22

 Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houllebergs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

TED Ideas worth spreading

Klik op de foto en beluister een toespraak van Paus Franciscus

 

 

 

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 

 

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrie bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen
die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrie en
de rest van de wereld!

Welkom aan de familie Ahmad!

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Ik vergeef mensen maar dat wil niet zeggen dat ik hun gedrag aanvaard of hun opnieuw vertrouw. Ik vergeef hun voor mezelf zodat ik het kan loslaten en verder kan in mijn leven.

Vorige week:

Je dankbaar voelen zonder dit te uiten is hetzelfde als een cadeau inpakken zonder het te geven.
W.A. Ward

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het verslag van de parochieraad dd 6-3-18
ga naar de pagina:
Parochiale verenigingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht
Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

Missio

 

 

 

 

 

 

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren?
Klik hier voor informatie.
7-6-14

RKC en IPB
van het Kerkenbeleidsplan

Bron: Kerknet 16-6-17
Diversiteit als sterkte, in overleg
met alle betrokkenen.

 

 De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                       Laatste update: 18-9-18


                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

 

 

 

 

 

Pastorale eenheid Sara en Abraham

We vliegen er weer in…
                                               Bij de start van het nieuwe werkjaar

Van meet af aan heeft Jezus de komst van het Rijk Gods verbonden
aan de mate waarin mensen hun hart ervoor openen.
Moge in het nieuwe werkjaar dit Rijk meer in ons midden komen:

in een kerk waarin de onderlinge gemeenschap op de eerste plaats komt,
waarin verscheidenheid een deugd is,
waarin hebben en zijn gedeeld worden,
waarin blijdschap en eenvoud van hart leeft,
waarin betrokkenheid op elkaar echt beleefd wordt;

in een wereld waarin geloofd wordt in wat nog verborgen is,
waarin spreken gebeurt uit naastenliefde,
waarin het doen geijkt is op Gods gerechtigheid,
waarin er geen armoede en oorlogen meer zijn;

en vooral in mensen die al doende kerk zijn,
die hoopvol en met vreugde op weg gaan met elkaar en met God,
die elkaars talenten ruimte geven,
die oog hebben voor wie ontbreekt,
die bron van inspiratie zijn voor elkaar
die leven, bidden en samenkomen als geloofsgemeenschap
op weg naar een toekomst die Hij ons voorbereidt.

Moge Gods zegen rusten op alles wat we het komende werkjaar zullen doen.
P.H.

 

 

 

 


Met het St.-Ceciliakoor van Ranst op weekend naar Herbstein …
Hoe een dubbeltje rollen kan …
Vreemd en verrassend tegelijkertijd hoe dingen ons zomaar kunnen overkomen. Slechts enkele weken geleden belde Greet, een goede vriendin en ex-collega uit Ranst me op met de vraag of we het St.-Ceciliakoor wilden versterken tijdens het komend kerstconcert. Enkele mede-sopranen, ikzelf  en de
dirigent van Aloeëtte, een profaan koor uit Schoten, waren meteen enthousiast en present op de volgende repetities in de pastorie van Ranst. We hoorden daar dat er kortelings een reisje werd gepland naar Herbstein in Duitsland, waarmee Ranst (Oelegem) reeds 50 jaar verbroedert. Zonder lang na te denken, hapten we toe om mee te gaan. Het warme onthaal en de gemoedelijke maar efficiënte manier van samen zingen en genieten trok ons alle zes onmiddellijk over de streep.
Op vrijdag 10 augustus om 8.30 u. stonden we allemaal gepakt en gezakt op de parking van
“Den Boomgaard” om met een luxueuze touringcar van Lauwers ons avontuurtje aan te vatten.
De sfeer zat er meteen in: een babbeltje hier; een wijsje daar! We hadden zo ’n vertrouwd gevoel!!
Het leek alsof we dit gezelschap al jaren kenden.
Niet alleen de koorleden maar ook alle mensen van het jumelagecomité maakten het ons op alle vlakken naar onze zin. Rond 14.00 u. hielden we een tussenstop in het mooie stadje Wetzlar, waar we rustig de
tijd kregen om wat rond te kuieren en de gemoedelijke sfeer op de snuiven. Daarna ging het richting Lauterbach in de buurt van Herbstein, waar we twee nachten zouden doorbrengen in een jeugdherberg. Ons bang vermoeden dat we in een primitiefsoortig scoutslokaal moesten bivakkeren, verdween meteen toen we het gebouw in Lauterbach zagen. Op “z’n Duits” was alles prima in orde m.a.w. we werden gelogeerd in een 4-sterren hotel: nette, ruime kamers met douche en toilet en een ontbijt om “u” tegen
te zeggen. Ondertussen hadden enkele dappere Ranstenaren de reis met de fiets afgelegd. Ze kwamen bijna gelijktijdig met ons aan. Na een korte opfrissing werden we een uurtje later in Herbstein verwacht. Wat werden we daar, door het plaatselijk comité, hartelijk ontvangen en wat smaakten het avondmaal en vooral “het bier aan de meter” fantastisch. Na een deugddoende nacht en een schitterend ontbijt trokken we met de bus richting “Fulda”, een prachtige barokstad met o.a. een schitterende ‘dom’. Daar werden
we ’s middags, na een hartige lunch, professioneel gegidst door de rijke oude binnenstad. Zeer de moeite!!!!
’s Avonds werden we in Herbstein weer verwend met o.a. lekkere “Kartoffeln, bier en worst”! De sfeer zat er dankzij enkele plaatselijke muzikanten en een line dance-groepje meteen in. Ze zullen zich in Herbstein de frisse Ranstenaren nog een tijdje herinneren!  Ondanks het bier en de schnaps die rijkelijk vloeiden, waren we zondagochtend fris en monter, tijdig in de eenvoudige maar prachtige kerk van Herbstein voor wat het hoogtepunt van de reis zou worden, nl. het opluisteren van de zondagviering. Na een matige opwarming zongen we, dat merkten we heel snel aan de tevreden blikken en aanmoedigingen van onze professionele dirigente Diane Voorspoels en dankzij de geweldige akoestiek, de pannen van de kerk. Een welgemeend applaus en vele hartelijke woorden van dank zetten de kroon op het werk.
Opgelucht, blij en ook heel tevreden reden we naar de gezellige dorpskiosk voor het onvermijdelijke “Frühshoppen”. Daar verbroederden we in letterlijke zin met die lieve mensen van het jumelagecomité. Bovendien kreeg ieder van ons een mooi, zelfgemaakt aandenken aan dit onvergetelijke weekend: een hart uit leisteen, als symbool van onze langdurige vriendschap.
Het afscheid was warm en gemeend. We werden uitgewuifd tot we uit het zicht verdwenen. Moe, maar heel voldaan, reden we huiswaarts. Hoe een dubbeltje rollen kan … Niets deed ons drie weken tevoren vermoeden, dat ons zo’n aangenaam avontuur te wachten stond en vooral dat we zo’n fijne mensen zouden ontmoeten. ‘k Heb eens te meer kunnen vaststellen wat Toon Hermans ons ooit voorzong: “Het zijn de kleine dingen die het doen.”
                                                                                                                                                                                       Lieve Dewinter

