Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie


29e Zondag door het jaar
Mc 10,35-45   Ware grootheid?
Vers 37  Geef dat in uw glorie één van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand moge zitten.


In elk mens zit er een misplaatste ambitie: voorrang hebben op, rijker dan, sterker dan, beter dan...
Er is ook die andere ambitie om onze liefde eerst te plaatsen, onze liefde in waarheid te beleven.

 Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŰ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŰ en
de rest van de wereld!

 

 

 

Spreuk van de week:

Je bent niet alleen verantwoordelijk voor wat je zegt,
maar ook voor wat je niet zegt. 
Maarten Luther

Vorige week: 

We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden.
(Desmond Tutu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze
te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat
wij deelden, dat ons kracht geeft
om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons, ge´nspireerd door Hem,
zullen inzetten oor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

Welkom!

                                                                                                   Laatste update: 12-10-2015

Wij verontschuldigen ons voor de updating die ongeveer een maand op zich liet wachten.
Dit had alles te maken met een computercrash en andere omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de webmaster.                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

Paus Franciscus nodigt uit
Paus Franciscus roept de ganse kerkgemeenschap op om een jubileumjaar van de barmhartigheid te vieren en dit onder het bijbels motto
“Barmhartig zoals de Vader”.
Tijdens dit jubileumjaar organiseert het bisdom Antwerpen opnieuw een bedevaart naar Rome en dit in de tweede week van het paasverlof van
maandag 4 tot vrijdag 8 april 2016.
Onze bisschop nodigt ons allen uit om mee te gaan. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Laudato si’
De nieuwe encycliek van Paus Franciscus heeft als titel “Laudato si’ (Geprezen zijt Gij)”,
woorden uit het Zonnelied van Sint-Franciscus van Asisi, en als ondertitel “over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis”.

Met een niet mis te verstane boodschap gaat de Paus de ecotoer op.

De encycliek is een hart onder de riem voor het initiatief Ecokerk dat ecologie verbindt met de christelijke spiritualiteit.

En Kerk en Leven droomt van een Belgische Kerk die haar ijsschots verlaat.

Voor het eerst in de geschiedenis is deze encycliek niet alleen gericht aan katholieken maar aan iedereen van de hele wereld.


OPMERKELIJK

Jezus roept leerlingen, geen kerkmensen

Aan het woord is Sake Stoppels, theoloog, in een interview met Emmanuel Van Lierde (Tertio nr 797)

De pastoraal- of praktische theologie handelt soms meer over management en leidinggeven dan over God. Daarom pleit ik ervoor de praxis meer theologisch te houden en niet louter strategisch te denken hoe we de kerk kunnen vertimmeren. We moeten altijd bij onze geestelijke grond beginnen. Veel te snel zijn we als kerk met activiteiten bezig. Als die niet aanslaan, denken we de zaken anders te moeten aanpakken. We doen dan iets nieuws. Maar de dieptevragen komen niet aan de orde.
Een collega noemde de gangbare aanpak de ABC-methode: actie, beleid en communicatie. Als het niet goed gaat met onze kerk, dan gaan we eerst nieuwe dingen uitproberen en acties opzetten. Daarna stellen we ons beleid daarop af. En als er nog tijd rest, dan houden we een geloofsgesprek, al komen we daar niet vaak toe. Draai die volgorde eens om. Back to basics betekent dat we beginnen met het geloofsgesprek. Wie is Christus voor ons? Zien we God aan het werk in ons leven? Wie zijn we en wat willen we als christenen? Als we een geestelijk fundament hebben, kunnen we daarop voortbouwen en ons profiel omschrijven.
Op dat mission statement kunnen we dan tot slot onze acties afstellen. Die omkering is vereist.

Zoals de apostelen behoren we de taal te spreken van de mensen met wie we omgaan. Tegelijk dienen we subtiel weer te geven waar onze overtuigingen verschillen. Je neemt de mensen waar ze staan, maar je laat ze daar niet. Je wilt ze verder voeren!
Als mensen enkel op sterke momenten in hun leven bij de kerk aankloppen zijn dat de uitgelezen momenten om contact met hen te leggen. Ik wou dat als predikant altijd goed en royaal doen, maar niet drempelloos. Mensen waaderen het trouwens als je op zo'n moment iets van hen vraagt. Een vrijblijvende kerk spreekt niet aan. Waar niets hoeft, gebeurt meestal maar weinig. Ze appreciŰren het als je hen voor een duidelijke keuze stelt. Dat betekent dat je een goed gesprek met hen hebt over wat een sacrament of een ritueel behelst. We mogen onze gastvrijheid niet laten uithollen. We moeten echt beschikbaar zijn, niet opdringerig of dwingend, maar tegelijk laten doorklinken dat er meer is dan dat ene moment dat de moeite waard is.

