06 Louis Embrechts (°29-5-20), weduwnaar van Josephine Vercammen
04.06 Marcel Pauwels (°14-4-20), weduwnaar van Anna Simon
19.06 Hortense Bierinckx (°11-11-30), echtgenote van Frans Van de Wouwer
07.07 Maria Bats (°7-10-26), weduwe van Marcel Buyens
27.07 Achille Van der Auwera (°22-9-31), weduwnaar van Maria Van Beeck
12.08 Josée Van Looy (°1-10-33), echtgenote van Stan Van Eccelpoel
19.08 Clement Verelst (°18-9-41)
31.08 Raymond Van Looy (°21-5-37), echtgenoot van Anita Vlaminckx
04.09 Rosa Peeters (°28-6-27), weduwe van Leon Brants
05.09 Gaston Ceuppens (°23-11-45)
11.09 Lisette Van Den Putte (°7-7-32), echtgenote van Leon Sempels
28.09 Wieza Celis (°12-12-30), echtgenote van Rik Claes
05.10 Louisa Oris (°5-1-27), weduwe van Gaston Lembrechts
15.10 Eliana Aerts (°11-12-37)
20.10 Lisa Borremans (°18-12-30), weduwe van Robert Brouwers
08.11 Bruno Jacobs (°29-10-42), echtgenoot van Jacqueline Van de Vel
13.11 Paula Van Esbroeck (°2-4-23), weduwe van Staf Michiels
26.11 Willy Van der Auwera (°18-3-30), echtgenoot van Hilda Luyckx
23.12 Henri Kesselaers (°29-5-45), echtgenote van Irène Broeckx

2019
03.01 Xavier De Schutter (°29-4-50), echtgenote van Daniëlle Ackermans
09.01 Florentine Van Dyck (°26-3-38), weduwe van René Caers
12.01 Irena Dom (°28-1-29)
21.01 Marcel Beirinckx (°25-9-41)
23.01 Georges Beullens (°13-12-44), echtgenoot van Marleen Verhaegen
31.01 Frans Van de Wouwer (°24-10-29), weduwnaar van Hortence Bierinckx
05.02 Josephus Aerts (°14-08-27 ), echtgenoot van Caroline Cautereels
08.02 Ludovic Geysels (°4-1-42), echtgenoot van Walda Van Genechten
12.02 Fernand Peffer (°7-6-22), partner van Maria Steen
28.02 Lisette van den Broeck (°2-6-31), echtgenote van Fernand Willemen
05.03 Hilda De Boo (°19-12-30), weduwe van Renaat Jacobs
11.03 Maddy Lambregts (°27-2-49), echtgenote van Francis Rutgeerts
12.03 Maria Drofmans (°12-2-27), echtgenote van Eugéne Peeters
17.03 Bernard Jennis (°4-1-42), echtgenoot van Rosa Janssens
19.03 Maria Vermylen (°1-3-24), echtgenote van Karel Vleminckx
20.03 Maria Coenen (°5-3-31), weduwe van Albert 'Pol' Verdonck
26.03 Magy 'Mutti' Clees (°19-7-33), partner van Gustaaf Van Camp
18.04 Palmyre Leysen (°28-12-37), weduwe van Alfons Rosiers
18.04 Yannick Van Den Bosch (°5-8-94)
02.05 Thérèse Abrams (°4-6-31), weduwe van Honoré Vervaet
11.05 Maria Brusselaers (°17-9-27), weduwe van August Baeten
07.06 John Mans (°7-6-32), echtgenoot van Yvette De Jonghe
13.06 Frans Verlinden (°13-4-27), echtgenoot van Josephina De Cuyper
04.07 Jozef Tackx (°8-8-43), echtgenoot van Viviane Saenen
15.08 Marie-Louise De Weyn (°30-12-21), weduwe van André Cerpentier
31.08 Roza De Herdt (°12-2-34), echtgenote van Gerard Van Eester
01.09 Jacques Coens (°19-7-30)
05.09 Ivonne Janbroers (°21-8-33), weduwe van Charles Van Den Broeck
24.09 Staf Janssens (°28-03-46), weduwnaar van Chris Smets
28.09 Tony Davis (°13-7-56), echtgenoot van Lieve Laruelle
29.09 Willy Van de Weerd (°16-04-40), echtgenoot van Maria Van Nuffelen
12.10 Staf Heylen (°6-1-35), echtgenoot van Lea Dillen
14.10 Chris Michielsen (°25-3-33), weduwnaar van Maria Verschueren
17.10 José Andriessen (°17-8-44)
03.11 Ludo Van der Velden (°22-10-46), echtgenoot van Gaby Van Gemert
12.11 Jef Biesmans (°13-12-31), echtgenoot van Rosa Caes
13.11 Christine Van der Elst (°21-2-27), weduwe van Frans De Backer


