Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

Een site voor de kinderen!


 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie


Klik hier voor de vorige commentaar.

Vierde paaszondag

Johannes 10, 11-18  De goede herder en zijn schapen

Vers  14 
“Ik ben de goede Herder.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij!”


Hoe kan die Man van Nazareth ons vergelijken met een kudde? Zijn wij dan geen volwassen mensen en kunnen wij niet op eigen benen staan in plaats van een ander te moeten nalopen?
Van oubollige teksten gesproken! Zijn wij niet slim of intelligent genoeg misschien om onze eigen boontjes te doppen?
Of Hebben wij wel een God of Herder nodig? Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot ededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus hristus,
Vorst van Vrede en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en de rest van dewereld!

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Datgene verdragen, wat men denkt niet te kunnen verdragen, is pas werkelijk verdragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat wij deelden, dat ons kracht geeft om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons, geïnspireerd door Hem, zullen inzetten oor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met Google Chrome of Microsoft Internet Explorer (6.0 of later).
Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

Welkom!

Laatste update: 23-4-15                                       ***                                       

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

Lees hier de paasbrief van onze bisschop.

Antwerp 10 miles - Welzijnszorg werkt aan armoedebestrijding via drie pijlers:
1.     sensibilisatie via een jaarlijkse themacampagne (in 2014 was dit: onder bescherming van mensen in armoede),
2.     politieke actie (via politieke eisen in de campagne)
3.     projectensteun (aan lokale armoede organisaties).
Om dit alles te kunnen verwezenlijken moeten we rekenen op een sterke fondsenwerving aangezien we voor slechts 15%
gesubsidieerd worden vanuit de overheid. Eén van de acties in de fondsenwerving is het lopen van de Antwerp 10 miles.
Heb jij zin om je loopschoenen aan te trekken en je sportieve daad te laten sponsoren ten voordele van Welzijnszorg?
Loop dan mee met de 5km, de 10 miles of de marathon in Antwerpen op zondag 26 april.
Meer info vind je op onze website:  http://www.welzijnszorg.be/node/314 , waar je eveneens kan inschrijven.

***

OPMERKELIJK

Hoe kan de kerk leren denken in veelvoud?
Om te beginnen steekt de diversiteit al in de eigen traditie. Er is niet één verhaal over Jezus, maar vier evangeliën en de brieven van Paulus. Verschillende verhalen liggen samen aan de basis van het christendom. De religieuze en culturele verschillen waren talrijk in die vroegchristelijke tijd en joodse, Egyptische en Griekse tradities werden meegenomen in die nieuwe godsdienst. Je mag dus stellen dat het christendom ontstond uit syncretisme. Waarom is de kerk dan zo bang om veelheid toe te laten en niewe wegen in te slaan? Ik ben voor een polyfone theologie die meerstemmigheid toelaat en zich niet angstig afbakent egenover alles wat anders is. Het is belangrijk dat onze gemeenschappen verschillen toelaten in hun midden. We kunnen leren van elkaar en moeten niet bevreesd zijn voor die horizonsverruiming.
                                                                                                                                   Manuela Kalsky, theologe, in Tertio nr. 776-777

LUC DE VOS overleden op 29 november - Bekijk en beluister het interview door Checkpoint TV, een hommage aan de betreurde grote Vlaamse zanger.
Klik hier!
                En hier voor interview rond "troost", en hier voor een getuigenis over "leven en dood."

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

"Godden Op Zondag" breidt uit!  Welkom bij "Godden Op Zondag +"
In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag, voor de viering van
11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren.Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht. Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van "Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor geïnteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd!

