Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houllebergs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

Een jaar van barmhartigheid!
Lees hier meer!

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŽ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen
die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŽ en
de rest van de wereld!

Welkom aan de families
Ahmad en Alhejeh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Alvorens je veronderstelt,
bestudeer de feiten.
Alvorens je oordeelt,
begrijp waarom.
Alvorens je iemand kwetst, voel.
Alvorens je spreekt, denk na.

 

 

Vorige week:

Eén van onze sterkste wapens
is niet het debat maar de dialoog.
En in een ware dialoog zijn beide partijen bereid te veranderen.

 

 

Het leven wordt gemakkelijker
en je slaap rustiger als je de excuses aanvaardt die je nooit werden aangeboden.
Valse beschuldigingen worden geformuleerd door afgunstige, ondertekend door dwaze en geloofd door onverstandige.
Ooit keren ze als een boemerang in hun leven terug, immers, door hun vermetel vertrouwen worden ze
er zelf slachtoffer van want ze verwarren macht met gezag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden ...

Heer,
help ons verschillen te aanvaarden, vooral verschillen dicht bij ons.
Help ons in dialoog te blijven,
zelfs waar dit onmogelijk schijnt.
Help ons, ons hart open te houden
en de verdraagzaamheid rondom ons te doen groeien, zodat we anderen beter aanvaarden
en conflicten zien
als bron van uitwisseling,
met respect voor de ander.

Heer, aanvaard de vreugde van de uitwisseling wanneer wij de ander ontmoeten, over onze verschillen heen. Help ons de waarheid te zoeken, geef ons de moed en het geduld om naar elkaar te luisteren.

Missio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stappenplan C

RKC en IPB
van het Kerkenbeleidsplan

Bron: Kerknet 16-6-17
Diversiteit als sterkte, in overleg
met alle betrokkenen.

 

 

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren?
Klik hier voor informatie.
7-6-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                        Laatste update: 4-12-2017


                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

 


Advent 2017

Er was een tijd dat mensen in deze donkere dagen
bij het schemerlicht en bij het halfopen deksel van de kachel
niets anders deden dan verlangen:
uitkijken naar het groen van de lente
en het lengen van de dagen.

Nu scheppen wij iets van dezelfde sfeer
met schemerlicht en gekleurde kaarsen.
Maar ons verlangen is zoveel meer,
reikt zoveel verder dan de lente
en het lengen van de dagen.

Wij verlangen in de duistere momenten van onze dagen
naar een land en een leven van goedheid en vreugde.

Laat morgen al het duister opgehelderd zijn,
de diepste oorzaken ervan bekend,
de juiste besluiten genomen en oordelen geveld,
zodat ons land gezond, herademen kan
en ons leven gekleurd, oplichten zal.

Er zit in elke duisternis een eigen dynamiek, onweerstaanbaar groeit de morgen uit de nacht en de lente uit de winter.
Zo heeft God zijn schepping uitgedacht…

Diezelfde rusteloze dynamiek zit in de mensen: onweerstaanbaar groeit bij elke ongerechtigheid een onbehagen en een weerstand en een wil
om eindelijk en voorgoed gerechtigheid te doen.

Wij bidden om advent, om Licht dat groter is dan het licht van de mensen en om Liefde uit den hoge, mooier dan de lente!

(Naar Manu Verhulst.)

 

Een levende adventskrans

Tijdens de advent willen we ook dit jaar in onze parochie een bewegende, een levende adventskrans maken. We laten vier kaarsen rondgaan, één in elke windrichting, ieder met een eigen parcours. 

Op zondag 3 december, dit is de eerste zondag van de Advent, krijgen vier personen uit onze parochie een kleurrijke kaars. Die kaars blijft hoogstens één of twee dagen bij hen, want ze geven die door.
Misschien krijg jij die kaars. Wie weet…Wanneer die kaars bij jou is, kan je ze in je eentje of samen met anderen aansteken. Rond de brandende kaars kan je met elkaar even praten over wat Kerstmis voor jou betekent.  Of je kan er gewoon stil van worden en genieten van het licht en de warmte… 
Daags nadien vervolgt de kaars haar tocht. Ze wordt doorgegeven aan iemand anders die je zelf mag kiezen: een buur, een vriendin, een ander gezin, een ander lid van je vereniging, een collega, … die op zijn of haar beurt hetzelfde doet als wat de avond tevoren gebeurde.

Zo geven we elkaar wat licht en warmte door, verbinden we mensen met elkaar en maken we vier kringen van hoop,  een levende adventskrans in Ranst op weg naar Kerstmis.

De kaarsen beëindigen hun tocht op Kerstavond 24 december wanneer ze in de kerk rond de kerststal zullen opgesteld worden.

