Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!


 

 


Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop,
spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus Christus,
Vorst van Vrede en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en de rest van de wereld!
Lees de brief van onze bisschop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:


Iedereen ziet wat je lijkt te zijn; weinigen ervaren wie je werkelijk bent. 

Vorige week:

Woede, wrok, angst... door los te laten ervaar je vrijheid,
de belangrijkste voorwaarde
voor jouw geluk.
(Thich Nhat Hanh)

 

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

Vierde zondag van de advent

Lucas 1,26-38:
De engel Gabriël en Maria

Vers 30: 'Maar de engel zei tot haar: Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.'

Als we nu niet vallen over het woord engel of het bestaan van engelen - engel is trouwens geen geloofspunt - kan ik me toch wel deze vraag stellen: 'Hoeveel boodschappen zend ik wel uit op een dag?'
Als gelijk wie gelijk wat zegt tot mij in de vele contacten van elke dag, vraag ik me soms af: Wat was nu de boodschap voor mij? Wat hebt ge nu in feite aan mij willen zeggen, want waarom zouden wij met mekaar praten als wij geen boodschap hebben voor elkaar? Zou dat het verschil uitmaken tussen babbelen en echt contact hebben met mekaar?Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat wij deelden, dat ons kracht geeft om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons, geïnspireerd door Hem, zullen inzetten oor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder ons geloof en laat in ons uw wijsheid
groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met Google Chrome of Microsoft Internet Explorer (6.0 of later).
Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom!

Laatste update: 21 -12-14

                                       ***                                       

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.erbij.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

LUC DE VOS overleden op 29 november - Bekijk en beluister het interview door Checkpoint TV, een hommage aan de betreurde grote Vlaamse zanger.  
Klik hier!
                 En hier voor interview rond "troost", en hier voor een getuigenis over "leven en dood."

SYNODE OVER HET GEZIN - Werktekst van Bisschop Johan Bonny - Klik hier voor de volledige tekst. Bron: Kerknet

REACTIES op synode over het gezin - Klik hier. - Bron: Kerknet

DECREET, geldig vanaf 1/11/14 m.b.t. de Pastorale Eenheid in het Bisdom Antwerpen - Lees het hier. - Bron: Kerknet

***

OPMERKELIJK

Nieuwe versie ‘ONZE VADER' voor het Nederlands taalgebied
BRUSSEL (KerkNet) - De Vlaamse- en Nederlandse bisschoppen en de Apostolische Stoel hebben hun goedkeuring gegeven aan een nieuwe vertaling van het ‘Onzevader’. Beide bisschoppenconferenties zullen in een later stadium de invoeringsdatum bepalen voor het gebruik van deze nieuwe, voor Nederland en Vlaanderen gemeenschappelijke katholieke vertaling van het Gebed des Heren in de liturgie.
De aangepaste vertaling van het ‘Onzevader’ (Gebed des Heren) luidt:
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

    

     Over Advent, Welzijnszorg en Paraplu's
     Advent: tijd van uitzien naar het komen van God in ons leven.
     Advent: tijd van het daadwerkelijk beleven van Gods komen in ons leven.
     Advent: tijd van verwachten en openstaan voor Gods droom over mens en      wereld, droom die geen andere is dan een droom over liefde tussen mensen,      dan over geluk voor alle mensen, dan over echte gerechtigheid voor iedereen,      dan over echt mens-zijn en menselijkheid.
     In elke Advent wil Welzijnszorg daarbij aansluiten en de betekenis van de      Advent heel concreet maken. Dit jaar heeft de actie van Welzijnszorg geen      betrekking op bepaalde groepen in de maatschappij of op bepaalde      leefsituaties van mensen. Het thema voor de komende Advent is eerder      algemeen, maar niet minder belangrijk.

