Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

Een jaar van barmhartigheid!
Lees hier meer!

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 

 

 

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŽ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŽ en
de rest van de wereld!

Welkom aan de familie Ahmad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Want met uw oordeel over anderen veroordeelt gij uzelf.
(Brief aan de Romeinen 2,1)

Alles wat u doet,
moet u met liefde doen.

(Eerste brief a/d Korintiërs 16,14)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze
te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht
Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren?
Klik hier voor informatie.
7-6-14

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

website statistics

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                       Laatste update: 25-07-2016                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

                           

    

Laudato si’
De nieuwe encycliek van Paus Franciscus heeft als titel “Laudato si’ (Geprezen zijt Gij)”,
woorden uit het Zonnelied van Sint-Franciscus van Asisi, en als ondertitel “over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis”.

Met een niet mis te verstane boodschap gaat de Paus de ecotoer op.

De encycliek is een hart onder de riem voor het initiatief Ecokerk dat ecologie verbindt met de christelijke spiritualiteit.

En Kerk en Leven droomt van een Belgische Kerk die haar ijsschots verlaat.

Voor het eerst in de geschiedenis is deze encycliek niet alleen gericht aan katholieken maar aan iedereen van de hele wereld.     

Kathedraal voortaan gratis toegankelijk voor inwoners Provincie Antwerpen
Sinds 1 januari 2016 kunnen de inwoners uit de provincie de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen gratis bezoeken.
Op die manier wil de kathedrale kerkfabriek de provincie Antwerpen danken voor de vijftig jaar durende restauratie van het kerkgebouw, die de provincie in 2015 heeft afgerond.

***


Barmhartigheidswandeling - Barmhartig zijn is 'de arme' (in de meest ruime zin) een warm hart toedragen.
Op zondag 14 augustus kunnen we de O. L. Vrouwkathedraal in Antwerpen bezoeken onder leiding van een gids.
Werken van barmhartigheid werden in het verleden en ook nu nog afgebeeld in en op vele kunstwerken. In de kathedraal, die gekend is om haar rijkdom aan kunstwerken, vindt men op vele plaatsen een voorstelling van een werk van barmhartigheid. Bij dit bezoek aan de kathedraal wordt hierbij spediaal de nadruk gelegd. Ter gelegenheid van het Jaar van de Barmhartigheid is dit bezoek een uitnodiging om ons te verdiepen in de barmhartigheid, de werken van barmhartigheid beter te leren kennen en vooral een kans om zelf meer barmhartig te worden.
We vertrekken met de lijnbus om 12.36 u. aan de Kwetterwei. De 'barmhartigheidswandeling' start om 14.30 u. Eigen vervoer naar de kathedraal is natuurlijk ook mogelijk.