Je bent nu alvast uitgenodigd op Kerstavond om 20.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk.

Bij de kaars hoort ook een Reisgids. 
Daarin kan je op de datum dat de kaars bij jou is, je naam en adres noteren. Er is ook ruimte om een korte gedachte, een wens of beschouwing neer te pennen. Op die manier schrijven alle deelnemers mee aan de vier reisgidsen van de vier kaarsen en gaan woorden van hoop van mens tot mens. Wanneer je de kaars aan de persoon die je uitkoos doorgeeft, overhandig hem of haar dan ook de Reisgids met een woordje uitleg.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Irène De Boo – Verrelst, telefoon 03 485 58 11 of laat haar weten wanneer de kaars bij jou was. Het parochieteam

Lees hier de adventsbrief van onze bisschop.


TED Ideas worth spreading

 

Klik op de foto en beluister een toespraak van Paus Franciscus

 

 

Voor het verslag van de parochieraad dd 7/11/17, ga naar de pagina: Parochiale verenigingen

 

 

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala
en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiŽle steun te verlenen.

 

Meer foto's zijn te vinden in het webalbum.

 

***


    

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's en op het logo.)

          


                                                               
De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 68.300 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***

Flashmob Samen naar meer!             Ook op Kerknet: www.kerknet.be/organisatie/encounter-vlaanderen
Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Weekends voor koppels - “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf en je relatie.”
Op de website www.samennaarmeer.be vind je een aanbod van diverse weekends voor koppels.
Weekends voor koppels in de startblokken zijn voor recent of toekomstig samenwonenden, verloofden of toekomstige trouwers.
Weekends voor koppels in een duurzame relatie zijn voor reeds langer samenwonenden of gehuwden.
Weekends (midweek) voor seniorenkoppels zijn voor koppels die een actieve loopbaan achter zich hebben.
Op de website www.eenlevensamen.be vind je informatie over weekends voor holebi-koppels in een duurzame relatie.
Weekends voor jongeren -
“Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
De website www.kiesdanzelf.be richt zich tot jongeren van 18 tot ongeveer 32 jaar met een weekendaanbod voor die leeftijdsgroep.
Weekends voor alleenstaanden
- “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
Op de website www.mijneigenweg.be worden weekends voor alleenstaanden die ouder zijn dan 30 voorgesteld.
Encounter Vlaanderen -
Huis Ter Schelde - Notelaarstraat 14 - 2660 Hoboken    Tel. 03 825 83 23   
Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur - info@samennaarmeer.be

***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2016. Klik op het logo.

Op 10 november 2017 overleed Fons Van de Weerd, weduwnaar van Josée Antonis, echtgenote van Rosa Van den Akkerveken.
De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 17 november om 10 uur in de parochiekerk.

Op 17 novermber overleed Jaak Verheyen, echtgenoot van Greet Robberecht.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 25 november om 11 uur in de parochiekerk.

Op 1 december overleed Jos Hoes, weduwnaar van Augusta Verwimp, echtgenoot van Jan Kosathong.
De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 7 december om 11 uur in de parochiekerk.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad.
We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***
Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(112) Een antwoord op de vraag: “Hoe gaat het nu met je?”

Ik wil…

Ik wil dat je naar me luistert zonder te oordelen
Ik wil dat je je mening geeft zonder te adviseren
Ik wil dat je me vertrouwt zonder eisen te stellen
Ik wil dat je me helpt zonder te proberen voor me te beslissen
Ik wil dat je voor me zorgt zonder over me heen te lopen
Ik wil dat je naar me kijkt zonder jouw zaken op mij te projecteren
Ik wil dat je me omhelst zonder me te verstikken
Ik wil dat je me aanmoedigt zonder te dwingen
Ik wil dat je me bijstaat zonder me onder je hoede te nemen
Ik wil dat je me beschermt zonder leugens
Ik wil dat je me benadert zonder me te overvallen
Ik wil dat je mijn voor jou minder leuke kanten leert kennen
Dat je ze accepteert en niet probeert ze te veranderen
Ik wil dat je weet dat je op me kunt rekenen…
Onvoorwaardelijk
(Jorge Bucay)
+ Ik wil dat je weet dat ook ik niet verwacht dat je dat kunt
+ Ik wil dat je weet dat ik je niet veranderen wil

***

 

Klik op het logo om de agenda van het ganse jaar (en verder) te bekijken.

Zie ook bij vieringen en op onderstaande logo's voor de activiteiten van deze instellingen.

