Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houllebergs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

Een jaar van barmhartigheid!
Lees hier meer!

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŽ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen
die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŽ en
de rest van de wereld!

Welkom aan de familie Ahmad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

 

Durf een afwijkende mening te hebben. Elke waarheid was eens een zonderlinge opvatting.
Bertrand Russell

Vorige week:

Zeg niet wat anderen willen horen. Zeg wat jij wilt zeggen.    
Henry David Thoreau

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze
te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht
Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren?
Klik hier voor informatie.
7-6-14

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                        Laatste update:24-3-2017


                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

 


Het Bureau van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) formuleert 6 adviezen bij het opstellen van een kerkenbeleidsplan.
Gepubliceerd op maandag 20 maart 2017 - 13:11
 
KERKNET-REDACTIE

#1 Het IPB-Bureau vraagt om het kerkenplan in samenspraak met het pastoraal plan te ontwikkelen.
#2 Het vraagt om keuzes te maken die de toekomst van de christelijke geloofsbeleving openhouden en dus niet enkel gebaseerd zijn op krimpscenario’s.
Kerkgebouwen mogen niet alleen bekeken worden in functie van de zondagsmis maar hebben een symbolische waarde en kunnen een zinvolle plek zijn voor zoekende, denkende mensen.
Wanneer de pastorale visie nog niet volledig duidelijk is, vragen we om geen onherroepelijke beslissingen te nemen maar aan te geven dat de toekomst van een kerkgebouw verder bestudeerd wordt.
#3 Het vraagt om met de nodige creativiteit op zoek te gaan naar gebruik, medegebruik en nevenbestemming van kerkgebouwen.
Naast de eigen catechetische en diaconale werking en de eredienst van andere christelijke denominaties, moet er oog zijn voor nieuwe projecten.
#4 Het vraagt om beslissingen i.v.m. de toekomst van kerkgebouwen in overleg te nemen.
Dat betekent dat er tijd genomen wordt om met de verschillende betrokken partijen aan tafel te gaan zitten en een gesprek te voeren. Concreet vragen we aandacht voor volgende gesprekspartners: de parochies, de scholen, de jeugdbewegingen, de middenveldorganisaties, de kerkfabrieken, de bevolking, het gemeentebestuur e.a.
#5 Het vraagt om een pastoraal plan en/of kerkenplan pas ter goedkeuring aan de bisschop voor te leggen wanneer het besproken is en gedragen wordt door een brede groep van de lokale gemeenschap.
#6 En ten slotte vraagt het IPB-Bureau om de genomen beslissingen hierover op een heldere en directe manier te communiceren aan alle betrokkenen.

***

VEERTIGDAGENTIJD Sint-Pancratiusparochie Ranst

Tijd om te bezinnen.
Tijd om te veranderen.
Tijd om te vernieuwen.
Veertig dagen Broederlijk Delen
en solidair zijn met het Zuiden.
We nodigen je uit om dit samen te beleven!

Op vrijdag 31 maart is er van 11 tot 16 u. koffiestop aan de pastorie.
Vanuit de werking van Broederlijk Delen bieden we ook dit jaar aan voorbijgangers een (h)eerlijk kopje koffie of thee aan.
Vrijblijvend: collectebus Broederlijk Delen.

Op zondag 2 april blijven we met zijn allen eten in de kerk
na de viering van 11 u.
We zijn culinair solidair met de mensen uit het zuiden!


Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen broederlijk delenAfbeeldingsresultaat voor afbeeldingen Broederlijk DelenAfbeeldingsresultaat voor afbeeldingen broederlijk delen

