startpagina

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houlleberghs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

startpagina

 

VOORGANGERS IN DE UITVAARTLITURGIE

In een priesterarme kerk zijn er vele mensen nodig om de belangrijke en zinvolle activiteiten van het parochieleven blijvend mogelijk te maken. Zo zijn er al langere tijd mensen die verantwoordelijkheid nemen in catechese en dooppastoraal, in rouwbegeleiding en ziekenzorg. We hebben predikanten en gebedsleiders.

Van oudsher is de rituele vormgeving van het laatste afscheid ingebed in de pastorale zorg van de kerkgemeenschap voor zieken, stervenden en rouwenden. De kerk hecht er veel belang aan stervenden niet alleen te laten, maar ze integendeel te omgeven met zorg en gebed. Het bidden en vieren van de kerk bij stervenden en doden heeft wezenlijk steeds als bedoeling gehad: gedoopten tijdens hun afscheid van het leven biddend te begeleiden tot over de grens van de dood.

In december 2011 heeft onze bisschop drie van onze parochianen gemandateerd als voorganger in de uitvaartliturgie: Bruno Jacobs, Greet Van Genechten en Jan Van Haeren.
Zij hebben de opleiding gevolgd om in dat vieren van de afscheidsliturgie voor te gaan, en ze zijn bereid die taak op te nemen. Zij willen het mee mogelijk maken dat ook in de toekomst het afscheid van het aardse leven in onze parochiekerk kan blijven gevierd worden.

 

VOORGANGERS IN BEGRAFENISSEN                         

 Greet Devoght-Van Genechten - Lindenlaan 2A - 03 485 76 45 - greetvgATmsn.com
 Jan Van Haeren-Mortelmans - Sint-Antoniusstraat 10 - 03 485 62 51 - jan.vanhaerenATtelenet.be

OPLUISTERING VAN DE UITVAARTLITURGIE

Bij overlijden, en m.b.t. de afspraken aangaande de uitvaartplechtigheid kan door de begrafenisondernemer contact opgenomen worden met Bruno Devoght-Van Genechten, Lindenlaan 2a - 2520 Ranst - Tel. 03 485 76 45- E-mail greetvgATmsn.com
Overledenen in onze parochie sedert

