startpagina

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houlleberghs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Millegemvrienden

MILLEGEM - RANST

Millegem werd reeds vermeld in 1202. Het kerkje werd gebouwd tussen de 13e en de 16e eeuw. De parochie Millegem strekte zich uit over het grondgebied van de gemeenten Ranst en Vremde, doch werd in 1805 als parochie afgeschaft. Het kerkje viel juist binnen de grens van de gemeente Ranst en werd van toen als hulpkapel door de pastoor van Ranst bediend.

In 1684 werd het schip van de kerk afgebroken en vanuit de fundamenten geheel heropgebouwd. In 1720 werden voor de kerk van Millegem drie - op doek geschilderde - antependia vervaardigd en twee jaar later maakte men voor de kerk van Millegem twee processiekruisen in koper, deze zijn thans nog in het kerkje aanwezig. Rond die zelfde tijd werd ook een biechtstoel geplaatst.

Het 17e eeuwse hoofdaltaar werd in 1995 gerestaureerd. Het heeft een schilderij met de afbeelding van de Hemelvaart van Maria. Dit schilderij is een kopie naar een origineel van Rubens en werd ook reeds in de 17e eeuw geschilderd. Het altaar werd slechts einde van de 18e eeuw in de kerk van Millegem geplaatst.

Tegen de buitenkant van het koor staat een 16e eeuwse calvarie. Deze werd eveneens slechts einde 18e eeuw in Millegem geplaatst. Bij de restauratie van deze beeldengroep in 1989 werden de originele beelden binnen in de kerk gebracht, links op het koor. Buiten werden polyesther kopieën aangebracht.

In 1837 werd een nieuw orgel in de kerk van Ranst geplaatst en het oude orgel werd toen vanuit Ranst naar Millegem overgebracht. Dit orgel was in 1713 gebouwd door de befaamde orgelbouwer Carolus DILLEN uit Mechelen. Het wordt aangeblazen door een drievoudige met de hand bediende blaasbalg.

Door het Koninklijk Besluit van 20 maart 1935 werd de kerk van Millegem - dus ook inbegrepen het orgel - als monument geklasseerd. Vele kenners noemden dit orgel een historisch zeer waardevol instrument. Eind 2002 werd door de Kerkfabriek een aanbesteding gedaan voor de restauratie van dit orgel. Mei 2006 werd dit na vele decenia terug bespeelbaar.

Tijdens de Franse Omwenteling worden de twee klokken uit de toren weggehaald, doch in 1805 schenkt de weduwe van baron Carolus Jan Baptist de Gilman de Zevenbergen een nieuwe klok voor de kerk van Millegem. Dit klokje overleefde de oorlogen 1914-18 en 1940-45.

In het kerkje bevinden zich nog 18 oude grafstenen uit de 17e en 18e eeuw, waarvan verscheidene met een ploeg versierd zijn. Het kerkhof rond de kerk bleef nog tot 1932 in gebruik om de bewoners van het gehucht Millegem die dat wensten te begraven.

Millegemkerk ligt langs het toeristisch fietspad "Het boomgaardpad". Het kerkje kan bezocht worden vóór en na de wekelijkse vieringen: zondag om 9.30 u.

 

v.z.w. ‘DE MILLEGEMVRIENDEN’

In 1805 werd het kerkje van Millegem als parochiekerk gesloten, doch in 1953 werd - op aanvraag van de buurtbewoners - het kerkje opnieuw opengesteld voor de wekelijkse eredienst.

In 1980 werd een v.z.w. ‘DE MILLEGEMVRIENDEN’ opgericht met als doel :

‘Het verlenen van financiële en materiële steun in direkt verband aan het kerkje te Millegem-Ranst, als kerkgebouw en historisch monument.’

De Millegemvrienden organiseren de jaarlijkse SINT-ANTONIUSVIERING die tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend is. Het is een reeds eeuwenoude traditie, waarbij offergaven aangebracht worden tijdens de H. Mis en die dan na de mis aan de sacristiedeur per opbod worden aan de man gebracht, ten voordele van het kerkje.

Het feest van Sint-Antonius wordt gevierd op 17 januari, doch indien dit feest op een weekdag valt wordt de viering naar de daaropvolgende zondag verschoven.

De WINTERCONCERTEN die in 1986 werden gestart zijn eveneens uitgegroeid tot een traditie die door de liefhebbers van klassieke muziek erg worden gewaardeerd en men doet verre verplaatsingen om in het kerkje van Millegem van deze muzikale hoogdagen te komen genieten. Dit succes heeft twee oorzaken: enerzijds is er de buitengewone akoestiek van het kerkje en anderzijds is er een team van Millegemvrienden die er telkens in lukken om de beste solisten en groepen naar Millegem te brengen.

Voor inlichtingen over deze concerten kan men terecht bij:
De Boo, Sint-Bernardsstraat 93, 2531 Vremde – tel. 03 485 58 11
e-mail: carl@de-boo.be

Het tweemaandelijks mededelingsblad ‘DE MILLEGEMVRIEND’ is gestart in 1988. De activiteiten in en rond het kerkje worden erin aangekondigd alsook bijdragen over mensen en gebeurtenissen van Ranst en Millegem van kort of langer geleden. Dit tijdschrift verschijnt zes keer per jaar, rond het einde van de pare maanden. Het aantal abonnementen op ons blaadje bedraagt thans iets meer dan 200 geïnteresseerden. Wil jij ook tot die lezers behoren dan kan je voor het jaar 2012 uw abonnementsbijdrage storten : 16 euro op onze rekening BE87 7331 3113 1094. Als kennismaking kan je bij ons ook de nummers van de twee laatste jaren (2 x 6 stuks) bestellen samen voor 16 euro. Storten op zelfde rekening of telefoneren naar Frans Schelfhout, Herentalsebaan 115, 2520 Ranst – tel. 03 353 17 70
e-mail: frans.schelfhout@telenet.be

Meer info over Millegem: www.millegemranst.be


naar boven ^

 
       
Copyright © 2018