Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houllebergs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

 

 

 

 

Een jaar van barmhartigheid!
Lees hier meer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

 

 

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 

 

 

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŽ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen
die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŽ en
de rest van de wereld!

Welkom aan de familie Ahmad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

De geest wordt rijk
door wat hij ontvangt,
het hart wordt rijk
door wat het geeft. 
Victor Hugo  

Vorige week:

Door te spreken onderscheiden
we ons.
Door te luisteren verbinden we ons. (E. Halbesma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze
te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht
Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren?
Klik hier voor informatie.
7-6-14

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                       Laatste update:8-12-2016                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

FEDERATIENIEUWS

Advent is een tijd waarin wij opnieuw op zoek gaan naar de weg die leidt naar God en waarin we opnieuw zullen ontdekken dat die weg over de aarde loopt en dat Gods glimlach oplicht in het gelaat van de mensen.

Advent is een zoektocht naar geluk en nabijheid van mensen met wie wij ons sterk verbonden voelen, onze familie, onze parochiegemeenschap, vrienden waarmee we samenwerken, mensen uit onze verenigingen.

Advent is even tijd maken om te zien hoe God kan komen in eenvoudige mensen, in armen en uitgestotenen, in vluchtelingen, in vreemdelingen maar ook in liefdevolle mensen.

Advent is ook een tijd om ruimte te scheppen om God te laten komen in ons eigen hart en ons eigen leven. Verlangen wij niet naar Iemand die zin geeft aan het leven en aan onze relaties en begrip heeft voor onze verlangens en verwachtingen? Hopen wij niet om er ergens mee terecht te kunnen?

Advent is een tijd waarin onze bekommernis ook uitgaat naar jongeren die elkaar zoeken en niet vinden, die voor de grote uitdagingen staan van de moderne tijd en die wij hopen op weg te kunnen zetten in hun tasten en proberen.

Advent is ook een tijd waarin wij dieper de pijn voelen van vrienden en relaties te moeten loslaten of van een definitief afscheid na langdurige ziekte en dood.

Advent betekent ook: het wonder een kans geven, het wonder dat God ons in mensen heel nabijkomt wanneer we maar de moed hebben om te luisteren naar andermans verhaal van lief en leed, van vreugde en pijn en de kansen tot heling niet laten liggen.

Wij worden dus sterk uitgenodigd om van onze relaties iets te maken dat de moeite waard is maar het is ook een unieke gelegenheid om het risico op liefde een nieuwe kans te geven door elke dag opnieuw te kiezen voor de ander, kortbij of veraf. We kennen geen grotere dankbaarheid, vrede en vreugde, dan wanneer we (opnieuw) vertrouwd worden.
Zo komen we tot Kerstmis waarbij we de menslievendheid van Jezus herdenken.
Laat ons hopen dat de boodschap van Jezus voor iedereen op deze wereld een licht mag zijn, warmte en bemoediging uitstraalt, een weg is die uitzicht geeft.
Laat ons aan elkaar vertellen over die droom van God over ons!

Ranst, november 2016, Bruno Jacobs

***


Welzijnszorg  2016 - Armoede is een verhaal van 1 op 7
We zijn volop in de Advent. 
We bereiden ons voor op het feest van Kerstmis, de dag waarop we vieren dat God mens geworden is. Immers, zo groot is Gods liefde voor ons dat hij één van ons werd. God werd solidair met ons mensen, opdat wij op onze beurt solidair zouden zijn met elkaar en zo een andere en betere toekomst voor allen zouden mogelijk maken, op de eerste plaats voor de armen en verstotenen. 
Daartoe worden veel inspanningen geleverd, ook binnen onze kerk. Maar er is nog een lange weg te gaan…

Als het over armoede gaat, hebben we immers heel wat vooroordelen. “Hebben ze het niet zelf gezocht ? Zijn ze niet liever lui dan moe ? En zijn het geen moeilijke tijden voor iedereen ?” 
Armoede, dat is niet beschikken over (gezond) voedsel of huisvesting. Dat is geen toegang hebben tot gezondheidszorg of geen mogelijkheid hebben om verder te studeren of een opleiding te volgen. Maar ook het sociale leven staat onder druk. Want er is geen geld voor schoolactiviteiten of om deel te nemen aan een sportclub of aan de activiteiten van een vereniging.   Armoede heeft vele gezichten ! Het is een complex probleem, een ingewikkeld samenspel van oorzaken en gevolgen.

