Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

Een site voor de kinderen!


 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie


Klik hier voor de vorige commentaar.

Heilige Drie-eenheid

Mattheus  28,16-20
Vers 20b   'Ziet, Ik ben met u alle dagen tot.....'

Altijd bij iemand willen zijn is een andere manier om te zeggen: ik hou van u!
Alleen mensen die van mekaar houden, hebben de echte macht en daarbij verbleekt de macht van wapens en geweld.
Wie bemint, maakt van zijn vreugde en vrede geschenken.
Wie een oplossing gevonden heeft voor kanker, kan die toch ook niet voor zichzelf houden. Zwijgen is dan onmogelijk.Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot ededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus hristus,
Vorst van Vrede en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en de rest van dewereld!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Wie bemint, maakt van zijn vreugde en vrede geschenken.

Vorige week:

Leven zonder reflectie
is niet volledig leven.
Henri Nouwen

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat wij deelden, dat ons kracht geeft om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons, geïnspireerd door Hem, zullen inzetten oor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met Google Chrome of Microsoft Internet Explorer (6.0 of later).
Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

Welkom!

Laatste update: 27-5-15                                       ***                                       

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

Op 25 april deed er zich een verwoestende aardbeving voor in Nepal. De beving had een kracht van 7.9. Het epicentrum lag tussen de hoofdstad Kathmandu en de stad Pokhara. Er is enorme schade en het dodental staat nu op 5200 personen, en is nog niet volledig.
Hoeveel mensen in de ruimere regio getroffen werden, is nog steeds niet duidelijk wegens de moeilijke toegankelijkheid van het gebied.
Buitenlandse hulpverleners zijn ter plaatse en zorgen voor de distributie van drinkwater, dekens, voedsel, kookgerief en verlenen medische hulp en beschutting aan de slachtoffers van de aardbeving.
Caritas International, de organisatie die noodhulp van haar 162 leden coördineert, werkt met hulpverleners, die uit de regio zelf komen.
De vzw Noodfonds van het bisdom Antwerpen stortte reeds 10.000 euro in aan Caritas Internationaal.

Steun de omhaling in uw parochie, de opbrengst hiervan wordt gestort aan het noodfonds van het bisdom Antwerpen. U kunt ook een gift storten aan datzelfde noodfonds. Uw giften zijn welkom op nr. 409-7575151-77 van vzw Diocesaan Noodfonds.

Met onze hartelijke dank bij voorbaat. Namens de Bisschop en het Vicariaat.

Diocesane ontmoetingen
Mgr. Johan Bonny nodigt zoveel mogelijk mensen uit de pastoraal uit voor een van de zes diocesane ontmoetingen in Malle op 1, 2 en 3 juni.
Surf voor een filmpje en alle verdere info naar www.hallo2015.tk

OPMERKELIJK

LUC DE VOS overleden op 29 november - Bekijk en beluister het interview door Checkpoint TV, een hommage aan de betreurde grote Vlaamse zanger.
Klik hier!
                En hier voor interview rond "troost", en hier voor een getuigenis over "leven en dood."

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

"Godden Op Zondag" breidt uit!  Welkom bij "Godden Op Zondag +"
In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag, voor de viering van
11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren.Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht. Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van "Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor geïnteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd!

 ***

Infoavonden voor Doopsel, Eerste Communie en Vormsel in 2016
In onze parochie bieden wij graag de gelegenheid om uw kind te laten dopen, zijn/haar eerste communie of vormsel te laten doen.
Volgend schooljaar gaan deze door:
- Doopsel: op een zelfgekozen datum in samenspraak met onze parochiepriester,
- Eerste Communie: op zaterdag 14 mei 2016 om 10 uur,
- Vormsel: op zaterdag 7 mei 2016 om 10 uur.
Als parochie willen wij jullie graag ontmoeten bij de voorbereiding van één van deze sacramenten voor jullie kind. We hopen dat het een deugddoende ervaring wordt. Daarom nodigen we u uit op één van de infoavonden in dit verband: - Woensdag 27 mei 2015               - Donderdag 4 juni 2015
Deze gaan telkens door in de refter van GLS De Knipoog en beginnen om 20 uur.
Onze werking is sinds het werkjaar 2013-2014 grondig veranderd. Om te zorgen dat deze werking voor iedereen duidelijk is, vertellen wij u er tijdens deze avonden graag alles over. Uiteraard wordt specifiek toegelicht wat de vernieuwde voorbereiding om het lijf heeft voor u en uw kind, alsook hoe dit praktisch in zijn werk zal gaan.
Tenslotte zullen we u ook informeren hoe u kan inschrijven en hoe u het inschrijvingsgeld van € 25 kan betalen. Dit inschrijvingsgeld gebruiken we om de onkosten bij de voorbereiding te betalen (drukwerk, materialen voor de activiteiten, …).