             

                                        Het Sint-Ceciliakoor in de kerk van Herbstein en het Jumelagecomité Ranst - Herbstein

 

 

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala
en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiële steun te verlenen.

 

Meer foto's zijn te vinden in het webalbum.

 

***


  

  

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek. (Klik op de foto's en op het logo.)

          


                                                              
De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 73.393 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***

Flashmob Samen naar meer!             Ook op Kerknet: www.kerknet.be/organisatie/encounter-vlaanderen
Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Weekends voor koppels - “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf en je relatie.”
Op de website www.samennaarmeer.be vind je een aanbod van diverse weekends voor koppels.
Weekends voor koppels in de startblokken zijn voor recent of toekomstig samenwonenden, verloofden of toekomstige trouwers.
Weekends voor koppels in een duurzame relatie zijn voor reeds langer samenwonenden of gehuwden.
Weekends (midweek) voor seniorenkoppels zijn voor koppels die een actieve loopbaan achter zich hebben.
Op de website www.eenlevensamen.be vind je informatie over weekends voor holebi-koppels in een duurzame relatie.
Weekends voor jongeren -
“Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
De website www.kiesdanzelf.be richt zich tot jongeren van 18 tot ongeveer 32 jaar met een weekendaanbod voor die leeftijdsgroep.
Weekends voor alleenstaanden
- “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
Op de website www.mijneigenweg.be worden weekends voor alleenstaanden die ouder zijn dan 30 voorgesteld.
Encounter Vlaanderen -
Huis Ter Schelde - Notelaarstraat 14 - 2660 Hoboken    Tel. 03 825 83 23   
Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur - info@samennaarmeer.be

***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 januari 2018. Klik op het logo.

Op 31 augustus overleed Raymond Van Looy, echtgenoot van Anita Vlaminckx.
De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 7 september om 10 uur in de parochiekerk.

Op 4 september overleed Rosa Peeters, weduwe van Leon Brants.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 8 september om 10 uur in de parochiekerk.

Op 5 september overleed Gaston Ceuppens.
De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 12 september om 11 uur in de parochiekerk.


***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad.
We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***
Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

(116) Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.


Klik op het logo om de agenda van het ganse jaar (en verder) te bekijken.

Zie ook bij vieringen en op onderstaande logo's voor de activiteiten van deze instellingen.

  

 

 

 

 

 

 


                                                                                                             ***

Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. (Site onder extern beheer)

 

 • Landelijke Gilde

  Op zondag 23 september 2017 organiseert de Landelijke Gilde van Ranst haar jaarlijkse boerenmarkt op het kerkplein in Ranst.
  Vanaf 9 u. is iedereen welkom als koper of verkoper van land- en tuinbouwproducten.
  Wedstrijd voor de kinderen - kweek de hoogste/grootste zonnebloem: bloemen binnenbrengen tot 11.30 u., uitslag en prijsuitreiking om 12.30 u.