     Spreken over verrijzenis… Jezus leeft !!!
     Dit is de kernboodschap van Pasen en van ons christelijke geloof. Dit hebben we      gevierd op paaszondag.
     In de vieringen beluisteren we lezingen waarin de verrijzenis van Jezus centraal      staat: lege grafverhalen, verschijningsverhalen, belijdenisformules…
     Teksten uit de Evangelies en uit de Brieven van Paulus die proberen duidelijk te      maken wat de verrijzenis van Jezus betekent.
     Het zijn echter geen gemakkelijke teksten. Daarom is een woordje achtergrond en      uitleg op zijn plaats.
     Op die manier kunnen we de paasboodschap beter verstaan en vooral beter      beleven vandaag.
     Samen met Peter Houlleberghs willen we op verkenning gaan. Voor sommigen een      opfrisser, voor anderen een kennismaking.
     Iedereen is welkom op zondag 26 april om 9.30 uur, aansluitend viering      om 11 uur. Klik op de foto voor een overweging.

***

44 meisjes en jongens doen hun Eerste communie!
Op zaterdag, 2 mei, zullen 44 jongens en meisjes hun Eerste Communie doen in onze parochie. De viering is om 10.00 uur.
Deze kinderen hebben tijdens de voorbereiding veel horen vertellen over Jezus: over hoe Hij veel van mensen hield, over hoe Hij altijd heel dicht bij mensen wilde zijn, over hoe Hij vele mensen gelukkig maakte, en daarom ook zelf gelukkig was.
Maar we willen de kinderen niet alleen vertellen dat dit vroeger zo was toen Jezus te midden van de mensen leefde, we willen hun zeggen dat dit ook vandaag nog kan, en nog gebeurt.
We nodigen al deze kinderen uit Jezus een plaats te geven in hun leven, zijn vriend te zijn en dat meer en meer te worden. Dat willen de kinderen aan Jezus zeggen op de dag van hun Eerste Communie wanneer zij samen feest vieren aan de tafel van Jezus.
De volgende meisjes en jongens doen hun Eerste Communie omdat zij een vriend van Jezus zijn:
Emilia Alexa, Mara Andries, Nils Antonisse, Milan Balemans, Noémie Bertels, Shirley Broeckx, Eline Broothaers, Thibeau Callens, Maure Claes, Fleur De Cnodder,
Jinte De Herdt, Megertu De Smedt, Louis Dens, Mattis Dossin, Louise Geylen, Ciara Geysels, Thijs Giebens, Emma Hendrickx, Maren Herremans, Lente Huybrechts, Daan Janssens, Xandro Loredo Diaz, Cédric Marstboom, Imke Mortelmans, Jef Naedts,
Flore Oorts, Juul Piron, Pauline Rousseau, Mauro Serneels, Ruben Smet, Luna Somers, NicoVangestel, Jef Van Mieghem,
Rube Van Parys, Naikey Van Reusel, Wout Van Rompaey, Luïs Verbist, Lina Verhaegen,
Elena Verhaeghe, Bern Vermeiren, Dries Vervliet, Wout Wijnants, Xander Wille en Jitse Zwysen.

Aan elk van deze Eerstecommunicanten zeggen we:
"We vinden het, samen met jou, heel fijn dat Jezus jouw vriend is. Blijf zelf ook altijd een vriend van Jezus."

Veel dank aan de ganse ploeg van "Godden op Zondag", de werkgroep voor de Eerste Communie en aan alle ouders die hen hebben geholpen. Veel dank aan jullie allemaal omdat jullie deze kinderen, in samenwerking met de scholen, met veel inzet hebben voorbereid op hun Eerste Communie.
Dank aan allen die ermee voor zorgen dat de viering van de Eerste Communie een deugddoend gebeuren is in onze parochie.

Nogmaals: Proficiat aan de Eerstecommunicanten en hun ouders. Dank aan allen die instonden voor de voorbereiding. Proficiat en dank ook vanwege het Parochieteam.
                                                                                                        Marcel Van Peer, pastoor.


