Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

Een site voor de kinderen!


 

 

 

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie


Klik hier voor de vorige commentaar.

Veertiende zondag door het jaar
Marcus 6, 1-6   Ongelovig Nazaret

Vers 3   'Is dat niet de zoon van de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en Jozef
en Judas en Simon en wonen zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.'


Ben ik supporter van al wat goed is in mijn gezin en familie?
Of blijven wij maar doen wat mensen altijd hebben gedaan?
Alleen maar geloven wie van ver komt?Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot ededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus hristus,
Vorst van Vrede en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en de rest van dewereld!

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

De spreker mag dan een dwaas zijn... als de luisteraar maar wijs is.

Vorige week:

Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.
Sören Kierkegaard 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat wij deelden, dat ons kracht geeft om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons, geïnspireerd door Hem, zullen inzetten oor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met Google Chrome of Microsoft Internet Explorer (6.0 of later).
Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

Welkom!

Laatste update: 3-7-15                                       ***                                       

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

Laudato si’
De nieuwe encycliek van Paus Franciscus heeft als titel “Laudato si’ (Geprezen zijt Gij)”,
woorden uit het Zonnelied van Sint-Franciscus van Asisi, en als ondertitel “over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis”.

Met een niet mis te verstane boodschap gaat de Paus de ecotoer op.

De encycliek is een hart onder de riem voor het initiatief Ecokerk dat ecologie verbindt met de christelijke spiritualiteit.

En Kerk en Leven droomt van een Belgische Kerk die haar ijsschots verlaat.

Voor het eerst in de geschiedenis is deze encycliek niet alleen gericht aan katholieken maar aan iedereen van de hele wereld.


Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!
De minister van Media, Sven Gatz, heeft besloten om de subsidies voor de levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen te schrappen. Eén van die omroepen
is de Katholieke Televisie- en Radio- Omroep (KTRO) die onder de naam Braambos radio- en televisieprogramma’s maakt. Met één pennenstreek wordt hieraan vanaf 1 januari 2016 een einde gemaakt. 
In Vlaanderen leven er toch minstens 1 miljoen mensen die – van dichtbij of van verre – een band hebben met levensbeschouwingen (katholieken, protestanten, joden, moslims, vrijzinnig-humanisten). Hun vertegenwoordigers spelen een belangrijke rol in talloze maatschappelijke debatten. Braambos zorgt sinds jaar en dag voor kwaliteitsvolle uitzendingen: reportages, interviews, documentaires.  
Wil de Vlaamse overheid zelf instaan voor een levensbeschouwelijke inbreng in de media of wil men de levensbeschouwelijke stem "neutraliseren"? Wie kan echter beter zorgen voor berichtgeving over levensbeschouwing dan de aanhangers daarvan zelf? Het is fundamenteel ondemocratisch om aan deze mensen, 
en dit van alle levensbeschouwingen,  hun stem in de openbare media te ontnemen. 
Wij protesteren met klem tegen deze gang van zaken en vragen de minister en de hele Vlaamse regering om terug te komen op dit besluit.

Hieronder vindt u de link naar een internetpetitie om te pleiten voor de handhaving van zendtijd voor de levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen.
Met daarbij twee verzoeken:
-  Wilt u, na lezing van de tekst (zie ook hieronder) zelf uw steun betuigen en tekenen?
-  Wilt u deze internetpetitie verspreiden in uw eigen kring, zo breed mogelijk?

http://www.petities24.com/stop_besparingen_levensbeschouwelijke_omroepen


OPMERKELIJK

Jezus roept leerlingen, geen kerkmensen

Aan het woord is Sake Stoppels, theoloog, in een interview met Emmanuel Van Lierde (Tertio nr 797)

De pastoraal- of praktische theologie handelt soms meer over management en leidinggeven dan over God. Daarom pleit ik ervoor de praxis meer theologisch te houden en niet louter strategisch te denken hoe we de kerk kunnen vertimmeren. We moeten altijd bij onze geestelijke grond beginnen. Veel te snel zijn we als kerk met activiteiten bezig. Als die niet aanslaan, denken we de zaken anders te moeten aanpakken. We doen dan iets nieuws. Maar de dieptevragen komen niet aan de orde.
Een collega noemde de gangbare aanpak de ABC-methode: actie, beleid en communicatie. Als het niet goed gaat met onze kerk, dan gaan we eerst nieuwe dingen uitproberen en acties opzetten. Daarna stellen we ons beleid daarop af. En als er nog tijd rest, dan houden we een geloofsgesprek, al komen we daar niet vaak toe. Draai die volgorde eens om. Back to basics betekent dat we beginnen met het geloofsgesprek. Wie is Christus voor ons? Zien we God aan het werk in ons leven? Wie zijn we en wat willen we als christenen? Als we een geestelijk fundament hebben, kunnen we daarop voortbouwen en ons profiel omschrijven.
Op dat mission statement kunnen we dan tot slot onze acties afstellen. Die omkering is vereist.

