Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!


 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie


Klik hier voor de vorige commentaar.

Twintigste zondag door het jaar Johannes 6, 51-58: brood!

Vers 58a:
Dit is het brood van de hemel.


Wat onze vaderen gegeten hebben in de woestijn was het brood van de bakker.Als Jezus hier zegt: Ik ben het brood van het leven, betekent dat leven met Hem en in Hem
en door Hem.
Zijn vlees en bloed = zijn manier van leven en beminnen!Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en
de rest van de wereld!

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Als we in ons geloof
niet geloofwaardig zijn
verliest ons geloof zijn kracht.
(Hugo Dierick)

Vorige week:

We weten te veel
en we voelen te weinig.
Bertrand Russel

  

 

 


 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat wij deelden, dat ons kracht geeft om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons, geïnspireerd door Hem, zullen inzetten oor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

Welkom!

                                                    Website in herstel!                                                     

                 Laatste update: 25-8-15
                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

Laudato si’
De nieuwe encycliek van Paus Franciscus heeft als titel “Laudato si’ (Geprezen zijt Gij)”,
woorden uit het Zonnelied van Sint-Franciscus van Asisi, en als ondertitel “over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis”.

Met een niet mis te verstane boodschap gaat de Paus de ecotoer op.

De encycliek is een hart onder de riem voor het initiatief Ecokerk dat ecologie verbindt met de christelijke spiritualiteit.

En Kerk en Leven droomt van een Belgische Kerk die haar ijsschots verlaat.

Voor het eerst in de geschiedenis is deze encycliek niet alleen gericht aan katholieken maar aan iedereen van de hele wereld.


Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!
De minister van Media, Sven Gatz, heeft besloten om de subsidies voor de levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen te schrappen. Eén van die omroepen
is de Katholieke Televisie- en Radio- Omroep (KTRO) die onder de naam Braambos radio- en televisieprogramma’s maakt. Met één pennenstreek wordt hieraan vanaf 1 januari 2016 een einde gemaakt. 
In Vlaanderen leven er toch minstens 1 miljoen mensen die – van dichtbij of van verre – een band hebben met levensbeschouwingen (katholieken, protestanten, joden, moslims, vrijzinnig-humanisten). Hun vertegenwoordigers spelen een belangrijke rol in talloze maatschappelijke debatten. Braambos zorgt sinds jaar en dag voor kwaliteitsvolle uitzendingen: reportages, interviews, documentaires.  
Wil de Vlaamse overheid zelf instaan voor een levensbeschouwelijke inbreng in de media of wil men de levensbeschouwelijke stem "neutraliseren"? Wie kan echter beter zorgen voor berichtgeving over levensbeschouwing dan de aanhangers daarvan zelf? Het is fundamenteel ondemocratisch om aan deze mensen, 
en dit van alle levensbeschouwingen,  hun stem in de openbare media te ontnemen. 
Wij protesteren met klem tegen deze gang van zaken en vragen de minister en de hele Vlaamse regering om terug te komen op dit besluit.

Hieronder vindt u de link naar een internetpetitie om te pleiten voor de handhaving van zendtijd voor de levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen.
Met daarbij twee verzoeken:
-  Wilt u, na lezing van de tekst (zie ook hieronder) zelf uw steun betuigen en tekenen?
-  Wilt u deze internetpetitie verspreiden in uw eigen kring, zo breed mogelijk?

http://www.petities24.com/stop_besparingen_levensbeschouwelijke_omroepen


OPMERKELIJK

Jezus roept leerlingen, geen kerkmensen

Aan het woord is Sake Stoppels, theoloog, in een interview met Emmanuel Van Lierde (Tertio nr 797)

De pastoraal- of praktische theologie handelt soms meer over management en leidinggeven dan over God. Daarom pleit ik ervoor de praxis meer theologisch te houden en niet louter strategisch te denken hoe we de kerk kunnen vertimmeren. We moeten altijd bij onze geestelijke grond beginnen. Veel te snel zijn we als kerk met activiteiten bezig. Als die niet aanslaan, denken we de zaken anders te moeten aanpakken. We doen dan iets nieuws. Maar de dieptevragen komen niet aan de orde.
Een collega noemde de gangbare aanpak de ABC-methode: actie, beleid en communicatie. Als het niet goed gaat met onze kerk, dan gaan we eerst nieuwe dingen uitproberen en acties opzetten. Daarna stellen we ons beleid daarop af. En als er nog tijd rest, dan houden we een geloofsgesprek, al komen we daar niet vaak toe. Draai die volgorde eens om. Back to basics betekent dat we beginnen met het geloofsgesprek. Wie is Christus voor ons? Zien we God aan het werk in ons leven? Wie zijn we en wat willen we als christenen? Als we een geestelijk fundament hebben, kunnen we daarop voortbouwen en ons profiel omschrijven.
Op dat mission statement kunnen we dan tot slot onze acties afstellen. Die omkering is vereist.