Meimaand = Mariamaand
Ook in Ranst heeft Maria een plekje in vele harten.
Zo zorgt Jules Van Landeghem al jaren dat het kapelletje tegenover zijn huis er steeds mooi bijhangt.
Onlangs werd het zelfs gerenoveerd op zijn vraag!
Ben jij ook een zorgzame behoeder van een kapelletje of
Mariaplaats?
Wij brengen het in de Meimaand graag in beeld in ons parochieblad en op deze site!
Een telefoontje naar Bruno Jacobs (03 485 58 05) en hij komt er een mooie foto van maken.
Zo inspireren we elkaar om even stil te staan bij Maria.

Opening van de Meimaand aan de grot
Het is een oude en goede gewoonte de Meimaand niet alleen de Mariamaand te noemen, maar tijdens die maand een bijzondere aandacht te hebben voor Maria.
Op meerdere plaatsen in onze parochie zijn er kapelletjes met een Mariabeeld. Mensen uit de buurt houden eraan het Mariabeeld die maand te versieren met bloemen. Het is een uitdrukking van hun godsvrucht, maar ook een uitnodiging voor de voorbijgangers even
stil te staan bij de betekenis van Maria, bij de manier waarop zij geloofd heeft, bij haar voorbeeld.
De Meimaand en de beginnende Lente nodigen mensen uit – meer
dan tijdens het jaar nog – een bezoekje te brengen aan de
Lourdesgrot en er wat langer te verwijlen bij het beeld van Maria.
Op vrijdag, 1 mei, om 18.30 u. openen we de Meimaand aan de grot met het bidden van het Rozenhoedje. De mensen van Ziekenzorg helpen ons daarbij.
We nodigen iedereen uit. Veel dank aan de mensen die de grot en de omgeving ervan onderhouden en daaraan veel tijd besteden.

Voorbereiding op de komende bisschoppensynode
In oktober 2015 wordt een volgende bisschoppensynode gehouden. Ter voorbereiding hiervan werd aan parochies gevraagd om na te denken over een aantal vragen betreffende het gezin. Deze vragen werden door het Vaticaan opgesteld.
Het bisdom nodigde ons uit om enkele vragen uit de lijst samen te bespreken en de bedenkingen door te sturen. Ons parochieteam en een aantal geïnteresseerde parochianen hebben hierover van gedachten gewisseld. Klik hier voor het verslag van de bespreking.

Als je partner overleden is
Van 22 tot 24 mei 2015 is er Verder leven zonder jou - weekend voor mensen van wie de partner overleden is. Dit weekend wil door de ontmoeting met lotgenoten de kans bieden om stappen te zetten op weg naar de heling en verwerking van het partnerverlies. Tijdens het weekend wisselen praten, luisteren, stilte en beweging elkaar af. In kleine groepen wordt de tijd genomen om de eigen ervaringen en gevoelens te verwoorden en om naar elkaar te luisteren. Wie dat wenst, kan zich na het weekend inschrijven voor vier zaterdagnamiddagen die gelden als nazorg.
Het weekend start vrijdagavond om 19 u. en loopt tot zondag 19 u. in Hof Zevenbergen aan de Kasteeldreef 22 in Ranst. De begeleiding is in handen van Poel Gevers, Min Storms (info@verderlevenzonderjou.tk) en Marijke Marijnissen (tel. 03 297 45 12). Deelnemen kost 155 euro (volpension). Inschrijven kan tot uiterlijk één week voor aanvang van het weekend. Informatie bij de begeleiders van het weekend of bij CCV in het bisdom Antwerpen, tel. 03 287 35 83 of antwerpen@ccv.be.
Dit weekend wordt twee keer per jaar georganiseerd. Voor de volgende data en voor alle info kunt u kijken op www.verderlevenzonderjou.tk.

 

***

           

Zuster Raf in Guatemala
            Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.
Je vindt er ook de gegevens om finantiële steun te verlenen.

     ***


Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's.)

                                                           
      De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 40.500 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ooknognaar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken; TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen. Bekijk een fotomontage van alle programma's.    
Meer info op www.zininrelatie.be   of   www.samennaarmeer.be
E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar Encounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden


***


Op 2 april overleed Joaquim Van Eester, echtgenoot van Ellis Van Beeck.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 11 april om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.30 uur.

