Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houllebergs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

Een jaar van barmhartigheid!
Lees hier meer!

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŽ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen
die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŽ en
de rest van de wereld!

Welkom aan de families
Ahmad en Alhejeh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

 

 

Wat niet uit het hart komt,
zal een ander hart niet raken. 
Phil Bosmans

De schoen die de één perfect past, knelt bij de ander.
En zo heeft iedereen ook zijn eigen maat van een bevredigend leven. 
Carl Jung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze
te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht
Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren?
Klik hier voor informatie.
7-6-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                        Laatste update: 22-5-2017


                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

  

 


 

Eerste Communie - 13 mei 2017

Klik op de foto om het fotoalbum te bekijken.

Op zaterdag 13 mei was het feest in onze parochie want dan was het Eerste Communie. Die dag vierden 39 jongens en meisjes voor de eerste keer Eucharistie en zaten mee aan de tafel van Jezus. Hun namen zijn:
Bastian Berger, Quinten Ceulemans, Maxime Créteur, Senne De Smet, Elise Dens, Lars Dom, Felix Dossin, Pauline Herremans, Merel Huybrechts, Alex Keshavarzian, Kevin Keshavarzian, Wubbe Klarenbeek, Charlotte Lamens, Luca Lannoo, Joren Leonard, Amelie Mespreuve, Britt Michiels, Siemen Michiels, Viktor Oorts, Robin Oris, Tristan Pepa, Anna Piron, Amélie Pittoors, Kobe Renier, Sarah Sesay, Stiene Sterckx, Elise Van den Ouwelant, Joly Van der Auwera, Yente Van Haevermaet, Simon Van Hove, Kianny Van Reusel, Oliver Vansas, Emile Verheyen, Lotte Verhoeven, Steph Vermeulen, Matts Vertriest, Jens Vervliet, Jonas Voets, Robbe Willems en Bente Zwysen.
Met de keuze om hun Eerste Communie te doen, willen ze bevestigen dat ze Jezus willen navolgen in hun leven en het willen delen met anderen.
We wensen deze jongens en meisjes, hun ouders en hun ganse familie van harte proficiat op deze feestelijke dag. We willen ook iedereen bedanken die heeft geholpen om deze jongens en meisjes voor te bereiden op deze dag en om van de viering een echt feest te maken.


***

LANDELIJKE GILDE - KRUISPROCESSIE

Op woensdag 24 mei 2017 organiseert de Landelijke Gilde van Ranst haar jaarlijkse kruisprocessie.
We verwachten jullie om 19 u. in de loods van de familie Van Bedts-Notelteirs, Kriekenstraat 5 te Ranst, waar we samenkomen op de gebedsdienst, opgeluisterd door het gezinskoor.
Daarna kruisprocessie om Gods zegen te vragen over de velden, gevolgd door gezellig samenzijn, met vlaai en beulingen met brood.
Iedereen welkom…

***
Donderdag 25 mei 2017 - ONS HEER HEMELVAART: VAN VERTREKKEN EN AANKOMEN …

Het feest van Ons Heer Hemelvaart is het tweede van de drie feesten die samenhangen met het einde van Jezus’ optreden en leven.
Op Paasdag vieren we de verrijzenis van Jezus: God heeft Jezus niet aan de dood overgelaten. Met Ons Heer Hemelvaart vieren we dat de Verrezene door God is ‘verheerlijkt’ of - zoals dit vroeger gezegd werd - ‘Jezus zit voortaan aan Gods rechterhand’.
En tien dagen later vieren we met Pinksteren dat de Verrezene als Gods Geest en kracht aanwezig blijft in ons leven en in onze wereld.
Het zijn drie facetten van één en hetzelfde gebeuren. 
Wanneer we de teksten uit het laatste hoofdstuk van het Evangelie volgens Matteüs en uit het eerste hoofdstuk van de Handelingen nalezen, krijgen we de indruk dat Hemelvaart een feest van tegenstellingen is. 
Gaat het nu over ‘aankomen’ of over ‘vertrekken’, over ‘de hemel’ of over ‘de wereld’?

