Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

Een jaar van barmhartigheid!
Lees hier meer!

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 

 

 

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŽ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŽ en
de rest van de wereld!

Welkom aan de familie Ahmad!

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Schenk aandacht aan alles
wat waar is, alles wat edel is,
alles wat rechtvaardig is en zuiver, beminnelijk en aantrekkelijk,
aan alles wat deugdzaam is
en lof verdient.
(Brief aan de Filippenzen 4,8)

Vorige week:

Om vertrouwen te krijgen in zijn eigen weg, hoeft een strijder van het licht niet aan te tonen dat een ander de verkeerde volgt.
Paulo Coelho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze
te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht
Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren?
Klik hier voor informatie.
7-6-14

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

website statistics

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                       Laatste update: 24-06-2016                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

                           

    

Laudato si’
De nieuwe encycliek van Paus Franciscus heeft als titel “Laudato si’ (Geprezen zijt Gij)”,
woorden uit het Zonnelied van Sint-Franciscus van Asisi, en als ondertitel “over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis”.

Met een niet mis te verstane boodschap gaat de Paus de ecotoer op.

De encycliek is een hart onder de riem voor het initiatief Ecokerk dat ecologie verbindt met de christelijke spiritualiteit.

En Kerk en Leven droomt van een Belgische Kerk die haar ijsschots verlaat.

Voor het eerst in de geschiedenis is deze encycliek niet alleen gericht aan katholieken maar aan iedereen van de hele wereld.     

Kathedraal voortaan gratis toegankelijk voor inwoners Provincie Antwerpen
Sinds 1 januari 2016 kunnen de inwoners uit de provincie de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen gratis bezoeken.
Op die manier wil de kathedrale kerkfabriek de provincie Antwerpen danken voor de vijftig jaar durende restauratie van het kerkgebouw, die de provincie in 2015 heeft afgerond.

***


Mgr.Bonny op bezoek in het Annuncia-instituut te Ranst.
Op 14 juni bracht onze bisschop, Mgr. Bonny, een bezoek aan onze school. Hij bezocht eerst het vijfde leerjaar, vervolgens het derde leerjaar en ten slotte een kleuterklas te Millegem.
De kinderen mochten hem vragen stellen over allerhande onderwerpen.

Enkele uitspraken van kinderen van het 5de lj. na een klasbezoek van Mgr. Bonny      Klik hier voor enkele foto's.

Zij schreven op de vraag... hoe hebben jullie dit bezoek ervaren. Wat vonden jullie van onze bisschop? Wat gaan jullie zeker hiervan onthouden? Dit is maar een greep uit de vele antwoorden…