***

"Godden Op Zondag" breidt uit!  Welkom bij "Godden Op Zondag +"
In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag,
voor de viering van 11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren. Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht.Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van "Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor geïnteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer wil weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd! Klik hier voor de acties van 14 december 2014.

Wat staat er op onze planning?
11 januari 2015: Opnieuw is iemand van onze parochie onze gids en inleider in De week aan het Woord.
8 februari 2015: In Vasten vieren houden we even halt bij de betekenis van vasten en hoe dit in de zondagslezingen van de Veertigdagentijd aan bod komt.
8 maart 2015: In Gelezen geloven lezen en bespreken we samen een tekst van een wereldleider over de rol van het christelijke geloof in de grote en kleine beslissingen die genomen worden.
26 april 2015: In Verrijzenis verbeeld verdiepen we ons in verrijzenisverhalen zoals die in de zondagen na Pasen in de liturgie worden gelezen.
Een boeiend aanbod om ons geloof te verdiepen! Alvast welkom!

Hoe deelnemen?
Vooraf verwittigen dat je komt is fijn maar niet noodzakelijk. We verzamelen op bovenstaande data om 9.25 uur in de pastorie. Aansluitend ben je welkom in de viering van 11 uur. Voor meer info kan je steeds terecht bij Peter Houlleberghs (Veldstraat 30 in Ranst of telefonisch op het nummer 03 225 56 26).

***

Parochieactie: Groot zijn in het klein(e)!
Een glimlach op je gezicht... Wat warmte voor wie in de kou staat... Was dat niet wat Jezus ons voordeed?! Groot zijn in kleine dingen, elke dag opnieuw..
Dát is ons antwoord op de verruwing van onze samenleving! Na de reuzensjaal van 2011 gaan we nu voor vele kleine mini-mutsjes. Kleine boodschappertjes van warmte die we willen verspreiden op lachende eiergezichtjes. Zo dragen we onze warmte uit!

            

Goedgemutst breinieuws uit Ranst!

Klik hier om de sfeerfoto's in het webalbum te bekijken en bekijk meer over de verkoop in het album van 14 december 2014.
Goedgemutst! Breiactie ten voordele van Welzijnszorg

     

     Deze kleine mannetjes hopen, samen met vele vriendjes,      GOEDGEMUTST op een lieve weldoener die hen een plekje      op de ontbijttafel, de feestdis of zomaar ergens in huis      geeft!
     
Ze werden gebreid door mensen en sympathisanten van de      Sint-Pancratiusparochie in Ranst, in het kader van de actie      GROOT ZIJN IN HET KLEIN(e)! Immers, het goede zit in vele      kleine dingen die we elke dag voor elkaar doen…
     De opbrengst van deze eiermutsjes gaat integraal naar de      kansarmoedeprojecten van Welzijnszorg. Zo kan het ook      voor minderbedeelde mensen een beetje kerstmis zijn!
     Alvast bedankt voor je steun! Prijs: € 5 voor een setje van      2 eiermutsjes

          Wij willen all medewerkers bedanken! Jullie zijn welkom      in de pastorie op zaterdag 17 januari 2015 om 14.30 uur.

***


Een wens bij het begin van het nieuwe jaar
Geluk... gelukkig... ik wil je graag een "gelukkig nieuw jaar" wensen... Maar wat maakt jou gelukkig, hoe kan ik weten wat jou gelukkig maakt, waar haal ik het recht te denken dat ik dat zou weten, zou ik wel mogen inbreken in jouw privéleven?

En toch... zou je het erg vinden als ik je wens dat mensen - veel mensen zelfs - jou gaarne zien, van je houden?
Zou je het erg vinden als ik je wens dat mensen jou waarderen om wat je doet, om wie je bent, ook om wat in jouw leven zo anders is?

Zou je het erg vinden als ik je wens: mensen om je heen van wie jij houdt, die jij gaarne ziet en die het tof vinden dat jij om hen geeft?
Zou je het erg vinden als ik je wens: vertrouwen in mensen, ja, vertrouwen-heen-en-terug, wederzijds vertrouwen?