Zoals de apostelen behoren we de taal te spreken van de mensen met wie we omgaan. Tegelijk dienen we subtiel weer te geven waar onze overtuigingen verschillen. Je neemt de mensen waar ze staan, maar je laat ze daar niet. Je wilt ze verder voeren!
Als mensen enkel op sterke momenten in hun leven bij de kerk aankloppen zijn dat de uitgelezen momenten om contact met hen te leggen. Ik wou dat als predikant altijd goed en royaal doen, maar niet drempelloos. Mensen waaderen het trouwens als je op zo'n moment iets van hen vraagt. Een vrijblijvende kerk spreekt niet aan. Waar niets hoeft, gebeurt meestal maar weinig. Ze appreciëren het als je hen voor een duidelijke keuze stelt. Dat betekent dat je een goed gesprek met hen hebt over wat een sacrament of een ritueel behelst. We mogen onze gastvrijheid niet laten uithollen. We moeten echt beschikbaar zijn, niet opdringerig of dwingend, maar tegelijk laten doorklinken dat er meer is dan dat ene moment dat de moeite waard is.

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

"Godden Op Zondag" breidt uit!  Welkom bij "Godden Op Zondag +"
In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag, voor de viering van
11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren. Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht. Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van
"Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor geïnteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd!

 ***

MOEDERDAG

Op het feest van Mariatenhemelopneming vieren we niet alleen Maria, de Moeder van Jezus,
maar hebben we de goede traditie in onze streek te denken aan alle moeders.
Het is een dag om hen eens uitdrukkelijk te danken voor wat zij betekenen in het eigen gezin,
in de eigen familie.
Geen mooier geschenk kan hun op die dag gegeven worden dan een heel uitdrukkelijk uitgesproken
"Dankjewel, moeder" - "Dankjewel, mama".

En als het even kan: zeg haar ook waarom je haar uitdrukkelijk dankt.

 

       

 

          

 

 

'IK BEN DE WEG, ZEGT JEZUS' - Lourdesbedevaart 2015
Met een misviering in de parochiekerk van Ranst, begon op zaterdag 11 juli onze bedevaart naar Lourdes. 
Met dank aan de pastoor en het Sint-Ceciliakoor voor de mooie viering.
Op 16 juli in de vroege morgen, vertrokken we met de Diocesane Bedevaart van Antwerpen met 14 bedevaarders van de groep Ranst op weg naar Lourdes. Onze eerste dag begon met een rondleiding op het heiligdom. Later die dag vierden we de openingsviering in de Bernadettekerk die werd opgeluisterd door het koor van de Kathedraal van Antwerpen.
De  tweede dag startte met regen en onweer, maar toch beleefde we met de misviering aan de grot één van de mooie momenten van de bedevaart. In de namiddag volgden we catechese over het jaarthema 'Ik ben de weg zegt Jezus'.
Zondag vierden we in de Pius-X basiliek de internationale eucharistie met onze bisschop Johan als voorganger. Samen bidden en zingen...het was een vreugdevol gebeuren. 's Avonds gingen we met z'n allen naar de Mariale processie achter het bord 'Antwerpen'.
Maandag vierden we samen met onze zieken het thema 'De vreugde van de zending'. Onder een stralende zon (soms te warm) gingen we naar Cité St.-Pierre en 's avonds was er nog de zendings- en dankviering in de Rozenkransbasiliek.
Onze speciale dank aan alle helpers, medewerkers en vooral veel dank aan de scouts van Schoten voor hun fantastische hulp en inzet voor onze zieken.
Lourdes blijft een plek waar we samen kunnen zingen vieren en bidden; samen vreugdevol onze weg gaan.
                                                                                                                                                                    Rita Strubbe


Voorbereiding op de komende bisschoppensynode
In oktober 2015 wordt een volgende bisschoppensynode gehouden. Ter voorbereiding hiervan werd aan parochies gevraagd om na te denken over een aantal vragen betreffende het gezin. Deze vragen werden door het Vaticaan opgesteld.
Het bisdom nodigde ons uit om enkele vragen uit de lijst samen te bespreken en de bedenkingen door te sturen. Ons parochieteam en een aantal geïnteresseerde parochianen hebben hierover van gedachten gewisseld. Klik hier voor het verslag van de bespreking.