Jezus gaat heen, hij wordt aan het zicht van zijn leerlingen onttrokken, hij neemt afscheid van zijn leerlingen. Hij is weg.
Hij komt thuis bij de Vader. Maar tegelijkertijd is hij zijn volgelingen meer dan ooit nabij en belooft hij hun zijn blijvende aanwezigheid ‘tot aan de voleinding van de wereld’.  De leerlingen bestijgen de berg, Jezus wordt er omhoog geheven, zijn leerlingen staren gespannen naar de hemel, Jezus wordt verheerlijkt bij God. We bevinden ons bijna in hemelse sferen. Maar de leerlingen krijgen te horen ‘Wat sta je naar de hemel te kijken?’, ‘Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen.’  Ze worden gezonden in de wereld, naar het dagelijks leven.

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus ter bestemming gekomen is ‘in de volheid van Gods liefde’ en tegelijk herinnert Hij ons eraan dat ook onze bestemming bij God ligt. Maar Jezus blijft ook ervaarbaar aanwezig te midden van zijn volgelingen, in ons midden. Hij roept ons op om met de kracht van de Geest in zijn voetspoor te treden en zijn werk voort te zetten. Daarin zullen we Hem herkennen.

Het heengaan van Jezus, zijn hemelvaart, betekent voor zijn leerlingen geen eindpunt, maar een nieuw begin. Zij krijgen een opdracht. Ze moeten niet naar de hemel blijven staren. Zij worden de wijde wereld in gestuurd om er het goede aan te zeggen en ook werkelijk te doen. Zij zullen kracht ontvangen van de Heilige Geest om de weg van Jezus te gaan en om zijn getuigen te zijn, in woord en daad. 
Een belofte en een zending, dus.

Dan is Hemelvaart een feest van de belofte, van de gave: de hemel, het leven in Gods liefde, het volle leven is ons toegezegd.  Maar tegelijk is Hemelvaart een feest van de zending, de opgave: de aarde, het leven als broeders en zusters, solidariteit en rechtvaardigheid is de weg.

Peter Houlleberghs, di.

 

Vormsel op 27 mei om 10 uur

Zaterdag 27 mei is een belangrijke dag voor onze parochie.
Die dag zal Lieven Snyers, de deken van het dekenaat Kempen-Oost, 37 meisjes en jongens uit onze parochie het sacrament van het Vormsel toedienen. Hun namen zijn: 
Hanne Bertels, Thomas Bertels, Tinne Beullens, Shania Brijs, Kyrian Broothaers, Dagrun Bulckens, Lizzie Cauchois, Tomas Claessens, Jolien Cornille, Timo Cornille, Jitte De Bleser,
Lander De Grim, Siebe De Smet, Fran De Vos, Kaat De Vos, Lucas Dens, Moyra Dilles, Yana Goetmaekers , Anaïs Immens, Wiktoria Lytek, Britt Marstboom, Renske Michiels, Lotte Naegels, Myrthe Peelaers, Joren Rutgeerts, Witse Smits,
Wout Van der Linden, Tibo Van der Steen, Cedrik Van Dessel, Paulien Van Laer, Nina Vangestel, Mathis Verhoest, Liene Verrept, Cloe Vervoort, Frederik Verwerft, Dries Vlaminckx, Dorien Vos.

Vanaf dit jaar zullen wij een gezamenlijke vormselviering hebben met de parochie Onze-Lieve Vrouw ten hemel opgenomen uit Oelegem. Samen met de jongeren uit onze parochie zullen dit jaar 12 jongens en meisjes uit de parochie van Oelegem gevormd worden. Wij wensen alle vormelingen en hun ouders van harte proficiat bij deze belangrijke stap in hun geloofsgroei en zijn erg blij met hun uitdrukkelijke keuze om mee te werken aan de droom van God. 

 

Zondag 4 juni - Pinksteren - De adem van God

 Mama, Pinksteren, wat is dat?