Wij bieden de familie en vrienden onze oprechte deelneming aan en bidden dat God hen blijvend leven moge schenken in Zijn grote Liefde.

Mensen die rouwen om het heengaan van een geliefde en behoefte hebben aan een gesprek, kunnen vragen om het bezoek van iemand van de contactgroep "Rouwen". Geef dan een seintje aan Diaken Peter Houllebergs (03 225 56 26).


Oproep van onze "Contactgroep rouwen"

Wij willen graag onze groep van rouwbegeleiders versterken.
Mensen die rouwen om het heengaan van een geliefde zijn dankbaar voor een luisterend oor. Hen nabij zijn kan wat licht doen stralen in hun eenzaamheid.
Wie op deze manier dienstbaar wil zijn, contacteert diaken Peter Houlleberghs (03 225 56 26).


Als je partner overleden is

Van 23 tot 25 maart 2018 is er Verder leven zonder jou - weekend voor mensen van wie de partner overleden is. Dit weekend wil door de ontmoeting met lotgenoten de kans bieden om stappen te zetten op weg naar de heling en verwerking van het partnerverlies. Tijdens het weekend wisselen praten, luisteren, stilte en beweging elkaar af. In kleine groepen wordt de tijd genomen om de eigen ervaringen en gevoelens te verwoorden en
om naar elkaar te luisteren. Wie dat wenst, kan zich na het weekend inschrijven voor vier zaterdagnamiddagen die gelden als nazorg.
Het weekend start vrijdagavond om 19 uur en loopt tot zondag 19 uur in Hof Zevenbergen in Ranst. De begeleiding is in handen van Marijke Marijnissen, Frida Mortelmans en Kris Clinckspoor. Deelnemen kost 155 euro (volpension). Inschrijven kan tot uiterlijk één week voor aanvang van het weekend bij CCV in het bisdom Antwerpen, tel. 03 287 35 83 of antwerpen@ccv.be.
Informatie over het weekend bij Marijke Marijnissen (tel. 03 297 45 12 of 0498 38 45) of bij Min Storms via verderlevenzonderjou@ccv.be.
Dit weekend wordt twee keer per jaar georganiseerd. Voor de volgende data en voor alle info kunt u kijken op   http://www.ccv.be/antwerpen/verder+leven+zonder+jou    Klik hier voor de folder.

Nuttige link: Rouwzorg Vlaanderen.     

Verlies verwerken is niet loslaten. Het is anders leren vasthouden, in de herinnering in plaats van in de werkelijkheid. Manu Keirse


Glasraam Sint-PancratiuskerkJezus wordt van het kruis afgenomen.
“Videte si est dolor sicut dolor meus” of: Ziet of er een smart is gelijk aan de mijne.

Dit glasraam, in de zuidelijke zijbeuk van onze kerk, werd getekend door L. Grosse uit Brugge. Het raam zelf werd vervaardigd door de firma Ladon uit Gent. Het raam is een naamloze gift van de parochianen tijdens de jaren dat Z.E.H. Verwimp pastoor was, namelijk van 1929 tot 1943.

(Klik op de foto voor een grotere afbeelding)


naar boven ^

 
       
Copyright © 2018