Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

Een jaar van barmhartigheid!
Lees hier meer!

 

 

Een site voor de kinderen!

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en
de rest van de wereld!

Welkom aan de familie Ahmad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

De winnaar heeft vele vrienden,
de verliezer goede.

Vorige week:

De Heer heeft de belofte van de opstanding niet alleen in de boeken gescheven, maar ook in elk lenteblad. (M. Luther)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze
te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht
Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

website statistics

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                       Laatste update: 4-05-2016                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

                           

    

Laudato si’
De nieuwe encycliek van Paus Franciscus heeft als titel “Laudato si’ (Geprezen zijt Gij)”,
woorden uit het Zonnelied van Sint-Franciscus van Asisi, en als ondertitel “over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis”.

Met een niet mis te verstane boodschap gaat de Paus de ecotoer op.

De encycliek is een hart onder de riem voor het initiatief Ecokerk dat ecologie verbindt met de christelijke spiritualiteit.

En Kerk en Leven droomt van een Belgische Kerk die haar ijsschots verlaat.

Voor het eerst in de geschiedenis is deze encycliek niet alleen gericht aan katholieken maar aan iedereen van de hele wereld.Onze bisschop schrijft

Welkom bij Gods barmhartigheid        Uitnodiging tot gebed voor martelaren          De vrijwilligers en ons "bruto sociaal product"

Kathedraal voortaan gratis toegankelijk voor inwoners Provincie Antwerpen
Sinds 1 januari 2016 kunnen de inwoners uit de provincie de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen gratis bezoeken.
Op die manier wil de kathedrale kerkfabriek de provincie Antwerpen danken voor de vijftig jaar durende restauratie van het kerkgebouw, die de provincie in 2015 heeft afgerond.

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

"Godden Op Zondag" breidt uit! Welkom bij "Godden Op Zondag +"
In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag, voor de viering van 11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren. Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht. Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van "Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor geïnteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof?

Ieder van jullie is van harte uitgenodigd!

Op 17 april was het dit werkjaar voor de laatste keer Godden Op Zondag. We mochten weer heel wat deelnemers begroeten! Er waren de vormelingen die op 7 mei gevormd worden. Op 14 mei is het dan weer de beurt aan de eerste communicanten. Er waren ook de dopelingen Maxime, Lien en Anna én het gezin van Mohamad en Fatima. Zij wonen sinds kort in de Kromstraat, samen met hun 5 kinderen: Noor, Aya, Ismael, Sidra en Noora. We mochten hen allen begroeten in de viering en gaven hen een warm en mooi geknutseld "WELKOM"!
Aan allen: hartelijk dank voor dit fijne werkjaar en de vele helpende handen! Zo maken we onze parochie tot een warme gemeenschap!

Groeten namens de werkgroep GOZ         Klik hier voor enkele foto's.

Godden op zondag + - zondag 24 april - 9.30 uur tot 11 uur in de pastorie - Midden in het jubeljaar van de Barmhartigheid willen we ons afvragen wat het betekent dat God barmhartig is en dat ook wij barmhartig kunnen zijn. Met bibliodrama gaan we vanuit het verhaal van de barmhartige Samaritaan op een creatieve manier op zoek naar antwoorden op die vragen. Begeleiding: Erik Herrebosch


39 meisjes en jongens ontvangen het sacrament van het vormsel

Volgende zaterdag, 7 mei, om 10 uur, worden 39 meisjes en jongens door kanunnik Hans Vanackere gevormd.
In naam van onze bisschop en van de ganse kerkgemeenschap zal de vormheer de handen opleggen bij de vormelingen en hen zalven.
De vormheer legt de handen op samen met de ouders. Zo laten deze zien dat ze, samen met vele andere christenen, achter deze vormelingen willen blijven staan en hen willen blijven begeleiden in hun groei naar een volwassen christen-zijn.
Door de zalving worden de vormelingen uitgenodigd de Geest van Jezus en zijn Goede Boodschap diep en blijvend in zich te laten doordringen. Zo worden gevormde mensen gevoelig voor de echte en schone waarden van het leven, voor liefde en goedheid en vrede, voor het levensvoorbeeld van Jezus zelf, en willen zij aan God een plaats geven in hun leven.
Zo worden gevormde mensen betrouwbaar, mensen op wie men kan rekenen: dat is hun kracht en hun sterkte.
Zo laten gevormde mensen zien hoe God, God wil zijn voor mensen.

