Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: "Hemelvenster"
door Roel van Veldt

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

Een site voor de kinderen!Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop,
spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus Christus,
Vorst van Vrede en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en de rest van de wereld!
Lees de brief van onze bisschop.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Moed betekent niet
dat je niet bang bent,
maar dat je het vermogen hebt
om je niet te laten verlammen.
(Paulo Coelho)

Vorige week:

Beoordeel nooit de dingen waarvan je alleen de echo of de schaduw kent. (Japan)

 

 


 

 

 

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

Passie van de Heer

Mt 26,14-27:
EEN LAATSTE MAALTIJD

Vers 23: 'Die met Mij zijn hand in de schotel steekt, zal Mij overleveren.'

In elk van ons zit een potentiële trouwe vriend en een verrader.
En toch is het Hij die zegt:
Gij zijt Petrus en op die steenrots
zal ik mijn kerk bouwen.
Komt dat gevecht tegen verraad niet voortdurend terug in ons leven als een levenslange strijd tussen trouwe dienaar zijn die wij wel zouden willen zijn en het laten afweten, niet meer trouw zijn wat soms zoveel kan betekenen als verraad.
Heb ik daar ervaring van?Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met Google Chrome of Microsoft Internet Explorer (6.0 of later).
Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom!

Laatste update: 19-4-14

Lees de paasbrief van onze bisschop "De handtekening van God".

***

ACTUEEL

"Ja, liefde en God."
In het boek "De strijders van het Licht" van Paulo Coelho vraagt de jongen uit de proloog aan een mysterieuze vrouw die hem de klokken van een gezonken kerk laat horen: "Wat is een strijder van het licht?" Zij antwoordt:
"Het is iemand die in staat is het wonder van het leven te begrijpen, om tot het einde te strijden voor iets waarin hij gelooft, en - dan - de klokken te horen die diep in de zee door de stroming worden gestreeld."
En tegen wie zichzelf niet als strijder ziet: "Iedereen kan het. En niemand ziet zichzelf als strijder van het licht, hoewel iedereen het is."
Een strijder van het licht kent tegenslagen, kiest zorgvuldig zijn tegenstander uit, herkent direct een medestrijder. Overgave is zijn kenmerk. Zijn belangrijkste woorden zijn "ja", "liefde" en "God". Hij moet een beetje gek zijn om een volgende stap te zetten.
Een strijder herkent de onvoorwaardelijke Liefde van Witte Donderdag. Hij herkent de diepe duisternis van Goede Vrijdag. Hij bidt in de Stilte van de Zaterdag. En hij gelooft in het Nieuwe Licht van Pasen. Zijn vreugde is niet uitbundig. Maar wel intens. Daarom noem ik mezelf sinds kort ook Strijder van het Licht.

Geert De Cubber in Tertio nr. 740

OPMERKELIJK

Met zure mensen is kerk niet gediend
Paus Franciscus spreekt duidelijke taal: het ergste zou zijn dat we mensen vormen die ons naar de mond praten, die ons vertellen wat we graag horen, maar die uiteindelijk hun eigen gang gaan. Die hypocrisie is de vrucht van klerikalisme, één van de ergste ziekten in de kerk. In Rio de Janeiro had paus Franciscus aan de bischoppen van de Latijns-Amerikaaanse bischoppenconferentie gezegd dat het klerikalisme een teken was van een tekort aan maturiteit en evangelische vrijheid. Je vormt kerkmensen niet door voortdurend politieagent te spelen. Er moet ruimte zijn om fouten te maken. Mensen die een hart hebben voor anderen, dàt moet het doel zijn van de vorming. Anders vormen we kleine monsters, en dan laten we die kleine monsters los op het godsvolk! We moeten steeds het godsvolk voor ogen hebben en de vorming denken vanuit het godsvolk. Met zure mensen is de kerk niet gediend. We moeten geen administratoren of zaakgelastigden vormen, maar vaders, broeders, compagnons die je op je weg begeleiden.
Conflicten, meningsverschillen, ze zijn onvermijdelijk. We hoeven er geen schrik voor te hebben. Evangelische broederlijkheid is de ervaring van een liefde die de conflicten overstijgt, niet door ze te negeren, maar door ze met tederheid te benaderen. Reeds bij zijn aanstelling op het Sint-Pietersplein heeft paus Franciscus gezegd: heb geen schrik van tederheid. Opnieuw horen we hem zeggen: we moeten de tederheid terugwinnen! Conflicten zouden een proces van steeds toenemende volwassenwording moeten mogelijk maken. Maar het conflict moet worden begeleid - door mensen die een hart hebben voor anderen, door hen die met tederheid anderen benaderen, en zo nodig, door mensen die professionele hulp kunnen bieden. Tederheid is een geneesmiddel tegen hardheid en wreedheid, tegen een geest van zure kritiek. Als iemand in conflict komt met een ander - in het gezin, in een religieuze gemeenschap, in een parochie-gemeenschap - is de juiste houding niet die van zaakgelastigde, maar die van een broeder of zuster in het geloof, die in staat is met het hart het conflict te begeleiden. (Mark Rotsaert SJ - Paus Franciscus - in Tertio 734 van 5-3-14)

