Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houllebergs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

Een jaar van barmhartigheid!
Lees hier meer!

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŽ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen
die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŽ en
de rest van de wereld!

Welkom aan de families
Ahmad en Alhejeh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

 

 

“We moeten degenen van wie wij vinden dat zij ons gekrenkt hebben vergeven, niet omdat zij dit verdienen, maar omdat wij zoveel liefde voelen voor onszelf dat we niet langer willen blijven boeten voor deze onrechtvaardigheden.”   -Miguel Ruiz-

Vorige week:

Niets is zo krachtig als
zachtmoedigheid,
niets zo zacht als ware kracht.
Franciscus van Sales

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden ...

Heer,
help ons verschillen te aanvaarden, vooral verschillen dicht bij ons.
Help ons in dialoog te blijven,
zelfs waar dit onmogelijk schijnt.
Help ons, ons hart open te houden
en de verdraagzaamheid rondom ons te doen groeien, zodat we anderen beter aanvaarden
en conflicten zien
als bron van uitwisseling,
met respect voor de ander.

Heer, aanvaard de vreugde van de uitwisseling wanneer wij de ander ontmoeten, over onze verschillen heen. Help ons de waarheid te zoeken, geef ons de moed en het geduld om naar elkaar te luisteren.

Missio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stappenplan C

RKC en IPB
van het Kerkenbeleidsplan

Bron: Kerknet 16-6-17
Diversiteit als sterkte, in overleg
met alle betrokkenen.

 

 

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren?
Klik hier voor informatie.
7-6-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                        Laatste update: 16-8-2017


                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

 


***

 

TENHEMELOPNEMING VAN MARIA

De betekenis van de Hemelvaart van Maria wordt pas echt zichtbaar en voelbaar, als we ernaar kijken
vanuit de indrukwekkende werkelijkheid van haar leven.
Of met andere woorden, haar tenhemelopneming krijgt betekenis en zeggingskracht als je ernaar kijkt vanuit de weg die ze gegaan is in haar leven. Maria heeft een spoor getrokken door deze wereld, een spoor waarin mensen zich veilig voelen.
Soms als het heel donker wordt, licht zij ons voor. Zoiets vergeten mensen niet.

Wie was Maria? En wie is Maria voor ons, vandaag?
Voor mij betekent ze: iemand met wie je kunt praten over alles waar je bezorgd om bent, iemand die je helpt als je het even niet goed ziet zitten, iemand die je blij maakt met haar positieve instelling, iemand die er altijd is als je haar nodig hebt... iemand die zeker eens in de bloemetjes mag gezet worden!

Dit feest - in volle zomer - tekent ons geloof met schitterende kleuren.
Het vertelt ons waar het om gaat: Gods belofte dat het leven voortduurt in eeuwigheid.

Grote dingen komen slechts tot stand waar mensen in eenvoud en bereidheid beschikbaar blijven voor elkaar.
Moge Maria's levensstijl ons inspireren om te leren zien, van dag tot dag,
wat het leven van ons vraagt en om weer de vreugde te ontdekken van de spontane dienst.

“Moeder Maria,
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld
toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt.
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,
en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen,
hebt verhoord.
Als ik naar uw beeltenis kijk,
gaat er een warmte vanuit,
alsof gij zeggen wilt:
'Zeg maar wat je op je hart hebt,
en ik zal je bijstaan.'
Men noemt u niet voor niets,
de Moeder van Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit,
altijd en overal,
laat ons niet alleen. Amen. “

Uit het 'Gebedenboekje' van Toon Hermans

Ik wens alle moeders een “Zalige Hoogdag” toe!
En alle “Maria’s” een zalige “naamdag”!!!

Greet Van Genechten

 

Parochieontbijt op zondag 3 september 2017

Op zondag 3 september organiseert het Parochieteam het jaarlijks parochieontbijt.
Dit is reeds de 7de  keer, zodat we stilaan van een traditie mogen spreken.
September is ook het begin van een nieuw werkjaar en een goed tijdstip om elkaar eens op een informele wijze te ontmoeten en vakantie-ervaringen uit te wisselen. 
We verwachten je tussen 8.30 u. en 11 u. in de refter van de gemeentelijke lagere school  “De Knipoog".
Zij die dat wensen kunnen aansluitend deelnemen aan de viering van 11 u. 
We nodigen ook heel nadrukkelijk de mensen uit die de viering van zondagmorgen om 8 u. in Ranst of de viering van 9.30 u. in Millegem bijwonen.

