startpagina

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houlleberghs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

startpagina

 

VOORGANGERS IN DE UITVAARTLITURGIE

In een priesterarme kerk zijn er vele mensen nodig om de belangrijke en zinvolle activiteiten van het parochieleven blijvend mogelijk te maken. Zo zijn er al langere tijd mensen die verantwoordelijkheid nemen in catechese en dooppastoraal, in rouwbegeleiding en ziekenzorg. We hebben predikanten en gebedsleiders.

Van oudsher is de rituele vormgeving van het laatste afscheid ingebed in de pastorale zorg van de kerkgemeenschap voor zieken, stervenden en rouwenden. De kerk hecht er veel belang aan stervenden niet alleen te laten, maar ze integendeel te omgeven met zorg en gebed. Het bidden en vieren van de kerk bij stervenden en doden heeft wezenlijk steeds als bedoeling gehad: gedoopten tijdens hun afscheid van het leven biddend te begeleiden tot over de grens van de dood.

In december 2011 heeft onze bisschop drie van onze parochianen gemandateerd als voorganger in de uitvaartliturgie: Bruno Jacobs, Greet Van Genechten en Jan Van Haeren.
Zij hebben de opleiding gevolgd om in dat vieren van de afscheidsliturgie voor te gaan, en ze zijn bereid die taak op te nemen. Zij willen het mee mogelijk maken dat ook in de toekomst het afscheid van het aardse leven in onze parochiekerk kan blijven gevierd worden.

 

VOORGANGERS IN BEGRAFENISSEN                         

 Greet Devoght-Van Genechten - Lindenlaan 2A - 03 485 76 45 - greetvgATmsn.com
 Jan Van Haeren-Mortelmans - Sint-Antoniusstraat 10 - 03 485 62 51 - jan.vanhaerenATtelenet.be

OPLUISTERING VAN DE UITVAARTLITURGIE

Bij overlijden, en m.b.t. de afspraken aangaande de uitvaartplechtigheid kan door de begrafenisondernemer contact opgenomen worden met Bruno Devoght-Van Genechten, Lindenlaan 2a - 2520 Ranst - Tel. 03 485 76 45- E-mail bruno.devoght67ATgmail.com
Overledenen in onze parochie sedert