***


Een nieuw gezin in de Kromstraat


Misschien is het sommigen onder jullie al opgevallen dat er opnieuw bedrijvigheid heerst in het huis in de Kromstraat.
Gezien het potentieel van de woning en het feit dat dit soort grote woningen nauwelijks beschikbaar zijn, heeft Caritas rechtstreeks contact opgenomen met de eigenares en bekomen dat het huis nog gedurende 1 jaar verder kan gehuurd worden .
Ondertussen verblijft het Syrische gezin Alhejeh nu in het huis. Het gezin bestaat uit vader, een gehuwde dochter met haar man en zijn broertje van 10 jaar, een dochter van 14 en twee zonen van 10 en 7 jaar.  De oudste zoon en de vrouw zijn omgekomen in Damascus; ze werden bedolven onder het puin tijdens een bombardement.
De oudste dochter met haar man en klein broertje verblijven reeds meerdere maanden in België en spreken en begrijpen al wat Nederlands. De overige zijn sinds kort uit Griekenland, en in het kader van gezinshereniging, naar België over gekomen en spreken enkel Arabisch.
Op 3 maart bezochten we met een aantal mensen van de kerngroep, die destijds het gezin Ahmad hebben begeleid, het nieuwe gezin.  Het was een hartelijk welkom met koffie en thee en zelfgemaakte koekjes.  Gelukkig konden we rekenen op Aya van het gezin Ahmad om een aantal zaken voor ons te vertalen.  Magda, die een aardig woordje Grieks praat, had onmiddellijk een conversatie met de jongste dochter die tijdens hun verblijf in Griekenland had gestudeerd. 
Er was ook onmiddellijk interesse om de aangeboden hulp in verband met de Nederlandse lessen te aanvaarden; Magda en Joris zullen dit voor hun rekening nemen.  De kinderen keken allen zeer uit naar het schoolgaan, de jongste 3 jongens komen trouwens ook terecht in het Annuncia-instituut.  De twee families hebben onderling contact en als ervaringsdeskundigen wijst de familie Ahmad hen de weg in Ranst.  Het nieuwe gezin was zeer blij met de kennismaking en apprecieerde ten volle de ondersteuning die hen aangeboden werd. 
We hopen dat ze zich zeer thuis voelen in onze gemeente!

Nadine Boeren - maart 2017

***

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiŽle steun te verlenen.

Zuster Raf schrijft ons

Beste vrienden,
Begin november begon ik aan een brief met de vaste bedoeling die ruim voor Kerstmis klaar te hebben. 
Helaas bleef hij weer eens liggen.
Het was dan ook een bijzonder druk jaar. Ik ben, na het afscheid  van mijn medezuster omwille van gezondheidsredenen, intussen al een jaar alleen. Maar de werking van het dispensarium gaat gewoon verder.
Vorig jaar organiseerden we tweemaal een tweedaagse rond preventief borstkankeronderzoek. Telkens kwamen er een 80-tal vrouwen opdagen.  Voor dit project hadden we gelukkig hulp van een gespecialiseerd team.
Ook de normale raadplegingen gingen gewoon door, maandag tot vrijdag. In bepaalde periodes had ik gelukkig hulp van een jonge plaatselijke dokter. En verder is er natuurlijk de opvolging van de voorraad medicijnen en de administratie. 
Deze week vernam ik de mooie opbrengst van de driekoningenzangers, die ondanks de vrieskou weer van deur tot deur trokken. Ook ontving ik nog giften via SOS Scheut. Helaas is het niet mogelijk om iedereen een persoonlijk bedankbriefje te sturen. Sinds augustus ligt de post in Guatemala volledig stil en dat zal nog zeker tot einde maart duren.
Dit jaar zal ik in juli en augustus in België zijn en kan ik zeggen: tot ziens binnenkort!
Voor iedereen het allerbeste gewenst,
Raf Van Mechelen, ICM

Februari 2017

***
    

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's en op het logo.)

           


                                                               
De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 61.360 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***

Flashmob Samen naar meer!             Ook op Kerknet: www.kerknet.be/organisatie/encounter-vlaanderen
Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Weekends voor koppels - “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf en je relatie.”
Op de website www.samennaarmeer.be vind je een aanbod van diverse weekends voor koppels.
Weekends voor koppels in de startblokken zijn voor recent of toekomstig samenwonenden, verloofden of toekomstige trouwers.
Weekends voor koppels in een duurzame relatie zijn voor reeds langer samenwonenden of gehuwden.
Weekends (midweek) voor seniorenkoppels zijn voor koppels die een actieve loopbaan achter zich hebben.
Op de website www.eenlevensamen.be vind je informatie over weekends voor holebi-koppels in een duurzame relatie.
Weekends voor jongeren -
“Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
De website www.kiesdanzelf.be richt zich tot jongeren van 18 tot ongeveer 32 jaar met een weekendaanbod voor die leeftijdsgroep.
Weekends voor alleenstaanden
- “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
Op de website www.mijneigenweg.be worden weekends voor alleenstaanden die ouder zijn dan 30 voorgesteld.
Encounter Vlaanderen -
Huis Ter Schelde - Notelaarstraat 14 - 2660 Hoboken    Tel. 03 825 83 23   
Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur - info@samennaarmeer.be

***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2016. Klik op het logo.

 

Op 21 februari overleed Maria Wens, weduwe van Victor 't Syen.
De uitvaartliturgie heeft plaats op 1 maart om 10 uur in de parochiekerk.