Op 10 april overleed Jan De Decker, echtgenoot van Helena Jespers.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 18 april om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 13 april overleed Emiel Claes.
De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 17 april om 10 uur in de parochiekerk.

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2014. Klik op het logo.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres! We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen:parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***


Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(96) De graankorrel

Elke graankorrel is een rijke belofte, hij draagt de hele wereld in zich.
Hij draagt de weelde van het bloeiende koren over goudgele schuren vol graan, het brood voor de mensen.
De graankorrel is als het gebed van een mens in de nacht.
Hij levert zich over aan onbekende machten in de zachte en warme geborgenheid van moeder aarde,
waar hij in een stille omhelzing sterven gaat om in vruchtbaarheid open te barsten tot nieuw leven.
Hij levert zich over. Hij kent de donkerte van de aarde. Hij voelt de warmte van de zon.
Hij drinkt de zaligheid van de regen. De graankorrel ziet nooit de aar maar hij gelooft er in.
De weg van de graankorrel, is de weg van ieder mens om tot volle ontplooiing te komen.

***Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier.  (Site onder extern beheer)
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • Op woensdag 13 mei 2015 organiseert de Landelijke Gilde van Ranst haar jaarlijkse kruisprocessie.
  Misviering om 19 uur in de loods van de familie Van Bedts-Notelteirs, Kriekenstraat 5 te Ranst.
  Daarna kruisprocessie om God's zegen te vragen over de velden, gevolgd door gezellig samenzijn, met vlaai en beulingen met brood.
  Iedereen is welkom.
 • Hof Zevenbergen - Muziekdag: Johannes Brahms - Zaterdag 23 mei 2015 van 10.00 u. tot 16.30 u.
  Samen met docent muziekgeschiedenis Hugo Heughebaert verdiepen we ons in de muziek van Johannes Brahms.
  Brahms zorgde in zijn tijd voor enige opschudding toen hij zich afzette tegen de toenmalige mode van programmamuziek of zgn. “Tonmalerei”. Zijn voorkeur ging uit naar de absolute muziek, gestoffeerd met geladen melodieën en gebouwd op strenge, traditionele vormen. Dat zuiver muzikale materiaal wist hij te doordrenken met een pakkende, meestal verinnerlijkte expressiviteit. Op een geniale wijze heeft hij technieken uit barok en classicisme vermengd met de kracht en de expressie van de romantiek. In dat karakteristieke idioom liet hij beklijvende meesterwerken na, zoals zijn gloedvolle kamermuziek, vier monumentale symfonieën en het ontroerende “Ein deutsches Requiem”.
  Bijdrage: 30 euro (middagmaal inbegrepen) Inschrijven: Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22 Ranst, 03 205 65 70 - e-mail info@hofzevenbergen.be
 • Diocesane Lourdesbedevaarten 2015
  Elk jaar zijn er vanuit ons bisdom 2 Diocesane Lourdesbedevaarten. Omdat er ook deelnemers zijn uit onze federatie vermelden we alvast de data: Meibedevaart: 21-26 mei met HST    -   22-25 mei met vliegtuig
  Julibedevaart (ook voor andersvaliden en jongeren) o.l.v. Mgr. Bonny
  16-22 juli met HST    -  17-20 en 17-24 juli met vliegtuig
  U kan bij ons aansluiten individueel of in groep.
  De voornaamste eigen liturgische vieringen staan in het teken van het jaarthema van Lourdes: “Lourdes, de vreugde van de zending”.
  Inlichtingen: Hof ter Lo 8 bus 2, 2140 Borgerhout - Tel. & fax: 03 218 92 21 - Open op dinsdag en donderdag 14-17 uur vanaf 3 februari
  e-mail: info@dba-lourdes.org  -    ww.dba-lourdes.org
   ***

 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Rober Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 

 
       
Copyright © 2002