1 januari 2019


2019
03.01 Xavier De Schutter (°29-4-50), echtgenote van Daniëlle Ackermans
09.01 Florentine Van Dyck (°26-3-38), weduwe van René Caers
12.01 Irena Dom (°28-1-29)
21.01 Marcel Beirinckx (°25-9-41)
23.01 Georges Beullens (°13-12-44), echtgenoot van Marleen Verhaegen
31.01 Frans Van de Wouwer (°24-10-29), weduwnaar van Hortence Bierinckx
05.02 Josephus Aerts (°14-08-27 ), echtgenoot van Caroline Cautereels
08.02 Ludovic Geysels (°4-1-42), echtgenoot van Walda Van Genechten
12.02 Fernand Peffer (°7-6-22), partner van Maria Steen
28.02 Lisette van den Broeck (°2-6-31), echtgenote van Fernand Willemen
05.03 Hilda De Boo (°19-12-30), weduwe van Renaat Jacobs
11.03 Maddy Lambregts (°27-2-49), echtgenote van Francis Rutgeerts
12.03 Maria Drofmans (°12-2-27), echtgenote van Eugéne Peeters
17.03 Bernard Jennis (°4-1-42), echtgenoot van Rosa Janssens
19.03 Maria Vermylen (°1-3-24), echtgenote van Karel Vleminckx
20.03 Maria Coenen (°5-3-31), weduwe van Albert 'Pol' Verdonck
26.03 Magy 'Mutti' Clees (°19-7-33), partner van Gustaaf Van Camp
18.04 Palmyre Leysen (°28-12-37), weduwe van Alfons Rosiers
18.04 Yannick Van Den Bosch (°5-8-94)
02.05 Thérèse Abrams (°4-6-31), weduwe van Honoré Vervaet
11.05 Maria Brusselaers (°17-9-27), weduwe van August Baeten
07.06 John Mans (°7-6-32), echtgenoot van Yvette De Jonghe
13.06 Frans Verlinden (°13-4-27), echtgenoot van Josephina De Cuyper
04.07 Jozef Tackx (°8-8-43), echtgenoot van Viviane Saenen
15.08 Marie-Louise De Weyn (°30-12-21), weduwe van André Cerpentier
31.08 Roza De Herdt (°12-2-34), echtgenote van Gerard Van Eester
01.09 Jacques Coens (°19-7-30)
05.09 Ivonne Janbroers (°21-8-33), weduwe van Charles Van Den Broeck
24.09 Staf Janssens (°28-03-46), weduwnaar van Chris Smets
28.09 Tony Davis (°13-7-56), echtgenoot van Lieve Laruelle
29.09 Willy Van de Weerd (°16-04-40), echtgenoot van Maria Van Nuffelen
12.10 Staf Heylen (°6-1-35), echtgenoot van Lea Dillen
14.10 Chris Michielsen (°25-3-33), weduwnaar van Maria Verschueren
17.10 José Andriessen (°17-8-44)
03.11 Ludo Van der Velden (°22-10-46), echtgenoot van Gaby Van Gemert
12.11 Jef Biesmans (°13-12-31), echtgenoot van Rosa Caes
13.11 Christine Van der Elst (°21-2-27), weduwe van Frans De Backer
20.11 Maria Van Dijck (°15-10-32), weduwe van Jos De Hert
21.11 Luc Mertens (°22-1-52), echtgenoot van Tine Van Tendeloo
21.11 Yvonne Bruyndonckx (°13-11-29), weduwe van Louis Florus, levenspartner van Gust Van Eccelpoel
03.12 Willy De Ridder (°5-8-32)
12.12 Leon Sempels (°22-3-31), weduwnaar van Lisette Van Den Putte
17.12 Karel Bluekens (°10-3-50), echtegnoot van Rita Frans

2020
01.01 Denise Haest(°31-3-30), weduwe van Pierre Van Mechelen
04.01 Walter Mortelmans (°13-2-43), echtgenoot van Anny Van Tulder
11.01 Leonie Peeters (°9-1-29), weduwe van Constant Bruynseels
28.01 Fons Embrechts (°28-8-41)
31.01 Nest Meeussen (°6-6-37), echtgenoot van Christiane Van den Broeck
14.02 Lea Dillen (°4-11-38), weduwe van Staf Heylen
24.02 Raf Smekens (°29-9-62)
03.03 Johanna (Simonne) Van Oosterwijck (°22-4-24), weduwe van Victor Marinus
25.03 Anny Henkens (°10-2-28), weduwe van Rik Bekaert
08.04 Hilda Gevers (°27-9-26), weduwe van Corneel Muyshondt
13.04 Louise Vandebril (°27-8-41), weduwe van Jean Vanderfeesten
19.04 Jeanne Hillen (°23-10-29), weduwe van Marcel Geerts
28.04 Béatrice Van De Weyer (°6-11-42), weduwe van Willy Veldeman
04.05 Lief Nuytemans (°12-5-41), echtgnote van Werner Belien
08.05 Edmond Brems (°9-5-25), weduwnaar van Irma Termonia
25.05 René Van Deuren, (°16-1-31), weduwnaar van Hilda Bastaens en echtgenoot van Simone De Muynck
26.05 Maria De Wolf (°16-6-42), echtgenote van Swa Driezen
20.07 Rosa Van Laer (°26-2-28), weduwe van J. Foets
27.07 Godelieve Daems (°11-9-53), partner van Roger Grootjans
31.07 Martha Van der Sanden (°20-7-28), weduwe van Victor Baetens
09.08 Ilse Vekemans (°15-9-60), echtgenote van Bart Muyshondt
12.08 Caroline Thys (°19-12-39), echtgenote van Ludo Wens
13.08 Dirk Smidts (°15-8-57)
14.08 Rozeke Op de Beeck (°12-11-27), weduwe van Jules Verlinden
20.08 Paula De Bie (°20-9-36), weduwe van Emiel Engelen en partner van André Thys
04.09 Roger Van Camp (°14-8-39), weduwnaar van Adrienne Aerden
18.09 Josephina De Cuyper (°13-2-26), weduwe van Frans Verlinden
04.10 August Pauwels (°10-10-26), weduwnaar van Rosa Leemans