- Ik vond het een hele eer om met de bisschop te mogen praten.
- Ik voelde dat God in mijn lichaam was.  Ik werd er helemaal stil van.
- Toen hij binnenkwam had ik een warm gevoel.
- Ik ben er zeker van dat ik vanavond in mijn bed nog eens ga nadenken over wat hij allemaal heeft gezegd.
- Wat ik vooral ga onthouden is dat hij weet waarover hij praat. Hij praat ook heel rustig en duidelijk.
- Ik zie hem als een man die met inzet en vreugde vertelt.
- Hij vertelde over zijn taken maar ook over zichzelf en hoe hij al van kleine jongen de kerk als zijn thuis voelde.
- Hij vertelde over de ontmoetingen met de paus. Hij kan met een heel warme stem vertellen over Jezus en God. Over 30 jaar weet ik dit nog en    kan ik het zelfs aan mijn kinderen vertellen.
- Ik werd er stil van.
- Ja, het voelde  heel raar, want vanbinnen weet ik wel dat het een speciale meneer is, maar toen hij in onze klas was, leek het zo gewoon.
- Ik ben heel blij met zijn bezoek. Ik ga ook onthouden dat je je droom moet volgen.
- Ik werd stil in mezelf. Het voelde alsof ik in de kerk was.
- Hij heeft heel veel werk, maar toch maakt hij tijd om naar kinderen te luisteren.
- Ik ben heel blij met zijn bezoek. Ik ga thuis alles vertellen wat hij hier heeft gezegd. Ik ben heel blij dat ik ingeschreven ben voor mijn vormsel.   Ik wil heel graag nog meer weten dan wat ik nu al weet. Ik zie hem als een goede man.
- Het was heel speciaal, een bisschop in onze klas.  Nu weet ik zeker dat ik mijn vormsel ga doen. Ik vond het leuk om te weten dat je je eigen   keuze moet maken en dat hij dat ook heeft gedaan.
- Hij bracht stilte en rust in onze klas. Hij heeft mij meer laten geloven in God.
- Hij behandelde iedereen met respect. Hij voelt de oproep van God om goed te doen. Dit bezoek is speciaal omdat hij in ons dorp, in onze   school, in ons leerjaar, in onze klas kwam. Het was speciaal om hem op bezoek te hebben en om te horen wat voor hem geloof is, wat hij denkt   over geloof, hoe hij in de voetstappen van Jezus stapt.
- Hij komt ook niet om te zeggen dat hij belangrijker is dan wij, want hij is ook één van ons. Hij weet dat Jezus van hem houdt en dat God het   goede in mensen bovenhaalt. Het is heel tof dat ik zo iemand mocht ontmoeten.
- Nu weet ik wat een droom waarmaken is. Nu weet ik waarom ik mijn vormsel doe. Nu weet ik dat een bisschop vele taken heeft.
- Hij vertelde dat je moest samenwerken en respect tonen voor iedereen.
- Ik hoop echt dat hij ons gaat vormen, dat zou ook een hele grote eer zijn. Ik ga ook zeker mijn vormsel doen, want ik wil echt een stapje dichter   bij God komen. 
- Het was echt superleuk dat u bent gekomen... zegde een leerling uit het 5de leerjaar.

Ons geloof vieren in Sint-Pancratius na de grote vakantie…

Op het einde van de grote vakantie gaat onze pastoor Marcel Van Peer op welverdiende rust.
Dat willen we passend vieren op zondag 11 september in en na de eucharistieviering van 11 uur. U bent alvast van harte uitgenodigd!
Maar ook na het vertrek van Marcel blijven wij een parochie. We willen een levendige gemeenschap blijven die haar geloof in Jezus Christus viert, verkondigt en beleeft. Het parochieteam werkt al verschillende maanden aan het herschikken van taken en verantwoordelijkheden in het vooruitzicht van de nieuwe situatie waarin we vanaf 1 september terechtkomen. Er is reeds heel wat geregeld: de permanentie op vrijdag blijft behouden; Godden-op-Zondag gaat creatief op zijn elan verder; gebedsleiders zullen uitvaarten verzorgen; wie zijn kind wil laten dopen of wie wil huwen zal dit kunnen doen; het materiële en financiële beheer in de parochie wordt georganiseerd. Over deze punten kan je in een volgend nummer van Kerk en Leven meer lezen. Maar nu eerst wat uitleg bij de manier waarop we de zondag willen vieren. Daarvoor hebben we hebben we een oplossing uitgewerkt die niet te veel verandert.
Hoe gaan we het aanpakken voor de zondagsvieringen?
Momenteel hebben we elk weekend in onze parochie drie eucharistievieringen in de Sint-Pancratiuskerk en één gebedsviering in de kerk van Millegem. Dat zal na de grote vakantie niet meer mogelijk zijn. Maar we willen ook niet overstappen naar een systeem van maar één eucharistieviering per maand in de Sint-Pancratiuskerk. Enerzijds omdat er nog andere mogelijkheden zijn. Anderzijds omdat in het kader van de vorming van een pastorale eenheid de afspraken over de plaatsen en de uren van de zondagsvieringen ook met de parochies van Broechem, Emblem en Oelegem moeten gemaakt worden. Dit proces van de vorming van een pastorale eenheid is nu – na de beide avonden Heen en weer tussen gemeenschappen – van start gegaan en zou zijn beslag moeten krijgen tegen 1 september 2017. Tot september volgend jaar willen we niet te veel veranderen aan de organisatie van de weekendliturgie in onze parochie. Daarom hebben we binnen het parochieteam, na consultatie van de parochieraad, beslist om vanaf 1 september 2016 het volgende te doen:

 • De viering op zaterdagavond om 17.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk vervalt. 
 • De viering op zondagmorgen om 8.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk blijft behouden, maar zal steeds een gebedsdienst met communie zijn, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
 • De viering op zondagmorgen om 9.30 uur in de kerk van Millegem blijft behouden en blijft een gebedsdienst met communie, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
 • De viering op zondagmorgen om 11.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk blijft behouden en zal steeds een eucharistieviering zijn, beurtelings voorgegaan door een priester uit de omgeving (t.w. Ivo Morael, Jan Helsen, Wim Selderslaghs, Alvi Vasquez of andere).

Met deze regeling blijft onze parochie ook na 1 september 2016 een vierende geloofsgemeenschap waar we op zondag ook eucharistie kunnen vieren.  Het is niet aangenaam afscheid te moeten nemen van een regeling die we gewoon waren en waarin we ons goed voelden. Het zal van ieder van ons een aanpassing vergen. Vooral zal deze nieuwe regeling van de zondagsliturgie een veel grotere inzet vragen van veel vrijwilligers : de gebedsleiders, de predikanten, de ‘kosters’ … Voor deze inzet alvast onze hartelijke dank !!!

Namens het parochieteam van Sint- Pancratius
Peter Houlleberghs, diaken

Oproep namens het asielcentrum van Broechem
De laatste weken ontvingen we heel veel giften, waarvoor dank!
We zijn nog steeds op zoek naar volgende zaken :
- mannenkleding      - jongerenkleding (voornamelijk voor jongens)      - training/sportbroeken (voornamelijk voor mannen)
- schoenen      - fluo hesjes (voor meer zichtbaarheid van onze bewoners op de fiets)      - valiezen, reistassen, rugzakken
- stevige kledingrekken  - materiaal om fietsen te herstellen (WD40 spray, plakgerief, vaste beugelsloten om op fiets te monteren, binnenbanden)
Al uw spullen kan u 7d/7, 24u/24 binnenbrengen bij het onthaal. Alvast bedankt!

Bedevaart naar Lourdes
Zoals ieder jaar gaat de groep Ranst ook dit jaar mee met de diocesane bedevaart naar Lourdes.
En ook dit jaar willen wij, de zaterdag voor ons vertrek naar Lourdes, dus zaterdag 9 juli in onze
kerk een bedevaartsmis houden, deze wordt opgeluisterd door het Sint-Ceciliakoor.
Daarin is iedereen welkom, en krijgt ieder de kans om zijn intenties in een mandje vooraan in de
kerk bij de offergang te leggen. Wij nemen deze intenties mee naar Lourdes en leggen ze neer bij
Onze Lieve Vrouw. Ook zal er een mandje staan waar je een bijdrage kan inleggen voor het kopen
van een kaars in Lourdes, deze kaars wordt door onze bedevaarders naar de grot gebracht en
geplaatst bij O.L.V.
Wij danken U van harte voor je bijdrage.
Wij vertrekken op dinsdag 12 juli en komen terug op maandag 18 juli.
Voor meer informatie kan je terecht bij Fons Embrechts tel. 03 485 53 07.