Zoals de apostelen behoren we de taal te spreken van de mensen met wie we omgaan. Tegelijk dienen we subtiel weer te geven waar onze overtuigingen verschillen. Je neemt de mensen waar ze staan, maar je laat ze daar niet. Je wilt ze verder voeren!
Als mensen enkel op sterke momenten in hun leven bij de kerk aankloppen zijn dat de uitgelezen momenten om contact met hen te leggen. Ik wou dat als predikant altijd goed en royaal doen, maar niet drempelloos. Mensen waaderen het trouwens als je op zo'n moment iets van hen vraagt. Een vrijblijvende kerk spreekt niet aan. Waar niets hoeft, gebeurt meestal maar weinig. Ze appreciëren het als je hen voor een duidelijke keuze stelt. Dat betekent dat je een goed gesprek met hen hebt over wat een sacrament of een ritueel behelst. We mogen onze gastvrijheid niet laten uithollen. We moeten echt beschikbaar zijn, niet opdringerig of dwingend, maar tegelijk laten doorklinken dat er meer is dan dat ene moment dat de moeite waard is.

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

"Godden Op Zondag" breidt uit!  Welkom bij "Godden Op Zondag +"
In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag, voor de viering van
11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren. Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht. Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van
"Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor geïnteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd!

 ***

Speciale omhaling "Kerkopbouw Bisdom Antwerpen"
Enkele weken geleden hebben jullie een speciaal nummer van "Kerk en Leven" gekregen. Daarin werd de werking van het CCV voorgesteld.
Dit (Centrum voor Christelijk Vormingswerk" (CCV), dat in elk van de Vlaamse bisdommen een eigen afdeling heeft, zorgt in elk van de bisdommen voor het vormen, begeleiden en ondersteunen van mensen die zich als vrijwilliger (v/m) inzetten in onze parochies.
In de toekomst zullen deze begeleiding en ondersteuning van wat de plaatselijke vrijwilligers  in onze parochies doen op gebied van catechese, liturgie, dienstbaarheid, verdieping, enz. alleen maar toenemen. Of onze parochies zullen blijven bestaan of zullen verdwijnen, ligt vanaf nu in de handen van de vrijwilligers.
De Vlaamse Overheid erkent het CCV als landelijke instelling voor socio-cultureel vormingswerk, gespecialiseerd op het domein van zingeving, wat ook een zekere subsidiëring insluit.
Toch blijft de financiële steun van de ganse christelijke gemeenschap noodzakelijk om een verdere goede werking te garanderen en uit te bouwen.
Ook op jullie steun wordt er gerekend.
Mogelijk hebben jullie reeds een bijdrage gegeven via een overschrijving (het speciale nummer van "Kerk en Leven" bevatte een overschrijvingsformulier).
Tijdens het weekeinde van zaterdag en zondag, 1 en 2 augustus, zullen we in onze kerken een  speciale omhaling houden (vorige jaren was dat bij ons in juni).
Jullie kunnen steeds een bijdrage geven via het rekeningnummer BE61 7440 5366 2817 van "CCV vzw", Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee.
Gelieve te vermelden: "Gift voor CCV in het Bisdom Antwerpen".
Een gift van minstens € 40 geeft recht op een fiscaal attest. Het fiscaal attest ontvangt men volgend jaar.
Men kan ook steunen door middel van een permanente opdracht en bv. maandelijks een kleine bijdrage storten.
Met veel dank, want het is heel belangrijk.
Marcel Van Peer, pastoor

Voorbereiding op de komende bisschoppensynode
In oktober 2015 wordt een volgende bisschoppensynode gehouden. Ter voorbereiding hiervan werd aan parochies gevraagd om na te denken over een aantal vragen betreffende het gezin. Deze vragen werden door het Vaticaan opgesteld.
Het bisdom nodigde ons uit om enkele vragen uit de lijst samen te bespreken en de bedenkingen door te sturen. Ons parochieteam en een aantal geïnteresseerde parochianen hebben hierover van gedachten gewisseld. Klik hier voor het verslag van de bespreking.

***

      

Zuster Raf in Guatemala
           Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.
Je vindt er ook de gegevens om finantiële steun te verlenen.

     ***


Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's.)

