Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

Een jaar van barmhartigheid!
Lees hier meer!

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 

 

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŽ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŽ en
de rest van de wereld!

Welkom aan de familie Ahmad!

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

De liefde is geduldig
en vol goedheid.
(1e brief a/d Korintiërs 13,4)

Vorige week:

Leiderschap is
mensen laten worden wie ze zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze
te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht
Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren?
Klik hier voor informatie.
7-6-14

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                       Laatste update: 27-08-2016                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

                           

Kathedraal voortaan gratis toegankelijk voor inwoners Provincie Antwerpen
Sinds 1 januari 2016 kunnen de inwoners uit de provincie de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen gratis bezoeken.
Op die manier wil de kathedrale kerkfabriek de provincie Antwerpen danken voor de vijftig jaar durende restauratie van het kerkgebouw, die de provincie in 2015 heeft afgerond.

***


Ons geloof vieren in Sint-Pancratius na de grote vakantie…

Op het einde van de grote vakantie gaat onze pastoor Marcel Van Peer op welverdiende rust.
Dat willen we passend vieren op zondag 11 september in en na de eucharistieviering van 11 uur. U bent alvast van harte uitgenodigd!
Maar ook na het vertrek van Marcel blijven wij een parochie. We willen een levendige gemeenschap blijven die haar geloof in Jezus Christus viert, verkondigt en beleeft. Het parochieteam werkt al verschillende maanden aan het herschikken van taken en verantwoordelijkheden in het vooruitzicht van de nieuwe situatie waarin we vanaf 1 september terechtkomen. Er is reeds heel wat geregeld: de permanentie op vrijdag blijft behouden; Godden-op-Zondag gaat creatief op zijn elan verder; gebedsleiders zullen uitvaarten verzorgen; wie zijn kind wil laten dopen of wie wil huwen zal dit kunnen doen; het materiële en financiële beheer in de parochie wordt georganiseerd. Over deze punten kan je in een volgend nummer van Kerk en Leven meer lezen. Maar nu eerst wat uitleg bij de manier waarop we de zondag willen vieren. Daarvoor hebben we hebben we een oplossing uitgewerkt die niet te veel verandert.
Hoe gaan we het aanpakken voor de zondagsvieringen?
Momenteel hebben we elk weekend in onze parochie drie eucharistievieringen in de Sint-Pancratiuskerk en één gebedsviering in de kerk van Millegem. Dat zal na de grote vakantie niet meer mogelijk zijn. Maar we willen ook niet overstappen naar een systeem van maar één eucharistieviering per maand in de Sint-Pancratiuskerk. Enerzijds omdat er nog andere mogelijkheden zijn. Anderzijds omdat in het kader van de vorming van een pastorale eenheid de afspraken over de plaatsen en de uren van de zondagsvieringen ook met de parochies van Broechem, Emblem en Oelegem moeten gemaakt worden. Dit proces van de vorming van een pastorale eenheid is nu – na de beide avonden Heen en weer tussen gemeenschappen – van start gegaan en zou zijn beslag moeten krijgen tegen 1 september 2017. Tot september volgend jaar willen we niet te veel veranderen aan de organisatie van de weekendliturgie in onze parochie. Daarom hebben we binnen het parochieteam, na consultatie van de parochieraad, beslist om vanaf 1 september 2016 het volgende te doen:

 • De viering op zaterdagavond om 17.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk vervalt. 
 • De viering op zondagmorgen om 8.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk blijft behouden, maar zal steeds een gebedsdienst met communie zijn, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
 • De viering op zondagmorgen om 9.30 uur in de kerk van Millegem blijft behouden en blijft een gebedsdienst met communie, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
 • De viering op zondagmorgen om 11.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk blijft behouden en zal steeds een eucharistieviering zijn, beurtelings voorgegaan door een priester uit de omgeving (t.w. Ivo Morael, Jan Helsen, Wim Selderslaghs, Alvi Vasquez of andere).

Met deze regeling blijft onze parochie ook na 1 september 2016 een vierende geloofsgemeenschap waar we op zondag ook eucharistie kunnen vieren.
Het is niet aangenaam afscheid te moeten nemen van een regeling die we gewoon waren en waarin we ons goed voelden.
Het zal van ieder van ons een aanpassing vergen. Vooral zal deze nieuwe regeling van de zondagsliturgie een veel grotere inzet vragen van veel vrijwilligers: de gebedsleiders, de predikanten, de ‘kosters’ … Voor deze inzet alvast onze hartelijke dank!!!