Van harte Proficiat aan elk van de vormelingen:
Robbe Aerts, Fé Backx, Robbe Breugelmans, Kobe Claes, Emma Crynen, Jelle De Hert, Beau De Lathouwer, Meron De Smedt, Matthias Delusinne, Britt Dom, Amber Geerts, Elena Geylen, Owen Geysels, Billy Hendrickx, Amber Huysmans, Lena Janssens, Maurane Jennes, Lex Jochems,
Inte Kochuyt, Kyani Lauwers, Marie Maerevoet, Mitte Marien, Annelies Mensch, Senne Nooyens, Sten Oorts, Siemen Rutgeerts, Lynn Schreurs, Tatiana Schroyens, Viktor Segers, Seppe Totté, Cedric Van Beek, Kasper Van De Putte, Axelle Van den Broeck, Tom Van Mieghem,
Jens Van Rompaey, Andreas Vos, Dimitri Weckx, Eveline Wijnants en Antje Zwysen.

Moge het Vormsel voor ieder van jullie een echte keuze zijn om Jezus’ levenswijze in je eigen leven na te volgen.
Ik hoop dat ieder van jullie gelukkig mag zijn door zo te leven.

Heel veel dank aan de leden van de werkgroep voor het Vormsel en van "Godden op Zondag",  en ook aan de ouders catechisten: dank voor de wijze waarop jullie de vormelingen gedurende een gans jaar met liefde en met veel inzet begeleid hebben.
Dank aan allen die bij de voorbereiding van het Vormsel en de Vormselviering betrokken waren.
Ik zeg en schrijf dat alles ook in naam van het Parochieteam van Ranst.
            Marcel Van Peer, pastoor.


49 meisjes en jongens doen hun Eerste Communie

Op zaterdag, 14 mei, zullen 49 jongens en meisjes hun Eerste Communie doen in onze parochie. De viering is om 10.00 uur. Deze kinderen hebben tijdens de voorbereiding veel horen vertellen over Jezus:
over hoe Hij veel van mensen hield,
over hoe Hij altijd heel dicht bij mensen wilde zijn,
over hoe Hij vele mensen gelukkig maakte, en daarom ook zelf gelukkig was.
Maar we willen de kinderen niet alleen vertellen dat dit vroeger zo was toen Jezus te midden van de mensen leefde, we willen hun zeggen dat dit ook vandaag nog kan, en nog gebeurt. We nodigen al deze kinderen uit Jezus een plaats te geven in hun leven, zijn vriend te zijn en dat meer en meer te worden. Dat willen de kinderen aan Jezus zeggen op de dag van hun Eerste Communie wanneer zij samen feest vieren aan de tafel van Jezus. De volgende meisjes en jongens doen hun Eerste Communie omdat zij een vriend van Jezus zijn:

Amine Bemelmans, Alex Bijl, Lore Bivacco, Milan Brijs, Fenne Cop, Juul Crynen, Emma De Bonte, Bram De Clercq, Jodie De Jonghe,
Sander De Moed, Nore De Vos, Dean De Lathouwer, Maarten Declerck, Pieter Declerck, Free Dehaen, Cédric Dierckx, Hanne Dom, Luna Helbig,
Xander Helsen, Robbe Henderickx, Charlotte Jennes, Manon Joosen, Thomas Lamens, Lien Lempens, Renzo Loredo Diaz, Jonah Meert,
Hanna Meeus, Kasper Meyers, Estelle Mortelmans, Jasmijn Peelaers, Xander Pletinckx, Julie Romero Gaspar, Joren Schrooyen, Jarco Schroyens,
Aéras Smet, Rune Smits, Vik Totté, Dante Truyts, Jurgen Van den Bogaert, Ziana Van den Plas, Milo Van der Steen, Lowie Van Eester,
Tobe Van Frausum, Brent Van Mieghem, Jef Vandijck, Henri Verheyen, Storm Verhoeven, Kato Verrept en Niels Willems. 

