Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: "Hemelvenster"
door Roel van Veldt

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop,
spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus Christus,
Vorst van Vrede en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en de rest van de wereld!
Lees de brief van onze bisschop.

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Slechts door lijden en verdriet, doen wij die wijsheid op, die men niet uit boeken leert.

Vorige week:

Vertrouwen zal altijd één van de grootste, zeldzaamste en meest gelukkig makende geschenken van het leven blijven.  
Dietrich Boenhoeffer

 

 

 

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

MT 13,1-23:
De parabel van de zaaier
Vers 9:
'Wie oren heeft, hij luistere.'

52 keren per jaar krijg jij, lezeres en lezer, deze korte overweging te lezen met hopelijk één uitdagend woord uit het zondagsevangelie. Zijn dat even zoveel faits-divers die we dan lezen en leggen wij die dan naast ons neer of brengen ze iets te weeg in mij voor wie ze bedoeld zijn?

Wie oren heeft, hij luistere! En wat doe ik daar dan mee vandaag nog?

Succes toegewenst.Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

Heer, inspireer mij.
Geef dat ik U midden in mijn  leven plaats, in mijn huis
en in mijn werk
en dat ik dat doe als iets vanzelfsprekends.

U bent geen verre God op een hoge wolk, maar een alledaagse God die leeft in alle mensen.

Laat ik U binnenhalen in de stad en vieren als de man van Nazareth,
midden in de menigte en dan maar hopen dat U even mijn kant opkijkt.

(Toon Hermans)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met Google Chrome of Microsoft Internet Explorer (6.0 of later).
Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom!

Laatste update: 23-7-14

                                       ***                                       

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.erbij.be     www.gewijderuimte.org

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

Zomerpicknick op zondagmiddag

          

 

 

          Het zomert… Bij de meesten onder ons kriebelt al een vakantiegevoel en ook de goede
          herinneringen aan de zomerpicknicks aan de kerk de vorige jaren.
          Vakantie is mensen ontmoeten met hun verhalen en ervaringen, rustig van de buitenlucht genieten,           kinderen die spelen - groot en klein, tijd hebben om even niks te doen en op adem te komen bij           elkaar, genieten van een glaasje en een hapje…
          ’s Zondags na de mis van 11 uur zou zo een moment kunnen zijn om even vakantie te nemen hier           bij ons. Diegenen die zin hebben brengen hun boterhammen of pistolets en een drankje mee. Dat           kunnen we samen opeten op het pleintje aan de kerk. De kinderen kunnen spelen terwijl de           volwassenen wat bij babbelen…
          We gaan van start op zondag 29 juni 2014. Elke zondag van juli en augustus houden we picknick
          aan de kerk. Iedereen die na de zondagviering nog even verder parochie wil voelen, is van harte           welkom. Bij heel slecht weer kunnen we terecht in de pastorie.
          Graag zien we jou op één van de zondagen in juli of augustus. Wij zien er alvast naar uit.

 

 

 44 meisjes en jongens ontvingen het sacrament van het vormsel
Op zaterdag, 31 mei, om 10 u. werden 44 meisjes en jongens door Eric Thielemans, deken van onze dekenij Rupel-Nete, gevormd. In naam van onze bisschop en van de ganse kerkgemeenschap legde de vormheer de handen op bij de vormelingen
en zalvde hen.
De vormheer legt de handen op samen met de ouders. Zo laten deze zien dat ze, samen met vele andere christenen, achter deze vormelingen willen blijven staan en hen willen blijven begeleiden in hun groei naar een volwassen christen-zijn.
Door de zalving worden de vormelingen uitgenodigd de Geest van Jezus en zijn Goede Boodschap diep en blijvend in zich te laten doordringen. Zo worden gevormde mensen gevoelig voor de echte en schone waarden van het leven, voor liefde en goedheid en vrede, voor het levensvoorbeeld van Jezus zelf, en willen zij aan God een plaats geven in hun leven.
Zo worden gevormde mensen betrouwbaar, mensen op wie men kan rekenen: dat is hun kracht en hun sterkte.
Zo laten gevormde mensen zien hoe God, God wil zijn voor mensen.
Van harte Proficiat aan elk van de vormelingen:

Ilena Anseeuw, Amélie Bertels, Kaileigh Broothaers, Aurélie Bruyninckx, Thorben Bulckens, Menina Ceulemans, Emke Claes, Silvie Cornette, Wouter De Beuckeleer, Wout De Bleser, Stef De Clerck, Winke De Grim, Rik De Vos, Cedric Dierckxsens, Michael Heller, Anouk Heylen, Zoë Jacobs, Cédric Janssens,
Dena Lucas, Emma Marien, Jitske Michiels, Angelique Nackaerts, Jorne Naegels, Marthe Neels, Lyse Ooms, Mirthe Oorts, Maya Peeters, Brent Raes, Lorenzo Renders, Hannah Rymen, Joppe Smits, Seppe Van Cleemput, Charlotte Van Dyck, Brent Van Eyndhoven, Chayenne Van Looy, Joke van Overveld, Wout Van Parys, Tom Verboven, Kato Verheijen, Louka Verhoest, Meinse Verhulst, Jana Verwerft, Bram Weckx en Jasmine Wijnants.

Moge het Vormsel voor ieder van jullie een echte keuze zijn om Jezus’ levenswijze in je eigen leven na te volgen.
Ik hoop dat ieder van jullie gelukkig mag zijn door zo te leven.

Heel veel dank aan de leden van de werkgroep voor het Vormsel en van "Godden op zondag", en ook aan de ouders catechisten: dank voor de wijze waarop jullie de vormelingen gedurende een gans jaar met liefde en met veel inzet begeleid hebben. Dank aan allen die bij de voorbereiding van het Vormsel en de Vormselviering betrokken waren. Ik zeg en schrijf dat alles ook in naam van het Parochieteam van Ranst.

Marcel Van Peer, pastoor.

***

Zuster Raf in Guatemala
               Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

***

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek. (Klik op de foto's.)
                                                            

         De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 34.000 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder..

Foto's met tekst

In de fotogalerij (webalbum)  is een nieuw album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. Detoegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken; TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen.
Bekijk een fotomontage van alle programma's.     Meer info op www.zininrelatie.be     E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar counter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden

***

Op 30 juni overleed Irma Van Tendeloo, wedwe van Frans Verswijvel.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 5 juli om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 1 juli overleed Frans Dielen, weduwnaar van Elza Matthys.
De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 9 juli om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.45 uur.

Op 10 juli overleed Irma Michiels, weduwe van Albert Meeus.
De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 16 juli om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 13 juli overleed Anna Janssens.
De uitvaartliurgie heeft plaats op vrijdag 25 juli om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2013. Klik op het logo.

***

PAROCHIEBLAD: ABONNEMENT

Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***Een idee of reactie?
        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(88) Om te overleggen, niet om te ruziën!

Hoe is dat voor jou?           Hoe is dat voor mij?

 • verschil van waarden, verwijten geven/ontvangen
 • een gesprek dat uitloopt in een meningsverschil
 • houding en gedrag van de partner
 • ruzie in plaats van dialoog, vriendelijkheid
 • het verloop en beleven van een weekend samen thuis
 • engagement en inzet, vrijetijdsbesteding
 • samenwerken, samen plannen
 • ons tempo (mijn – jouw), ons verschil in beleving
 • vakantie, werk, familie, nonchalance in huis
 • God, bidden, geloofspraktijk
 • jouw/mijn omgaan met de kinderen (straffen,toegeven...)
 • ons tafelen (eetgewoontes, dieet, tafel afruimen,…)
 • ons samenzijn ’s morgens, ’s avonds,…
 • TV kijken, spelen, genieten, soberheid
 • onderhoud van huis en tuin, reparaties, klusjes
 • muziek beluisteren, wandelen, fiets, auto
 • beslissingen nemen (initiatief – doordrukken)
 • beheer van onze centen, gebruik ervan
 • belangrijke aankopen – koopjes
 • kledij, haarverzorging, op restaurant gaan
 • opschik, zich klaarmaken, lichaamsverzorging
 • onze seksuele beleving, aandacht, tederheid
 • orde, regelmaat, op tijd komen, afspraken
 • vaat of keukenwerk, gasten ontvangen
 • vrienden, omgaan met, uitgaan, uitnodigen