Op 24 februari overleed Germaine Pellegroms, weduwe van Jozef Van Riel.
De uitvaartliturgie heeft plaats op 2 maart om 10 uur in Millegemkerk.

Op 25 februari overleed Simone Delafaille, weduwe van Leon Van der Velden.
De uitvaartliturgie heeft plaats op 4 maart om 10 uur in de parochiekerk.

Op 27 februari overleed Jef Dierckx, echtgenoot van Gusta Roosenbroeck.
De uitvaartliturgie heeft plaats op 7 maart om 10 uur in de parochiekerk.

 

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad.
We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***
Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(109) Als jullie vasten ...

Vasten... stilaan bewust worden van onze overvloed.
Vasten... een tijd van bekering, van loslaten en wegtrekken.
'Solidariteit' heet dat vandaag, en 'rechtvaardigheid' en 'broederlijk delen'.
Vasten is de weg naar de anderen toe.
Geen andere weg valt te bewandelen dan die van de solidariteit.
De handen in elkaar slaan, kleinen en groten, machtigen en zwakken.
Geen betere energie is er, dan die van het vertrouwen.
Woorden en daden vinden die mensen bij elkaar brengen, over alle grenzen heen.
Geen krachtiger daden zijn er, dan die van de liefde.
Getuigen van Gods droom worden en bouwen aan Zijn huis.
De weg van de vasten gaan, is passeren langs het smalle pad
van inzet voor de medemens.
Het is vechten tegen de legers van onbegrip,
en de paardenhoeven van de lachers en de ongenaakbare achter je laten.
De weg van de vasten gaan, is weten dat men de woestijn door moet
om zo het Land te bereiken.
De weg van de vasten gaan, is gaan, stappen en wandelen,
traag en bewust, een tijd lang.

***


                                                                        

Klik op het logo om de agenda van het ganse jaar (en verder) te bekijken.

Zie ook bij vieringen en op onderstaande logo's voor de activiteiten van deze instellingen.

  

 

 

 

 

 

 


                                                                                                             ***

Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. (Site onder extern beheer)

