Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houllebergs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

Een jaar van barmhartigheid!
Lees hier meer!

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

in in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 

 

 

31e ZONDAG DOOR HET JAAR

Lc 19,1-10 Zacheüs!
Vers 10

De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

Hoe zie ik mijn geloven?
Probeer ik aan God te bewijzen dat ik Hem niet nodig heb door mijn zogenaamd 'Goed Leven' of aanvaard ik, dat ook ik zondaar ben en verlossing nodig heb?

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŽ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŽ en
de rest van de wereld!

Welkom aan de familie Ahmad!

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en weer opgestaan,
dan zal God hen die in Jezus zijn ontslapen samen met Hem meevoeren.

(1e brief/Tessalonicenzen 4,14)

Vorige week:

Spreek het woord van de waarheid rechtuit.
(2e brief aan Timoteüs 2.15)

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze
te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht
Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren?
Klik hier voor informatie.
7-6-14

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                       Laatste update: 25-10-2016                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

De media staan wel op de eerste rij telkens de naam van God misbruikt wordt voor oorlog of geweld. Maar als de wereldgodsdiensten elkaar ontmoeten om samen een boodschap van vrede te verspreiden, geven onze media niet thuis. Ze verwaarlozen daarmee hun maatschappij-opbouwende rol. - Mohamed Achaibi 

Kathedraal voortaan gratis toegankelijk voor inwoners Provincie Antwerpen
Sinds 1 januari 2016 kunnen de inwoners uit de provincie de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen gratis bezoeken.
Op die manier wil de kathedrale kerkfabriek de provincie Antwerpen danken voor de vijftig jaar durende restauratie van het kerkgebouw, die de provincie in 2015 heeft afgerond.

***


We gedenken onze overledenen op Allerheiligen
We nodigen iedereen uit in de Gebedsviering van Allerheiligen/Allerzielen om 15 uur.
We willen er luisteren naar het Woord van de Schrift, we willen onze overledenen in geloof toevertrouwen aan de handen van God. 
In het bijzonder willen we de overledenen van het voorbije jaar gedenken.
Na de viering kunnen de familieleden van deze overledenen het kruisje met de naam van de overledene en het kaarslichtje dat tijdens de begrafenisviering op het altaar brandde, mee naar huis nemen als een bijkomende herinnering aan wie overleden is.

Klik hier voor de overledenen in onze parochie sedert Allerheiligen 2015.

***

Ons geloof vieren in Sint-Pancratius na 1 september...

Na het op rust gaan van onze pastoor Marcel, sedert 1 september j.l., blijven wij een parochie. We willen een levendige geloofsgemeenschap blijven die haar geloof in Jezus Christus viert, verkondigt en beleeft. Over de organisatie van de zondagsvieringen informeerden wij reeds als volgt:

 • De viering op zaterdagavond om 17.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk vervalt. 
 • De viering op zondagmorgen om 8.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk blijft behouden, maar zal steeds een gebedsdienst met communie zijn, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
 • De viering op zondagmorgen om 9.30 uur in de kerk van Millegem blijft behouden en blijft een gebedsdienst met communie, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
 • De viering op zondagmorgen om 11.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk blijft behouden en zal steeds een eucharistieviering zijn, beurtelings voorgegaan door een priester uit de omgeving (t.w. Ivo Morael, Jan Helsen, Wim Selderslaghs, Alvi Vasquez of andere).


Het parochieteam werkte verschillende maanden aan de herschikking van taken en verantwoordelijkheden.
Hierover willen we u informeren.
Voor vragen of inlichtingen kan je vanaf 1 september steeds terecht bij onze plaatselijke contactpersoon: diaken Peter Houlleberghs
(Veldstraat 30 – 03/2255626).
Voor de gemeenschap in Millegem blijft Jan Van Haeren (Sint-Antoniusstraat 10 - 03/4856251) de coördinator.
De permanentie blijft op vrijdagnamiddag  van 15 u.  tot 18 u. en wordt verzekerd door Peter Houlleberghs en enkele vrijwilligers. Iedereen is steeds welkom en zal dan iemand op de pastorie (Gasthuisstraat 19 – 03/4750847) vinden voor een gesprek, voor een inlichting of voor een intentie...  Na afloop van de permanentie is er echter geen eucharistieviering meer.
De voorbereiding op het doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk blijft op een levendige manier verzorgd worden via Godden op Zondag. De coördinator hiervan is Peter Konings (Dullaard 21 – 03/4751847). 
Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich richten tot Marina Verhulst-Van Gansen (Tarwelaan 14 - 03/4759375).
Verloofden die willen huwen, kunnen zich richten tot Peter Houlleberghs (Veldstraat 30 – 03/2255626).
Voor uitvaarten kunnen begrafenisondernemers zich richten tot Bruno Jacobs (Nachtegalenlaan 8 – 03/4855805) om de nodige afspraken te maken.