Net zoals de vorige jaren hanteren we democratische prijzen. Per persoon vragen we een bijdrage van  € 6. Kom je met het ganse gezin dan betaal je maximum € 18. Kleuters ontbijten gratis. Iedereen, jong en oud, groot en klein, is van harte welkom.

Hoe verloopt dit alles praktisch ?

De praktische regeling is dezelfde als vorig jaar. 
Om op de dag zelf verrassingen te vermijden is inschrijven verplicht.
Dit kan op verschillende manieren:
- via mail naar gaegjanssens@gmail.com of 
- via het foldertje dat uitgedeeld wordt in de weekendvieringen of
- het inschrijvingsstrookje dat je hier kunt afdrukken.
Het ingevulde strookje kan je in de bus van de pastorie steken, afgeven in de kerk of bezorgen aan iemand van het parochieteam.
Je hoeft niet op voorhand te betalen, je betaalt de dag zelf.

We verwachten je inschrijving ten laatste zondag 27 augustus.

We kijken er naar uit om jullie allen te ontmoeten op ons  parochieontbijt. 
Tot zondag 3 september!

 

 

 

 

Verlangen naar spirituele verdieping

Lees het verhaal van Babs Mertens.

Een klik op de foto verbind je met Kerknet.


 

 

TED Ideas worth spreading

 

Klik op de foto en beluister een toespraak van Paus Franciscus

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiŽle steun te verlenen.

Zuster Raf schrijft ons

Beste vrienden,
Begin november begon ik aan een brief met de vaste bedoeling die ruim voor Kerstmis klaar te hebben. 
Helaas bleef hij weer eens liggen.
Het was dan ook een bijzonder druk jaar. Ik ben, na het afscheid  van mijn medezuster omwille van
gezondheidsredenen, intussen al een jaar alleen. Maar de werking van het dispensarium gaat gewoon verder.
Vorig jaar organiseerden we tweemaal een tweedaagse rond preventief borstkankeronderzoek.
Telkens kwamen er een 80-tal vrouwen opdagen.  Voor dit project hadden we gelukkig hulp van een gespecialiseerd team.
Ook de normale raadplegingen gingen gewoon door, maandag tot vrijdag. In bepaalde periodes had ik gelukkig hulp van een jonge plaatselijke dokter. En verder is er natuurlijk de opvolging van de voorraad medicijnen en de administratie. 
Deze week vernam ik de mooie opbrengst van de driekoningenzangers, die ondanks de vrieskou weer van deur tot deur trokken. Ook ontving ik nog giften via SOS Scheut. Helaas is het niet mogelijk om iedereen een persoonlijk bedankbriefje te sturen. Sinds augustus ligt de post in Guatemala volledig stil en dat zal nog zeker
tot einde maart duren.
Dit jaar zal ik in juli en augustus in België zijn en kan ik zeggen: tot ziens binnenkort!
Voor iedereen het allerbeste gewenst,
Raf Van Mechelen, ICM - Februari 2017

 

 

Meer foto's zijn te vinden in het webalbum.


    

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's en op het logo.)

          


                                                               
De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 64.920 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***

Flashmob Samen naar meer!             Ook op Kerknet: www.kerknet.be/organisatie/encounter-vlaanderen
Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Weekends voor koppels - “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf en je relatie.”
Op de website www.samennaarmeer.be vind je een aanbod van diverse weekends voor koppels.
Weekends voor koppels in de startblokken zijn voor recent of toekomstig samenwonenden, verloofden of toekomstige trouwers.
Weekends voor koppels in een duurzame relatie zijn voor reeds langer samenwonenden of gehuwden.
Weekends (midweek) voor seniorenkoppels zijn voor koppels die een actieve loopbaan achter zich hebben.
Op de website www.eenlevensamen.be vind je informatie over weekends voor holebi-koppels in een duurzame relatie.
Weekends voor jongeren -
“Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
De website www.kiesdanzelf.be richt zich tot jongeren van 18 tot ongeveer 32 jaar met een weekendaanbod voor die leeftijdsgroep.
Weekends voor alleenstaanden
- “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
Op de website www.mijneigenweg.be worden weekends voor alleenstaanden die ouder zijn dan 30 voorgesteld.
Encounter Vlaanderen -
Huis Ter Schelde - Notelaarstraat 14 - 2660 Hoboken    Tel. 03 825 83 23   
Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur - info@samennaarmeer.be

***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2016. Klik op het logo.

Op 30 juli overleed Beppy van Ree, weduwe van Ghislain Vosters.
De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 4 augustus om 11 uur in Millegemkerk.