 •  Dat moet je maar aan papa vragen.
 •  Papa, Pinksteren, wat is dat?
 •  Dat is een feestdag, midden in de zomer.
 •  Maar aan de andere kant van de wereld, is het nu winter. Is het daar dan geen Pinksteren?
 •  Pinksteren is Pinksteren en dat heeft met zomer niets te maken.
 •  Met wat dan wel, papa?
 •  Met de heilige Geest, manneke.
 •  Wie is dat, papa?
 •  Dat is de Geest van God, zijn adem. Daarmee is het allemaal begonnen. Net zoals jouw leven begonnen is met één schreeuw, één ademstoot. We stonden er allemaal van te kijken. Die adem van God en jouw adem hebben iets met mekaar te maken. Pinksteren is mee ademen met God om nog straffer te leven. Weet je, er zit heel veel in jou. Jij weet dat zelf niet. Maar moest je weten waartoe je allemaal in staat bent, je zou verschieten.
 •  Zou ik uitvinder kunnen worden, pa?
 •  Als je mee ademt met God, zal je van alles uitvinden om mensen te helpen. Dan staat er geen rem op je goede wil.
  Gods Geest inademen is groeien. Groeien vanbinnen.
 •  En is dat gratis, papa?
 •  God vraagt nooit iets in de plaats, dat is juist het mooie eraan.
  En met hoe meer mensen samen, hoe beter. God heeft niets liever.

’s Anderendaags had de kleine jongen nog een vraag:

 •  Die mensen die met God mee ademen, kun je die herkennen? Zijn dat Pinkstermensen?
 •  Je kunt die niet zomaar herkennen en ik denk dat ze dat zelf niet weten. Ademen doe je toch zonder dat je ’t weet. Met God mee ademen is ook zo. Dat doe je zonder erop te letten, of zonder dat een ander daar op let.

In dit eenvoudig verhaal, geschreven door Manu Verhulst, wordt ons duidelijk gemaakt
hoe de Heilige Geest diep in ons werkt, hoe Hij deel uit maakt van ons “zijn”.
Door die Geest in ons kunnen wij ons openstellen voor iedereen, kunnen we bevrijd worden
van onze onrust, kunnen we nieuw worden en zo elkaar beter leren begrijpen, één van Geest.
Met die nieuwe adem, kunnen we de ander accepteren en verdragen, kunnen we onszelf
accepteren en verdragen, kunnen we elkaar tegemoet treden in die ene taal, de taal van de liefde.
Ik wens jullie een bevrijdend, vernieuwend en “begeesterend” Pinksterfeest toe!

Greet Van Genechten.

 

 

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiŽle steun te verlenen.

Zuster Raf schrijft ons

Beste vrienden,
Begin november begon ik aan een brief met de vaste bedoeling die ruim voor Kerstmis klaar te hebben. 
Helaas bleef hij weer eens liggen.
Het was dan ook een bijzonder druk jaar. Ik ben, na het afscheid  van mijn medezuster omwille van gezondheidsredenen, intussen al een jaar alleen. Maar de werking van het dispensarium gaat gewoon verder.
Vorig jaar organiseerden we tweemaal een tweedaagse rond preventief borstkankeronderzoek. Telkens kwamen er een 80-tal vrouwen opdagen.  Voor dit project hadden we gelukkig hulp van een gespecialiseerd team.
Ook de normale raadplegingen gingen gewoon door, maandag tot vrijdag. In bepaalde periodes had ik gelukkig hulp van een jonge plaatselijke dokter. En verder is er natuurlijk de opvolging van de voorraad medicijnen en de administratie. 
Deze week vernam ik de mooie opbrengst van de driekoningenzangers, die ondanks de vrieskou weer van deur tot deur trokken. Ook ontving ik nog giften via SOS Scheut. Helaas is het niet mogelijk om iedereen een persoonlijk bedankbriefje te sturen. Sinds augustus ligt de post in Guatemala volledig stil en dat zal nog zeker tot einde maart duren.
Dit jaar zal ik in juli en augustus in België zijn en kan ik zeggen: tot ziens binnenkort!
Voor iedereen het allerbeste gewenst,
Raf Van Mechelen, ICM

Februari 2017

***
    

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's en op het logo.)