Gegevens over hoe we ons zullen organiseren en wat we zullen doen vanaf 1 september zijn terug te vinden op deze website van
de parochie ( www.parochieranst.be ).
Een nieuwe editie van de parochiegids is in omloop. Hierin kan alle informatie nagelezen worden.

Wat we de voorbije jaren hebben opgebouwd, willen we meenemen op onze weg opdat onze parochie een levendige geloofsgemeenschap blijft. Daarom is het heel belangrijk dat de verschillende werkgroepen of verenigingen met geestdrift en ‘goesting’ hun taak blijven opnemen.
Het parochieteam wil deze inzet zoveel als mogelijk ondersteunen.  Misschien zullen we in de toekomst niet alles kunnen blijven doen wat we tot voor kort deden, maar zeker is dat onder de stuwing van Gods Geest ook nieuwe dingen zullen ontstaan of nieuwe initiatieven zullen groeien.
Het is het vaste voornemen van het parochieteam om hier in Sint-Pancratius  kerk te zijn op maat van onze mogelijkheden en gericht op de toekomst.

Namens het parochieteam van Sint-Pancratius
Peter Houlleberghs, diaken

            

                                             

 
 

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiŽle steun te verlenen.

***

    

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's en op het logo.)

           


                                                               
De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 56.740 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***

Flashmob Samen naar meer!             Ook op Kerknet: www.kerknet.be/organisatie/encounter-vlaanderen
Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Weekends voor koppels - “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf en je relatie.”
Op de website www.samennaarmeer.be vind je een aanbod van diverse weekends voor koppels.
Weekends voor koppels in de startblokken zijn voor recent of toekomstig samenwonenden, verloofden of toekomstige trouwers.
Weekends voor koppels in een duurzame relatie zijn voor reeds langer samenwonenden of gehuwden.
Weekends (midweek) voor seniorenkoppels zijn voor koppels die een actieve loopbaan achter zich hebben.
Op de website www.eenlevensamen.be vind je informatie over weekends voor holebi-koppels in een duurzame relatie.
Weekends voor jongeren -
“Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
De website www.kiesdanzelf.be richt zich tot jongeren van 18 tot ongeveer 32 jaar met een weekendaanbod voor die leeftijdsgroep.
Weekends voor alleenstaanden
- “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
Op de website www.mijneigenweg.be worden weekends voor alleenstaanden die ouder zijn dan 30 voorgesteld.
Encounter Vlaanderen -
Huis Ter Schelde - Notelaarstraat 14 - 2660 Hoboken    Tel. 03 825 83 23   
Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur - info@samennaarmeer.be

***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2015. Klik op het logo.

Op 5 oktober overleed Francine Colignon, weduwe van Marcel Bouffioux.
De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 13 oktober om 11.30 uur in de parochiekerk.

Op 13 oktober overleed Maria Mariën, echtgenote van Pieter Van den Eynden.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 22 oktober om 10 uur in de parochiekerk.
Een gebedswake heeft plaats op vrijdag 21 oktober om 19.30 uur in de parochiekerk.

Op 17 oktober overleed Frans Michiels, weduwnaar van Josée Sebreghts.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 22 oktober om 12 uur in de parochiekerk.

Op 18 oktober overleed Jeanne Soetewey, echtgenote van Louis Bosschaerts.
De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 26 oktober om 10 uur in de parochiekerk.

 

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad.
We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***
Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek

 (107) De drie schatten

Ik heb drie schatten: bewaak ze en koester ze. De eerste is diepe liefde. De tweede is soberheid. De derde is nooit vooraan willen lopen.

Diepe liefde maakt dapper. Soberheid maakt gul. Bescheidenheid geeft leiderskwaliteit.