  

 

 

 

 

 

 


                                                                                                             ***

Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. (Site onder extern beheer)

 • Malawi kalender 2018.
  We zijn begonnen met de verkoop van onze jaarlijkse Malawi kalender.
  Dit is reeds de 10e  editie en we danken de mensen die zodoende jaarlijks 10 euro steun  bezorgen aan ons project ‘Hulpfonds Chilumba’. We zijn fier op de nieuwe kalender en we brengen ook dit jaar veertien mooie foto’s uit Malawi. Dit jaar is het thema van de kalender ‘Happy Day’, de speelpleinwerking die door onze bestuursleden vorig jaar werd opgestart en nog elke week gratis wordt georganiseerd voor de kinderen van onze ‘Happy Chilumba Primary School’.
  Deze 10 euro gaan integraal naar het lokale comité in Chilumba, dat ons project aldaar begeleidt en verzekert. Met dat bedrag kan een kind twee maanden gratis naar onze school gaan. En met het geld van 10 kalenders betalen we het loon van een leerkracht op school voor één maand. Want in Malawi worden de leerkrachten in private scholen niet betaald door de overheid.
  Wij, dat zijn de leden van het comité in België, gaan niet van deur tot deur om deze kalender te verkopen. We zullen, zoals we dat ook deden tijdens de vorige jaren, een aantal kalenders achteraan in de kerk leggen, met daarbij een spaardoosje, waarin je 10 euro per kalender mag achterlaten. Je mag ook de kalender telefonisch bestellen (03 485 59 69 of 0476 31 88 08) en dan bezorgen we hem thuis of met de post. Een andere manier is ook 10 euro (of een veelvoud) te storten op rekening BE85 7310 0399 9506, van Hulpfonds Chilumba vzw, 2520 Ranst met de vermelding ‘Malawi kalender 2018’.
  Onze steun in Chilumba is zonder enige overdrijving een wereld van verandering in het dorp. En we zijn er terecht fier op, uw gift gaat voor 100% naar Malawi, wij hebben geen betaalde medewerkers.
  Bezorg deze gegevens ook aan uw vrienden die een hart hebben voor het zuiden, en daarmee bedoelen we niet de een of andere zuiderse Riviera. Vriendelijke groetjes, Astrid, Elies, Hanne, Joeri, Lien, Rik en Walter.

 • Christen zijn nu – Ik wil het zo graag maar hoe doe ik het
  Vanuit hun rotsvast geloof in de werking van de Heilige Geest wil de Katholieke Charismatisch Vernieuwing zich biddend, luisterend en delend bezinnen over Christen zijn nu, ik wil zo graag maar hoe doe ik het.
  Is dit wat voor jou?
  Dan ben je van harte welkom op woensdag 6 december om 19.30 u in de kerk van de Verrezen Heer, Berchem Stadionlaan 8 in Berchem.
  Info: Rita Vanbrabant - 014 58 22 38 - ritavanbrabant@skynet.be

 • OKRA  ACADEMIE VOORKEMPEN
  Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven
  Toegang vanaf 13.30 u.    Duur: 14 u. – 16 u.   Toegangsprijs: leden € 5, niet-leden € 7    Bereikbaarheid: - Halte Zandhoven Dorp: bussen 411, 420, 427

  Payoke: 30 jaar strijden tegen mensenhandel - Donderdag 7/12/2017
  Bij het horen van de naam Payoke denken de meesten onder ons spontaan aan Patsy Sörensen en aan “een opvanghuis voor prostituees in Antwerpen.” Payoke is echter véél meer dan dat.
  In de afgelopen 30 jaar heeft Payoke/Patsy Sörensen zich ontpopt tot één van de belangrijkste exporteurs van België. In meer dan 70 landen heeft zij lokale autoriteiten en organisaties bijgestaan bij het oprichten van opvanghuizen voor slachtoffers mensenhandel en wetgevers geadviseerd betreffende de ontwikkeling van een nationale wetgeving ter bestrijding van mensenhandel.

  Het “Belgisch Model” is een internationaal ijkpunt wat betreft een performante samenwerking tussen politie/justitie, dienst vreemdelingenzaken en gespecialiseerde shelters. Dankzij dit model krijgen slachtoffers een statutaire bescherming en kunnen criminele organisaties die mensen verhandelen sneller gedetecteerd en vervolgd worden. En “The Payoke Way” is dé internationale standaard voor het oprichten van shelters.

 • GALA DER CULTURELE PRIJZEN RANST’- DONDERDAG 7 DECEMBER 2017

  De gemeente Ranst wil de mensen en verenigingen die een bijzondere bijdrage leveren tot het socio-culturele leven graag bedanken en in de bloemetjes zetten. Om het geheel meer weerklank te geven, organiseert het gemeentebestuur één keer per bestuursperiode van zes jaar een gala-avond waarop vier prijzen worden uitgereikt.