Op 6 augustus overleed Marcel Geerts, echtgenoot van Jeanne Hillen.
De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 11 augustus om 10 uur in de parochiekerk.

Op 16 augustus overleed Willy Struyf, weduwnaar van Mitteke Caes.
De uitvaartliturgie heeft plaats op dinsdag 22 augustus om 10 uur in Millegemkerk.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad.
We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***
Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(112) Geven en ontvangen

Echt geven doe je met je hart. Je reikt iets aan, onvoorwaardelijk, zonder bedoelingen, met gevoel voor de ander.
Als je geeft zonder verwachting, zonder de gedachte iets terug te moeten ontvangen,
dan deel je eigenlijk met openheid en vanuit je eigen overvloed.

Ontvangen doe je ook met je hart, net als geven. Misschien is het wel moeilijker. Vooral voor ontvangen is openheid nodig.

Ontvankelijk zijn: genieten van complimenten, cadeautjes, aandacht of een knuffel.
Sluit jezelf niet af voor de wereld om je heen. Die is je ook gegeven.

Vergeet wat je gegeven hebt… maar nooit wat je ontvangen hebt.
En dan bedoelen we niet cadeautjes en dergelijke maar dingen die ertoe doen.

Dankbaar in ontvangst nemen, is een bevestiging van de waardigheid van het geven.
Inzicht hebben in de waardevolle dingen van het leven, zal ons dankbaar maken.
Dankbaar zijn is jezelf laten kennen in kleinheid en grootheid. Een eenvoudige manier om gelukkig te zijn.

Veilige verbondenheid is een waardevol iets in ons leven.
We willen kijken of en hoe we in staat zijn om liefde te ontvangen en liefde te beantwoorden: je te laten beminnen en liefde te geven.
Het geven van veiligheid en geborgenheid tegelijk maakt de weg vrij voor het ontvangen van die belangrijke gevoelens.

                                                                                                           Encounter Vlaanderen

 

Klik op het logo om de agenda van het ganse jaar (en verder) te bekijken.

Zie ook bij vieringen en op onderstaande logo's voor de activiteiten van deze instellingen.

  

 

 

 

 

 

 


                                                                                                             ***

Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. (Site onder extern beheer)

 • Van 1 juli tot 24 september 2017 loopt in de kerk van Sint-Anna ten Drieën - Antwerpen -Linkeroever een boeiende tentoonstelling onder de titel ‘De dag des oordeels’ die we alvast willen aanbevelen omdat het thema ecologie en duurzaamheid erin aan bod komt.
  De tentoonstelling is toegankelijk op zaterdag 14.00 – 17.00 uur en op zondag 12.00 ­ 17.00 uur. Gratis toegang
  Uitvoerders zijn Diederik Boyen, schilderkunst en installaties & Ajin Hara, fotografie en installaties.
  Dit is een dubbeltentoonstelling van een kunstenaarskoppel dat intens samenwerkt en ook afzonderlijk werkt. De werken op deze tentoonstelling zullen een overzicht geven van beide kunstenaars waarbij een aantal thema’s zullen terugkomen: ecologie en duurzaamheid, antropoceen, religie, identiteit, …  
  Het werk van Diederik Boyen is intrigerend door het sobere kleurenpalet, de intensiteit van de schijnbare eenvoud van zijn onderwerpen en de symboliek die zich onderhuids in de werken nestelt. Zijn werk kleeft op het netvlies en dwingt de kijker tot verstild nadenken.  De titels geven een aanzet om een dialoog tussen kijker en object aan te vatten. Hij geeft richting door vragen te stellen maar laat het aan de toeschouwer om de antwoorden in te vullen.
  Ajin Hara fotografeert en reikt Boyen soms beelden aan waarmee hij verder gaat. Maar we exposeren nu ook haar werk naast dat van hem om ermee in dialoog te gaan of net niet…
  Namens Ecoteam bisdom Antwerpen - Jos Verheyen - Secretaris

 • HOF ZEVENBERGEN - Wandelretraite: Als pelgrims onderweg op zoek naar….
  Vrijdag 25 augustus 2017 om 9.30 u. tot zondag 27 augustus 2017 om 14.00 u.