 • Lichtjes lopen in Ranst

  Op zondag 30 september gaat traditiegetrouw het jaarlijks Lichtjeslopen door. Kinderen en volwassenen verzamelen tegen 19.30 u. aan het Gildenhuis met ’n lampion, lantaarn of ’n andere lichtbron. Om veiligheidsredenen zijn fakkels af te raden.
  Onder begeleiding van de Kon. Harmonie “De Nachtegaal” trekken ze door het dorp en gaan langs de pastorij waar ze bij het zingen van het liedje “Kerske aan de Lanteirn” een snoepje ontvangen. Onderweg bij het Comité der Volksspelen zijn eveneens karamellen te krijgen waar talrijke prijzen aan verbonden zijn. Info: Miel Mastbooms 03.485.60.10

 • Millegemfeesten 2018

  Op zondag  23 september gaan de jaarlijkse Millegemfeesten door in het OKRA-lokaal, Valkenlaan 1 in Ranst.
  Je kan er tussen 12.00 en 14.00 u. of tussen 16.00 en 18.30 u. à volonté komen genieten van een Breugeltafel.
  Op het menu staan : Breugel gebraad, Ardense ham met meloen, paté met ajuinconfituur, kalkoenfilet, zwarte en witte pensen, gebakken frikadellen, gebakken ribbetjes, gebraden kippendrums, champignonsaus, appelmoes, pruimen, krieken en dessert (fruitsla, chocolademousse, condérijst of gele rijstpap).
  Voor deelname betaal je 25 euro; kinderen tot 12 jaar betalen 12 euro (onder zes jaar gratis).
  Vooraf  inschrijven is noodzakelijk. Kaarten zijn te verkrijgen bij Carl De Boo, Sint-Bernardsstraat 93, Vremde  tel. 03 485 58 11
  Daniël Willemen, Herentalsebaan 166, Ranst tel. 03 353 28 18, Kantoor Van Eccelpoel, Gasthuisstraat 34, Ranst tel. 03 475 01 52
  Maria Van Eccelpoel, Profeetstraat 29, Ranst tel. 03 485 59 92
  De Millegemfeesten worden ingericht door de Millegemvrienden vzw ten bate van het kerkje van Millegem.
  Iedereen is van harte welkom!

 • Op zondag 30 september 2018 organiseert de Landelijke Gilde van Ranst haar jaarlijkse boerenmarkt op het Kerkplein in Ranst.
  Vanaf 9 uur is iedereen welkom als koper of verkoper van land- en tuinbouwproducten.

  Wedstrijd voor de kinderen - kweek de hoogste/grootste zonnebloem: bloemen binnenbrengen tot
  11.30 u., uitslag en prijsuitreiking om 12.30 u.

 • Het Land van Playsantiën staat meer en meer bekend voor de combinatie wandelen én culinair genieten. Vooral tijdens de koudere maanden is deze combinatie erg geliefd. Kies uit één van de vier wandelingen, en laat je verleiden door het lekkere eten en het prachtige herfstlandschap. Wil je genieten van een gezellige wandeling langs mooie plekken in de regio? En onderweg verwend worden met een lekker voor-, hoofd- en nagerecht? Dan zijn de culinaire wandeltochten zeker iets voor jou. Er zijn wandelingen in Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel.  Alle mogelijkheden en menu’s vind je terug op www.landvanplaysantien.be.
  Praktisch:
  reserveren is verplicht – reserveren doe je via de hoofdzetel van het Land van Playsantiën op 03 310 05 13, via www.landvanplaysantien.be of via info@landvanplaysantien.be;
  • reserveren minimum 2 dagen op voorhand, voor groepen minimum 10 dagen;
  • bedrag storten op BE69 0688 9433 5478;
  • kostprijs: € 29,00 per persoon;
  • je ontvangt een boekje met de route, vouchers en vertrekplaats;
  • drank is niet inbegrepen en reken je ter plaatse af.

  Meer informatie:
  Land van Playsantiën - Antwerpsesteenweg 246 - 2390 Malle - 03 310 05 13 - info@landvanplaysantien.be - www.landvanplaysantien.be

   

   

   

 

 

***

 • Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Zeven keer jezelf overstijgen - Geestelijke werken van barmhartigheid - Erik Galle - Uitgave Halewijn
 • Boek van Mgr. Johan Bonny, Roger Burggraeve en Ilse Van Halst over relaties, huwelijk en gezin
  ‘Mag ik? Dank je. Sorry - Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin’ - Het is een hartelijke oproep om van gedachten te wisselen over relatievorming, huwelijk en gezin aan al wie in de pastoraal actief is, in school en opvoeding, en ruimer aan alle gelovigen en geïnteresseerden in onze samenleving. Uitgave Lannoo
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jurgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuiet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright 2018