Recente onderzoeken geven aan dat ook in ons land de armoede om zich heen grijpt. Vandaag leven meer dan 1,7 miljoen mensen in ons land in armoede. Dat is meer dan 1 op 7 ! Nog veel meer mensen worden er tijdens een bepaalde periode mee geconfronteerd : ze zijn een tijdje ziek, moeten uit hun huis, verloren hun job, zijn werkzoekend… Sommige groepen hebben een grotere kans om in armoede te belanden. Kinderen, ouderen, mensen afkomstig van buiten Europa, alleenstaande ouders, huurders… zijn extra kwetsbaar. En dat allemaal in ons rijke landje!
Het is tijd voor actie, tijd om samen de strijd tegen armoede aan te binden. We kunnen kiezen voor een samenleving zonder armoede. Dit is niet enkel een zaak van mensen in armoede zelf. Daarvoor hebben we iedereen nodig. In die beweging van solidariteit wil Welzijnszorg het voortouw nemen.

Welzijnszorg slaat dit jaar een nieuwe weg in en voert voortaan campagne onder de naam ‘Samen Tegen Armoede’.
Samen Tegen Armoede wil alle taboes doorbreken en de complexiteit van het armoede web zichtbaar maken. Armoede is geen keuze ! Geen ver-van-ons-bed show, maar een verhaal van mensen, vrienden, kennissen. Want het kan ook jou, je collega, je buurvrouw, je vriend of vriendin overkomen. 
Tijdens deze campagne wil Welzijnszorg mensen bewustmaken en financiële middelen inzamelen om meer dan 100 lokale projecten of organisaties te ondersteunen.

Laten we met Kerstmis vieren dat God solidair werd met de mens.
En laten we in de tijd voor en na Kerstmis inspanningen doen om zelf solidaire mensen te worden.

Peter Houlleberghs, di.

***

Een levende adventskrans


Tijdens de advent willen we ook dit jaar in onze parochie een levende adventskrans maken. We laten vier kaarsen rondgaan,
één in elke windrichting.  Op zondag 27 november, op het einde
van de viering van de eerste zondag van de advent, krijgen vier personenen uit onze parochie een kleurrijke kaars mee. 
Die kaars blijft hoogstens één of twee dagen bij hen, want ze geven die door.

Wanneer jij de kaars krijgt, kan je ze in je eentje of samen met anderen aansteken. Rond de brandende kaars kan je met elkaar even praten over wat Kerstmis voor jou betekent.  Of je kan er gewoon stil van worden en genieten van het licht en de warmte… 
Daags nadien vervolgt de kaars haar tocht. Ze wordt doorgegeven aan iemand anders die je zelf mag kiezen, een buur, een vriendin, een ander gezin, een ander lid van je vereniging, een collega, die op zijn of haar beurt hetzelfde doet aals wat de avond tevoren gebeurde.

Zo geven we elkaar wat licht en warmte door, verbinden we mensen met elkaar en maken we vier kringen van hoop,  een levende adventskrans in Ranst op weg naar Kerstmis.
De kaarsen beëindigen hun tocht op kerstavond 24 december wanneer ze in de kerk rond de kerststal zullen opgesteld worden.
Je bent nu alvast uitgenodigd op kerstavond om 20.00 u. in de Sint-Pancratiuskerk.