          


                                                               
De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 62.960 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***

Flashmob Samen naar meer!             Ook op Kerknet: www.kerknet.be/organisatie/encounter-vlaanderen
Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Weekends voor koppels - “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf en je relatie.”
Op de website www.samennaarmeer.be vind je een aanbod van diverse weekends voor koppels.
Weekends voor koppels in de startblokken zijn voor recent of toekomstig samenwonenden, verloofden of toekomstige trouwers.
Weekends voor koppels in een duurzame relatie zijn voor reeds langer samenwonenden of gehuwden.
Weekends (midweek) voor seniorenkoppels zijn voor koppels die een actieve loopbaan achter zich hebben.
Op de website www.eenlevensamen.be vind je informatie over weekends voor holebi-koppels in een duurzame relatie.
Weekends voor jongeren -
“Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
De website www.kiesdanzelf.be richt zich tot jongeren van 18 tot ongeveer 32 jaar met een weekendaanbod voor die leeftijdsgroep.
Weekends voor alleenstaanden
- “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
Op de website www.mijneigenweg.be worden weekends voor alleenstaanden die ouder zijn dan 30 voorgesteld.
Encounter Vlaanderen -
Huis Ter Schelde - Notelaarstraat 14 - 2660 Hoboken    Tel. 03 825 83 23   
Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur - info@samennaarmeer.be

***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2016. Klik op het logo.

Op 4 mei overleed Maria Andries, weduwe van Louis Kevelaers.
De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 12 mei om 10 uur in Millegemkerk.

Op 6 mei overleed Marcel Cornelis, echtgenoot van Mariette Van der Auwera.
De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 12 mei om 12 uur in de parochiekerk.

Op 7 mei overleed Jos Storms, weduwnaar van Louiza Mertens.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 13 mei om 12 uur in Millegemkerk.

Op 17 mei overleed Maria Aerts.
De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 24 mei om 10 uur in Millegemkerk.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad.
We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***
Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(111) Intimiteit en verantwoordelijkheid

Intimiteit betekent: vriendelijkheid, tederheid, betrokken aanwezig zijn, hartelijkheid, aandacht voor de persoon van de ander, en doet een beroep op ons inlevend vermogen.

Verantwoordelijkheid betekent: eigen verantwoording nemen in plannen en keuzes maken, aandacht voor gemeenschappelijk reilen en zeilen,
en verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag.

Intimiteit en verantwoordelijkheid zijn steunpilaren onder elke liefdesrelatie. Dicht bij elkaar zijn en toch op eigen benen staan.
Beminnen en bemind worden, iemand zijn en van iemand zijn… we horen het telkens weer.


                                                                                                           Encounter Vlaanderen

        ***

Klik op het logo om de agenda van het ganse jaar (en verder) te bekijken.

Zie ook bij vieringen en op onderstaande logo's voor de activiteiten van deze instellingen.

  

 

 

 

 

 

 


                                                                                                             ***

Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. (Site onder extern beheer)

 • SAMANA ZIEKENZORG
  Samana-Ziekenzorg Ranst nodigt iedereen uit met vrienden en kennissen voor hun 4de Pannenkoekendag op zondag 11 juni 2017
  van 14 tot 18 u. Jullie zijn te gast in de “Knipoog”, Schoolstraat te Ranst.
  Wij serveren lekkere, warme pannenkoeken: voor kinderen met een kleine verrassing, voor volwassenen met siroop of suiker of vers fruit en vanille ijs. Er zijn ook allerlei dranken verkrijgbaar en er is een altijd-prijs tombola voorzien met weeral prachtige prijzen.
  Wij hopen U te mogen ontmoeten voor uw steun aan onze ziekenwerking in Ranst. Van harte welkom!

  Dafora komt weer naar buiten -
 • De Kon. Fotokring Dafora organiseert haar 33ste fotosalon op zondag 18 juni 2017.
  Deze openluchttentoonstelling gaat door op de prachtige locatie rond de Sint-Pancratiuskerk te Ranst.
  De foto’s zijn te bezichtigen van 9.3O uur tot 19 uur.
  De tentoongestelde werken zijn het resultaat van het voorbije werkjaar en voorgesteld door de 16 leden.
  De grote verscheidenheid van de werken geeft ‘n inzicht van de werking van onze club.