***Meimaand = Mariamaand

Ook in Ranst heeft Maria een plekje in vele harten. Zo zorgt Jules Van Landeghem al jaren dat het kapelletje tegenover zijn huis er steeds mooi bijhangt.
Onlangs werd het zelfs gerenoveerd op zijn vraag! Ben jij ook een zorgzame behoeder van een kapelletje of Mariaplaats?
Wij brengen het in de Meimaand graag in beeld
in ons parochieblad en op deze site!
Een telefoontje naar Bruno Jacobs (03 485 58 05) en hij komt er een mooie foto van maken.
Zo inspireren we elkaar om even stil te staan bij Maria.
De Lourdesgrot wordt verzorgd door Anna Van Eester, Annemie en Lutgard Van Cleemput, waarvoor hartelijk dank!
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke derde donderdag van de maand vieren we Eucharistie in verbondenheid met de zieken van onze parochie, viering die telkens door Ziekenzorg verzorgd wordt. In de maand mei gaat deze door aan de grot, in de andere maanden om 19 uur in de kapel van de pastorie.

 

***

Voorbereiding op de komende bisschoppensynode
In oktober 2015 wordt een volgende bisschoppensynode gehouden. Ter voorbereiding hiervan werd aan parochies gevraagd om na te denken over een aantal vragen betreffende het gezin. Deze vragen werden door het Vaticaan opgesteld.
Het bisdom nodigde ons uit om enkele vragen uit de lijst samen te bespreken en de bedenkingen door te sturen. Ons parochieteam en een aantal geïnteresseerde parochianen hebben hierover van gedachten gewisseld. Klik hier voor het verslag van de bespreking.

***

      Alsof we aan de toog zitten, rond een        kampvuurtje. Om een vleugje herinnering       wakker te roepen.
      Om een verrassend verhaal kleur te geven.       Om een inspirerende mens onder het stof en       de suikerspinzoetigheid weg te halen. Om jou       en zichzelf eens in een spiegel te laten kijken.
      Of gewoon maar omdat hij graag vertelt en       jij misschien graag naar verhalen luistert…
      Zo wil Jos Mariën graag enkele verhalen       vertellen over die speciale man uit Umbrië in       Italië.
      

 

 

      Je bent van harte welkom!
      Zondag 14 juni 2015 – Hof Zevenbergen       Ranst
      Aanvang 14.00 u. – inkom 5 euro
      Graag reserveren: info@hofzevenbergen.be       of 03 205 65 70
      Een initiatief van Hof Zevenbergen vzw en       Parochie Sint-Pancratius

 

***

  

Zuster Raf in Guatemala
           Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.
Je vindt er ook de gegevens om finantiële steun te verlenen.

     ***


Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's.)

                                                           
      De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 42.000 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ooknognaar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken; TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen. Bekijk een fotomontage van alle programma's.    
Meer info op www.zininrelatie.be   of   www.samennaarmeer.be
E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar Encounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden


***


Op 24 mei overleed Hilde Maes, echtgenote van Hugo Peeters.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 30 mei in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2014. Klik op het logo.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres! We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen:parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***


Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(97) Als ik nu moet heengaan

Ter gelegenheid van O.H. Hemelvaart, mijmeren bij een tekst van Tagore.