                                                                                  

Yesyouthcan
Zuiddag stimuleert jongeren wereldwijd om samen te strijden voor een duurzame en rechtvaardige samenleving.
Dit doen ze onder andere door jongeren actief te engageren. Zo draaien op de werkdag 15.000 jongeren van Vlaamse
en Brusselse scholen een dag in een bedrijf mee. Hun loon van die dag gaat dan naar een organisatie in het zuiden.
Dit jaar zullen de jongeren werken voor Kiyo’s project op de vuilnisbelten van Rio de Janeïro.
Door deze actie kunnen we de jongeren in het zuiden ondersteunen en de noord-zuidband versterken bij de Belgische jongeren.
Op die manier zorgt Zuiddag voor unieke ontmoetingen met een impact in het culturele, publieke en zakelijke leven.
Om al die jongeren een plek te geven voor een dag, hebben we natuurlijk wel werkgevers nodig die de jongeren
voor een dag op willen nemen in hun bedrijf.
Weet jij nog een leuke werkplek of wil je zelf een job aanbieden? Stuur dan gerust een mail naar
hannahoorts@gmail.com of kijk voor meer informatie op:zuiddag.be

 
 

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiŽle steun te verlenen.

***

    

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's en op het logo.)

         


                                                               
De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 54.075 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***

Flashmob Samen naar meer!             Ook op Kerknet: www.kerknet.be/organisatie/encounter-vlaanderen
Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Weekends voor koppels - “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf en je relatie.”
Op de website www.samennaarmeer.be vind je een aanbod van diverse weekends voor koppels.
Weekends voor koppels in de startblokken zijn voor recent of toekomstig samenwonenden, verloofden of toekomstige trouwers.
Weekends voor koppels in een duurzame relatie zijn voor reeds langer samenwonenden of gehuwden.
Weekends (midweek) voor seniorenkoppels zijn voor koppels die een actieve loopbaan achter zich hebben.
Op de website www.eenlevensamen.be vind je informatie over weekends voor holebi-koppels in een duurzame relatie.
Weekends voor jongeren -
“Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
De website www.kiesdanzelf.be richt zich tot jongeren van 18 tot ongeveer 32 jaar met een weekendaanbod voor die leeftijdsgroep.
Weekends voor alleenstaanden
- “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
Op de website www.mijneigenweg.be worden weekends voor alleenstaanden die ouder zijn dan 30 voorgesteld.
Encounter Vlaanderen -
Huis Ter Schelde - Notelaarstraat 14 - 2660 Hoboken    Tel. 03 825 83 23   
Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur - info@samennaarmeer.be

***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2015. Klik op het logo.

Op 13 juni overleed Jos Borremans, echtgenoot van Maria Belmans.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 18 juni om 11.30 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 11.15 uur.

Op 15 juni overleed Leonia Van Olmen, weduwe van Rene Andriessen.
De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 22 juni om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres! We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"! Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***
Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

                                                                                                (105)  Heb je mij lief?

Soms zijn er van die dagen die grijs beginnen, neen-dagen. Ik wil wel iedereen graag zien maar vandaag niet. Het is een boze dag.
Op weg dwing ik mezelf een vrolijk liedje te zingen, een lied dat kleur brengt in de grijze ochtend van het bestaan: ‘Thank you for the days’ (the Kinks), ‘Il jouait le piano debout’ (France Gall), ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ en vanop mijn fiets krijgen de bloemen en het gras kleur. Ze zien er opvallend fris en monter uit en stemmen mij milder.

‘Simon, heb jij mij lief?’ vraagt Jezus aan Simon.
Simon verwondert zich over het vele vragen van Jezus. Ze lijken gelijk maar dragen veel kleur in zich.
‘Heb jij Mij lief?’ Is dat mijn diepe overtuigde levenshouding? Ja, ja en ja… tot vervelens toe ja…
Maar die houding eigen maken vraagt veel, consequent zijn vraagt ‘offers’, noopt vaak tot dingen niet te doen.
Het valt ons soms zwaar: de gevolgen van onze levensbeslissingen te dragen, zeker als het leven -luchtig voorgesteld: ik-kan-alles-zelf-kiezen, ondertussen ernstige gevolgen doodzwijgend- weer eens komt krassen op onze serieuze levensbeslissing, die naast veel vreugde ook veel energie en inzet vraagt zonder dat het resultaat verzekerd is. Bittere opmerkingen onder ons zijn gekend: ‘Ik zou dat ook wel willen maar…’
Het ‘goede’ leven ziet er niet altijd zo ‘goed’/zo leuk uit.