Bij de kaars hoort ook een Reisgids. 
Daarin kan je op de datum dat de kaars bij jou is, je naam en adres noteren. Er is ook ruimte om een korte gedachte, een wens of beschouwing neer te pennen. Op die manier schrijven alle deelnemers mee aan de vier reisgidsen van de vier kaarsen en gaan woorden van hoop van mens tot mens. Wanneer je de kaars aan de persoon die je uitkoos doorgeeft, overhandig hem of haar dan ook de Reisgids met een woordje uitleg.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Irène De Boo – Verrelst, tel. 03 485 58 11 of laat haar weten wanneer de kaars bij jou was.

                                                                                                                  Dit is een initiatief van de Sint-Pancratiusparochie in Ranst. 
***

Annuncia- Ranst
Samen met de leerlingen zijn we de advent begonnen.
Het eerste kaarsje is aangestoken.
Robby, in het project van Welzijnszorg 'Mooi gedroomd. Samen tegen armoede', zorgt voor een fijne, rode draad doorheen de advent.
Kinderen worden aangesproken, voelen zich verbonden en engageren zich.
Dit brengt hen ook tot 'de levende adventskrans' van de parochie.
Elke dag steekt een juf de kaars aan en neemt  de tijd om even stil te staan, even te bidden...
Ook leerlingen krijgen de kans om de kaars aan te nemen, mee naar huis te nemen en door te geven....
De reis die de kaars maakt wordt genoteerd in een dagboekje... enkele mooie woorden, een gebedje, een moment van dankbaarheid, van stilte...
Samen op weg naar Kerstmis.

Op het einde van de advent is iedereen van harte welkom in de vieringen van onze school, die zullen doorgaan op woensdag 21 december.
Om 9 u. verzorgt het 4de, 5de en 6de lj. de viering.
Om 11 u. zorgt het 1ste, 2de en 3de lj. voor de viering van de advent.
HARTELIJK WELKOM EN VELE WARME,VREUGDEVOLLE GROETEN VAN HET 'ANNUNCIA-INSTITUUT! ZALIG KERSTFEEST

 

Ons geloof vieren in Sint-Pancratius na 1 september...

Na het op rust gaan van onze pastoor Marcel, sedert 1 september j.l., blijven wij een parochie. We willen een levendige geloofsgemeenschap blijven die haar geloof in Jezus Christus viert, verkondigt en beleeft. Over de organisatie van de zondagsvieringen informeerden wij reeds als volgt:

 • De viering op zaterdagavond om 17.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk vervalt. 
 • De viering op zondagmorgen om 8.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk blijft behouden, maar zal steeds een gebedsdienst met communie zijn, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
 • De viering op zondagmorgen om 9.30 uur in de kerk van Millegem blijft behouden en blijft een gebedsdienst met communie, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
 • De viering op zondagmorgen om 11.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk blijft behouden en zal steeds een eucharistieviering zijn, beurtelings voorgegaan door een priester uit de omgeving (t.w. Ivo Morael, Jan Helsen, Wim Selderslaghs, Alvi Vasquez of andere).


Het parochieteam werkte verschillende maanden aan de herschikking van taken en verantwoordelijkheden.
Hierover willen we u informeren.
Voor vragen of inlichtingen kan je vanaf 1 september steeds terecht bij onze plaatselijke contactpersoon: diaken Peter Houlleberghs
(Veldstraat 30 – 03/2255626).
Voor de gemeenschap in Millegem blijft Jan Van Haeren (Sint-Antoniusstraat 10 - 03/4856251) de coördinator.
De permanentie blijft op vrijdagnamiddag  van 15 u.  tot 18 u. en wordt verzekerd door Peter Houlleberghs en enkele vrijwilligers. Iedereen is steeds welkom en zal dan iemand op de pastorie (Gasthuisstraat 19 – 03/4750847) vinden voor een gesprek, voor een inlichting of voor een intentie...  Na afloop van de permanentie is er echter geen eucharistieviering meer.
De voorbereiding op het doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk blijft op een levendige manier verzorgd worden via Godden op Zondag. De coördinator hiervan is Peter Konings (Dullaard 21 – 03/4751847). 
Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich richten tot Marina Verhulst-Van Gansen (Tarwelaan 14 - 03/4759375).
Verloofden die willen huwen, kunnen zich richten tot Peter Houlleberghs (Veldstraat 30 – 03/2255626).
Voor uitvaarten kunnen begrafenisondernemers zich richten tot Bruno Jacobs (Nachtegalenlaan 8 – 03/4855805) om de nodige afspraken te maken.