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.erbij.be     www.gewijderuimte.org

***

46 meisjes en jongens doen hun Eerste Communie
Op zaterdag, 3 mei, zullen 46 jongens en meisjes hun Eerste Communie doen in onze parochie. De viering is om 10.00 u.
Deze kinderen hebben tijdens de voorbereiding veel horen vertellen over Jezus: over hoe Hij veel van mensen hield, over hoe Hij altijd heel dicht bij mensen wilde zijn, over hoe Hij vele mensen gelukkig maakte, en daarom ook zelf gelukkig was.
Maar we willen de kinderen niet alleen vertellen dat dit vroeger zo was toen Jezus te midden van de mensen leefde, we willen hun zeggen dat dit ook vandaag nog kan en nog gebeurt. We nodigen al deze kinderen uit Jezus een plaats te geven in hun leven, zijn vriend te zijn en dat meer en meer te worden.
Dat willen de kinderen aan Jezus zeggen op de dag van hun Eerste Communie wanneer zij samen feest vieren aan de tafel van Jezus.
De volgende meisjes en jongens doen hun Eerste Communie omdat zij een vriend van Jezus zijn:
Nolwenn Bastijns, Sepp Beirinckx, Wout Breugelmans, Laura Broothaers, Ninia Ceulemans, Keano Cuylaerts, Milan Cop, Dora Crynen, Floor De Bonte,
Jens De Clercq, Pauline De Hert, Hanne De Moed, Liese De Moor, Siebe De Smet, Daan De Vos, Arnaud Demoustier, Jasper Dom, Xiam Hendrickx,
Lena Huybrechts, Fleur Jans, Jolien Jennes, Yentl Klarenbeek, Fleur Leonard, Sam Magel, Bert Michiels, Arthur Mortelmans, Nando Mostaert, Fiebe Op de Beeck,Julie Peeters, Amber Robion, Jill Schelles, Alissa Schroyens, Louise Segers, Eveline Simons, Saar Totté, Jules Van De Mieroop, Luna Van de Ven,
Nele Van den Bogaert, Jerko Van den Broeck, Alysia Van Den Plas, Benjamin Van Doren, Lex Van Giel, Yarick Van Paesschen, Lotte Van Peteghem,
Rik Vandijck en Toon Vlaminckx,
Aan elk van deze Eerstencommunicanten zeggen we: "We vinden het, samen met jou, heel fijn dat Jezus jouw vriend is. Blijf zelf ook altijd een vriend van Jezus."
Veel dank aan de ganse ploeg van "Godden op Zondag", de werkgroep voor de Eerste Communie en aan alle ouders die hen hebben geholpen.
Veel dank aan jullie allemaal omdat jullie deze kinderen, in samenwerking met de scholen, met veel inzet hebben voorbereid op hun Eerste Communie.
Dank aan allen die ermee voor zorgen dat de viering van de Eerste Communie een deugddoend gebeuren is in onze parochie.
Nogmaals: Proficiat aan de Eerstencommunicanten en hun ouders. Dank aan allen die instonden voor de voorbereiding. Proficiat en dank ook vanwege het Parochieteam.
                                                                                                                                                     Marcel Van Peer, pastoor.