In het evangelie horen we: ‘Nu je ouder wordt en leiding geeft, moet je doen wat anderen graag hebben. Zij zullen je gordel omdoen en je de weg doen gaan die je niet wilt.’ M.a.w. anderen bepalen en jij neemt verantwoordelijkheid, leiding.
Dit wordt zelden gezegd. De bagage die je draagt komt niet van jezelf, je houding, ‘leiding’ wel en hiermee moet je verder.
Gods woord volgen in niet gekende dagen, altijd onzeker, met paden én doodlopende paden. Tijden veranderen – en ook dat doet de tijd altijd - maar voor elk van ons is het ‘nu’, deze voor ons ongekende tijd, met zijn verrassende gebeurtenissen.
We kunnen kijken naar vroeger, ons laten inspireren door ouders, grootouders, medemensen die ooit leefden. Maar uiteindelijk moeten wij ons eigen verhaal schrijven, vanuit ons diepe geloof, onze heilige overtuiging.

Jezus vraagt tot 3x toe aan Petrus: ‘Heb je mij lief?’ Je diepste, heiligste overtuiging trouw blijven, is een eeuwige vraag.
‘God is liefde… Heb je mij lief?’ ‘Heb je je naaste lief?’
     Je partner die moe is en dat ergerlijke trekje is daar weer (en ik ben ook moe)?
     Je zoon/dochter die van iemand houdt die jij niet kan luchten?
     Je buurman die heel anders leeft dan jij en hij wiedt zijn onkruid te laat.
     Mensen uit andere milieus die het leven totaal anders aanpakken dan jezelf.
     Andere mensen die we niet kennen maar ook onze naaste zijn?
‘Hebben wij elkander lief?’ niet eenmaal maar duizendmaal per dag gevraagd.
Als het ons moeilijk wordt en de kleuren vervagen tot grijze tinten, de wereld er boos uitziet omdat wij er boos naar kijken, dan kunnen we misschien een lied zoeken dat ons mild stemt tegenover elkaar. Misschien kunnen we onze hoopvolle liederen met elkaar delen.
En zo gaan we Phil Bosmans achterna: ‘Menslief, ik hou van je’.

                                                                                    Heidi Deceuninck - Ziekenhuispastor Sint-Jozefskliniek - 051/334142 - heidi.deceuninck@sjki.be

                                                                                                                ***Zie ook bij vieringen en op onderstaande logo's voor de activiteiten van deze instellingen.

  

 

 

 

 

 


 

Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. (Site onder extern beheer)

 

 • Diocesane Lourdesbedevaarten 2016 - Elk jaar zijn er vanuit ons bisdom 2 Diocesane Lourdesbedevaarten. Omdat er ook deelnemers zijn uit onze federatie vermelden we alvast de data:
   Juli bedevaart (ook voor andersvaliden en jongeren) o.l.v. Mgr. Bonny: 12-18 juli met HST - 15-18 juli met vliegtuig
  U kan bij ons aansluiten individueel of in groep.
  De voornaamste eigen liturgische vieringen staan in het teken van het jubileumjaar van de barmhartigheid. “Barmhartig zoals de Vader”.
  Inlichtingen: Hof ter Lo 8 bus 2,  2140 Borgerhout - Tel.: 03 218 92 21 - Open op dinsdag en donderdag 14-17 u. vanaf 1 februari
  e-mail: info@dba-lourdes.org - www.dba-lourdes.org

***

 • Zeven keer jezelf overstijgen - Geestelijke werken van barmhartigheid - Erik Galle - Uitgave Halewijn
 • Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans
 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŁrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuÔet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2016