Namens het parochieteam van Sint-Pancratius
Peter Houlleberghs, diaken

Hoe gaan we het na de grote vakantie doen in Sint-Pancratius…
 
Zoals we hierboven reeds berichtten, gaat op het einde van de grote vakantie onze pastoor Marcel Van Peer op welverdiende rust.
Dat willen we passend vieren op zondag 11 september in en na de eucharistieviering van 11 uur. U bent alvast van harte uitgenodigd!
Maar ook na het vertrek van Marcel blijven wij een parochie. We willen een levendige geloofsgemeenschap blijven die haar geloof in Jezus Christus viert, verkondigt en beleeft. Over de organisatie van de zondagsvieringen hebben we een vorige keer reeds geïnformeerd.
Het parochieteam werkte verschillende maanden aan het herschikken van taken en verantwoordelijkheden in het vooruitzicht van de nieuwe situatie waarin we vanaf 1 september terechtkomen.
Hierover willen we nu informeren.
Voor vragen of inlichtingen kan je vanaf 1 september steeds terecht bij onze plaatselijke contactpersoon: diaken Peter Houlleberghs (Veldstraat 30 – 03/2255626).
Voor de gemeenschap in Millegem blijft Jan Van Haeren (Sint-Antoniusstraat 10 - 03/4856251) de coördinator.
De permanentie blijft op vrijdagnamiddag  van 15 u.  tot 18 u. en wordt verzekerd door Peter Houlleberghs en enkele vrijwilligers. Iedereen is steeds welkom en zal dan iemand op de pastorie (Gasthuisstraat 19 – 03/4750847) vinden voor een gesprek, voor een inlichting of voor een intentie...  Na afloop van de permanentie is er echter geen eucharistieviering meer.
De voorbereiding op het doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk blijft op een levendige manier verzorgd worden via Godden op Zondag. De coördinator hiervan is Peter Konings (Dullaard 21 – 03/4751847). 
Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich richten tot Marina Verhulst-Van Gansen (Tarwelaan 14 - 03/4759375).
Verloofden die willen huwen, kunnen zich richten tot Peter Houlleberghs (Veldstraat 30 – 03/2255626).
Voor uitvaarten kunnen begrafenisondernemers zich na de grote vakantie richten tot Bruno Jacobs (Nachtegalenlaan 8 – 03/4855805) om de nodige afspraken te maken.

Verdere gegevens over hoe we ons zullen organiseren en wat we zullen doen vanaf 1 september zijn terug te vinden op deze website van
de parochie ( www.parochieranst.be ). Tegen begin september zal ook een nieuwe editie van de parochiegids verspreid worden waarin alle informatie kan nagelezen worden.

Er zal vanaf 1 september natuurlijk veel veranderen. Maar wat we de voorbije jaren hebben opgebouwd, willen we meenemen op onze weg opdat onze parochie een levendige geloofsgemeenschap blijft. Daarom is het heel belangrijk dat de verschillende werkgroepen of verenigingen met geestdrift en ‘goesting’ hun taak blijven opnemen. Het parochieteam wil deze inzet zoveel als mogelijk ondersteunen.  Misschien zullen we in de toekomst niet alles kunnen blijven doen wat we tot voor kort deden, maar zeker is dat onder de stuwing van Gods Geest ook nieuwe dingen zullen ontstaan of nieuwe initiatieven zullen groeien. Het is het vaste voornemen van het parochieteam om hier in Sint-Pancratius  kerk te zijn op maat van onze mogelijkheden en gericht op de toekomst.

Namens het parochieteam van Sint-Pancratius
Peter Houlleberghs, diaken

Parochieontbijt op zondag 4 september 2016
Op zondag 4 september  organiseert het Parochieteam voor de zesde keer het parochieontbijt. Hiermee is het een vast item op de kalender geworden.
Na een deugddoende vakantie  is het een prima gelegenheid om  in een gezellige sfeer eens bij te praten. Maak het je gemakkelijk en kom ontbijten. Voor de prijs moet je het zeker niet laten. Net zoals de vorige jaren houden we het democratisch en vragen een bijdrage van € 6,- per persoon met een maximum van  € 18,- per gezin. Kleuters ontbijten gratis

We verwachten je tussen 8.30 u. en 11.00 u. in de refter van de gemeentelijke lagere school “De Knipoog”.
Zij die wensen kunnen aansluitend deelnemen aan de viering van 11.00 u.
De mensen die de viering van 8.00 u. in Ranst of de viering van 9.30 u. in Millegem bijwonen, zijn natuurlijk ook uitgenodigd.
Iedereen, jong en oud, groot en klein, is van harte welkom.