  Iedereen is van harte welkom op dit Gala der Culturele prijzen.  Dit Gala zal doorgaan op donderdag 7 december a.s. om 20 u. in de evenementenhal van GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst. De deuren gaan open om 19.30 u. De toegang is gratis!

  Op basis van de ingediende kandidaturen zullen de laureaten van de volgende vier prijzen bekend gemaakt worden:
  •           Prijs voor socio-culturele verdienste
  •           Prijs voor erfgoedverdienste
  •           Prijs voor cultuurverdienste
  •           Individuele prijs

  Na het officiële gedeelte kan er met de aanwezigen nagepraat worden bij een hapje en een drankje dat wordt aangeboden door het gemeentebestuur. Het geheel zal muzikaal opgeluisterd worden door Ed Kooyman.
  Gelieve in te schrijven voor 28 november a.s. met vermelding van het aantal personen. Zo kan alles organisatorisch vlot verlopen!
  Inschrijven is mogelijk: cultuurdienst@ranst.be of tel. 03 225 34 19. met vermelding van het aantal aanwezige personen.

  Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!Hopelijk tot dan!

  Namens de cultuurkoepel, Greet Robberecht, voorzitter cultuurkoepel  en Roel Vermeesch, schepen van cultuur


  ****

  Pillampentocht - zaterdag 9 december - KWB Ranst
  Vertrek aan het KWB-lokaal in de Boerenkrijglaan - Vanaf 18 uur, vertrek om het kwartier, tot 19 uur -
  Inschrijven verplicht met vermelding van het gewenste vertrekuur - Kinderen gratis, KWB-leden € 1, niet-leden € 2,50 -
  Nadien pannenkoeken, chocomelk en andere geestigheden -
  Info en inschrijvingen: Willy De Smet - 03 485 59 41 - http://pillampentocht.kwbranst.be

  Vocaal Ensemble Freya zingt! - “For Him all stars have shone”
  Dirigent Gert-Jan Verbueken en pianiste Els Vrints. Locatie: Sint-Pancratiuskerk Ranst
  Datum: zondag 10 december om 15.00 u. - Toegang vanaf 14.30 u.
  Reserveringen: 0486 48 59 98 of ilsecoppens@hotmail.com of http://vocaalensemblefreya.be
  Toegangsprijzen: kinderen gratis - studenten 5 euro - VVK 10 euro - kassa 12 euro - 60+ 11 euro

  ****

  Het Land van Playsantiën staat meer en meer bekend voor de combinatie wandelen én culinair genieten. Vooral tijdens de koudere maanden is deze combinatie erg geliefd. Kies uit één van de vier wandelingen, en laat je verleiden door het lekkere eten en het prachtige herfstlandschap. Wil je genieten van een gezellige wandeling langs mooie plekken in de regio? En onderweg verwend worden met een lekker voor-, hoofd- en nagerecht? Dan zijn de culinaire wandeltochten zeker iets voor jou. Er zijn wandelingen in Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel.  Alle mogelijkheden en menu’s vind je terug op www.landvanplaysantien.be.
  Praktisch:

  • reserveren is verplicht – reserveren doe je via de hoofdzetel van het Land van Playsantiën op 03 310 05 13, via www.landvanplaysantien.be of via info@landvanplaysantien.be;
  • reserveren minimum 2 dagen op voorhand, voor groepen minimum 10 dagen;
  • bedrag storten op BE69 0688 9433 5478;
  • kostprijs: € 29,00 per persoon;
  • je ontvangt een boekje met de route, vouchers en vertrekplaats;
  • drank is niet inbegrepen en reken je ter plaatse af.

  Meer informatie:
  Land van Playsantiën - Antwerpsesteenweg 246 - 2390 Malle - 03 310 05 13 - info@landvanplaysantien.be - www.landvanplaysantien.be


 

***

 • Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Zeven keer jezelf overstijgen - Geestelijke werken van barmhartigheid - Erik Galle - Uitgave Halewijn
 • Tussen goed & kwaad - Doet rechtspraak recht? - Zit het kwaad in onze genen? - Verschillende auteurs - Uitgave Halewijn
 • Boek van Mgr. Johan Bonny, Roger Burggraeve en Ilse Van Halst over relaties, huwelijk en gezin
  ‘Mag ik? Dank je. Sorry - Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin’ - Het is een hartelijke oproep om van gedachten te wisselen over relatievorming, huwelijk en gezin aan al wie in de pastoraal actief is, in school en opvoeding, en ruimer aan alle gelovigen en geïnteresseerden in onze samenleving. Uitgave Lannoo
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŁrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuÔet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2017