Of... mag ik het nog anders zeggen: zou je het erg vinden als ik je wens je gedragen te weten door een mede-mens, als ik je wens zelf een mede-mens te mogen dragen en je daarin gelukkig te weten?

Zou je het heel erg vinden als ik je wens je gedragen te weten, niet allen door anderen maar ook door de Ander die zelf ...ook Hij of Zij jou nodig heeft om te worden wie Hij of Zij is: Liefde die vraagt om lief te hebben?

Zou je... zou je... als je het erg vindt, sorry en vergeet deze wensen maar. Maar als je het echt niet erg vindt dat ik je dat allemaal wens en nog zo veel meer laat het dan gerust ook jouw wens zijn voor vele mensen in 2015.
                                                                                                                                                      Marcel Van Peer, pastoor

***

Zuster Raf in Guatemala
             Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.Je vindt er ook de gegevens om finantiële steun te verlenen.

Brief van Zuster Raf - ontvangen op 29 november 2014
Dag lieve vrienden,
Eigenlijk had ik veel vroeger willen schrijven... Waarschijnlijk veronderstellen jullie wel dat ik veilig en wel in Guatemala ben aangekomen. Wat ook zo is.
Na enkele dagen in de hoofdstad kon ik eindelijk terug naar La Gloria.
Het was wel even wennen, na 5 maanden, ook de 11 uur lange autorit. Het werd een blij weerzien met heel veel mensen.
Nog niet alle gezondheidswerkers konden worden bezocht, maar ik kon wel vaststellen dat ze goed verder hebben gewerkt. Enkelen hebben ondertussen heel wat patiënten onder controle voor hoge bloeddruk en diabetes.
Groot nieuws: er is eindelijk elektriciteit in La Gloria. In januari wordt ons huis op het net aangesloten. En met Kerstmis zullen eveel lichtjes branden!
Graag wil ik jullie nogmaals danken voor de mooie ontmoetingen met oude en nieuwe vrienden, voor jullie aandacht en blijvende steun.
Ik denk dat het de eerste maal is dat ik op tijd ben om jullie een mooi en vredig Kerstfeest te wensen en vele lieve en mooie dingen voor 2015!
Vrede aan alle mensen van goede wil !!!
Hartelijke groeten,

                        Raf Van Mechelen, i.c.m.

***

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek. (Klik op de foto's.)
                                                            
         De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 38.000 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou. Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken;
TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen.
Bekijk een fotomontage van alle programma's.     Meer info op www.zininrelatie.be     E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar Encounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden

***

Op 18 november overleed Meentje Bruylandts, weduwe van Gommaar Cools.
De uitvaartliturgie heeft plaats op maandag 24 november om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 19 november overleed Leon Raes, echtgenoot van Josepha De Schutter.
De uitvaartliturgie heeft plaats op dinsdag 25 november om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 19 november overleed Irma De Ridder.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 29 november om 10 uur in de parochiekerk.

Op 21 november overleed Jeanne Heyns.
De uitvaartliturgie heeft plaats op 26 november om 10 uur in Millegemkerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.Op 25 november overleed Chris Smets, echtgenote van Staf Janssens.
De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 3 december om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.30 uur.

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2013. Klik op het logo.