De praktische regeling is dezelfde als vorig jaar. Je hoeft niet op voorhand te betalen, je betaalt de dag zelf.
Inschrijven voor het parochieontbijt kan:
-  via mail naar gaegjanssens@gmail.com of met deze inschrijvingsstrook !
Het ingevulde strookje kan je in de bus van de pastorie steken, afgeven in de kerk of  bezorgen aan iemand van het parochieteam.
Omdat we tijdig alle aankopen willen doen, verwachten je inschrijving uiterlijk zondag 28 augustus. We kijken er naar  uit om jullie allen te ontmoeten op ons zesde parochieontbijt. Tot zondag 4 september!

                                                                         

 
 

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiŽle steun te verlenen.

***

    

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's en op het logo.)

           


                                                               
De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 55.375 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***

Flashmob Samen naar meer!             Ook op Kerknet: www.kerknet.be/organisatie/encounter-vlaanderen
Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Weekends voor koppels - “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf en je relatie.”
Op de website www.samennaarmeer.be vind je een aanbod van diverse weekends voor koppels.
Weekends voor koppels in de startblokken zijn voor recent of toekomstig samenwonenden, verloofden of toekomstige trouwers.
Weekends voor koppels in een duurzame relatie zijn voor reeds langer samenwonenden of gehuwden.
Weekends (midweek) voor seniorenkoppels zijn voor koppels die een actieve loopbaan achter zich hebben.
Op de website www.eenlevensamen.be vind je informatie over weekends voor holebi-koppels in een duurzame relatie.
Weekends voor jongeren -
“Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
De website www.kiesdanzelf.be richt zich tot jongeren van 18 tot ongeveer 32 jaar met een weekendaanbod voor die leeftijdsgroep.
Weekends voor alleenstaanden
- “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
Op de website www.mijneigenweg.be worden weekends voor alleenstaanden die ouder zijn dan 30 voorgesteld.
Encounter Vlaanderen -
Huis Ter Schelde - Notelaarstraat 14 - 2660 Hoboken    Tel. 03 825 83 23   
Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur - info@samennaarmeer.be

***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2015. Klik op het logo.

Op 5 augustus overleed 'Sooike' Adriaan Mols, weduwnaar van Virginia Hendrikx.
De uitvaartliturgie heeft plaats om donderdag 11 augutus om 10 uur in de parochiekerk.

Op 10 augustus overleed Jan Hendrik Peeters, echtgenoot van Colette Lindemans.
De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 17 augustus om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres! We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"! Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***
Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

                                                                                   
                                                                            (106) De vijf stappen van de geweldloze dialoog

De geweldloze dialoog gebeurt in vijf stappen, in deze welbepaalde volgorde:

 1. Ik erken en benoem het ‘transparant of lichtend’ deel bij de ander. De ander is niet alleen fout, vervelend, negatief.
  Ik verwoord eerst wat bij de ander positief en goed is. 
  Ik bevestig een ‘schaduwkant’ bij mezelf.
  Ik spreek uit waar ik tekortkwam, waar ik een fout maakte, waar ik onachtzaam of opdringerig was, waar ik bijdroeg tot het misverstand of iets deed wat minder geslaagd was. 
 2. Dan bevestig ik mijn positieve kant, mijn ‘transparant of lichtend’ deel. Ik benoem de waarden waarvoor ik sta.
 3. Pas dan komt de doorstreepte of minder gunstige kant bij de ander aan bod in de dialoog: een mogelijke fout of een tekort vanwege de ander, waardoor de relatie vertroebeld wordt.
 4. Op dat moment is de muur al aan het kantelen en komt langzaam een brug tevoorschijn die ‘de ander en mezelf’ weer verbindt. 
 5. Dan komt de vijfde stap, waarin het probleem dat er tussen mezelf en de ander is kort en goed benoemd wordt. Van daaruit kunnen we samen beginnen zoeken naar een constructieve oplossing.

Vrij naar ‘Gezinspastoraal’ (www.gezinspastoraal.be)

***

Klik op het logo om de agenda van het ganse jaar (en verder) te bekijken.

Zie ook bij vieringen en op onderstaande logo's voor de activiteiten van deze instellingen.