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

"Godden Op Zondag" breidt uit!  Welkom bij "Godden Op Zondag +"
In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag, voor de viering van 11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren. Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht. Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van
"Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor ge´nteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd!

 ***

Voorbereiding op de komende bisschoppensynode
In oktober 2015 wordt een volgende bisschoppensynode gehouden. Ter voorbereiding hiervan werd aan parochies gevraagd om na te denken over een aantal vragen betreffende het gezin. Deze vragen werden door het Vaticaan opgesteld.
Het bisdom nodigde ons uit om enkele vragen uit de lijst samen te bespreken en de bedenkingen door te sturen. Ons parochieteam en een aantal ge´nteresseerde parochianen hebben hierover van gedachten gewisseld. Klik hier voor het verslag van de bespreking.

DRINGENDE OPROEP
Als christelijke gemeenschap kunnen en mogen wij niet onberoerd blijven bij de tragedie die vele Syrische vluchtelingen moeten ondergaan.
Gevolg gevend aan de oproep van onze Paus Franciscus en onze Bisschop Johan Bonny willen wij in onze parochiegemeenschap de mogelijkheden onderzoeken om een erkend Syrisch gezin tijdelijk een onderdak te geven, te helpen bij de integratie en hun een warme parochiegemeenschap te laten ervaren.
Als eerste en heel belangrijk punt is het vinden van een woning of een appartement welke wij willen huren en eventueel  inrichten.
Dit in samenwerking met Caritas welke ons hierbij kan helpen.
Voor alle verdere informatie mag u vrijblijvend steeds contact opnemen met onderstaande personen.
Bruno Degeyter-Van Lommen  Eksterlaan 23  tel. 03 485 64 43
Nadine Boeren-Verheyen  Broechemlei 73  tel. 03 475 14 06
Peter Houlleberghs-Heyse  Veldstraat 30  tel. 03 225 56 26

Aan alle communicanten, vormelingen en hun (groot)ouders
Hof Zevenbergen nodigt jullie uit!
Doen sommige dingen je al eens stilstaan bij moeilijke vragen?
Over dood, pijn, verdriet, iets waarvoor je bang bent of iets wat je je gewoon afvraagt ...
Kom dan in de herfstvakantie een middag samen naar Hof Zevenbergen.
want HART-zaken verdienen tijd! Klik voor meer info: kinderen of volwassenen


      Op zondag 27 september was ook het parochieteam present op de       boerenmarkt! Als parochie willen we immers aanwezig zijn in het leven
      van mensen.

      Rond de affiche van ons parochiethema "Godden - goed doen"  werd een       reuzenscrabble-bord gemaakt.

     Aan de voorbijgangers werd gevraagd of zij hun naam wilden aanpuzzelen
     op het bord als teken van verbondenheid met de mensen in Ranst en de          wereld daar rond.

     Wil je ons eindresultaat bekijken? Werp dan tijdens de viering in de kerk
     eens een blik boven het altaar! We brengen goed nieuws graag dicht bij onze      God!

                                                                                                             
MISSIEZONDAG

Naast de inspanningen en acties die in de parochies gebeuren om het werk van de eigen parochianen die in "Missielanden" werkzaam zijn,
te steunen, is het belangrijk te denken aan het  Missiewerk van de kerk op wereldvlak.
Op de derde zondag van oktober worden we daartoe elk jaar heel speciaal uitgenodigd.
Michel Coppin, directeur van Missio-België, schrijft over Missiezondag wat volgt:
"Missio nodigt alle christenen dit jaar uit om na te denken over hun christelijk engagement voor de armen. De  kerk heeft het lot van de armen altijd al willen verbeteren. Verschillende Bijbelse verhalen getuigen daarvan, maar ook bekende figuren als Franciscus van Assisi, Vincentius a Paulo, Moeder Teresa en monseigneur Romero. Vandaag neemt paus Franciscus het voortouw. Ze zetten zich allen in vanuit humanitaire bekommernissen, maar putten ook inspiratie uit het voorbeeld van Jezus. Ook Hij leefde te midden van armen en verdrukten en zette zich in om iets te veranderen aan hun situatie."

