startpagina

Onze parochie

 

 

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houlleberghs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

Voor nieuwe abonnementen op
"Kerk & Leven"
kunt u zich richten tot het
parochieteam.

 

Het weekblad van onze parochie en federatie. Op het web: http://www.kerknet.be/kerkenleven

Onze federatie Ranst-Zandhoven is samengesteld met de parochies van de fusiegemeenten Ranst en Zandhoven:

Onze-Lieve-Vrouw Geboorte te Broechem - Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen te Oelegem
Sint-Gummarus te Emblem - Sint-Pancratius te Ranst
Sint-Amalberga te Zandhoven - Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen te Pulderbos
Sint-Petrus en -Paulus te Pulle - Sint-Stefaan te Massenhoven - Sint-Willibrordus te Viersel

***

Abonnement
De lezers van "Kerk en Leven" ontvangen een brief met de vraag het abonnementsgeld voor 2018 te betalen. Dank voor wie dit reeds deden.
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst.
Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
Verdere info bij het parochieteam.

Bijdragen (teksten en eventueel foto's) kan je (digitaal) binnenbrengen bij Greet Devoght-Van Genechten, Lindenlaan 2A (tel. 03 485 76 45)
en dit via volgend e-mailadres: redactieATparochieranst.be      AT = @
Alle bijdragen moeten ten laatste op maandag, twee weken voor het verschijnen (17 dagen voor de datum van verschijnen) binnen zijn.
In principe verschijnen deze bijdragen ook op de website waar ze ook sneller kunnen verschijnen.

Werkwijze voor inzenden van teksten en foto's (ook geldig voor publicatie op de website)

 • Times New Roman gebruiken als lettertype, grootte 11. Zie ook verder: Taalzuiverheid.
 • Geen tabs gebruiken.
 • Niet onderlijnen.
 • Geen hoofding.
 • Geen opmaak van de tekst, dus geen flyers of affiches.
 • Geen kaders in de tekst.
 • Geen foto’s en tekeningen in word-bestanden zetten, in de tekst verwijzen naar de foto’s en de tekeningen,
  foto’s en tekeningen apart doorsturen als jpeg-bestanden, pdf-bestanden of tiff-bestanden.
  Digitale foto’s groot genoeg: minimum 400 kb, voor federatieblad is 300 dpi nodig. Raadpleeg hier de voorwaarden van Kerk&Leven.
  Voor de website gelden dezelfde voorwaarden, pdf-bestanden kunnen echter alleen met een link bereikt worden.
 • Voor digitale foto’s: niet de laagste kwaliteit gebruiken op het fototoestel, dan heb je heel veel foto’s, maar veel te klein voor het federatieblad.
 • Foto’s en tekeningen mogen in zwart-wit zijn.
 • Tekeningen en foto’s verkleinen kan altijd, vergroten geeft verlies van kwaliteit. Zie ook verder: Tips voor betere foto's.
 • Speciale opmaakwensen afzonderlijk vermelden voor de tekst en tussen twee stippellijnen.
 • Taalzuiverheid
  Niemand is perfect, tracht toch taal- en tikfouten te vermijden. Bij twijfel, raadpleeg vrttaal.net en/of BIN-normen.
  De geldende regels voor de spelling worden zo getrouw mogelijk gevolgd. Bij keuzemogelijkheden volgen we de voorkeur van Drukkerij Halewijn.
  Wij danken alle inzenders die dit ook ter harte nemen.

  Let in de volgende zinnen op wat in het rood staat, let ook op de spatiëringen.
  Jouw parochie heeft als patroon Sint-Pancratius.
  De afkorting voor Sint- is St.-, nauwelijks één aanslag minder. De afkorting van bijvoorbeeld is bv. of bijv.

  Tijdstippen schrijven we met een punt tussen uur en minuten en een spatie voor de afkorting u. (met punt) of het woord uur.
  De viering heeft plaats om 11.00 uur (of 11.00 u.) in de kerk te Ranst.
  In een lopende tekst (er zijn uitzonderingen bij afkortingen, cijfers en adressen van websites en e-mail) komt er achter een komma, een kommapunt, een dubbelpunt of een punt altijd een spatie en nooit ervoor.

  De woorden euro en cent worden met een kleine letter geschreven, hun meervoud is euro's en cent.
  Het euroteken staat vóór het bedrag; tussen het teken en het getal komt er een spatie. Dus: € 123,45
  Bij gehele bedragen schrijven we geen nullen. Dus: € 25

  Schrijfwijze telefoonnummers (tel. en gsm):
  03 569 10 19
  of 015 67 28 17 of 0476 58 13 24

  Afkortingen die op zich een woord vormen en nooit voluit geschreven worden, krijgen kleine letters. We schrijven dus cd, tv, dvd, gsm, caw en dergelijke telkens met kleine letters.

  Bezitsvorm: na een medeklinker of een doffe 'e' hangt de 's' vast aan het woord. Alleen na een klinker plaatsen we een weglatingsteken.
  Ingrids huis – Anna’s fiets

  Pasen en Pinksteren zijn officiële namen van feestdagen. Die schrijven we met een hoofdletter. Niet-officiële namen zoals paaszondag of pinksterfeest schrijven we met een kleine letter. Samenstellingen met namen van feestdagen krijgen altijd een kleine letter. We schrijven dus paasei, pinksterbedevaart, enzovoort.