Ziekenzalving
Op zondag, 27 april, om 14.30 u., vieren we de gezamenlijke Ziekenzalving in onze kerk. De viering wordt verzorgd door Ziekenzorg van onze parochie.
We willen hierop alle mensen uitnodigen die ziek zijn of zich door ouderdom verzwakt voelen. De Ziekenzalving is immers het sacrament van Gods nabijheid in deze levenssituatie.
Zoals elk ander sacrament, is ook het sacrament van de Ziekenzalving de uitdrukking van ons geloof dat God de mens nabij is en blijft op de wijze waarop Hij mensen nabij was in wat Jezus zei en deed tijdens zijn leven. We vieren er Gods nabijheid, ook in dagen dat het niet goed gaat in het leven.
Langdurige en ernstige ziekte, het ouder-worden maken het leven voor mensen anders: gekwetst, broos, zonder uitzicht misschien. In het sacrament van de zieken drukken we ons geloof uit dat God voor deze mensen, zeker voor deze mensen, een aanwezige God is en blijft. We blijven God na aan het hart liggen, ook in zorgen, in pijn en verdriet, ook als het lichaam het laat afweten. Ook dan blijft God-Jahweh zijn naam herhalen: “Ik ben er voor jou, daarop mag je rekenen.” In dit sacrament laten we ook aan mekaar zien dat we voor mekaar zorg willen blijven dragen: mensen leggen mekaar de handen op. En in het teken van de zalving laten we zien dat we mekaar helend en zalvend nabij willen zijn.
Zo is de Ziekenzalving niet alleen het sacrament van de ontmoeting van God met de zieke, maar ook het “sacrament" van de zorg van vele mensen voor de zieke. Daarom is het ook zo zinvol de Ziekenzalving samen te vieren en daarom nodigen we ook de families van de mensen die de Ziekenzalving ontvangen, samen met alle mensen uit onze parochie, uit om rond hen en met hen te vieren.
Het sacrament van de Ziekenzalving krijgt maar zijn volle betekenis als het met de ganse gemeenschap gevierd wordt.
Wie, samen met anderen, dit sacrament wil ontvangen, verwittigt onmiddellijk het secretariaat van Ziekenzorg, Salvialaan 3 te Ranst, Tel. 03 485 53 89

Omhaling voor "Blindenzorg Licht en Liefde"
Naar jaarlijkse traditie wordt op zaterdag en zondag, 26 en 27 april, onze speciale aandacht gevraagd voor het werk van "Blindenzorg Licht en Liefde".
Deze katholieke organisatie helpt mensen met een visuele handicap in Vlaanderen en Brussel. Zij kunnen bij "Licht en Liefde" terecht voor alle hulp die zij nodig hebben. Zoals elk jaar zal de meeropbrengst van de collecte van volgende zaterdag en zondag aan het werk "Licht en Liefde" overgemaakt worden.
Wie niet in de gelegenheid is om in de kerk een bijdrage te geven kan een gift storten op de rekening IBAN BE93 7370 3703 7067 van "Blindenzorg Licht en Liefde" Oudenburgweg 40, 8490 Varsenare. Waarvoor dank!

Meimaand, Mariamaand - Opening aan de grot
Het is een oude en goede gewoonte de Meimaand niet alleen de Mariamaand te noemen, maar tijdens die maand een bijzondere aandacht te hebben voor Maria. Op meerdere plaatsen in onze parochie zijn er kapelletjes met een Mariabeeld. Mensen uit de buurt houden eraan het Mariabeeld die maand te versieren met bloemen. Het is een uitdrukking van hun godsvrucht, maar ook een uitnodiging voor de voorbijgangers even stil te staan bij de betekenis van Maria, bij de manier waarop zij geloofd heeft, bij haar voorbeeld.
De Meimaand en de beginnende Lente nodigen mensen uit – meer dan tijdens het jaar nog – een bezoekje te brengen aan de Lourdesgrot en er wat langer te verwijlen bij het beeld van Maria.
Het Rozenhoedje wordt er elke dag gebeden om 18.30 u.
Op 1 mei, verzorgen we dat Rozenhoedje op een bijzondere wijze. De mensen van Ziekenzorg helpen ons daarbij.
We nodigen iedereen uit de komende meimaand op die wijze in te zetten op donderdag, 1 mei, om 18.30 u. aan de grot.
Veel dank aan de mensen die de grot en de omgeving ervan onderhouden en daaraan veel tijd besteden.

Ranst - Broederlijk Delen - Omhalingen "Plan(t) de toekomst"
De tweede omhaling voor de projecten van Broederlijk Delen op zaterdag en zondag, 12 en 13 april, bracht in onze kerken 705 EUR op.
Samen met het bedrag van de eerste omhaling (408 EUR) en "Koffie Stop" ( 275 EUR) hebben we vanuit onze parochie 1.388 EUR overgemaakt aan "Broederlijk Delen" Daarvoor dank.
Naast de collectes in de kerken kan ook rechtstreeks aan "Broederlijk Delen" gestort worden - fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EUR
IBAN: BE12/0000/0000/9292   BIC: BPOTBEB1    Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. Ook daarvoor: veel dank!