Aan elk van deze Eerstecommunicanten zeggen we: "We vinden het, samen met jou, heel fijn dat Jezus jouw vriend is.
Blijf zelf ook altijd een vriend van Jezus."

Veel dank aan de ganse ploeg van "Godden op Zondag", de werkgroep voor de Eerste Communie en aan alle ouders die hen hebben geholpen. Veel dank aan jullie allemaal omdat jullie deze kinderen, in samenwerking met de scholen, met veel inzet hebben voorbereid op hun Eerste Communie. Dank aan allen die ermee voor zorgen dat de viering van de Eerste Communie een deugddoend gebeuren is in onze parochie.

Nogmaals: Proficiat aan de Eerstecommunicanten en hun ouders. Dank aan allen die instonden voor de voorbereiding.
Proficiat en dank ook vanwege het Parochieteam.
            Marcel Van Peer, pastoor.

              

                                                                                         

Yesyouthcan
Zuiddag stimuleert jongeren wereldwijd om samen te strijden voor een duurzame en rechtvaardige samenleving.
Dit doen ze onder andere door jongeren actief te engageren. Zo draaien op de werkdag 15.000 jongeren van Vlaamse
en Brusselse scholen een dag in een bedrijf mee. Hun loon van die dag gaat dan naar een organisatie in het zuiden.
Dit jaar zullen de jongeren werken voor Kiyo’s project op de vuilnisbelten van Rio de Janeïro.
Door deze actie kunnen we de jongeren in het zuiden ondersteunen en de noord-zuidband versterken bij de Belgische jongeren.
Op die manier zorgt Zuiddag voor unieke ontmoetingen met een impact in het culturele, publieke en zakelijke leven.
Om al die jongeren een plek te geven voor een dag, hebben we natuurlijk wel werkgevers nodig die de jongeren
voor een dag op willen nemen in hun bedrijf.
Weet jij nog een leuke werkplek of wil je zelf een job aanbieden? Stuur dan gerust een mail naar
hannahoorts@gmail.com of kijk voor meer informatie op:zuiddag.be


Meimaand: Mariamaand - Opening aan de grot

Het is een oude en goede gewoonte de Meimaand niet alleen de Mariamaand te noemen, maar tijdens die maand een bijzondere aandacht te hebben voor Maria.
Op meerdere plaatsen in onze parochie zijn er kapelletjes met een Mariabeeld. Mensen uit de buurt houden eraan het Mariabeeld die maand te versieren met bloemen. Het is een uitdrukking van hun godsvrucht, maar ook een uitnodiging voor de voorbijgangers even stil te staan bij de betekenis van Maria, bij de manier waarop zij geloofd heeft, bij haar voorbeeld.
De Meimaand en de beginnende Lente nodigen mensen uit – meer dan tijdens het jaar nog – een bezoekje te brengen aan de Lourdesgrot en er wat langer te verwijlen bij het beeld van Maria.
Op zondag, 1 mei, om 18.30 u. openen we de Meimaand aan de grot met het bidden van het Rozenhoedje. De mensen van Ziekenzorg helpen ons daarbij. We nodigen iedereen uit.
Veel dank aan de mensen die de grot en de omgeving ervan onderhouden en daaraan veel tijd besteden.

 

***

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiële steun te verlenen.

***

    

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's en op het logo.)

         


                                                               
De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 52.500 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***

Flashmob Samen naar meer!
Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Weekends voor koppels - “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf en je relatie.”
Op de website www.samennaarmeer.be vind je een aanbod van diverse weekends voor koppels.
Weekends voor koppels in de startblokken zijn voor recent of toekomstig samenwonenden, verloofden of toekomstige trouwers.
Weekends voor koppels in een duurzame relatie zijn voor reeds langer samenwonenden of gehuwden.
Weekends (midweek) voor seniorenkoppels zijn voor koppels die een actieve loopbaan achter zich hebben.
Op de website www.eenlevensamen.be vind je informatie over weekends voor holebi-koppels in een duurzame relatie.
Weekends voor jongeren -
“Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
De website www.kiesdanzelf.be richt zich tot jongeren van 18 tot ongeveer 32 jaar met een weekendaanbod voor die leeftijdsgroep.
Weekends voor alleenstaanden
- “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
Op de website www.mijneigenweg.be worden weekends voor alleenstaanden die ouder zijn dan 30 voorgesteld.
Encounter Vlaanderen -
Huis Ter Schelde - Notelaarstraat 14 - 2660 Hoboken    Tel. 03 825 83 23   
Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur - info@samennaarmeer.be

***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2015. Klik op het logo.

Op 20 april overleed Guy Verhofstede.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterag 30 april om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 11.40 uur.