  Enkele dagen vertragen, niet langer doorhollen. Ervaren dat er onderweg ruimte, leegte, tijd en rust ontstaat voor wat zich bij jou aandient. Misschien iets ervaren van het goddelijke onderweg of in jezelf.
  Elke dag gaan we in stilte op stap met een tekst, een lied, een beeld, die hulp kunnen bieden bij het op het spoor komen van wat je innerlijk beweegt, wat je verlangt en hoe de weg te gaan. Het gaat daarbij niet om de kilometers maar om het onderweg zijn. Eens terug aangekomen voorzien we een evenwichtige afwisseling tussen stilte, gebed en uitwisseling.
  Je bent te gast in Hof Zevenbergen en leeft mee op het ritme van de gemeenschap als het gaat over gebedsmomenten en maaltijden. Begeleiding: Chris Smits, pastor en teamlid Hof Zevenbergen - Bijdrage: 155 euro

  69 jaar volksspelen in Ranst - Vrijdag 25 augustus - Infostand op Ranst mEEts
  Zaterdag 26 augustus - 10 u. Jongerenvolkspelen op de speelplaats van de Gem. Lagere school “De Knipoog”. Elke deelnemer heeft prijs.
  20 u. Herbergslalom - inschrijving vanaf 19 u. in café Tablo. De spelen worden gespeeld in de cafés : Gildenhuis, Tablo en Solsleutel.
  Maandag 28 augustus - Van 15 tot 19 u. Volkspelen in de cafés: Tablo , Solsleutel en Gildenhuis. Om 19:30 u. Volksspelen Nagerecht aan het Gildenhuis. Karamellen gooien waaraan prijzen verbonden zijn. Raadpleeg de huis aan huis folder.

  FIETSGORDEL OKRA RANST 29 AUGUSTUS 2017
  De seniorenvereniging OKRA van Ranst nodigt liefhebbers uit de wijde omgeving uit om deel te nemen aan de FIETSGORDEL op dinsdag
  29 augustus. Alle leeftijden en alle soorten fietsen zijn welkom. Je kan de hele dag kiezen uit zes routes over verschillende afstanden tussen 26 en 54 km langsheen de bestaande knooppunten.  Alle lussen leiden langsheen het OKRA-lokaal in de Valkenlaan. Je kan eender waar vertrekken maar zorg dat je, onderweg of bij het begin van je tocht, (gratis) inschrijft in het OKRA-lokaal; je krijgt er een routebeschrijving en dan ben je meteen ook verzekerd. De ganse dag kan je er tegen lage prijzen genieten van een versterkende groentesoep met brood en een verkwikkende drank.
  Wij verwelkomen in het OKRA-lokaal alle gordelaars vanaf 09.00 u. tot 17.00 u. Leden van OKRA-trefpunten in de buurgemeenten kunnen met hun fietsgroepen deelnemen; zij kunnen op voorhand routebeschrijvingen ontvangen langs hun bestuur. Maar je moet geen lid zijn van onze vereniging om deel te nemen: iedereen welkom aan de start!

 • Feest op Hof Zevenbergen

  Kasteeldreef 22 - 2520 Ranst

 • 11.00 u. Viering in de parochiekerk
  12.15 u. Aperitiefconcert op het Hof met harmonie "De Nachtegaal"
  14.00 u. Tentoonstelling - Volksspelen - Circus - Hapje en drankje - Workshops: Glasramen schilderen - Koekjes bakken - Geocache - Natuurexploratie -
 • Samen zingen - Verhalencircuit
   

 

 

***

 • Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Zeven keer jezelf overstijgen - Geestelijke werken van barmhartigheid - Erik Galle - Uitgave Halewijn
 • Tussen goed & kwaad - Doet rechtspraak recht? - Zit het kwaad in onze genen? - Verschillende auteurs - Uitgave Halewijn
 • Boek van Mgr. Johan Bonny, Roger Burggraeve en Ilse Van Halst over relaties, huwelijk en gezin
  ‘Mag ik? Dank je. Sorry - Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin’ - Het is een hartelijke oproep om van gedachten te wisselen over relatievorming, huwelijk en gezin aan al wie in de pastoraal actief is, in school en opvoeding, en ruimer aan alle gelovigen en geïnteresseerden in onze samenleving. Uitgave Lannoo
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŁrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuÔet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2017