Kerkopbouw Bisdom Antwerpen
Op 2 augustus hielden we in onze kerk een speciale omhaling voor "Kerkopbouw Bisdom Antwerpen". De opbrengst van deze omhaling (350 Euro) werd overgemaakt aan "CCV in het Bisdom Antwerpen".
Dit "Centrum voor Christelijk Vormingswerk" (CCV), dat in elk van de Vlaamse bisdommen een eigen afdeling heeft, zorgt in elk van de bisdommen voor het vormen, begeleiden en ondersteunen van mensen die zich als vrijwilliger (v/m) inzetten in onze parochies.
In de toekomst zullen deze begeleiding en ondersteuning van wat de plaatselijke vrijwilligers in onze parochies doen op gebied van catechese, liturgie, dienstbaarheid, verdieping, enz. alleen maar toenemen. Of onze parochies zullen blijven bestaan of zullen verdwijnen, ligt vanaf nu in de handen van de vrijwilligers.
De financiële steun van de ganse christelijke gemeenschap is noodzakelijk om een verdere goede werking te garanderen en uit te bouwen. Ook op jullie steun wordt er gerekend. Dank voor jullie gift via de omhaling in de kerk. Wie niet in de gelegenheid was, kan nog steeds een bijdrage geven via het rekeningnummer BE61 7440 5366 2817 van "CCV vzw", Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee. Gelieve te vermelden: "Gift voor CCV in het Bisdom Antwerpen". Een gift van minstens 40 Euro geeft recht op een fiscaal attest. Het fiscaal attest ontvangt men volgend jaar. Men kan ook steunen door middel van een permanente opdracht en bv. maandelijks een kleine bijdrage storten. Met veel dank, want heel belangrijk.
Marcel Van Peer, pastoor

***

      

Zuster Raf in Guatemala
           Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.
Je vindt er ook de gegevens om finantiële steun te verlenen.

     ***


Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's.)

                                                              
      De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 44.300 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken; TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen. Bekijk een fotomontage van alle programma's.    
Meer info op www.zininrelatie.be   of   www.samennaarmeer.be
E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar Encounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden


***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2014. Klik op het logo.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres! We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen:parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***


Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(99) Profeet: een knelpuntberoep

      In Kafarnaüm geneest Jezus het dochtertje van Jaïrus en de vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies lijdt. Hij doet wat God zou       doen: mensen een nieuw leven geven! De menigte draagt Hem op handen, dat moet wel een man Gods zijn!
      In zijn geboortedorp Nazareth, na zijn onderricht, heerst een zelfde verrassende vraag: “Waar haalt Hij dit allemaal vandaan?
      En zo wijs!” Hij spreekt zoals ook God zou spreken: barmhartig en bevrijdend.

      Maar het hapert, ze verdragen niet dat er iemand uit hun kleine gemeenschap zo uitspringt, Iemand die ziet wat zij niet zien,       Iemand die spreekt zoals zij nog nooit gehoord hebben. “Wie is Hij toch?” Een vraag die dikwijls terugkeert…
      Wie is Jezus voor ons? Mag Hij de spiegel zijn van Gods barmhartigheid?
      Mag Hij ons wijzen op wat echt telt in het leven? Mag Hij onze ogen openen voor wat we nu nog niet zien? Mag Hij ons optillen       boven onze eerste verlangens uit? De negatieve reactie van zijn dorpsgenoten verhindert Jezus te zijn wie Hij voor hen wil zijn.       Niemand kan goed functioneren in een negatief klimaat.

      Daarom: mensen gevraagd die bemoedigen, die bevestigen in het goede, die altijd weer wijzen op een nieuw begin, die ons bij       Jezus brengen, zoals Hij voor ons wil zijn: beeld van God, onze liefhebbende Vader.

      Kleine profeten, schatten van mensen!