 • Winterconcerten in Millegemkerk - 31e concertreeks - Meer info 
 • Winterwandelen in het Land van Playsantiën - 26/3 Malle - Meer info
 • Lentebijeenkomst van de Katholieke Charismatische Vernieuwing op zaterdag 1 april in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle, Smekenstraat 61. Deze dag zal in het teken staan dat Jezus ook vandaag ons wil aanraken en genezen in onze pijn en verdriet.
  Priester Albert Franck zal ons op een heel eenvoudige manier komen vertellen over Gods genezende liefde voor ieder van ons.
  De dag begint om 9.30 u. en eindigt met een eucharistieviering om 17.00 u.
  Wij vragen om in te schrijven voor 10 maart bij Godelieve Vergaelen - 03 239 73 36 - 0476 91 85 48 - vergaelen.g@skynet.be.
  Inkom 20 euro, lunchbuffet inbegrepen. Dit bedrag kan je storten op rekening BE50 0018 0233 9418 op naam van 'Veni Creator'.
  Meer informatie: www.kcvvlaanderen.be
 • Passieconcert "En de moeder weende" door het Sint-Ceciliakoor o.l.v. Diane Voorspoels, begeleiding van Bea Gabriëls aan de piano, aangevuld met gastmuzikanten. Het concert gaat door in de parochiekerk op Palmzondag 9 april a.s. om 15 uur.
  Toegang vanaf 14.30 uur - Toegangskaarten: € 12 aan de kassa - In voorverkoop: € 10 bij de koorleden of via tel. 03 485 58 05 of ceciliaranst@gmail.com - Kinderen onder 12 jaar, gratis
 • Voorjaarsbloei in het Zevenbergenbos te Ranst, opennatuurdag op zondag 9 april 2017
  Natuurpunt Werkgroep Zevenbergenbos nodigt iedereen uit om kennis te maken met het natuurgebied Zevenbergenbos in Ranst tijdens het hoogtepunt van de voorjaarsbloei. Op zondag 9 april 2017 is het volledige natuurgebied vrij toegankelijk van 10 uur tot 17 uur.
  De uitbundige bloei van de bosanemonen, slanke sleutelbloemen en vele andere voorjaarsbloeiers in het Zevenbergenbos tovert het oude bos met majestueuze bomen om tot een uniek natuurlandschap.
  Er zijn verschillende activiteiten voorzien tussen 10 en 17 uur.
 • Een gezinswandeling met allerlei activiteiten voor kinderen. Vertrekken is mogelijk aan de Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105 tussen 10 uur en 15 uur.
 • Gratis geleide wandelingen met als thema o.a. de uitbundige voorjaarsbloei in het Zevenbergenbos.
  Vertrek van de wandelingen aan de Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105 om 10 uur, 11 uur, 13.30 uur
  en om 14.30 uur.
 • Een individuele wandeling via een bewegwijzerde wandellus met infoborden. Vertrek en aankomst aan
  de Drogenhofschuur.
  Er is een mogelijkheid om in te stappen in de wandellus aan het Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22.
  De route is toegankelijk voor kinderwagens, honden aan de leiband zijn toegelaten.
 • Een toelichting over solitaire bijen en het leven in en rondom een insectenhotel aan de vlaspoel achter
  de Drogenhofschuur om 11.30 uur en om 14 uur.
 • Natuurcafé “Drogenhofschuur” met warme en koude dranken, soep en pannenkoeken.
 • Parking: Schawijkstraat – Driepikkelhoeveweg (parking kerkhof Ranst). Fietsenstallingen zijn voorzien aan de Drogenhofschuur.
 • De Gezinsbond van Ranst organiseert een plantenruil op zondag 23 april bij Hilde Palinkckx-Herbosch Schawijkstraat 43 in Ranst -
  03 353 13 77 - hildeherbosch 1@hotmail.com .
  Plantenruil van boompjes, struiken, planten, zaaigoed, zaad, ... weggeven of ruilen. De plantenruil is gratis.
  Pannenkoeken, koffie en andere dranken zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen. De opbrengst gaat naar "Kom op tegen kanker" en "Think Pink".
 • De Gezinsbond van Ranst organiseert een garageverkoop in Groot Ranst op zondag 23 april.
  Tijd om je kelder en zolder leeg te maken. Alle spullen waar jij van af wilt, kun je te koop aanbieden voor een kleine prijs in de garage, op de oprit, … Dus geen gesleur met uw gerief. De verschillende adressen worden opgelijst en er bevindt zich een korte omschrijving van wat aangeboden wordt. Deze lijst kan gedownload of opgevraagd worden op zondag 10 april. Inschrijven vanaf 8 maart.
  Wie zich inschrijft (€ 3 voor leden – € 6 voor niet-leden) wordt opgenomen in een boekje met daarin naam, adres en een 5-tal lijnen met de te koop aangeboden goederen. Inschrijven voor verkoop kan tot en met 21 april op donderdag tussen 18.00 u. en 20.00 u bij Annie Michiels, Ranstsesteenweg 129 in Ranst 03 485 66 16 of op woensdag tussen 19.00 u. en 20.00 u. bij Katleen Zevenbergenlaan 25 in Ranst,
  tel. 0472 20 00 63. Iedereen die op zoek is naar interessante koopjes kan gratis op 23 april een boekje met de adressen van de deelnemers/plan bekomen op een van volgende adressen: Peeters Katleen - Zevenbergenlaan 25 in Ranst en Annie Heylen-Michiels - Ranstsesteenweg 129 in Ranst. Of op de website www.gezinsbond.be/ranst enkel op de dag van verkoop.
 • Het is weer zover, op zondag 16 juli vertrekt de bedevaart naar Lourdes en wij keren terug op vrijdag 21 juli.
  Hoe verloopt onze reis? Wij vertrekken met autocars vanuit Lier naar Tourcoing, daar aangekomen stappen wij op de HST-trein en in de late namiddag komen wij toe in Lourdes.
  Op dit ogenblik zijn er al twaalf personen van Ranst en Oelegem ingeschreven en er komen er nog bij.
  Ben je nog nooit in Lourdes geweest? Zou je graag eens meegaan? Neem dan gerust contact op met Fons Embrechts - tel. 03 485 53 07.
  Bij hem kan je met al je vragen terecht. Niet aarzelen, doen.
  Vriendelijke groeten. En tot kijk.
   

***

 • Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Zeven keer jezelf overstijgen - Geestelijke werken van barmhartigheid - Erik Galle - Uitgave Halewijn
 • Boek van Mgr. Johan Bonny, Roger Burggraeve en Ilse Van Halst over relaties, huwelijk en gezin
  ‘Mag ik? Dank je. Sorry - Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin’ - Het is een hartelijke oproep om van gedachten te wisselen over relatievorming, huwelijk en gezin aan al wie in de pastoraal actief is, in school en opvoeding, en ruimer aan alle gelovigen en geïnteresseerden in onze samenleving. Uitgave Lannoo
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŁrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuÔet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2017