1 januari 20172017
05.01 Bertha Wils (°21-5-30), echtgenote van Carolus Aerts
10.01 Willy Lauwers (°21-3-38), weduwnaar van Paula Geys
17.01 Michel Dierckxsens (°25-3-35), echtgenoot van Vera Van Lierde
22.01 Suzanne Hoes (°19-1-59), echtgenote van Paul Goris
24.01 Daniël Gernée (°9-1-20), weduwnaar van Elza Luyckx
25.01 Wiske (Josephina) Bernaerts (°25-4-26), weduwe van Frans Van de Vloet
31.01 Stephanie Aerts (°10-8-25), weduwe van Jozef Voets
31.01 François Van Winckel (°25-3-43), levensgezel van Ivona Berckvens
02.02 Frans Mariën (°23-7-36), echtgenoot van Simonne Matheussen
13.02 Clara Speybroeck (°5-11-29), echtgenote van Raoul De Vuyst
14.02 Irène Goormans (°10-1-46), echtgenote van Leopold Adriaenssens
19.02 Yvonne Vertommen (°2-8-27)
21.02 Maria Wens (°14-9-32), weduwe van Victor 't Syen
24.02 Germaine Pellegroms (°9-1-22), weduwe van Jozef Van Riel
25.02 Simone Delafaille (°3-1-27), weduwe van Leon Van der Velden
27.02 Jef Dierckx (°9-2-30), echtgenoot van Gusta Roosenbroeck
23.03 Xenia Verhoeven ( ), dochter van Luc Verhoeven en Connie Van Camp
25.03 Isabella Wouters (28-4-28), weduwe van Marcel Monsieurs
29.03 José Van Noten (°7-12-27), weduwe van Marcel Verhaegen
31.03 Wieza Goossens (°28-4-30), weduwe van Marcel Van Riel
01.04 Maria Van Paesschen (°16-4-24), weduwe van Alfons Mortelmans
04.05 Maria Andries (°16-11-21), weduwe van Louis Kevelaers
06.05 Marcel Cornelis (°4-12-32), echtgenoot van Mariette Van der Auwera
07.05 Jos Storms (°18-1-21), weduwnaar van Louiza Mertens
17.05 Maria Aerts (°27-11-32)
05.06 Elza Van de Velde (°26-12-34), echtgenote van Jos Verlinden
10.06 Annie Laureys (°18-2-31), levensgezel van Georges Waumans
01.07 Diane Van Dorpe (°12-1-31), weduwe van Lode De Caluwé
12.07 Ivonne Van Eester (°10-6-31), weduwe van Alfons Smidts
17.07 Pierre Van Mechelen (°15-7-27), echtgenoot van Denise Haest
30.07 Beppy (Bertha) van Ree (°30-5-31), echtgenote van Ghislain Vosters
06.08 Marcel Geerts (°31-12-25), echtgenoot van Jeanne Hillen
16.08 Willy Struyf (°21-1-26), weduwnaar van Mitteke Caes
16.08 Jeanne Huysmans (°14-10-19), weduwe van Domien Staes
30.08 Lucienne Struyf (°1-4-31)
18.09 Constancia Stroeckx (°20-11-28), echtgenote van Jos Andriessen
26.09 Elsa Charles (°29-4-31), echtgenote van Xavier Tielemans
30.09 Frans Grijp (°31-12-27), echtgenoot van Maria Vervoort
30.09 Jozef Heyvaert (°12-11-27), echtgenoot van Mariette Claessens
04.10 Werner Smidts (°14-2-63)
17.10 Celina Dierickx (°13-9-1916), weduwe van Louis Aerts
19.10 Jos Van Gool (°20-1-25), weduwnaar van Josephine Vlaminckx
20.10 Frans Schelfhout (°16-9-29), echtgenoot van Rosa Eycken
10.11 Fons Van de Weerd (°20-4-38), weduwnaar van Josée Antonis, echtgenoot van Rosa Van den Akkerveken
17.11 Jaak Verheyen (°12-11-38), echtgenoot van Greet Robberecht
01.12 Jos Hoes (°16-2-34), weduwnaar van Augusta Verwimp, echtgenoot van Jan Kosathong
08.12 Lena Beirens (°16-11-39), echtgenote van Jos Verheyen
17.12 Livina Van Laer (°22-1-30), echtgenote van Maurice De Ridder
23.12 Jos Van Eester (°30-3-28), echtgenoot van Yvonne Heylen

2018
04.01 Jos Andriessen (°12-11-27), weduwnaar van Stanske Stroeckx
05.01 Jos Van Giel (27-11-24), weduwnaar van Leonie De Cat
08.01 Marcel Vanlommel (°21-10-40), echtgenoot van Agnes Verheyen
16.01 Ludwig Laurens (°27-8-50), echtgenoot van Hilde Van Herbruggen
22.01 Chris Rottiers (°10-9-61), partner van Christine Van den Keybus
24.01 Ivette Van Barel (°18-12-43), echtgenote van Ivo Brijs
01.02 Honoré Vangestel (°13-2-47), echtgenoot van Jenny Coeckelbergs
08.02 Freddy Smits (°10-3-46), echtgenoot van Michèle Block
12.02 Irène De Hondt (°21-6-28), weduwe van Willy Michiels
19.02 Louisa Keteleer (°18-10-18), weduwe van Eugène Dellafaille
27.02 Robert Smout (°30-7-48), echtgenoot van Angelina Van Hoof
02.03 Pieter Van den Eynden (°14-12-27), weduwnaar van Maria Mariën
13.03 Monique Van den Broeck (°14/10/45), weduwe van René Van Rymenant
10.04 Maria Brants (°2-10-27), weduwe van Juul Van Reusel
17.04 Maria Storms (°26-4-23), weduwe van Jos De Cock
27.04 Jules Geysels (°6-5-28), weduwnaar van Maria Govaerts
21.05 Josephina Verheyen (°5-3-39), weduwe van Frans Aerden
23.05 Bob Somers (°28-7-37), weduwnaar van Imelda Wyckmans, ex-partner van Hilda Van Lierde
01.06 Mariette Ocquet (°11-7-36), weduwe van Jan Baptist Van Camp
01.06 Louis Embrechts (°29-5-20), weduwnaar van Josephine Vercammen
04.06 Marcel Pauwels (°14-4-20), weduwnaar van Anna Simon
19.06 Hortense Bierinckx (°11-11-30), echtgenote van Frans Van de Wouwer
07.07 Maria Bats (°7-10-26), weduwe van Marcel Buyens
27.07 Achille Van der Auwera (°22-9-31), weduwnaar van Maria Van Beeck
12.08 Josée Van Looy (°1-10-33), echtgenote van Stan Van Eccelpoel
19.08 Clement Verelst (°18-9-41)
31.08 Raymond Van Looy (°21-5-37), echtgenoot van Anita Vlaminckx
04.09 Rosa Peeters (°28-6-27), weduwe van Leon Brants
05.09 Gaston Ceuppens (°23-11-45)
11.09 Lisette Van Den Putte (°7-7-32), echtgenote van Leon Sempels
28.09 Wieza Celis (°12-12-30), echtgenote van Rik Claes
05.10 Louisa Oris (°5-1-27), weduwe van Gaston Lembrechts
15.10 Eliana Aerts (°11-12-37)
20.10 Lisa Borremans (°18-12-30), weduwe van Robert Brouwers
08.11 Bruno Jacobs (°29-10-42), echtgenoot van Jacqueline Van de Vel
13.11 Paula Van Esbroeck (°2-4-23), weduwe van Staf Michiels
26.11 Willy Van der Auwera (°18-3-30), echtgenoot van Hilda Luyckx
23.12 Henri Kesselaers (°29-5-45), echtgenote van Irène Broeckx