Het blijft de taak van de kerk om de Goede Boodschap van Liefde aan mensen in de ganse wereld te brengen. Het is ook haar taak die boodschap van Liefde in concrete daden om te zetten.
Opdat de wereldkerk deze taak op zich zou kunnen blijven nemen, houden we volgend weekeinde een speciale omhaling voor de Missie van de Wereldkerk.
Wie liever rechtstreeks een bijdrage stort, kan dit op het nummer BE19 0000 0421 1012 van Missio vzw, Vorstlaan 199, 1160 Brussel (geen fiscaal attest omdat Missio pastorale projecten steunt).
                                                                                                                         Marcel Van Peer 

                                                                                                                ***

      

Zuster Raf in Guatemala
           Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.
Je vindt er ook de gegevens om finantiŰle steun te verlenen.

     ***


Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's.)

                                                            
      De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 45.960 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN,
voor koppels in de startblokken; TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels.
Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen.
Bekijk een fotomontage van 
alle programma's.     Meer info op www.zininrelatie.be   of   www.samennaarmeer.be
E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar Encounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden


***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2014. Klik op het logo.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres! We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen:parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***


Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(99) Profeet: een knelpuntberoep

In Kafarnaüm geneest Jezus het dochtertje van Jaïrus en de vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies lijdt. Hij doet wat God zou doen: mensen een nieuw leven geven! De menigte draagt Hem op handen, dat moet wel een man Gods zijn!
In zijn geboortedorp Nazareth, na zijn onderricht, heerst een zelfde verrassende vraag: “Waar haalt Hij dit allemaal vandaan? En zo wijs!” Hij spreekt zoals ook God zou spreken: barmhartig en bevrijdend.

Maar het hapert, ze verdragen niet dat er iemand uit hun kleine gemeenschap zo uitspringt, Iemand die ziet wat zij niet zien, Iemand die spreekt zoals zij nog nooit gehoord hebben. “Wie is Hij toch?” Een vraag die dikwijls terugkeert…
Wie is Jezus voor ons? Mag Hij de spiegel zijn van Gods barmhartigheid?

Mag Hij ons wijzen op wat echt telt in het leven? Mag Hij onze ogen openen voor wat we nu nog niet zien? Mag Hij ons optillen boven onze eerste verlangens uit? De negatieve reactie van zijn dorpsgenoten verhindert Jezus te zijn wie Hij voor hen wil zijn. Niemand kan goed functioneren in een negatief klimaat.

Daarom: mensen gevraagd die bemoedigen, die bevestigen in het goede, die altijd weer wijzen op een nieuw begin, die ons bij Jezus brengen, zoals Hij voor ons wil zijn: beeld van God, onze liefhebbende Vader.
Kleine profeten, schatten van mensen!

                                                       Vrij naar Paul Coucke (Federatie St.-Andries - St.-Michiels – Brugge)                                                  

***Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier.  (Site onder extern beheer)
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • Het Vocaal Ensemble Freya tracteert u op 18 oktober e.k. in de polyvalente zaal van den Boomgaard te Broechem, op een lekker ouderwets concert met liederen uit musicals van de jaren '40.
  Kennen jullie ze nog? "Singing in the rain", "Oklahoma", "Annie get your gun", "the wizard of Oz", "South Pacific", "Carousel", enz..
  Kom luisteren naar "Good morning", "Over the rainbow", "It's wonderful", "I can't say no", "All the things you are", "Do you know what it means, to miss New Orleans", "It might as well be spring", "Out of my dreams", "Isn't this a lovely day" en nog vele andere!
  Kom genieten van de filmbeelden op de achtergrond! Blijf nog na voor een gezellige babbel bij een drankje.
  Je kan kiezen tussen 2 "vertoningen": die van 11 uur en die van 15 uur. Kaarten op 0486 485 998 (Ilse Coppens)
  60-: € 12/€ 11(VVK), 60+: €10/€ 9(VVK), studenten 5 € - kinderen -12 jaar: gratis
 • De Koninklijke Fotokring Dafora stelt ten toon met ’n beperkt aantal werken van haar leden in de hoofdbibliotheek van Ranst
  en dit tot 2 november.
 • Benefietconcert - Zaterdag 24 oktober 2015  van 19.30 u. in de parochiekerk te Ranst
  Een schola uit het koor Helicon en de Kantorij De Brug o.l.v. Geert Hendrix vertolkt een selectie uit de '150 psalmen vrij' van H. Oosterhuis.
  Een belevenis! Als je Hof Zevenbergen graag wil steunen mag je deze avond zeker niet missen!
  Toegangsprijs: vvk 12 euro - kassa: 15 euro
  Een extraatje voor de liefhebbers
  Geert Hendrix, dirigent en muziekleraar, wil vooraf (van 16.00 u. tot 18.00 u.) op Hof Zevenbergen belangstellenden inwijden in de psalmen naar H. Oosterhuis, enkele voorbeelden toelichten en enkele muzikale fragmenten aanleren.
  Voor zij die dit wensen is er aansluitend een broodmaaltijd (10 euro) - Inschrijven: Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22 Ranst, 03 205 65 70
  e-mail: info@hofzevenbergen.be
 • Herfstwandeling Landelijke gilde - Zondag 25 oktober: vertrek om 7.30 u. stipt aan de kerk.
  We rijden richting Luxemburg. In Wanlin is er een koffiestop. De ochtendwandeling is een zestal km. Van Han-sur-Lesse richting Auffe en terug. Rond 12 u. in café “Au Vieux Han” halte met soep en onze zelf meegebrachte picknick.
  Rond 13.30 u. vertrek “bergwandeling” van negen km. We zijn terug in café “Au Vieux Han” rond 16.30 u. voor koffie met een stukje taart. De niet-wandelaars kunnen eventueel Han-sur-Lesse bezoeken, een bezoek aan de grotten of ook een ritje door het wildpark. Dit is wel op eigen kosten. Thuiskomst in Ranst is voorzien rond 20 u.
  Kostprijs € 30 inbegrepen soep 's middags en koffie + vlaai in de namiddag. Bijkomende dranken of versnaperingen ter plaatse onmiddellijk te betalen. De picknick brengt U zelf mee, deze kan in de bus blijven.
  Kledij aanpassen aan de weersomstandigheden. Schoeisel: de boswegen zijn verhard maar kunnen wel slijkerig zijn.
  Je inschrijving is maar geldig na betaling voor 20 oktober op rekeningnummer: BE 41 733-1310644  van KVLV Ranst Herentalsebaan 20 - 2531 Vremde, met vermelding ‘wandeling’ en je ‘meisjesnaam’.
 • Islam en geweld? De andere stem.       OKRA Academie  Voorkempen – Lezing door prof. dr. Abied Alsulaiman van de KUL,
  campus Sint-Andries – Ze heeft plaats op 29 oktober a.s.  in de raadzaal van het Gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven.
  Aanvang 14 u. - Einde 16 u. Toegang vanaf 13.30 u. Er is een korte pauze met koffie à € 5 voor leden, € 7 voor niet-leden. 
  “… dat wie iemand doodt, anders dan voor doodslag of wegens verderf zaaien op de aarde, is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft gedood, en dat wie iemand laat leven, is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft laten leven”. (Koran; 5:32)
  Dit vers uit de koran typeert de houding van de islam tegenover de zwaarste vorm van geweld, namelijk de moord op onschuldige mensen. Toch wordt de islam, sinds de aanslagen van 11 september, met geweld vereenzelvigd, en worden zijn aanhangers als potentiële geweldplegers beschouwd. Hoe kan de houding van de islam, zoals door het geciteerde vers aangegeven wordt, vereenzelvigd worden met die van zelfmoordenaars, die zich op de islam beroepen en vaak onschuldige personen tot slachtoffers maken?
  Om deze vraag te beantwoorden, dienen wij enig licht te werpen op de historische, politieke en economische context die tot de huidige conflicten in sommige moslimlanden geleid heeft. De lezing zal hierover gaan.

 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŘrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezu´et, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

googled34de34dc3385406

 
       
Copyright ę 2015