Wij bieden de familie en vrienden onze oprechte deelneming aan en bidden dat God hen blijvend leven moge schenken in Zijn grote Liefde.

Mensen die rouwen om het heengaan van een geliefde en behoefte hebben aan een gesprek, kunnen vragen om het bezoek van iemand van de contactgroep "Rouwen". Geef dan een seintje aan Diaken Peter Houllebergs (03 225 56 26).


Oproep van onze "Contactgroep rouwen"

Wij willen graag onze groep van rouwbegeleiders versterken.
Mensen die rouwen om het heengaan van een geliefde zijn dankbaar voor een luisterend oor. Hen nabij zijn kan wat licht doen stralen in hun eenzaamheid.
Wie op deze manier dienstbaar wil zijn, contacteert diaken Peter Houlleberghs (03 225 56 26).


Als je partner overleden is

Van 23 tot 25 maart 2018 is er Verder leven zonder jou - weekend voor mensen van wie de partner overleden is. Dit weekend wil door de ontmoeting met lotgenoten de kans bieden om stappen te zetten op weg naar de heling en verwerking van het partnerverlies. Tijdens het weekend wisselen praten, luisteren, stilte en beweging elkaar af. In kleine groepen wordt de tijd genomen om de eigen ervaringen en gevoelens te verwoorden en
om naar elkaar te luisteren. Wie dat wenst, kan zich na het weekend inschrijven voor vier zaterdagnamiddagen die gelden als nazorg.
Het weekend start vrijdagavond om 19 uur en loopt tot zondag 19 uur in Hof Zevenbergen in Ranst. De begeleiding is in handen van Marijke Marijnissen, Frida Mortelmans en Kris Clinckspoor. Deelnemen kost 155 euro (volpension). Inschrijven kan tot uiterlijk één week voor aanvang van het weekend bij CCV in het bisdom Antwerpen, tel. 03 287 35 83 of antwerpen@ccv.be.
Informatie over het weekend bij Marijke Marijnissen (tel. 03 297 45 12 of 0498 38 45) of bij Min Storms via verderlevenzonderjou@ccv.be.
Dit weekend wordt twee keer per jaar georganiseerd. Voor de volgende data en voor alle info kunt u kijken op   http://www.ccv.be/antwerpen/verder+leven+zonder+jou    Klik hier voor de folder.

Nuttige link: Rouwzorg Vlaanderen.     

Verlies verwerken is niet loslaten. Het is anders leren vasthouden, in de herinnering in plaats van in de werkelijkheid. Manu Keirse


Glasraam Sint-PancratiuskerkJezus wordt van het kruis afgenomen.
“Videte si est dolor sicut dolor meus” of: Ziet of er een smart is gelijk aan de mijne.

Dit glasraam, in de zuidelijke zijbeuk van onze kerk, werd getekend door L. Grosse uit Brugge. Het raam zelf werd vervaardigd door de firma Ladon uit Gent. Het raam is een naamloze gift van de parochianen tijdens de jaren dat Z.E.H. Verwimp pastoor was, namelijk van 1929 tot 1943.

(Klik op de foto voor een grotere afbeelding)


naar boven ^

 
       
Copyright © 2018