2019
03.01 Xavier De Schutter (°29-4-50), echtgenote van Daniëlle Ackermans
09.01 Florentine Van Dyck (°26-3-38), weduwe van René Caers
12.01 Irena Dom (°28-1-29)

2017
Op zaterdag 27 oktober namen we in onze parochiekerk afscheid van Frans Schelfhout, echtgenoot van Rosa Eycken.
Hij werd geboren op 16 september 1929 en overleed op 20 oktober.
Wij bieden de familie en vrienden onze oprechte deelneming aan en bidden dat God hen blijvend leven moge schenken in Zijn grote Liefde.
Op 17 november 2017 namen we in onze parochiekerk afscheid van Fons Van de Weerd, weduwnaar van Josée Antonis, echtgenote van Rosa Van den Akkerveken. Hij werd geboren op 20 april 1938 en overleed op 10 november 2017. Wij bieden de familie en vrienden onze oprechte deelneming aan en bidden dat God hem blijvend leven moge schenken in Zijn grote Liefde.
Op zaterdag 25 november namen we in onze parochiekerk afscheid van Jaak Verheyen, echtgenoot van Greet Robberecht.
Hij werd geboren op 12 november 1938 en overleed op 17 november..
Wij bieden de familie en vrienden onze oprechte deelneming aan en bidden dat God hem blijvend leven moge schenken in Zijn grote Liefde.
Op donderdag 7 december namen we in onze parochiekerk afscheid van Jos Hoes, weduwnaar van Augusta Verwimp, echtgenoot van Jan Kosathong. Hij werd geboren op 16 februari 1934 en overleed op 1 december.
Op zaterdag 16 december nemen we eveneens in onze parochiekerk afscheid van Lena Beirens, echtgenote van Jos Verheyen.
Zij werd geboren op 16 november 1939 en overleed op 8 december.
Wij bieden de familie en vrienden onze oprechte deelneming aan en bidden dat God hen blijvend leven moge schenken in Zijn grote Liefde.
Op zaterdag 30 december namen we in onze parochiekerk afscheid van Jos Van Eester, echtgenoot van Ivonne Heylen.
Hij werd geboren op 30 maart1928 en overleed op 23 december.
Wij bieden de familie en vrienden onze oprechte deelneming aan en bidden dat God hem blijvend leven moge schenken in Zijn grote Liefde.
Op woensdag 10 januari namen we in onze parochiekerk afscheid van Jos Andriessen, weduwnaar van Stanske Stroeckx.
Hij werd geboren op 12 november 1927 en overleed op 4 januari.
Op donderdag 11 januari namen we eveneens in onze parochiekerk afscheid van Jos Van Giel, weduwnaar van Leonie De Cat.
Hij werd geboren op 27 november 1924 en overleed op 5 januari.
Wij bieden de familie en vrienden onze oprechte deelneming aan en bidden dat God hen blijvend leven moge schenken in Zijn grote Liefde.
Op zaterdag 13 januari namen we in onze parochiekerk afscheid van Marcel Vanlommel, echtgenoot van Agnes Verheyen.
Hij werd geboren op 21 oktober 1940 en overleed op 8 januari.
Wij bieden de familie en vrienden onze oprechte deelneming aan en bidden dat God hem blijvend leven moge schenken in Zijn grote Liefde.
Op zaterdag 20 januari namen we in onze parochiekerk afscheid van Ludwig Laurens, echtgenoot van Hilde Van Herbruggen.
Hij werd geboren op 27 augustus 1950 en overleed op 16 januari.
Wij bieden de familie en vrienden onze oprechte deelneming aan en bidden dat God hem blijvend leven moge schenken in Zijn grote Liefde.
Op woensdag 17 januari 2018 overleed te Lier, Eerwaarde Heer Juul GEERTS, priester van ons bisdom.