***

PAROCHIEBLAD: ABONNEMENT

Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "RanstParochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(92) Doen wat goed is voor de andere

Dat is…

- weigeren iets te doen dat niet vruchtbaar is voor de andere.
- transparantie, openheid en eerlijkheid niet vertroebelen door manipulatie.
- de waarheid geen geweld aandoen en steeds bereid zijn tot dialoog.
- niet altijd ingaan op wat de ander denkt gerechtvaardigde verwachtingen te zijn.
- de ander toestaan mens te zijn, mogelijk door los te laten en niet te oordelen.
- geven en ontvangen in plaats van geven en nemen.
- het eigenzinnige achterwege laten en een terecht verzoek tot verandering kansen geven.
- in onze relaties elkaar vrij laten in de verschillen, wat overblijft is wat ons verbindt.
- open oog en aandacht hebben voor wat gebeurt, voor evaluatie en bijsturing.
- alles doen voor “lief” en niets voor “hebben”.
- mensen vertrouwen, dat maakt hen betrouwbaar.
- een bemoedigend woord spreken tot mensen in nood, die dorst hadden naar een beetje erkenning toen ze achteloos voorbij werden gelopen.
- met waardering opkomen voor mensen die besmeurd worden met kwaadsprekerij.
- zorg dragen voor mensen die gevangen zitten in hun verslaving, in werkloosheid zonder uitzicht, in hun ouderdom,
ook voor mensen met het stigma van ‘vreemdeling’ die nergens meetellen en worden uitgesloten.
- niet blind en doof zijn voor de toekomst van de volkeren die verder mogen leven op deze aarde in vrede en veiligheid.
- ontdekken dat economische groei in deze wereld niet het belangrijkste is maar wel het rechtvaardig verdelen.
- inzien dat niet de balansen, maar wel de solidariteit onder de mensen in een doorvoeld samenleven, de kwaliteit van ons leven uitmaakt.
- ons vrij maken van schone schijn, onvruchtbaar voor iedereen.

bj

***


Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier.  (Site onder extern beheer)
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • Kerstconcert - In de kerk van Millegem-Ranst op zondag 21 december om 15.00 u. uitgevoerd door: WAELRANT koren o.l.v. Marleen De Boo -
  toegangsprijs: € 8 - kinderen tot 12 j.: € 5 - ingericht door: vzw Millegemvrienden
 • Kerstmis - gezins- en kerstviering om 20 uur op woensdag 24 december - Het is bijna Kerstmis! We vertellen aan elkaar het goede nieuws dat Jezus geboren is! Naar goede gewoonte vieren we dit in de gezinsviering. Nu de verwarming terug werkt, is alles klaar om er een fijne, warme viering van te maken. Iedereen is van harte welkom!
 • Academie Voorkempen - Raadzaal Gemeentehuis - Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven
  Toegang vanaf: 13.30 u., aanvang: 14.00 u., leden € 5, niet leden € 7
  Een lang leven gezond - Deze voordracht kon niet doorgaan op 27 november, de spreker was verhinderd.
  Ze gaat nu door op donderdag 15 januari 2015. Wie toen aanwezig was kreeg een tegoedbriefje.
  Gelieve dit mee te brengen.
  Het leven hangt aan een zijden draadje. Wie daar ruw mee omspringt, loopt een groter risico dan wie bewust gezond leeft.
  De voordracht van dokter Cammu gaat over al datgene wat je zelf kan doen om op een comfortabele manier oud te worden, zonder helemaal kierewiet te worden van het continu bezig zijn met gezondheid. Van leven ga je dood. Vroeg of laat is ons leven op. Niets aan te doen…, maar dokter Cammu geeft aan dat iedereen aan zijn levenskansen en zijn gezondheid kan sleutelen, in de nederige wetenschap dat het zijden draadje wel ooit breekt… en vaak onverwacht. De rode draad doorheen
  de uiteenzetting zijn de meest voorkomende medische problemen.

  Dr. Hendrik CAMMU is een hoogleraar en gynaecoloog verbonden aan het academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel.
  Hij is klinisch onderzoeker met een aantal veel geciteerde artikels in belangrijke wetenschappelijke tijdschriften. Dr. CAMMU, o.a. gekend als wekelijkse gast in ‘De Laatste Show’ op de VRT, bespreekt onderwerpen uit zijn meest recente werk: ‘Het boek van Leven en Dood’.

   ***

 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 

 

 

 
       
Copyright © 2002