Ons geloof vieren in Sint-Pancratius na de grote vakantie…

Op het einde van de grote vakantie gaat onze pastoor Marcel Van Peer op welverdiende rust.
Dat willen we passend vieren op zondag 11 september in en na de eucharistieviering van 11 uur. U bent alvast van harte uitgenodigd!
Maar ook na het vertrek van Marcel blijven wij een parochie. We willen een levendige gemeenschap blijven die haar geloof in Jezus Christus viert, verkondigt en beleeft. Het parochieteam werkt al verschillende maanden aan het herschikken van taken en verantwoordelijkheden in het vooruitzicht van de nieuwe situatie waarin we vanaf 1 september terechtkomen. Er is reeds heel wat geregeld: de permanentie op vrijdag blijft behouden; Godden-op-Zondag gaat creatief op zijn elan verder; gebedsleiders zullen uitvaarten verzorgen; wie zijn kind wil laten dopen of wie wil huwen zal dit kunnen doen; het materiële en financiële beheer in de parochie wordt georganiseerd. Over deze punten kan je in een volgend nummer van Kerk en Leven meer lezen. Maar nu eerst wat uitleg bij de manier waarop we de zondag willen vieren. Daarvoor hebben we hebben we een oplossing uitgewerkt die niet te veel verandert.
Hoe gaan we het aanpakken voor de zondagsvieringen?
Momenteel hebben we elk weekend in onze parochie drie eucharistievieringen in de Sint-Pancratiuskerk en één gebedsviering in de kerk van Millegem. Dat zal na de grote vakantie niet meer mogelijk zijn. Maar we willen ook niet overstappen naar een systeem van maar één eucharistieviering per maand in de Sint-Pancratiuskerk. Enerzijds omdat er nog andere mogelijkheden zijn. Anderzijds omdat in het kader van de vorming van een pastorale eenheid de afspraken over de plaatsen en de uren van de zondagsvieringen ook met de parochies van Broechem, Emblem en Oelegem moeten gemaakt worden. Dit proces van de vorming van een pastorale eenheid is nu – na de beide avonden Heen en weer tussen gemeenschappen – van start gegaan en zou zijn beslag moeten krijgen tegen 1 september 2017. Tot september volgend jaar willen we niet te veel veranderen aan de organisatie van de weekendliturgie in onze parochie. Daarom hebben we binnen het parochieteam, na consultatie van de parochieraad, beslist om vanaf 1 september 2016 het volgende te doen:

 • De viering op zaterdagavond om 17.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk vervalt. 
 • De viering op zondagmorgen om 8.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk blijft behouden, maar zal steeds een gebedsdienst met communie zijn, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
 • De viering op zondagmorgen om 9.30 uur in de kerk van Millegem blijft behouden en blijft een gebedsdienst met communie, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
 • De viering op zondagmorgen om 11.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk blijft behouden en zal steeds een eucharistieviering zijn, beurtelings voorgegaan door een priester uit de omgeving (t.w. Ivo Morael, Jan Helsen, Wim Selderslaghs, Alvi Vasquez of andere).

Met deze regeling blijft onze parochie ook na 1 september 2016 een vierende geloofsgemeenschap waar we op zondag ook eucharistie kunnen vieren.
Het is niet aangenaam afscheid te moeten nemen van een regeling die we gewoon waren en waarin we ons goed voelden.
Het zal van ieder van ons een aanpassing vergen. Vooral zal deze nieuwe regeling van de zondagsliturgie een veel grotere inzet vragen van veel vrijwilligers: de gebedsleiders, de predikanten, de ‘kosters’ … Voor deze inzet alvast onze hartelijke dank!!!

Namens het parochieteam van Sint-Pancratius
Peter Houlleberghs, diaken

Hoe gaan we het na de grote vakantie doen in Sint-Pancratius…
 
Zoals we hierboven reeds berichtten, gaat op het einde van de grote vakantie onze pastoor Marcel Van Peer op welverdiende rust.
Dat willen we passend vieren op zondag 11 september in en na de eucharistieviering van 11 uur. U bent alvast van harte uitgenodigd!
Maar ook na het vertrek van Marcel blijven wij een parochie. We willen een levendige geloofsgemeenschap blijven die haar geloof in Jezus Christus viert, verkondigt en beleeft. Over de organisatie van de zondagsvieringen hebben we een vorige keer reeds geïnformeerd.
Het parochieteam werkte verschillende maanden aan het herschikken van taken en verantwoordelijkheden in het vooruitzicht van de nieuwe situatie waarin we vanaf 1 september terechtkomen.
Hierover willen we nu informeren.
Voor vragen of inlichtingen kan je vanaf 1 september steeds terecht bij onze plaatselijke contactpersoon: diaken Peter Houlleberghs (Veldstraat 30 – 03/2255626).
Voor de gemeenschap in Millegem blijft Jan Van Haeren (Sint-Antoniusstraat 10 - 03/4856251) de coördinator.
De permanentie blijft op vrijdagnamiddag  van 15 u.  tot 18 u. en wordt verzekerd door Peter Houlleberghs en enkele vrijwilligers. Iedereen is steeds welkom en zal dan iemand op de pastorie (Gasthuisstraat 19 – 03/4750847) vinden voor een gesprek, voor een inlichting of voor een intentie...  Na afloop van de permanentie is er echter geen eucharistieviering meer.
De voorbereiding op het doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk blijft op een levendige manier verzorgd worden via Godden op Zondag. De coördinator hiervan is Peter Konings (Dullaard 21 – 03/4751847). 
Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich richten tot Marina Verhulst-Van Gansen (Tarwelaan 14 - 03/4759375).
Verloofden die willen huwen, kunnen zich richten tot Peter Houlleberghs (Veldstraat 30 – 03/2255626).
Voor uitvaarten kunnen begrafenisondernemers zich na de grote vakantie richten tot Bruno Jacobs (Nachtegalenlaan 8 – 03/4855805) om de nodige afspraken te maken.

