Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: "Hemelvenster"
door Roel van Veldt

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop,
spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus Christus,
Vorst van Vrede en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en de rest van de wereld!
Lees de brief van onze bisschop.

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Slechts door lijden en verdriet, doen wij die wijsheid op, die men niet uit boeken leert.

Vorige week:

Vertrouwen zal altijd één van de grootste, zeldzaamste en meest gelukkig makende geschenken van het leven blijven.  
Dietrich Boenhoeffer

 

 

 

 

 

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

MT 13,1-23:
De parabel van de zaaier
Vers 9:
'Wie oren heeft, hij luistere.'

52 keren per jaar krijg jij, lezeres en lezer, deze korte overweging te lezen met hopelijk één uitdagend woord uit het zondagsevangelie. Zijn dat even zoveel faits-divers die we dan lezen en leggen wij die dan naast ons neer of brengen ze iets te weeg in mij voor wie ze bedoeld zijn?

Wie oren heeft, hij luistere! En wat doe ik daar dan mee vandaag nog?

Succes toegewenst.Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

Heer, inspireer mij.
Geef dat ik U midden in mijn  leven plaats, in mijn huis
en in mijn werk
en dat ik dat doe als iets vanzelfsprekends.

U bent geen verre God op een hoge wolk, maar een alledaagse God die leeft in alle mensen.Laat ik U binnenhalen in de stad en vieren als de man van Nazareth,
midden in de menigte en dan maar hopen dat U even mijn kant opkijkt.

(Toon Hermans)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met Google Chrome of Microsoft Internet Explorer (6.0 of later).
Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom!

Laatste update: 31-7-14

                                       ***                                       

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.erbij.be     www.gewijderuimte.org

***

Actueel

Goede vrienden,
De Belgische bisschoppen hebben vandaag, 31 juli 2014, een verklaring afgelegd, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het begin van WO I
op maandag 4 augustus aanstaande (zie hieronder). Daarin vragen de bisschoppen dat in alle katholieke kerken van ons land de klokken worden geluid, om eer te betuigen aan de ontelbare slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
Graag sluiten wij ons aan bij deze oproep.
Op vraag van onze bisschop verzoek ik u om de klokken van uw kerk of kapel te willen luiden op maandag 4 augustus a.s. van 12 uur tot 12.10 uur.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet
Olivier Lins
Privésecretaris van de Bisschop


Op 4 augustus van dit jaar zal het 100 jaar geleden zijn dat bij ons de Groote Oorlog begon. Als katholieken in ons land, maar verbonden met vele anderen die ons geloof niet delen, willen wij bij deze gebeurtenis stilstaan. We willen natuurlijk niet de oorlog zelf gedenken, en nog minder vieren. Want oorlog is altijd wreed, en wordt nooit tot iets goeds. Maar wij willen eer betuigen aan de ontelbare slachtoffers van deze oorlog, tot welk kamp ze ook hebben behoord. En wij willen ons diegenen herinneren die hebben gestreden en geleden voor wat zij toen beschouw-den als hun vaderlandse plicht waaraan zij niet mochten verzaken.
Voor hen allen vragen wij dat in alle katholieke kerken in ons land de klokken worden geluid komende maandag 4 augustus om 12 uur 's middags. Maar het zal ons ook verheugen indien ande-re christelijke gemeenschappen of religies zich op hun manier daarbij aansluiten.
Maar méér nog willen wij, door deze manifestatie als burgers van ons land, allen eren die aan de vrede hebben gebouwd. Na twee verschrikkelijke wereldoorlogen hebben zij bewerkstelligd dat volkeren die ooit vijanden waren, vandaag met elkaar omgaan als partners, ja als broeders. Zoals Paulus VI tot de UNO betuigde: "Nooit meer oorlog!" We hopen dat dit op een dag het geval zal zijn voor de hele planeet, en niet enkel voor de oorlogvoerenden van 100 jaar geleden. Want in de solidariteit onder alle volkeren ter wereld dient de toekomst van de mensheid zich voor ons aan.
De bisschoppen van België, 31 juli 2014