Als ik nu moet heengaan, zal ik geen spijt hebben,
want Gij waart steeds en bron van oneindige vreugde.
Gij waart altijd ergens aanwezig, zelfs bij verdriet en angst.
Op de snaren van mijn levensharp tokkelde Gij heerlijke liederen.
Gij hebt mijn geest geboeid met ontelbare schone dingen,
en in zoveel ongekende vormen kwaamt Gij mijn leven binnen.
Als ik nu moet heengaan, zal ik geen spijt hebben,
want Gij vulde mijn wezen met onvergankelijke schoonheid.
Ik heb niet alles gedaan, want het leven is steeds kiezen.
Daarom geraakten vele wensen, bewust, niet eens vervuld.
Maar als ik alles overschouw, zoveel dat ik gekregen heb,
dan voel ik mij uw gunsteling, altijd door u verwend.
Gij hebt mij aangeraakt. Gij zijt! Gij bestaat.
Ik weet het goed. Ik heb het ervaren.
Als ik nu moet heengaan, kan ik dit hoopvol doen,
want Gij, Onsterfelijke, raakte mij aan.


***Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier.  (Site onder extern beheer)
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • Cultuur in ‘Over Vloed’ te Ranst! Dat staat vast. Van 9-25 mei a.s. kan je er terecht voor een ‘in-situ’ kunstproject dat voor de gelegenheid gecreëerd wordt op natuurlijke pareltjes verscholen in de natuur te Emblem.
  De organisatie is in handen van de Raad voor Kunst en Cultuur van de gemeente Ranst.
 • Fietszoektocht verenigt Ranst en Lier
  Vanaf 15 mei kan iedere liefhebber op zoektocht gaan via een fietsparcours dat Ranst en Lier verbindt. In Ranst kan men starten aan het gemeentehuis en in Lier aan het stadskantoor.
  De zoektocht heeft een sociaal tintje. Initiatiefnemer is Wereld-Delen, een regionale vrijwilligerswerking uit Ranst, die een antwoord tracht te geven op kansarmoede. In Lier en Ranst is de vereniging erg actief rond taalwerking, materiële hulp, diversiteit en integratie... De fietsgids geeft dan ook enkele uitweidingen over sociale thema’s. Maar het is een échte kijk- en zoektocht in landelijk gebied voor echte liefhebbers.
  Tot 15 augustus kunnen antwoorden worden binnengebracht en op 22 augustus, aansluitend bij de jaarlijkse barbecue in CC Den Boomgaard te Broechem, vindt de prijsuitreiking plaats.
  Een fietstochtgids kan men vanaf 15 mei verkrijgen tegen 5 euro (of 1 euro voor houders van een Gomorpas of Knoeselpas) bij het stadskantoor van Lier, op het gemeentehuis en het OCMW van Ranst, in het Sociaal restaurant Kome Nete in Lier en bij Fietsen De Beuckeleer en Velocratie in Ranst.
  Meer info vindt men alvast op de website www.wereld-delen.be.
 • KVLV - lees hier het maandblad van de maand mei 2015.
 • Dafora Tentoonstelling - Op zondag 7 juni organiseert de Kon. Fotokring Dafora haar 31ste Fotosalon.
  Deze openlucht tentoonstelling gaat door op de prachtige locatie rond de Sint-Pancratiuskerk te Ranst. De foto’s zijn te bezichtigen van 9.30 uur tot
  19 uur. De tentoongestelde werken zijn het resultaat van het voorbije werkjaar en voorgesteld door de 17 leden.
  De grote verscheidenheid geeft een inzicht van de werking van de fotokring. Voor info: www.dafora.net
 • Diocesane Lourdesbedevaarten 2015 - Zoals al vele jaren neemt de groep Ranst ook dit jaar weer deel aan de Lourdesbedevaart.
  Deze heeft plaats van 16 tot en met 22 juli. Wij vertrekken zoals gewoonlijk met een speciale bus vanuit Lier.
  Deze bus brengt ons tot juist over de Franse grens, waar wij dan op de HST-trein stappen die ons dan rechtstreeks naar Lourdes brengt.
  In Lourdes verblijven wij in hotel Roc de Massabielle met volledig pension. Op dit ogenblik is onze groep al met zestien personen.
  Voor meerdere informatie kan je terecht bij Fons Embrechts - Tulpenlaan 16 - Ranst. Tel. 03 485 53 07

 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Rober Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 

 
       
Copyright © 2002