***


Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. 
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • Godden op zondag - Verkondigen - 27 juli 2014
 • God op bezoek - Teksten uit de Brulocht van Ruusbroec - toegelicht door pater Klaas Blijlevens, kapucijn - op 28 en 29 juli 2014 in het Convent van Betlehem, Kerkstraat 50 - 2570 DUFFEL - Klik hier voor uigebreide info.
 • GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM - Op 30 juli 1964 hebben Jacqueline Van de Vel en Bruno Jacobs van de Nachtegalenlaan 8 mekaar hun liefde voor het leven toegezegd. Zoals zij 50 jaar geleden God wilden betrekken bij het geven van hun ja-woord, zo willen zij nu hun dankbaarheid voor God brengen. Samen met hun gezin, familie en vrienden danken Bruno en Jacqueline God voor de vijftig jaar dat zij samen gelukkig waren en nog gelukkig zijn.
  Zij doen dat in een Eucharistieviering in onze kerk op zaterdag, 2 augustus, om 13.30 u.
  We wensen hen van harte Proficiat en duimen voor nog vele gelukkige jaren samen in goede gezondheid.
  Marcel Van Peer, pastoor.
 • Fietsdrieluik - Op zondag 3 augustus vindt de laatste fietstocht plaats tussen Ranst en Zandhoven. Vertrek tussen 9 u. en 13.30 u. aan de gemeentelijke lagere school De Knipoog, Schoolstraat 17, Ranst of Huize Bruyneel, Vierselbaan 2, Zandhoven tussen 9 u. en 13.30 u. Als je graag de fietstocht volgt op je gps, kan je de link downloaden op zondag 3 augustus voor vertrek.
 • Malawi fandag - Na het succes van vorige jaar organiseert het Hulpfonds Chilumba vzw op zaterdag 16 augustus 2014 zijn 4de Malawi fandag, waar natuurlijk alle vrienden worden uitgenodigd die reeds Malawi en ons project in Chilumba hebben bezocht. Maar ook alle sympathisanten en kennissen zijn uitgenodigd die ons Hulpfonds Chilumba genegen zijn.
  We willen die namiddag graag een gezellige bijeenkomst organiseren met wat beelden en informatie over Malawi en ons project aldaar. De ondertussen afgestudeerde leerkrachten, die in het voorjaar 3 maanden stage hebben gedaan in onze school in Chilumba, zullen jullie laten genieten van video-beelden en hun ervaringen in Malawi.
  U bent welkom vanaf 14.00 u. in het ‘Senioren-lokaal’ in de Valkenlaan 1 te Ranst. U hoeft zich niet vooraf aan te kondigen voor deze gratis deelname. De consumpties moet u natuurlijk wel betalen, maar de prijzen zijn democratisch.
  Aan het eind van de namiddag (vanaf 17.30 u.) is er gelegenheid om lekker te smullen ten voordele van het project. We zijn de catering van de ploeg van Jan Janssens erg dankbaar dat ze opnieuw voor een lekker maal zorgen. Op het menu staat : een lekkere zomerse soep, lamsragout of kipblanquette (kip met gebakken spekjes en champignons) of een vegetarisch stoofpotje met als afsluiter een dessert. De prijs voor deze maaltijd is : 15 euro per volwassene en 8 euro voor kinderen tot 10 jaar. Voor deze maaltijd moet u zich wel vooraf melden, ofwel telefonisch 03 485 59 69 of 0476/31 88 08 ofwel via het invulformulier op de website http://hulpfonds-chilumba.be . Hartelijk welkom en weet dat u eet voor het goede doel.
 • Godden op zondag - Dienstbaarheid - 24 augustus 2014
 • Parochieontbijt - 14 september 2014
 • Vredesconcert met het Sint-Ceciliakoor en Les Voix Perdues - 21 september 2014 om 15 uur in de parochiekerk
  Voor dit concert werkt ons Sint-Ceciliakoor samen met het mannenkwartet Les Voix Perdues. Dit kwartet dat steeds a capella zingt wordt de laatste jaren vooral herkend om zijn sterk WO1-programma; straffe oorlogs-en vredesliederen, die teruggrijpen op de Groote Oorlog. LVP eert in zijn muziek de herinnering aan wat 4 jaar lang 'onze' oorlog was en heelt beetje bij beetje de wonden met harmonieën, sterke interpretaties en respectvolle arrangementen.
  Ons 4-stemmig Sint-Ceciliakoor treedt afwisselend op met een brede selectie aan vredesliederen en brengt de hoopvolle sfeer van vrede en "nooit meer oorlog". 
  Toegangsprijs: € 15 aan de kassa    Kinderen onder 12 jaar: gratis  
  In voorverkoop: € 12 bij de koorleden of via 03 485 58 05 of  ceciliaranst@gmail.com
 • 25ste Vlaamse Vredesweek loopt van 21 september tot 2 oktober. Volg de campagne op www.vredesweek.be

***

 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 

 

 

 
       
Copyright © 2002