Hij was actief in de parochiepastoraal in o.m. Retie, Ranst, Nijlen, Lier en Heist-op-den-Berg en was deken van het oud-dekenaat Lier (1991-2001).
In onze parochie was hij werkzaam als onderpastoor van 1969 tot 1977.
E. H. Juul Geerts werd geboren in Itegem op 8 januari 1937 en priester gewijd op 7 juli 1963.
De uitvaartliturgie vond plaats in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand, Hallaar, in Heist-op-den-Berg, op zaterdag 27 jani.
Op vrijdag 26 januari namen we in onze parochiekerk afscheid van Chris Rottiers, partner van Christine Van den Keybus. Hij werd geboren op 10 september 1961 en overleed op 22 januari.
Op zaterdag 3 februari nemen we eveneens in onze parochiekerk afscheid van Ivette Van Barel, echtgenote van Ivo Brijs. Zij werd geboren op 18 december 1943 en overleed op 24 januari.
Op woensdag 14 februari namen we in de kerk van Millegem afscheid van Freddy Smits, echtgenoot van Michèle Block.
Hij werd geboren op 10 maart 1946 en overleed op 8 februari.
Op zaterdag 17 februari namen we in onze Sint-Pancratiuskerk afscheid van Irène De Hondt, weduwe van Willy Michiels.
Zij werd geboren op 21 juni 1928 en overleed op 12 februari.
Op zaterdag 24 februari namen we in onze Sint-Pancratiuskerk afscheid van Louisa Keteleer, weduwe van Eugène Dellafaille. Zij werd geboren op 18 oktober 1918 en overleed op 19 februari.
Op woensdag 7 maart namen we in onze Sint-Pancratiuskerk afscheid van Robert Smout, echtgenoot van Angelina Van Hoof.
Hij werd geboren op 30 juli 1948 en overleed op 27 februari.
Op zaterdag 10 maart namen we in onze Sint-Pancratiuskerk afscheid van Pieter Van den Eynden, weduwnaar van Mieke Mariën. Hij werd geboren op 14 december 1927 en overleed op 2 maart.
Op zaterdag 14 april namen we in de kerk van Millegem afscheid van Maria Brants, weduwe van Juul Van Reusel. Zij werd geboren op 2 oktober 1927 en overleed op 10 april.
Op donderdag 31 mei namen we in de kerk van Millegem afscheid van Bob Somers, weduwnaar van Imelda Wyckmans, ex-partner van Hilda Van Lierde. Hij werd geboren op 28 juli 1937 en overleed op 23 mei.
Op zaterdag 9 juni namen we in de kerk van Millegem afscheid van Louis Embrechts, weduwnaar van Josephine Vercammen. Hij werd geboren op 29 mei 1920 en overleed op 1 juni.
Op maandag 11 juni namen we in onze parochiekerk Sint-Pancratius afscheid van Marcel Pauwels, weduwnaar van Anna Simon. Hij werd geboren op 14 april 1920 en overleed op 4 juni.
Op zaterdag 9 juni namen we in de kerk van Millegem afscheid van Louis Embrechts, weduwnaar van Josephine Vercammen. Hij werd geboren op 29 mei 1920 en overleed op 1 juni.
Op maandag 11 juni namen we in onze parochiekerk Sint-Pancratius afscheid van Marcel Pauwels, weduwnaar van Anna Simon. Hij werd geboren op 14 april 1920 en overleed op 4 juni.
Op zaterdag 14 juli namen we in de Sint-Pancratiuskerk afscheid van Maria Bats, weduwe van Marcel Buyens. Zij werd geboren op 7 oktober 1926 en overleed op 7 juli.
Op 18 augustus namen we in onze parochiekerk afscheid van Josée Van Looy, echtgenote van Stan Van Eccelpoel.
Zij werd geboren op 1 oktober 1933 en overleed op 12 augustus.
Op vrijdag 24 augustus namen we afscheid  in de kerk van Sint-Pancratius van Clement Verelst.
Hij werd geboren op 18 september 1941 en overleed op 19 augustus.