Zie verder in "agenda".

***

Zuster Raf in Guatemala
               Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

***

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek. (Klik op de foto's.)

                                                             

         De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 31.500 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder..

Foto's met tekst

In de fotogalerij (webalbum)  is een nieuw album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. Detoegepasteformaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken; TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen.
Bekijk een fotomontage van alle programma's.     Meer info op www.zininrelatie.be     E-mailadres: infoATzininrelatie.be
Lees meer over 40 jaar ncounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden

***

Op 1 april overleed Laurence Vanarwegen, weduwe van Fons Daems.
De uitvaartliturgie heeft plaats op maandag 7 april om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 4 april overleed Louis Van Eester, weduwnaar van Maria Van der Schraelen.
De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 10 april om 10 uur in de parochiekerk.

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2013. Klik op het logo.

***

PAROCHIEBLAD: ABONNEMENT

Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***

Een idee of reactie?           Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(86) Strijder van het licht

Wij worden allen geroepen om een strijder van het licht te zijn.
Maar elke strijder van het licht kent zijn zwakke kanten.
Maar hij kent ook zijn sterke kanten.

          Iedere strijder van het licht is wel eens bang geweest om de strijd aan te gaan.
          Iedere strijder van het licht heeft in het verleden wel eens iemand in de steek gelaten of bedrogen.
          Iedere strijder van het licht heeft wel eens een weg gevolgd die de zijne niet was.
          Iedere strijder van het licht heeft wel eens geleden onder dingen die er niet toe doen.
          Iedere strijder van het licht heeft wel eens gevonden dat hij geen strijder van het licht is.
          Iedere strijder van het licht heeft wel eens ja gezegd terwijl hij nee wilde zeggen.
          Iedere strijder van het licht heeft wel eens iemand gekwetst van wie hij hield.

Daarom is hij een strijder van het licht; hij is door dit alles heengegaan en heeft nooit de hoop verloren beter te worden dan hij was.
Een strijder van het licht overwint zijn twijfels en is in staat het wonder van het leven te begrijpen.
Iedere strijder weet dat moderne ideeën ruimte nodig hebben en dat lichaam en ziel nieuwe uitdagingen nodig hebben.

         Het is niet de taak van een strijder de dromen van zijn naaste te veroordelen, hij verspilt geen tijd aan het bekritiseren van ideeën van anderen.
         Om vertrouwen te krijgen in zijn eigen weg, hoeft hij niet aan te tonen dat een ander de verkeerde volgt.