Gegevens over hoe we ons zullen organiseren en wat we zullen doen vanaf 1 september zijn terug te vinden op deze website van
de parochie ( www.parochieranst.be ).
Een nieuwe editie van de parochiegids is in omloop. Hierin kan alle informatie nagelezen worden.

Wat we de voorbije jaren hebben opgebouwd, willen we meenemen op onze weg opdat onze parochie een levendige geloofsgemeenschap blijft. Daarom is het heel belangrijk dat de verschillende werkgroepen of verenigingen met geestdrift en ‘goesting’ hun taak blijven opnemen.
Het parochieteam wil deze inzet zoveel als mogelijk ondersteunen. Misschien zullen we in de toekomst niet alles kunnen blijven doen wat we tot voor kort deden, maar zeker is dat onder de stuwing van Gods Geest ook nieuwe dingen zullen ontstaan of nieuwe initiatieven zullen groeien.
Het is het vaste voornemen van het parochieteam om hier in Sint-Pancratius  kerk te zijn op maat van onze mogelijkheden en gericht op de toekomst.

Namens het parochieteam van Sint-Pancratius
Peter Houlleberghs, diaken

                                                                                                        *** 

Hulpfonds Chilumba biedt opnieuw een jaarkalender te koop aan.
Je kan de kalender telefonisch bestellen (03/485 59 69 of 0476/31 88 08) en wordt dan thuis bezorgd of verstuurd. Je kan ook € 10 storten op rekening BE85 7310 0399 9506, Bic code : KREDBEBB van Hulpfonds Chilumba vzw, 2520 Ranst met de vermelding ‘Malawi kalender’. Een aantal kalenders zullen achteraan in de kerk liggen, met daarbij een spaardoosje, waarin je € 10 per kalender mag achterlaten.

     

                                             

 
 

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiŽle steun te verlenen.

***

    

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's en op het logo.)

           


                                                               
De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 58.420 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***

Flashmob Samen naar meer!             Ook op Kerknet: www.kerknet.be/organisatie/encounter-vlaanderen
Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Weekends voor koppels - “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf en je relatie.”
Op de website www.samennaarmeer.be vind je een aanbod van diverse weekends voor koppels.
Weekends voor koppels in de startblokken zijn voor recent of toekomstig samenwonenden, verloofden of toekomstige trouwers.
Weekends voor koppels in een duurzame relatie zijn voor reeds langer samenwonenden of gehuwden.
Weekends (midweek) voor seniorenkoppels zijn voor koppels die een actieve loopbaan achter zich hebben.
Op de website www.eenlevensamen.be vind je informatie over weekends voor holebi-koppels in een duurzame relatie.
Weekends voor jongeren -
“Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
De website www.kiesdanzelf.be richt zich tot jongeren van 18 tot ongeveer 32 jaar met een weekendaanbod voor die leeftijdsgroep.
Weekends voor alleenstaanden
- “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
Op de website www.mijneigenweg.be worden weekends voor alleenstaanden die ouder zijn dan 30 voorgesteld.
Encounter Vlaanderen -
Huis Ter Schelde - Notelaarstraat 14 - 2660 Hoboken    Tel. 03 825 83 23   
Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur - info@samennaarmeer.be

***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2015. Klik op het logo.

Op 3 december overleed Charles Tavernier, echtgenoot van Magda Missiaen.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 10 december om 10 uur in de parochiekerk.
Begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.