   

   

 • Een persbericht van de gemeente Ranst: Nieuwe route ‘Fietsen tussen bloesems en fruit’
  Ter gelegenheid van de opening van het toeristisch seizoen lanceerde toerisme Ranst op 17 april jl. de nieuwe route ‘Fietsen tussen bloesems en fruit.’ Deze route vervangt de gekende Boomgaardroute die bestond sinds 1982 en kon gereden worden in combinatie met de Diamantroute.
  Toerisme Ranst, de initiatiefnemer van dit project, profileert zich als fruitgemeente en zet de fruitboomgaarden in Ranst, Lier, Boechout en Wommelgem als rode draad op de kaart.   
  De nieuwe route beantwoordt meer aan de hedendaagse tendensen op toeristisch vlak en ligt volledig op het vernieuwde knooppuntennetwerk ‘Kempen’. Het vertrekpunt aan de voormalige fruitveiling van GC Den Boomgaard blijft behouden omwille van de ruime parking.
  Ook in Lier kan je de ganse route starten met een aanlooproute aan het NMBS-station Lier. 
  Kom je met het openbaar vervoer? Dan kan je aan het NMBS-station Lier ook een fiets huren: www.visitlier.be/doen/fietsen/fietsverhuur.
  Met het zomerweer in het vooruitzicht is het ook een optie om er een daguitstap van te maken en een picknick te bestellen op de volgende adressen: www.ranst.be/ontbijtformules of www.visitlier.be/eten-drinken/picknick.

  Op een verkort traject (18 km) op het grondgebied van Ranst kunnen kids het leven van ‘Bieke de Bij’ en haar functie in de boomgaarden verkennen. Met het ‘kidsproof’ infoboekje rond ‘Bieke de Bij’ weten de oogappels spelenderwijs na de fietsroute alles over het nut van bijenhotels, het leven van de steenuil en de torenvalk in de boomgaarden en zoveel meer.  
  Je kan de brochure van de brochure ‘Fietsen tussen bloesems en fruit’ en de kinderfolder van ‘Bieke de Bij’ gratis downloaden op www.ranst.be. Beide brochures zijn gratis verkrijgbaar bij de betrokken partners.
  Organisatie: Toerisme Ranst met steun van APB Toerisme Provincie Antwerpen en Regionaal Landschap de Voorkempen, in samenwerking met Visit Lier, Gemeente Wommelgem en Boechout.
  Meer info: Tel. 03 225 34 19. (Karen Wallebroek, dienst toerisme), www.ranst.be, toerisme@ranst.be.
  Noteer ook alvast het slotfeest van deze vernieuwde fietsroute:
  Zondag 22 oktober 2017 in samenwerking met Pomdamoor (Notelteirs-De Wilde) en Regionaal Landschap de Voorkempen ter gelegenheid van de Appelfeesten.

   

 • Het is weer zover, op zondag 16 juli vertrekt de bedevaart naar Lourdes en wij keren terug op vrijdag 21 juli.
  Hoe verloopt onze reis? Wij vertrekken met autocars vanuit Lier naar Tourcoing, daar aangekomen stappen wij op de HST-trein en in de late namiddag komen wij toe in Lourdes.
  Op dit ogenblik zijn er al twaalf personen van Ranst en Oelegem ingeschreven en er komen er nog bij.
  Ben je nog nooit in Lourdes geweest? Zou je graag eens meegaan? Neem dan gerust contact op met Fons Embrechts - tel. 03 485 53 07.
  Bij hem kan je met al je vragen terecht. Niet aarzelen, doen.
  Vriendelijke groeten. En tot kijk.
   

***

 • Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Zeven keer jezelf overstijgen - Geestelijke werken van barmhartigheid - Erik Galle - Uitgave Halewijn
 • Boek van Mgr. Johan Bonny, Roger Burggraeve en Ilse Van Halst over relaties, huwelijk en gezin
  ‘Mag ik? Dank je. Sorry - Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin’ - Het is een hartelijke oproep om van gedachten te wisselen over relatievorming, huwelijk en gezin aan al wie in de pastoraal actief is, in school en opvoeding, en ruimer aan alle gelovigen en geïnteresseerden in onze samenleving. Uitgave Lannoo
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŁrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuÔet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2017