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

Zomerpicknick op zondagmiddag

          

 

 

          Het zomert… Bij de meesten onder ons kriebelt al een vakantiegevoel en ook de goede
          herinneringen aan de zomerpicknicks aan de kerk de vorige jaren.
          Vakantie is mensen ontmoeten met hun verhalen en ervaringen, rustig van de buitenlucht genieten,           kinderen die spelen - groot en klein, tijd hebben om even niks te doen en op adem te komen bij           elkaar, genieten van een glaasje en een hapje…
          ’s Zondags na de mis van 11 uur zou zo een moment kunnen zijn om even vakantie te nemen hier           bij ons. Diegenen die zin hebben brengen hun boterhammen of pistolets en een drankje mee. Dat           kunnen we samen opeten op het pleintje aan de kerk. De kinderen kunnen spelen terwijl de           volwassenen wat bij babbelen…
          We gaan van start op zondag 29 juni 2014. Elke zondag van juli en augustus houden we picknick
          aan de kerk. Iedereen die na de zondagviering nog even verder parochie wil voelen, is van harte           welkom. Bij heel slecht weer kunnen we terecht in de pastorie.
          Graag zien we jou op één van de zondagen in juli of augustus. Wij zien er alvast naar uit.

 

 


 

 

Parochieontbijt op zondag 14 september 2014
Reeds voor de vierde maal organiseert het parochieteam bij het begin van het nieuwe werkjaar een parochieontbijt. Gezien de positieve commentaren is dit initiatief een vast item op de kalender geworden.
Na een deugddoende vakantie, en wanneer het leven in onze parochie terug op gang komt, is het een prima gelegenheid om onze vakantieverhalen met elkaar te delen. We verwachten je tussen 8.30 uur en 11 uur in de refter van de gemeentelijke lagere school “De Knipoog” voor een gezellig ontbijt dat de mogelijkheid biedt andere parochianen te ontmoeten. Zij die dat wensen kunnen aansluitend deelnemen aan de gezinsviering van 11 uur.
We willen ook heel nadrukkelijk de mensen uitnodigen die de vieringen van zaterdagavond 17 uur, zondagmorgen 8 uur in Ranst of de viering van 9.30 uur in Millegem bijwonen. Iedereen, jong en oud, groot en klein, is van harte welkom.
Hoe verloopt dit alles praktisch ?
De praktische regeling is dezelfde als vorig jaar. Voor deelname aan het parochieontbijt vragen we een bijdrage van € 6 per persoon met een maximum van € 18 per gezin. Kleuters ontbijten gratis. Je hoeft niet op voorhand te betalen; je betaalt de dag zelf.
Inschrijven voor het parochieontbijt kan via e-mail naar gaegjanssens@gmail.com .
Via deze link kan je een inschrijvingsstrookje afdrukken. Het ingevulde strookje kan je in de bus van de pastorie steken, afgeven in de kerk of bezorgen aan iemand van het parochieteam. We verwachten je inschrijving uiterlijk zondag 7 september, zodat we tijdig alle aankopen kunnen doen.
We kijken er naar uit om jullie allen te ontmoeten op ons vierde parochieontbijt. Tot zondag 14 september!

***

Zuster Raf in Guatemala
               Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

***

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek. (Klik op de foto's.)
                                                            

         De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 34.000 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst

In de fotogalerij (webalbum)  is een nieuw album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. Detoegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken; TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen.
Bekijk een fotomontage van alle programma's.     Meer info op www.zininrelatie.be     E-mailadres: infoATzininrelatie.be
Lees meer over 40 jaar Encounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden

***

Op 30 juni overleed Irma Van Tendeloo, wedwe van Frans Verswijvel.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 5 juli om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 1 juli overleed Frans Dielen, weduwnaar van Elza Matthys.
De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 9 juli om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.45 uur.

Op 10 juli overleed Irma Michiels, weduwe van Albert Meeus.
De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 16 juli om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 13 juli overleed Anna Janssens.
De uitvaartliurgie heeft plaats op vrijdag 25 juli om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2013. Klik op het logo.