Op 24 april overleed René Caers, echtgenoot van Florentine Van Dyck.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 30 april om 12 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 11.45 uur.

Op 17 april overleed Gilbert Sledsens, weduwnaar van Lutgard Dierckx.
De uitvaartliturgie heeft plaats op dinsdag 26 april om 11 uur in de O.L.V.kerk te Millegem-Ranst. Begroeting vanaf 10.40 uur.

Op 11 april overleed Eddy Weyers, echtgenoot van Greet Liekens.
De uitvaartliturgie heeft plaats op maandag 18 april om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 1 april overleed Irma Van de Wouwer.
De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 7 april om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 1 april overleed René Simons, weduwnaar van Maria Herremans.
De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 8 april om 10 uur in Millegemkerk.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres! We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"! Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***
Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

                                                      (104) 8 pauselijke relatietips uit Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde)


1. Vier Valentijn
De christelijke ervaring van het huwelijk maakt blij en werkt aanstekelijk. Je moet geen gelegenheid laten voorbijgaan om die vreugde te vinden en te beleven, zegt de paus. Ik denk bijvoorbeeld aan Valentijn. De markt is snel om daar de kansen van in te zien. Waarom de kerk niet? Valentijn is een goed moment om stil te staan bij jullie liefde. (208)

2. Toon je kwetsbare kant als je gaat daten
Veel koppels trouwen zonder elkaar echt te kennen, schrijft de paus. Dat komt omdat ze zich tijdens het daten sterker voordoen dan ze zijn en hun kwetsbaarheid verbergen. Pas wanneer je dat wel durft te doen, geef je de ander de kans om jou echt te kennen en lief te hebben. (210)

3. Verlies je niet in de details van je huwelijksfeest
De paus schrijft: Lieve verloofden, laat je niet verslinden door gewoontes en uiterlijkheden. Wat echt belangrijk is op je huwelijksfeest, is de liefde die jullie verenigt en die versterkt en geheiligd wordt door de genade. Kies veeleer voor een bescheiden feest, waar de liefde voorgaat op al de rest. De paus herinnert koppels eraan dat het feest niet de kroon op hun werk is, maar pas het begin ervan. (212-215)

4. Geef elkaar een ochtendzoen
Ontwikkel je eigen rituelen als koppel, raadt Franciscus aan. Die brengen een gevoel van stabiliteit en veiligheid teweeg. Geef elkaar bijvoorbeeld altijd een ochtendzoen. Zegen elkaar ’s avonds. Wacht elkaar op ’s avonds bij het thuiskomen. Breek de dagelijkse sleur met een feest nu en dan. Feest mee met de brede familie en vier blijde ervaringen. (226)

5. Na een ruzie
Nog een pauselijke tip: Leg een ruzie bij voor de zon weer opgaat. Moet je daarvoor op je knieën gaan? Nee, hoor. Een kleine geste is genoeg, een streling, zonder woorden. Maar ze moet welgemeend zijn, vol verlangen om goed te doen voor de ander. De liefde kent geen rancune, wel vergeving. (104)

6. Schone schijn?
Naar buiten toe moet je altijd de mooiste kant van jullie relatie tonen, vindt de paus. Pleit hij voor de schone schijn? Nee, dat is belangrijk omdat het een innerlijke houding weerspiegelt. Het gaat er niet over dat je doet alsof je relatie of gezin geen moeilijkheden kent, maar wel dat je die zwakheden en mislukkingen niet uitvergroot. Elke relatie is een complexe mengeling van licht en schaduw. (113)