Dapper zijn, terwijl je geen diepe liefde voelt, het wordt je dood. Gul zijn, terwijl je zelf onmatig bent, het wordt je dood.
En leiden zonder te volgen, het wordt je dood.

Diepe liefde helpt je om te winnen als je wordt aangevallen. Het helpt je om standvastig te blijven als je jezelf verdedigt.
Diepe liefde is de manier waarop de hemel redt en beschermt.

Door Roeland Schweitzer vertaald uit de Tao

                                                                                                                 ***
                                                                        

Klik op het logo om de agenda van het ganse jaar (en verder) te bekijken.

Zie ook bij vieringen en op onderstaande logo's voor de activiteiten van deze instellingen.

  

 

 

 

 

 

 


                                                                                                             ***

Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. (Site onder extern beheer)

 • Academie Voorkempen - donderdag 27 oktober 2016 - Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven -
  Voordracht  14.00 u. - 16.00 u. – Toegang vanaf 13.30 u. - Geef welvaartsziekten geen kans, ongeacht je leeftijd!
  - Kristien Smets  
  Lic. in de voedings- en dieetleer Welvaartsziekten, zoals diabetes 2, hart- en vaatziekten en overgewicht zijn verantwoordelijk voor meer dan 50% van de sterfgevallen. Deze voordracht bevat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.
 • Allerheiligen Concert - 1 november 2016 - Kerk te Pulle - Sint-Ceciliakoor van Pulle samen met het fluitkwartet 4beauforte.
  Toegang vanaf 19 uur - Aanvang om 19.30 uur - Toegangsprijs: € 7
  Na het concert kan er nagepraat worden in "De Griffel", Dorpsstraat 37 - 2243 Pulle
 • Zaterdag 5 november om 19.50 u. Toegang vanaf 19.15 u. "In Flanders Fields" op de Antwerpse Linkeroever - Vredesconcert - Genummerde plaatsen: € 15 - € 20 vvk - Info en kaarten: www.eventueel.be - Hoe meer we leren over oorlog, hoe belangrijker zingen over vrede wordt. Coope, Boyes & Simpson, Britse a cepella groep - Thirty Old Men, gelegenheidskoor met 30 mannen - Klaroenblazers met The Last Posst - Fragmenten uit een uniek oorlogsdagboek verteld door Marc Fransen - Achtergrondbeelden uit de 'Grooten Oorlog' - Kruisweg met beelden & teksen uit W.O.I - Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Hanegraefstraat - 2050 Antwerpen
 • Pillampentocht 2016 - Samen met de ouders wandelen de kinderen door het donkere bos om een verhaaltje te horen. 
  Gelukkig zijn er de lichtjes om de weg te vinden! Geschikt voor kinderen vanaf de derde kleuterklas.
  Vertrek aan het KWB-lokaal in de Boerenkrijglaan.
  Zaterdag 12 november 201 - Vanaf 18.00 u. Kinderen gratis/KWB-leden betalen 1 euro/Niet-leden betalen 2,5 euro.
  Vertrek elk kwartier in groep.  Bij de inschrijving dient het gekozen vertrekuur te worden opgegeven.
  Nadien pannenkoeken, chocomelk en andere geestigheden.
  Info en inschrijvingen: Willy De Smet 03 485 59 41 / willy@kwbranst.be      KWB Ranst/www.kwbranst.be
 • Quiz met grote Q - Zaterdag 26 november 2016 om 20.00 u. in het Annuncia-Instituut, Gasthuisstraat 19 A te Ranst.
  Ben je klaar om je kennis te meten aan de hand van een meeslepende reeks vragen?
  Elk onderwerp komt aan bod: film en muziek, politiek en Hollywood, huis, tuin en keuken, ...
  Laat je aan de tand voelen door onze hypnotiserende quizmaster!
  Schrijf u in via: kwis.annuncia.ranst@gmail.com - € 15 inkom per ploeg, ploegjes van maximaal 6 personen!
  Te betalen via rekeningnummer BE60 4079 0278 7170 met vermelding: “quiz ploegnaam en ploegkapitein”

***

 • Zeven keer jezelf overstijgen - Geestelijke werken van barmhartigheid - Erik Galle - Uitgave Halewijn
 • Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans
 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŁrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuÔet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2016