Op 7 december overleed Liliane Clays, weduwe van Pierre Chassarth.
De uitvaartliturvgie heeft plaats op zaterdag 17 december om 12 uur in Millegemkerk.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad.
We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***
Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek

(108) Liefde als Gods taal en woord

Waarom schrikken wij ervoor terug ons door God te laten beminnen?
Waarom zelfs die gedachte afwijzen en al het lijden van de wereld aanwijzen
om te bewijzen dat Gods liefde een illusie is?
Waarom moet de wereld eerst volmaakt zijn
vooraleer wij durven te geloven dat God van ons houdt?

Waarom schrikken wij ervoor terug ons door God te laten beminnen?
Waarom willen wij afstand houden?
Waarom telkens uitpakken met het doembeeld van onze fouten
en onze behoefte aan vergeving?
Waarom niet simpel gelukkig zijn omdat God van ons houdt?

Als God ons wil beminnen in een wereld zoals die is,
als Hij van ons wil houden zoals wij zijn,
onvolmaakt, struikelend, maar steeds op weg.

Als liefde nu eens zijn manier is om het lijden van de wereld mee te dragen.
Als liefde zijn manier is om ons te genezen, om ons weer heel te maken.
Als liefde zijn taal is, zijn Woord...
Waarom zouden wij er dan voor terugschrikken om Hem te antwoorden
in dezelfde taal, met hetzelfde woord? Hij heeft het in ons hart gelegd.

Manu Verhulst

***
                                                                        

Klik op het logo om de agenda van het ganse jaar (en verder) te bekijken.

Zie ook bij vieringen en op onderstaande logo's voor de activiteiten van deze instellingen.

  

 

 

 

 

 

 


                                                                                                             ***

Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. (Site onder extern beheer)

 • Winterconcerten in Millegemkerk - 31e concertreeks - Meer info 
 • Academie Voorkempen - Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven - Van 14 tot 16 uur - Toegang vanaf 13.30 uur – donderdag 8 december - Winterfeesten en gebak - André Delcart geeft uitleg over specifieke gerechten bij de vele feesten, hun oorsprong, mythes en gebruiken. Is Halloween ouder dan Allerheiligen? Waarom eten we pannenkoeken met Allerheiligen? Vanwaar komt de kerststronk, de legende van Sinterklaas, klaaskoeken, speculaas…? Een ‘lekker interessante’ lezing, die u niet mag missen. - André Delcart doet al jarenlang onderzoek naar het culinair erfgoed en de eetcultuur in Vlaanderen. Hij is gepassioneerd door voeding en geschiedenis.
 • Kerstconcert door het koor Olenzea o.l.v. Mark Thijs - Zondag 11 december om 15 uur - Sint-Pancratiuskerk Ranst -
  Kaarten in voorverkoop: € 12 (€ 9 -18j) - Ten voorcele van Hulpfonds Chilumba - BE85 7310 0399 9506 - Aan de kassa: € 14 (€ 10 -18j)
  Reservaties: 03 485 59 69 of 0476 31 88 08
 • De Gezinsbond Ranst presenteert op de eerste dag van de kerstvakantie zaterdagvoormiddag 24 december om 10.30 u: “Kikkerkusje”door het Reizend speeltheater Kip van Troje, kwakend smakend verteltheater voor 3- tot 8-jarigen met live-muziek, ook ouders en grootouders zijn welkom. Locatie: turnzaal Annuncia-instituut om 10.30 u, voor leden 5 euro/ niet leden 7 euro. Je mag een eigen zitkussen meenemen. Reserveren op greet.swaegers@skynet.be.

***

 • Boek van Mgr. Johan Bonny, Roger Burggraeve en Ilse Van Halst over relaties, huwelijk en gezin
  ‘Mag ik? Dank je. Sorry - Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin’ - Het is een hartelijke oproep om van gedachten te wisselen over relatievorming, huwelijk en gezin aan al wie in de pastoraal actief is, in school en opvoeding, en ruimer aan alle gelovigen en geïnteresseerden in onze samenleving. Uitgave Lannoo

  Zeven keer jezelf overstijgen - Geestelijke werken van barmhartigheid - Erik Galle - Uitgave Halewijn

  Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans

 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŁrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuÔet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2016