Vrij naar Paulo Coelho

***

 • Zie ook bij vieringen.
 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. 
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info.
 • Stille Zaterdag - 19 april - Paaswake - Gezinsviering - Pasen, het feest van nieuwe hoop, van nieuwe moed, van nieuw leven.
  Pasen, het feest van de levende Jezus. Dat kunnen we samen vieren. Dat moeten we samen vieren.
  Daarom is het zaterdagavond om 20 u. gezinsviering. Iedereen is van harte welkom. Opluistering door het Gezinskoor.
 • Paaswake in Millegemkerk - 19 april om 20 uur
 • Pasen - 20 april - Paasviering om 11 uur. Opluistering door het Sint-Ceciliakoor
            We danken beide koren voor hun inzet bij het verzorgen van de Paasvieringen.
            We danken allen die de vieringen van de Goede Week in onze twee kerken hebben voorbereid.
 • Tweede Paasdag - 21 april - Tweede Paasdag is een vrije dag. Waarom zouden we dan niet de tijd nemen om samen te komen en de Opstanding van de Heer te vieren. Die dag vieren we Eucharistie om 11 u. in de pastorie (Gasthuisstraat 19).
 • De gezinsbond van Ranst organiseert i.s.m. het oudercomité van het Annuncia-instituut een lezing rond ‘Gehoorschade bij jongeren’ door audiologe Annick Gilles op dinsdag 22 april 2014, aanvang 20.00 u., in het Annuncia-instituut, Gasthuisstraat 19a te Ranst, gratis inkom.
  Er wordt ingegaan op de gevolgen van al die ‘decibels’ die op kinderen en  jongeren afkomen en op de symptomen die hierdoor bij de Vlaamse jeugd optreden en hoe jongeren hiermee omgaan. Vervolgens geeft de presentatie ook informatie over wat te doen wanneer men een acuut lawaaitrauma oploopt alsook hoe dergelijke schade te vermijden.
 • Ziekenzalving - 27 april - Zie hoger.
 • Eerste Communie - zaterdag 3 mei
 • Het Vocaal Ensemble Freya nodigt u van harte uit op haar voorjaarsconcert.
  Deze keer brengen we u een bloemlezing van de muziek van Bob Chilcott en John Rutter. We herdenken ook eventjes onze Adrienne.
  Zondag 4 mei 2014 om 15 uur - Sint-Pancratiuskerk - Ranst
  Toegangsprijs: vvk € 9 ; 60+ € 8 - kassa € 10 ; 60+ € 9 ; studenten en scholieren € 5 ; kinderen -12 jaar gratis
 • Van 9-25 mei 2015 organiseert de Raad voor Kunst en Cultuur Ranst een kunstenroute ‘Over Vloed’ rond ‘in-situ’ kunst aan/op het water. Deze kunstenroute langsheen de kleine Nete te Emblem biedt een platform voor (semi-)professionele kunstenaars uit Ranst en de brede regio om ‘in-situ’ kunst te creëren. Het is een open uitnodiging om een cross-over tussen kunst en natuur in beeld te brengen. Raadpleeg hier overvloedig de info.
 • Parochiereceptie - zondag 11 mei ?
 • Kruisprocessie - woensdag 28 mei
 • Diocesane Lourdesbedevaarten 2014 - Elk jaar zijn er vanuit ons bisdom 2 Diocesane Lourdesbedevaarten. Omdat er ook deelnemers zijn uit onze federatie vermelden we alvast de data: Meibedevaart: 14-19 mei met HST - 16-19 mei met vliegtuig
  Julibedevaart (ook voor andersvaliden en jongeren): 19-24 juli met HST - 21-25 juli met vliegtuig
  U kan bij ons aansluiten individueel of in groep. De voornaamste eigen liturgische vieringen staan in het teken van het jaarthema van het heiligdom: “Lourdes, de vreugde van de bekering”. Inlichtingen: Hof ter Lo 8 bus 2, 2140 Borgerhout - Tel. & fax: 03 218 92 21
  Open op dinsd. en donderd. 14-17 uur vanaf 1 februari - e-mail: info@dba-lourdes.org   www.dba-lourdes.org
 • Ons Heer Hemelvaart - donderdag 29 mei
 • Vormsel - zaterdag 31 mei
 • Pinksteren - zondag 8 juni - Pinksterviering om 11 uur, opluistering door het Sint-Ceciliakoor
 • Gezinsviering - 15 juni - 11 uur
 • Ziekenzorg Ranst wil jullie uitnodigen voor haar 1ste pannenkoekennamiddag op zondag 15 juni 2014. Wij zijn te gast in de Gemeentelijke Lagere School “De Knipoog” Schoolstraat in Ranst. Wij serveren lekkere pannenkoeken met kleine verrassing voor onze kinderen met frisdrank en voor de volwassenen pannenkoeken met siroop, suiker of ijs en vers fruit. Allerhande dranken zijn voorzien zoals bieren, wijnen, koffie of thee en frisdranken. Wij hopen verder op jullie steun voor onze Ziekenzorgwerking in Ranst op deze pannenkoekennamiddag nadat we jaren onze visprijskampen hadden in Emblem. Iedereen van harte welkom en smakelijk!!
 • Diocesane Lourdesbedevaart - Groep Ranst
  Ook dit jaar zal Ranst weer deelnemen aan de bedevaart, deze gaat door van 19 tot en met 24 juli. Wij vertrekken zoals altijd vanuit Lier en met speciale bussen rijden we dan naar Tourcoing, juist over de Franse grens. Daar stappen wij dan op de H.S.T.-trein die ons naar Lourdes brengt.
  Vorig jaar waren we met 22 bedevaarders. Toen was onze goede vriend Fons Lambrechts er nog bij, maar zoals U wel zult weten is hij op 17 december overleden. Nu zal hij onze voorspreker zijn bij Onze Lieve Vrouw en wij zullen hem zeker gedenken in Lourdes.
  Zoals ieder jaar verblijven wij in Lourdes in een zeer goed hotel, dichtbij het heiligdom en zeer gemakkelijk bereikbaar. De prijs voor autocar en trein, heen en terug is vastgesteld op € 340 en voor het hotel op ongeveer € 256.
  Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Alfons Embrechts - Tulpenlaan 16 - Ranst. Tel.: 03 485 53 07

***

 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 

 

 

 
       
Copyright © 2002