                                                              
      De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 42.900 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken; TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen. Bekijk een fotomontage van alle programma's.    
Meer info op www.zininrelatie.be   of   www.samennaarmeer.be
E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar Encounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden


***

Op 25 juni overleed Jeanne Hemans, echtgenote van André Van den Broeck..
De uitvaarliturgie heeft plaats op vrijdag 3 juli om 10 uur in de parochiekerk. Bergroeting vanaf 9.40 uur.

Op 14 juni overleed Rita Van Eccelpoel.
De uitvaartlliturgie heeft plaats op zaterdag 20 juni om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.30 uur.
Een avondwake wordt gehouden in de parochierkerk op vrijdag 19 juni om 19.30 uur.

Op 14 juni overleed François Apers.
De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 19 juni om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2014. Klik op het logo.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres! We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen:parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***


Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(98) Wie dan wel?

Als wij niet meer vertrouwen in de toekomst en in het onbekende, wie dan wel?
Als wij niet meer bereid zijn om radicaal te kiezen voor wat echt waardevol is, wie dan wel?
Als wij niet meer het kwetsbare behoeden, wie dan wel?
Als wij niet - ondanks het kwaad dat in de wereld geschiedt - hoopvol blijven, wie dan wel?
Als wij niet meer elkaar bemoedigen op de kruispunten van ons leven, wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen in ‘het idealisme’ van de kinderen en jongeren, wie dan wel?
Als wij niet meer voorleven en blijven zeggen ‘hoe het kan’ wie dan wel?
Als wij er niet in slagen de ideeën aan te dragen ‘met kansen op slagen’, wie dan wel?
Als wij er niet voor zorgen dat ‘de toekomst’ is geborgen voor de jongeren van morgen wie dan wel?
Als wij niet meer geloven dat God ons bij dit alles nabij is, wie dan wel?

(DPB Brugge - aanvangsbegeleiding nieuwe leraren en directies)

***

 Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier.  (Site onder extern beheer)
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • Fietszoektocht verenigt Ranst en Lier
  Vanaf 15 mei kan iedere liefhebber op zoektocht gaan via een fietsparcours dat Ranst en Lier verbindt. In Ranst kan men starten aan het gemeentehuis en in Lier aan het stadskantoor.
  De zoektocht heeft een sociaal tintje. Initiatiefnemer is Wereld-Delen, een regionale vrijwilligerswerking uit Ranst, die een antwoord tracht te geven op kansarmoede. In Lier en Ranst is de vereniging erg actief rond taalwerking, materiële hulp, diversiteit en integratie... De fietsgids geeft dan ook enkele uitweidingen over sociale thema’s. Maar het is een échte kijk- en zoektocht in landelijk gebied voor echte liefhebbers.
  Tot 15 augustus kunnen antwoorden worden binnengebracht en op 22 augustus, aansluitend bij de jaarlijkse barbecue in CC Den Boomgaard te Broechem, vindt de prijsuitreiking plaats.
  Een fietstochtgids kan men vanaf 15 mei verkrijgen tegen 5 euro (of 1 euro voor houders van een Gomorpas of Knoeselpas) bij het stadskantoor van Lier, op het gemeentehuis en het OCMW van Ranst, in het Sociaal restaurant Kome Nete in Lier en bij Fietsen De Beuckeleer en Velocratie in Ranst.
  Meer info vindt men alvast op de website www.wereld-delen.be.
 • KVLV - lees hier het maandblad van de maand mei 2015.
 • Godden in het gras - Zomerse picknick op het gras aan de kerk op 5 en 19 juli en op 23 augustus, na de viering van 11 uur. Iedereen is welkom! Breng je picknick mee, we delen en genieten van elkaars gezelschap.
 • Diocesane Lourdesbedevaarten 2015 -
       Zoals ieder jaar gaat de groep Ranst ook dit jaar mee met de diocesane bedevaart van Antwerpen naar Lourdes.
       En ook dit jaar willen wij de zaterdag voor het vertrek naar Lourdes dus zaterdag 11 juli om 17 uur in onze kerk een      bedevaartsmis houden. Iedereen is welkom en ieder krijgt de kans om zijn intenties in een mandje vooraan in de kerk bij de      offergang te leggen. Wij nemen deze intenties mee naar Lourdes en leggen ze neer bij Onze Lieve Vrouw.