Wij bieden de familie en vrienden onze oprechte deelneming aan en bidden dat God hen blijvend leven moge schenken in Zijn grote Liefde.

Mensen die rouwen om het heengaan van een geliefde en behoefte hebben aan een gesprek, kunnen vragen om het bezoek van iemand van de contactgroep "Rouwen". Geef dan een seintje aan Diaken Peter Houllebergs (03 225 56 26).

Oproep van onze "Contactgroep rouwen"

Wij willen graag onze groep van rouwbegeleiders versterken.
Mensen die rouwen om het heengaan van een geliefde zijn dankbaar voor een luisterend oor. Hen nabij zijn kan wat licht doen stralen in hun eenzaamheid.
Wie op deze manier dienstbaar wil zijn, contacteert diaken Peter Houlleberghs (03 225 56 26).


Als je partner overleden is

Van 23 tot 25 maart 2018 is er Verder leven zonder jou - weekend voor mensen van wie de partner overleden is. Dit weekend wil door de ontmoeting met lotgenoten de kans bieden om stappen te zetten op weg naar de heling en verwerking van het partnerverlies. Tijdens het weekend wisselen praten, luisteren, stilte en beweging elkaar af. In kleine groepen wordt de tijd genomen om de eigen ervaringen en gevoelens te verwoorden en
om naar elkaar te luisteren. Wie dat wenst, kan zich na het weekend inschrijven voor vier zaterdagnamiddagen die gelden als nazorg.
Het weekend start vrijdagavond om 19 uur en loopt tot zondag 19 uur in Hof Zevenbergen in Ranst. De begeleiding is in handen van Marijke Marijnissen, Frida Mortelmans en Kris Clinckspoor. Deelnemen kost 155 euro (volpension). Inschrijven kan tot uiterlijk één week voor aanvang van het weekend bij CCV in het bisdom Antwerpen, tel. 03 287 35 83 of antwerpen@ccv.be.
Informatie over het weekend bij Marijke Marijnissen (tel. 03 297 45 12 of 0498 38 45) of bij Min Storms via verderlevenzonderjou@ccv.be.
Dit weekend wordt twee keer per jaar georganiseerd. Voor de volgende data en voor alle info kunt u kijken op   http://www.ccv.be/antwerpen/verder+leven+zonder+jou    Klik hier voor de folder.

Nuttige link: Rouwzorg Vlaanderen.     

Verlies verwerken is niet loslaten. Het is anders leren vasthouden, in de herinnering in plaats van in de werkelijkheid. Manu Keirse


Glasraam Sint-PancratiuskerkJezus wordt van het kruis afgenomen.
“Videte si est dolor sicut dolor meus” of: Ziet of er een smart is gelijk aan de mijne.

Dit glasraam, in de zuidelijke zijbeuk van onze kerk, werd getekend door L. Grosse uit Brugge. Het raam zelf werd vervaardigd door de firma Ladon uit Gent. Het raam is een naamloze gift van de parochianen tijdens de jaren dat Z.E.H. Verwimp pastoor was, namelijk van 1929 tot 1943.

(Klik op de foto voor een grotere afbeelding)


naar boven ^

 
       
Copyright © 2018