Amos                                                       Vrij naar Paul Coucke (Federatie St.-Andries - St.-Michiels – Brugge)

***

 Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier.  (Site onder extern beheer)
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • KVLV - lees hier het maandblad van de maand mei 2015.
 • Godden in het gras - Zomerse picknick op het gras aan de kerk op 23 augustus, na de viering van 11 uur. Iedereen is welkom! Breng je picknick mee, we delen en genieten van elkaars gezelschap.
 • 67 Jaar Volksspelen in Ranst - Vrijdag 28 augustus - Avondmarkt
  Zaterdag 29 augustus – 10 uur Volksspelen voor jongeren op de gemeentelijke lagere school “De Knipoog” - Elke deelnemer heeft prijs.
  - 20 uur Herbergslalom - inschrijving vanaf 19 uur in café ’t Klooster -
  De spelen worden gespeeld in de herbergen: De Solsleutel, Gildenhuis, Den Tablo en ‘t Klooster
  Maandag 31 augustus - Vanaf 14.30 uur tot 18 uur Volksspelen in de herbergen: Den Tablo, ‘t Klooster, De Solsleutel, Gildenhuis - Om 19.30 uur Volksspelen Nagerecht aan het Gildenhuis - Karamellen gooien waaraan prijzen verbonden zijn. Raadpleeg de huis aan huis folder.
 • Woonzorgcentrum Czagani organiseert op zaterdag 29 augustus 2015 de jaarlijkse rommelmarkt. De markt vindt plaats rondom het woonzorgcentrum en in de Kapelstraat te Broechem. Iedereen is welkom van 10 uur  tot 17 uur! Indien u zelf een standplaats wenst, dan kan dit voor € 3 per blok van 3 meter. Voor inlichtingen en reservatie kan u terecht aan het onthaal van het woonzorgcentrum of op tel. 03 475 10 10.
 • Serviceflats te Ranst
      We worden met z’n allen ouder en hebben nood aan aangepaste woningen en hulp. Assira, een jong familiebedrijf uit Ranst wil daar     op inspelen. Vanaf september gaan er in Oelegem 16 assistentiewoningen (serviceflats) open voor senioren vanaf 65 jaar. In deze     flats kan je dag en nacht rekenen op noodhulp van zelfstandige verpleegsters. Daarnaast is er overdag een verzorgende en woon     assistent aanwezig. De woon assistent helpt u bij alle vragen en noden.
      De flats zijn van 45 m² tot 69 m² groot. Alle flats zijn rolstoeltoegankelijk en voorzien van alle comfort met 1 slaapkamer, living,     ingerichte keuken, badkamer en terras. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en     kunnen genieten van animatie-activiteiten zoals fitness, biljart, tv, petanque en kaarten. U kan er ook beroep doen op een     boodschappendienst, maaltijdenservice en poetsdienst.
      Een jaar later zal er in Ranst in de Kromstraat een gelijkaardig complex opengaan met 32 assistentiewoningen. De flats zijn groter en zijn 55 m² tot 77 m² groot. Assira heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met WZC Czagani in Broechem. Als er echt zware problemen ontstaan kunnen bewoners daar terecht. Indien u interesse of vragen heeft dan kan u Evelien Van Kerkhoven bereiken op het nummer 0498 77 08 57 of een kijkje nemen op de website www.assira.be
 • Parochieontbijt Sint-Pancratius Ranst Op 6 september organiseert het parochieteam voor de vijfde keer het parochieontbijt. Na 5 jaar is het een vast item op de kalender geworden. Na een deugddoende vakantie  is het een prima gelegenheid om in een gezellige sfeer eens bij te praten.
  Maak het je gemakkelijk en kom ontbijten. Voor de prijs moet je het zeker niet laten. We houden het democratisch en vragen een bijdrage van € 6 per persoon met een maximum van  € 18 per gezin. Kleuters ontbijten gratis.
  We verwachten je tussen 8.30 u. en 11 u. in de refter van de gemeentelijke lagere school “De Knipoog”.
  Zij die wensen kunnen aansluitend deelnemen aan de viering van 11 u.
  De mensen die de viering van zaterdagavond 17 u.,  zondagmorgen 8 u. in de parochiekerk of de viering van
  9.30 u. in Millegem bijwonen, zijn natuurlijk ook uitgenodigd. Iedereen, jong en oud, groot en klein, is van harte welkom. Inschrijvingsstrook kan je hier downloaden.
 • Ziekendag op 9 september

 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

googled34de34dc3385406

 
       
Copyright © 2015