7. Kijk elkaar in de ogen
Vaak geraakt een relatie in crisis als partners stoppen elkaar (lang) in de ogen te kijken. Dan hoor je uitspraken als: Mijn man ziet me niet staan, het lijkt wel of ik onzichtbaar ben voor hem. Of: Kijk toch eens naar mij als ik spreek, alsjeblief! Of nog: Nu we kinderen hebben, kijkt mijn vrouw alleen nog naar hen om. Het lijkt alsof ik niet meer besta voor haar. Blijf elkaar contempleren, schrijft de paus. (128)

8. 3 sleutelwoorden: alsjeblief, dank je wel en sorry
Wees niet gierig met deze 3 sleutelwoorden, stelt paus Franciscus voor. Waar partners ze geregeld en op het juiste moment gebruiken, kan de liefde groeien. Het woord alsjeblief toont een houding die niet aanvallend is. Dank je toont een houding die niet egoïstisch is. En sorry maakt vrede en vreugde mogelijk na een breuk. Geen enkele liefdesrelatie is perfect, tenzij die van God. Liefde is als een goede wijn die moet rijpen. (133-135)

Redactie Lieve Wouters - KERKNET

***Zie ook bij vieringen en op onderstaande logo's voor de activiteiten van deze instellingen.

  

 

 

 

 

 


 Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. (Site onder extern beheer)

Voor de foto's van de recentste activteiten, klik op het logo:

 

 • Op woensdag 4 mei 2016 organiseert de Landelijke Gilde van Ranst haar jaarlijkse kruisprocessie.
  Viering om 19 uur in de loods van de familie Van Bedts-Notelteirs, Kriekenstraat 5 te Ranst. Daarna kruisprocessie om God's zegen te vragen over de velden, gevolgd door gezellig samenzijn, met vlaai en beulingen met brood. Iedereen welkom…
 • Op maandag 16 mei 2016 zal de jaarlijkse pinksterviering van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) doorgaan in het meetingcenter “Kempense Meren” in Sunparks Mol. Het wordt een speciale viering in de aanloop van het 50-jarig jubileum van de wereldwijde KCV. Voor uitgebreide info: www.kcvvlaanderen.be
 • Mgr. Bonny over het gezin - 2 juni - Zoersel - Zie hierboven.
 • Op zondag 5 juni 2016 organiseert de Kon. fotokring Dafora haar 32ste Fotosalon. Deze openlucht tentoonstelling gaat door op de prachtige locatie rond de Sint-Pancratiuskerk te Ranst. De foto’s zijn te bezichtigen van 9.30 uur tot 19 uur.
  De tentoongestelde werken zijn het resultaat van het voorbije werkjaar en voorgesteld door de 17 leden. De grote verscheidenheid van de werken geeft ’n inzicht van de werking onze club. Voor info: www.dafora.net www.dafora.net
 • 'Als je de heilige grond van de ander betreedt' - Namiddagconferentie door Roger Burggraeve - Vertrekkend van een 'her-nieuwende' lezing van een aantal bijbelteksten zal spreker de barmhartigheid als 'menselijk buikgevoel' van verantwoordelijkheid schetsen. We leren Jezus kennen als het gelaat van Gods mededogen en vergeving. Een boeiende en eigentijdse invulling van het wat ouderwets begrip 'barmhartigheid'. De conferentie gaat door in Hof Zevenbergen op zondag 12 juni van 14.30 uur tot 17 uur.
 • Diocesane Lourdesbedevaarten 2016 - Elk jaar zijn er vanuit ons bisdom 2 Diocesane Lourdesbedevaarten. Omdat er ook deelnemers zijn uit onze federatie vermelden we alvast de data:
   Mei bedevaart: 25-30 mei met HST - 27-30 mei met vliegtuig -
   Juli bedevaart (ook voor andersvaliden en jongeren) o.l.v. Mgr. Bonny: 12-18 juli met HST - 15-18 juli met vliegtuig
  U kan bij ons aansluiten individueel of in groep.
  De voornaamste eigen liturgische vieringen staan in het teken van het jubileumjaar van de barmhartigheid. “Barmhartig zoals de Vader”.
  Inlichtingen: Hof ter Lo 8 bus 2,  2140 Borgerhout - Tel.: 03 218 92 21 - Open op dinsdag en donderdag 14-17 u. vanaf 1 februari
  e-mail: info@dba-lourdes.org - www.dba-lourdes.org

***

 • Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans
 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2016