***

PAROCHIEBLAD: ABONNEMENT

Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***Een idee of reactie?
        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(89) Echte vriendschap – de beste therapie

Luisteren vergt tijd. De meeste mensen hebben die niet. Als de nood te groot wordt, gaan we met ons verhaal naar een therapeut. Die zal – weliswaar tegen betaling – luisteren. Zo is luisteren een vak geworden en daar is op zich niks mis mee.
We dreigen iets kostbaars te verliezen.
Wie anders dan je beste vriend geeft om jou en is geïnteresseerd in jouw verhaal? Een boezemvriend zal ongevraagd luisteren. Hij zal je zoveel mogelijk jezelf laten zijn, je vrij laten in wat je zegt, zonder te oordelen of veroordelen.
Daarnaast verwacht jij niet dat je vriend een luisterdeskundige is, zoals je evenmin verwacht dat hij het antwoord heeft op al jouw vragen. Het gaat hier enkel over betrokken luisteren. Al luisterend is hij er voor jou.
Het gaat om ‘er zijn’.
Geen enkele therapeut heeft een antwoord op al je vragen. Een therapeut – maar ook een echte vriend – kan zich hooguit empathisch inleven, zachtmoedig confronteren en eerlijk aanmoedigen te blijven zoeken en door te gaan. Meer dan bij wie ook mag je bij een vriend fouten maken en kleine kanten hebben.
Zijn wie je bent of ‘maar’ bent. Hij zal zijn geloof in jou niet vlug verliezen. Wel integendeel. Zo schuilt in elk van ons een therapeut.
Meer dan je denkt.
Je kan veel betekenen voor familie, een vriend of buur – als je bereid bent gewoon te luisteren. Het luisterend oor laat de ander aan het woord en schept daarmee de ruimte die de ander nodig heeft om zelf het antwoord te vinden. Moet het nog gezegd dat elke duurzame relatie gebouwd is op deugddoende en open gesprekken? Ze vormen zonder enige twijfel duurzame bouwstenen voor sterke relaties.
                                                                                                                                                                               BZN 6/14