Verdere gegevens over hoe we ons zullen organiseren en wat we zullen doen vanaf 1 september zijn terug te vinden op deze website van
de parochie ( www.parochieranst.be ). Tegen begin september zal ook een nieuwe editie van de parochiegids verspreid worden waarin alle informatie kan nagelezen worden.

Er zal vanaf 1 september natuurlijk veel veranderen. Maar wat we de voorbije jaren hebben opgebouwd, willen we meenemen op onze weg opdat onze parochie een levendige geloofsgemeenschap blijft. Daarom is het heel belangrijk dat de verschillende werkgroepen of verenigingen met geestdrift en ‘goesting’ hun taak blijven opnemen. Het parochieteam wil deze inzet zoveel als mogelijk ondersteunen.  Misschien zullen we in de toekomst niet alles kunnen blijven doen wat we tot voor kort deden, maar zeker is dat onder de stuwing van Gods Geest ook nieuwe dingen zullen ontstaan of nieuwe initiatieven zullen groeien. Het is het vaste voornemen van het parochieteam om hier in Sint-Pancratius  kerk te zijn op maat van onze mogelijkheden en gericht op de toekomst.

Namens het parochieteam van Sint-Pancratius
Peter Houlleberghs, diaken

Verslag Lourdesbedevaart Ranst – Juli 2016

Op een frisse dinsdagmorgen 12 juli staat iedereen in alle vroegte klaar om op de bus naar Tourcoing te stappen. Alles verloopt vlot en op tijd en als de trein in Tourcoing vertrekt, is onze bedevaart echt begonnen. Het is een blij weerzien met de Ranst-anciens en we verwelkomen dit jaar ook 2 nieuwe gezichten. In de trein worden de eerste Weesgegroetjes gebeden en wordt iedereen een deugddoende bedevaart toegewenst. Langs vele groene akkers en zonnebloemvelden vliegen de uren voorbij en mooi op tijd rijden we al zingend (te Lourdes op de bergen) het station van Lourdes binnen. Nog geen uur later schuiven we onze beentjes al onder tafel voor een lekker avondmaal in ons vast hotel “Roc de Massabielle”. Sommigen gaan nadien nog op pad, voor anderen is het reeds bedtijd.
Onze eerste morgen in Lourdes begint met een imposante internationale mis in de grote ondergrondse Pius X-basiliek. We gaan al vroeg op pad om een plaatsje te bemachtigen en kunnen dan genieten van de vele mooie liederen die het koor ten beste geeft. Na de middag volgt een rondleiding op het heiligdom waar uitleg wordt gegeven over de verschillende belangrijke plaatsen in de nabijheid van de Grot en daarbij ook hun geschiedenis en/of betekenis
.
We beginnen onze volgende dag met de openingsviering van het Bisdom Antwerpen.
Deze staat in het teken van het      jaarthema 2016 van Lourdes “Barmhartig zoals de Vader”.
Paus Franciscus kondigde op 13 maart 2015 een heilig jaar af, het Heilig Jaar van Gods Barmhartigheid. Dit is een uitnodiging
om onze relatie met God en onze medemensen te vernieuwen en in elke viering hier in Lourdes zal dit thema terug aan bod
komen.
Na de viering hebben we dan, naar jaarlijkse gewoonte, een zeer grote kaars van de groep van Ranst laten branden
dichtbij de Grot. Deze kaars wordt gekocht met de donaties van zowel de bedevaarders als met de talrijke giften van