  Religies schrijf je altijd met een kleine letter. Het is dus christendom, katholicisme, jodendom, islam, boeddhisme en hindoeïsme. De aanhangers van die religies en levensbeschouwingen schrijf je ook met een kleine letter. Iemand is dus christen, katholiek, boeddhist, hindoe, of moslim.

  Gelieve ook zoveel mogelijk rekening te houden met de tips op deze link: 'kerkelijke taalweetjes'!

 • Volgend taalgebruik is te vermijden:
  - ik heb zoiets van
  - dagdagelijks (zeg liever: elke dag of dagelijks)
  - da's, da is, eigenlijk, feitelijk, kei
  - ik bedoel, ja maar, nee want (zeg gewoon waar het op aankomt)
  - nauw aan het hart liggen (correct is: na aan het hart liggen)
  - aan 100 km/uur (correct is: met of bij 100 km/uur)
  - hij gaat de eucharistieviering voor (correct is: de viering wordt voorgegaan door)
  - hij gaat voor in de eucharistieviering (correct is: de viering wordt geleid door)
  - omhaling (correct is: collecte of geldinzameling)
  - dekenij, pastorij, parochiaal centrum (correct is: decanaat of dekenaat, pastorie, decanaatkerk, parochiecentrum)
  - ...recht te staan bij de geloofsbelijdenis (correct is: opstaan)
  - voorbeden van deze eucharistieviering (correct is: voorbede) (correct is ook: de voorbeden van deze eucharistievieringen)
  - aanvang te 20.15u (correct is: aanvang om 20.15 u.)
  - inkom (correct is: toegangsprijs); deuren... (correct is: toegang vanaf ...)

 • Tips voor betere foto's
  - Stel je digitale fotoapparaat niet op de laagste kwaliteit in, gebruik minstens de stand medium of fijn.
    De camera op maximale grootte instellen is niet altijd nodig.
    Op een fototoestel van minimum 6 Megapixels volstaat de instelling "medium".

  - Hoe kan ik de kwaliteit van mijn digitale foto beoordelen?
            Formaat in Kerk & leven          nodige pixels          afdrukformaat
            10 x 15 cm (2 kolommen)       1181 x 787            10 cm breed
            15 x 20 cm (3 kolommen)       1772 x 1181           15 cm breed
            20 x 25 cm (4 kolommen)       2362 x 1574           20 cm breed                                                                           
            30 x 45 cm (5 kolommen)       2953 x 1968           25 cm breed

  - Hoe kan ik het formaat instellen in de camera?
    1. Ga naar menu. 2. Ga naar beeldformaat aanpassen (of: size, kwaliteit, image resolution, image mode,...).
    3. Algemeen formaat: kies medium als u de keuze hebt tussen small, medium en large; kies minimum 1772 x 1181 pixels als u moet kiezen uit een formaat in pixels; kies minimum 4 MP als u moet kiezen uit een formaat in MP = megapixels; kies normal als u moet kiezen uit high, normal ...   
    4. Klik OK.

  - Met uw fotoprogramma kun je de afbeeldingsgrootte zonodig wijzigen.
    Klik niet met de rechter muisknop op de foto om deze te kopiëren naar een e-mailontvanger. Automatisch verkleinen kan het gevolg zijn.
  - Neem foto's niet van te ver af, zoom in of kom korter bij staan en vermijd digitaal zoomen.
  - Fotografeer geen ruggen, laat een groepje personen de kring open maken en naar de lens kijken.
  - Fotografeer geen spreker met een micro voor het aangezicht.
  - Vermijd storende elementen op de achtergrond, een persoon met het pictogram "uitgang", of een kaars, of een plant boven het hoofd is niet zo aantrekkelijk.
    Ga enkele stappen opzij en het vervelende effect verdwijnt. Een leuk element op de achtergrond meenemen is geen bezwaar.
  - Let op met frontale en symmetrische foto's, het onderwerp wat naar de zijkant brengen geeft meestal een mooier resultaat.
  - Durf ook lage en hoge standpunten innemen.
  - Neem ook eens foto's van zeer dicht, close ups. Met je toestel op portretstand is de persoon op de foto scherper en de achtergrond vervaagt.
  - Voor een groepsfoto moeten de personen stil staan en naar de lens kijken; neem meerdere foto's om de beste te kunnen kiezen.
    Vermits het erg moeilijk is om veel personen herkenbaar op de foto te brengen is het misschien beter voor een sfeerfoto te kiezen.
  - Flits zonodig, dit kan ook bij tegenlicht een hulp zijn. Kies een lichte omgeving maar fotografeer geen lichtbronnen.
  - Let op voor ongewenste weerspiegeling in glas of spiegel, zeker bij het flitsen.
  - Hou de camera onbeweeglijk! Dat is een must! Gebruik eventueel de anti shake instelling.
  - Liquideer onscherpe foto's!
  - Wees kritisch voor eigen fotowerk en leer van andere goede fotografen.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2018