***


Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. 
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM - Op 30 juli 1964 hebben Jacqueline Van de Vel en Bruno Jacobs van de Nachtegalenlaan 8 mekaar hun liefde voor het leven toegezegd. Zoals zij 50 jaar geleden God wilden betrekken bij het geven van hun ja-woord, zo willen zij nu hun dankbaarheid voor God brengen. Samen met hun gezin, familie en vrienden danken Bruno en Jacqueline God voor de vijftig jaar dat zij samen gelukkig waren en nog gelukkig zijn.
  Zij doen dat in een Eucharistieviering in onze kerk op zaterdag, 2 augustus, om 13.30 u.
  We wensen hen van harte Proficiat en duimen voor nog vele gelukkige jaren samen in goede gezondheid.
  Marcel Van Peer, pastoor.
 • Fietsdrieluik - Op zondag 3 augustus vindt de laatste fietstocht plaats tussen Ranst en Zandhoven. Vertrek tussen 9 u. en 13.30 u. aan de gemeentelijke lagere school De Knipoog, Schoolstraat 17, Ranst of Huize Bruyneel, Vierselbaan 2, Zandhoven tussen 9 u. en 13.30 u. Als je graag de fietstocht volgt op je gps, kan je de link downloaden op zondag 3 augustus voor vertrek.
 • Malawi fandag - Na het succes van vorige jaar organiseert het Hulpfonds Chilumba vzw op zaterdag 16 augustus 2014 zijn 4de Malawi fandag, waar natuurlijk alle vrienden worden uitgenodigd die reeds Malawi en ons project in Chilumba hebben bezocht. Maar ook alle sympathisanten en kennissen zijn uitgenodigd die ons Hulpfonds Chilumba genegen zijn.
  We willen die namiddag graag een gezellige bijeenkomst organiseren met wat beelden en informatie over Malawi en ons project aldaar. De ondertussen afgestudeerde leerkrachten, die in het voorjaar 3 maanden stage hebben gedaan in onze school in Chilumba, zullen jullie laten genieten van video-beelden en hun ervaringen in Malawi.
  U bent welkom vanaf 14.00 u. in het ‘Senioren-lokaal’ in de Valkenlaan 1 te Ranst. U hoeft zich niet vooraf aan te kondigen voor deze gratis deelname. De consumpties moet u natuurlijk wel betalen, maar de prijzen zijn democratisch.
  Aan het eind van de namiddag (vanaf 17.30 u.) is er gelegenheid om lekker te smullen ten voordele van het project. We zijn de catering van de ploeg van Jan Janssens erg dankbaar dat ze opnieuw voor een lekker maal zorgen. Op het menu staat : een lekkere zomerse soep, lamsragout of kipblanquette (kip met gebakken spekjes en champignons) of een vegetarisch stoofpotje met als afsluiter een dessert. De prijs voor deze maaltijd is : 15 euro per volwassene en 8 euro voor kinderen tot 10 jaar. Voor deze maaltijd moet u zich wel vooraf melden, ofwel telefonisch 03 485 59 69 of 0476/31 88 08 ofwel via het invulformulier op de website http://hulpfonds-chilumba.be . Hartelijk welkom en weet dat u eet voor het goede doel.
 • Godden op zondag - Dienstbaarheid - 24 augustus 2014
 • 66 jaar volksspelen in Ranst – Programma -
       Vrijdag 29 augustus: Avondmarkt
       Zaterdag 30 augustus 10 uur: Jongerenvolksspelen op de Gemeentelijke lagere school “De      Knipoog”. Elke deelnemer heeft prijs.
       Om 20 uur: Herbergslalom - Inschrijving vanaf 19 uur in De Solsleutel - De spelen worden      gespeeld in: De Solsleutel, ‘t Klooster en Het Gildenhuis.
       Maandag 1 september: vanaf 15 uur tot 18 uur: volksspelen in de café’s:Solsleutel , ‘t Klooster      en Het Gildenhuis.
       Om 19.30 uur: Volksspelen-Nagerecht aan het Gildenhuis. Karamellen gooien waaraan prijzen      verbonden zijn.
       Raadpleeg ook de huis-aan-huis folder.
 • Parochieontbijt - 14 september 2014 - zie hoger
 • Zuster Raf Van Mechelen - GOD DO(E)N met handen en voeten! We nodigen alle geïnteresseerden nu al uit om op zondag 21 september naar de pastorie te komen om 9.25 uur. Zuster Raf vertelt ons graag over haar werk in Guatemala. Aansluitend houden we in de viering van 11 uur een omhaling voor haar projecten. Verdere info volgt!
 • Vredesconcert met het Sint-Ceciliakoor en Les Voix Perdues - 21 september 2014 om 15 uur in de parochiekerk
  Voor dit concert werkt ons Sint-Ceciliakoor samen met het mannenkwartet Les Voix Perdues. Dit kwartet dat steeds a capella zingt wordt de laatste jaren vooral herkend om zijn sterk WO1-programma; straffe oorlogs-en vredesliederen, die teruggrijpen op de Groote Oorlog. LVP eert in zijn muziek de herinnering aan wat 4 jaar lang 'onze' oorlog was en heelt beetje bij beetje de wonden met harmonieën, sterke interpretaties en respectvolle arrangementen.
  Ons 4-stemmig Sint-Ceciliakoor treedt afwisselend op met een brede selectie aan vredesliederen en brengt de hoopvolle sfeer van vrede en "nooit meer oorlog". 
  Toegangsprijs: € 15 aan de kassa    Kinderen onder 12 jaar: gratis  
  In voorverkoop: € 12 bij de koorleden of via 03 485 58 05 of  ceciliaranst@gmail.com
 • 25ste Vlaamse Vredesweek loopt van 21 september tot 2 oktober. Volg de campagne op www.vredesweek.be

 

***

 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 

 

 

 
       
Copyright © 2002