mensen die we kennen en die Lourdes in hun hart dragen. Hartelijk dank dus aan iedereen die dit mee mogelijk
heeft gemaakt!
Na de middag trotseren enkelen de Grote Kruisweg op de berg. Hier moet wat geklommen worden en dit vraagt wel wat energie. Toch is het een mooie en rustgevende ervaring geworden: drie begeleiders lazen betekenisvolle teksten die telkens ook naar het leven van Bernadette verwezen en buiten onze groep was er haast niemand die ons pad kruiste, een uitzonderlijke situatie! 
Na het avondeten worden we nog getrakteerd op een optreden van groep Forsiti’A, een zanggroep uit het Brusselse bestaande uit een allegaartje van gewone mensen met verschillende nationaliteiten. Tijdens dit uurtje muziek komt allerlei hedendaagse problematiek aan bod, spijtig genoeg zijn bijna alle teksten in het frans en begrijpen de meeste mensen het merendeel niet, jammer...
Als het mini concertje ten einde is, zijn we nog goed op tijd voor het 14 juli vuurwerk naar aanleiding van de Franse Nationale Feestdag. We zitten op de eerste rij en hebben een perfekt uitzicht op het oude fort in Lourdes waar we een volle 30 minuten kunnen genieten van een indrukwekkend kleurenspektakel. Pas de volgende morgen horen we het triestige nieuws van het drama dat plaatsvond na het vuurwerk in Nice. Die avond stappen we vooraan mee met de Kaarskesprocessie en luiden de klokken van de grote basiliek minutenlang om 22 uur, nog nooit eerder gehoord ….
Op zaterdag worden de laatste souvenirs ingekocht en de 2 nieuwkomers maken een uitstap naar de watervallen van Pont d’Espagne. Het is een warme dag die door ieder vrij wordt ingevuld. Om 17 uur zitten we samen klaar voor de Sacramentsprocessie in de koele Pius X- basiliek, de ideale schuilplaats voor de brandende zon.
En dan is alweer onze laatste dag in Lourdes aangebroken. Deze begint met een mis aan de Grot en er is ook de internationale mis op zondag (deze keer vooral in het Spaans, waarschijnlijk voor de immens grote groep Spaanse jongeren die aanwezig is).
Vandaag is het broeierig heet in Lourdes. Sommigen gaan in de namiddag nog mee op toer door de oude binnenstad, plaatsen bezoeken uit het leven van Bernadette zoals haar geboorteplaats (de molen van Boly) en het “Cachot”, de piepkleine woonplaats waar ze woonde met haar familie ten tijde van de verschijningen van Maria.

Het laatste punt van ons bedevaartprogramma is de zendingsviering en de zegening van onze souvenirs. Er worden ook nog 3 grote kaarsen voor het Bisdom Antwerpen gezegend en naar de grot geëscorteerd door onze bisschop Mgr. Bonny. En dan is het weeral tijd om in te pakken en afscheid te nemen van Lourdes.
Op maandag 18 juli stappen we kort na 8 uur al op de trein in Lourdes. Als deze vertrekt, zingen we nog een laatste keer “Te Lourdes op de bergen”. Iedereen is moe maar voldaan; voor elkeen heeft deze bedevaart weer een andere speciale betekenis gekregen en we gaan allemaal met een goed gevoel weer naar huis.
Kortom weer een geslaagde bedevaart op alle gebied mede dankzij Fons Embrechts die de groep van Ranst onder zijn hoede neemt. Bedankt Fons en hopelijk tot volgend jaar!