       Er zal ook een mandje staan waar je een bijdrage kan inleggen om in Lourdes een kaars te kopen die door onze bedevaarders      naar de grot zal gebracht worden om bij Onze Lieve Vrouw te plaatsen. Wij danken U van harte voor je bijdrage.
       Onze bedevaarders vertrekken op donderdag 16 juli en komen terug op 22 juli.
       Voor meer informatie kan je terecht bij Fons Embrechts - tel. 03 485 53 07

 • Uitzonderlijk aanbod: Stilvallen op het HOF - Van 16 juli tot 26 juli 2015 is er plaats vrijgekomen in Hof Zevenbergen.
  Daarom bieden we aan ieder die wil de kans om enkele dagen te komen proeven van Natuur - Rust - Stilte - Vrije tijd - Vakantie.
  Je bepaalt zelf wanneer je komt, en hoe je de dagen invult. Je kan deelnemen aan de gebedsmomenten.
  Af en toe organiseren we een activiteit zoals een film, een wandeling, meditatie…… , waaraan je vrijblijvend kan deelnemen.
  De prijs is € 46,25 per dag in volpension. Daarin is inbegrepen: kamer, ontbijt, middagmaal, avondmaal en 2 x koffie/thee per dag.
  Lakens en handdoeken breng je best zelf mee, maar je kan ze ook ter plaatse huren.
  Inschrijven liefst via mail info@hofzevenbergen.be voor 5 juli.
  Vermeld daarbij je naam en adres, welke dagen je wilt komen en wanneer je wil aankomen en vertrekken (voor de maaltijden).
  We laten je dan zo snel mogelijk weten of er nog plaats is. Je bent van harte welkom!                       
  Hof Zevenbergen - Kasteeldreef 22 - 2520 Ranst - 03 205 65 70    www.hofzevenbergen.be

 • Malawi fandag - Op zaterdag 8 augustus 2015 zijn we al aan onze 5de Malawi fandag toe. We willen die namiddag graag een gezellige bijeenkomst organiseren met beelden en informatie over Malawi en ons project in Chilumba. De ondertussen afgestudeerde leerkrachten, die in het voorjaar 3 maanden stage hebben gedaan in onze ‘Happy’ school in Chilumba, zullen jullie laten genieten van hun ervaringen in Malawi. En de nieuwe stagiairs, die in januari 2016 vertrekken hopen we die dag ook voor te stellen. U bent welkom vanaf 14.00 u. in het ‘Seniorenlokaal’ in de Valkenlaan 1 te Ranst. Met dank aan het bestuur van Okra trefpunt Ranst, die de zaal gratis ter beschikking stelt. U hoeft zich vooraf niet aan te melden voor deze namiddag. De consumpties moet u natuurlijk wel betalen, maar de prijzen zijn democratisch. Aan het eind van de namiddag (vanaf 17.30 u.) is er gelegenheid om lekker te smullen ten voordele van het project. We zijn de catering van de ploeg van Jan Janssens erg dankbaar dat ze opnieuw voor een lekker maal zorgen.
  Op het menu staat : aperitief,  een lekker zomers soepje, lamsragout of kipblanquette (kip met gebakken spekjes en champignons) of een vegetarisch stoofpotje met als afsluiter een dessert. De prijs voor deze maaltijd is : 15 euro per volwassene en 8 euro voor kinderen tot 10 jaar. Voor deze maaltijd moet u zich wel vooraf melden, ofwel telefonisch 03 485 59 69 of 0476/31 88 08 ofwel via het invulformulier op de website www.hulpfonds-chilumba.be. Hartelijk welkom en weet dat u eet voor het goede doel.

 • Parochieontbijt Sint-Pancratius Ranst Op 6 september organiseert het parochieteam voor de vijfde keer het parochieontbijt. Na 5 jaar is het een vast item op de kalender geworden. Na een deugddoende vakantie  is het een prima gelegenheid om in een gezellige sfeer eens bij te praten.
  Maak het je gemakkelijk en kom ontbijten. Voor de prijs moet je het zeker niet laten. We houden het democratisch en vragen een bijdrage van € 6 per persoon met een maximum van  € 18 per gezin. Kleuters ontbijten gratis.
  We verwachten je tussen 8.30 u. en 11 u. in de refter van de gemeentelijke lagere school “De Knipoog”.
  Zij die wensen kunnen aansluitend deelnemen aan de viering van 11 u.
  De mensen die de viering van zaterdagavond 17 u.,  zondagmorgen 8 u. in de parochiekerk of de viering van
  9.30 u. in Millegem bijwonen, zijn natuurlijk ook uitgenodigd. Iedereen, jong en oud, groot en klein, is van harte welkom. Noteer alvast! Inschrijvingsstrook volgt.

 • Ziekendag op 9 september

 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 

 
       
Copyright © 2015