Smits Sandra

                                                                               

 

 
 

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiŽle steun te verlenen.

***

    

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's en op het logo.)

         


                                                               
De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 54.600 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***

Flashmob Samen naar meer!             Ook op Kerknet: www.kerknet.be/organisatie/encounter-vlaanderen
Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Weekends voor koppels - “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf en je relatie.”
Op de website www.samennaarmeer.be vind je een aanbod van diverse weekends voor koppels.
Weekends voor koppels in de startblokken zijn voor recent of toekomstig samenwonenden, verloofden of toekomstige trouwers.
Weekends voor koppels in een duurzame relatie zijn voor reeds langer samenwonenden of gehuwden.
Weekends (midweek) voor seniorenkoppels zijn voor koppels die een actieve loopbaan achter zich hebben.
Op de website www.eenlevensamen.be vind je informatie over weekends voor holebi-koppels in een duurzame relatie.
Weekends voor jongeren -
“Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
De website www.kiesdanzelf.be richt zich tot jongeren van 18 tot ongeveer 32 jaar met een weekendaanbod voor die leeftijdsgroep.
Weekends voor alleenstaanden
- “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
Op de website www.mijneigenweg.be worden weekends voor alleenstaanden die ouder zijn dan 30 voorgesteld.
Encounter Vlaanderen -
Huis Ter Schelde - Notelaarstraat 14 - 2660 Hoboken    Tel. 03 825 83 23   
Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur - info@samennaarmeer.be

***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2015. Klik op het logo.

Op 16 juli overleed Jacques Kusseneers, echtgenoot van Frieda Goormans.
De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 22 juli om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres! We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"! Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***
Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

                                                                                                (105)  Heb je mij lief?

Soms zijn er van die dagen die grijs beginnen, neen-dagen. Ik wil wel iedereen graag zien maar vandaag niet. Het is een boze dag.
Op weg dwing ik mezelf een vrolijk liedje te zingen, een lied dat kleur brengt in de grijze ochtend van het bestaan: ‘Thank you for the days’ (the Kinks), ‘Il jouait le piano debout’ (France Gall), ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ en vanop mijn fiets krijgen de bloemen en het gras kleur. Ze zien er opvallend fris en monter uit en stemmen mij milder.

‘Simon, heb jij mij lief?’ vraagt Jezus aan Simon.
Simon verwondert zich over het vele vragen van Jezus. Ze lijken gelijk maar dragen veel kleur in zich.
‘Heb jij Mij lief?’ Is dat mijn diepe overtuigde levenshouding? Ja, ja en ja… tot vervelens toe ja…
Maar die houding eigen maken vraagt veel, consequent zijn vraagt ‘offers’, noopt vaak tot dingen niet te doen.
Het valt ons soms zwaar: de gevolgen van onze levensbeslissingen te dragen, zeker als het leven -luchtig voorgesteld: ik-kan-alles-zelf-kiezen, ondertussen ernstige gevolgen doodzwijgend- weer eens komt krassen op onze serieuze levensbeslissing, die naast veel vreugde ook veel energie en inzet vraagt zonder dat het resultaat verzekerd is. Bittere opmerkingen onder ons zijn gekend: ‘Ik zou dat ook wel willen maar…’
Het ‘goede’ leven ziet er niet altijd zo ‘goed’/zo leuk uit.

In het evangelie horen we: ‘Nu je ouder wordt en leiding geeft, moet je doen wat anderen graag hebben. Zij zullen je gordel omdoen en je de weg doen gaan die je niet wilt.’ M.a.w. anderen bepalen en jij neemt verantwoordelijkheid, leiding.
Dit wordt zelden gezegd. De bagage die je draagt komt niet van jezelf, je houding, ‘leiding’ wel en hiermee moet je verder.
Gods woord volgen in niet gekende dagen, altijd onzeker, met paden én doodlopende paden. Tijden veranderen – en ook dat doet de tijd altijd - maar voor elk van ons is het ‘nu’, deze voor ons ongekende tijd, met zijn verrassende gebeurtenissen.
We kunnen kijken naar vroeger, ons laten inspireren door ouders, grootouders, medemensen die ooit leefden. Maar uiteindelijk moeten wij ons eigen verhaal schrijven, vanuit ons diepe geloof, onze heilige overtuiging.

Jezus vraagt tot 3x toe aan Petrus: ‘Heb je mij lief?’ Je diepste, heiligste overtuiging trouw blijven, is een eeuwige vraag.
‘God is liefde… Heb je mij lief?’ ‘Heb je je naaste lief?’
     Je partner die moe is en dat ergerlijke trekje is daar weer (en ik ben ook moe)?
     Je zoon/dochter die van iemand houdt die jij niet kan luchten?
     Je buurman die heel anders leeft dan jij en hij wiedt zijn onkruid te laat.
     Mensen uit andere milieus die het leven totaal anders aanpakken dan jezelf.
     Andere mensen die we niet kennen maar ook onze naaste zijn?
‘Hebben wij elkander lief?’ niet eenmaal maar duizendmaal per dag gevraagd.
Als het ons moeilijk wordt en de kleuren vervagen tot grijze tinten, de wereld er boos uitziet omdat wij er boos naar kijken, dan kunnen we misschien een lied zoeken dat ons mild stemt tegenover elkaar. Misschien kunnen we onze hoopvolle liederen met elkaar delen.
En zo gaan we Phil Bosmans achterna: ‘Menslief, ik hou van je’.

                                                                                    Heidi Deceuninck - Ziekenhuispastor Sint-Jozefskliniek - 051/334142 - heidi.deceuninck@sjki.be

                                                                                                                ***

Klik op het logo om de agenda van het ganse jaar (en verder) te bekijken.

Zie ook bij vieringen en op onderstaande logo's voor de activiteiten van deze instellingen.

  

 

 

 

 

 


 

Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. (Site onder extern beheer)

 

 • Tentoonstelling: Waarom niet / Pourquoi pas van Herman van Veen - 25 juni t/m 25 september - vrije toegang - zaterdag van 14 uur tot 17 uur / zondag van 12 uur tot 17 uur - Sint-Anna-ten-Drieënkerk - Hanegraefstraat 1 - Antwerpen-Linkeroever
  Meer dan een tentoonstelling: een totaalervaring voor lichaam, ziel en geest. Alles is er, maar alles is er ook niet...
 • Barmartigheidswandeling op zondag 14 augustus - O. L. Vrouwkathedraal Antwerpen. Zie hoger.
 • 68 Jaar Volksspelen - Vrijdag 26 augustus - Infostand op Ranst mEEts - Zaterdag 27 augustus – 10 uur jongerenvolksspelen op de speelplaats van de Gemeentelijke Lager school “De Knipoog”. Elke deelnemer heeft prijs! - 20 uur Herbergslalom, inschrijving vanaf 19 uur in het Gildenhuis. De spelen worden gespeeld in de herbergen Gildenhuis, Solsleutel, en Den Tablo.
  Maandag 29 augustus - vanaf 15 uur tot 19 uur volksspelen in de herbergen Gildenhuis, Solsleutel en Den Tablo. Om 19.30 uur volksspelen nagerecht aan het Gildenhuis, karamellen gooien waaraan prijzen verbonden zijn. Raadpleeg de huis aan huis folder.

***

 • Zeven keer jezelf overstijgen - Geestelijke werken van barmhartigheid - Erik Galle - Uitgave Halewijn
 • Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans
 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŁrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuÔet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2016