  

 

 

 

 

  

Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. (Site onder extern beheer)

 • Tentoonstelling: Waarom niet / Pourquoi pas van Herman van Veen - 25 juni t/m 25 september - vrije toegang - zaterdag van 14 uur tot 17 uur / zondag van 12 uur tot 17 uur - Sint-Anna-ten-Drieënkerk - Hanegraefstraat 1 - Antwerpen-Linkeroever
  Meer dan een tentoonstelling: een totaalervaring voor lichaam, ziel en geest. Alles is er, maar alles is er ook niet...
 • 68 Jaar Volksspelen - Vrijdag 26 augustus - Infostand op Ranst mEEts - Zaterdag 27 augustus – 10 uur jongerenvolksspelen op de speelplaats van de Gemeentelijke Lager school “De Knipoog”. Elke deelnemer heeft prijs! - 20 uur Herbergslalom, inschrijving vanaf 19 uur in het Gildenhuis. De spelen worden gespeeld in de herbergen Gildenhuis, Solsleutel, en Den Tablo.
  Maandag 29 augustus - vanaf 15 uur tot 19 uur volksspelen in de herbergen Gildenhuis, Solsleutel en Den Tablo. Om 19.30 uur volksspelen nagerecht aan het Gildenhuis, karamellen gooien waaraan prijzen verbonden zijn. Raadpleeg de huis aan huis folder.
 • Opendeur - Hof Zevenbergen Ranst - Zondag 28 augustus van 11 uur tot 17 uur -
  Verkennen van het huis en de werking - Tentoonstelling natuurfoto's - Voorstelling projecten - Kinderparcours: De prins en de draak -
  Hapjes en drankjes - 17 uur: stemmig vespergebed - www.hofzevenbergen.be
 • Tentoonstelling foto’s Zevenbergenbos van Dirk Dom Zondag 28 augustus 2016
  tijdens de opendeurdag van Hof Zevenbergen.

  Dirk Dom kreeg op z’n achttiende een Canon FTb spiegelreflexcamera van z’n ouders en
  het eerste dat hij ervoor kocht was een setje van drie voorzetlenzen. Hij begon bloemen
  te fotograferen. Twee jaar later had hij voldoende gespaard voor een heuse macrolens.
  Het Zevenbergenbos werd zijn vaste stek. Hij kent er iedere vierkante centimeter van.
  Hij fotografeert er nu veertig jaar. Dirk gebruikt een veelheid van fototoestellen en experimenteert voortdurend. Hij wandelt rond op zoek naar interessante onderwerpen
  en laat zich verrassen door mooi licht. Fotografie blijft zijn grote passie. Hij hoopt U met
  deze kleine tentoonstelling te tonen hoe uniek en ongelooflijk mooi het Zevenbergenbos is.
 • Zaterdag 10 september 2016 om 14 u. - 1ste Kubb-tornooi van KWB-Ranst
  KWB-lokaal in de Boerenkrijglaan - Kubb is een buitenspel met als doel het omvergooien van houten blokken door er houten stokken tegenaan te gooien. Het woord "Kubb" betekent "houten blok" in het Gotlands dialect van het Zweeds. Kubb kan kort worden omschreven als een combinatie van bowling, petanque en schaken. Belangrijk is dat IEDEREEN het spelen kan!
  We spelen met ploegen van minimum 3 en maximum 6 spelers. Je kan ook individueel komen… er is altijd een plaatsje om mee te doen!
  Inschrijven bij François: 03 485 65 55 of francois@kwbranst.be - Schrijf je met een ploegje in, ploegnaam opgeven a.u.b.
  Inschrijven en meedoen is gratis. Iedereen welkom!
 • Gebedsavond met jongerenband Crosswind
  Jongere én al wat oudere gelovigen samenbrengen om de Heer te danken en te loven om wie Hij is: dat is het doel van onze bijeenkomst in de Sint-Pauluskerk in Malle, op vrijdag 16 september. We proberen onze zorgen, angsten, onmacht, vreugden en pijnen aan Hem te geven, om ons te laten doordringen met Zijn liefde, met Zijn geest. Doorheen zang, gebed, een woord uit de Schrift, aanbidding, ontmoeting, ons laten raken met Zijn boodschap van liefde, vrede, verzoening, moed en kracht.
  De gebedsavond begint om 20.00 u. in de Sint Pauluskerk, Sint Pauluslaan 2 in Malle. Er is een ruime parking. Met openbaar vervoer is de kerk te bereiken via bushalte Dennenlaan. Deze avond wordt georganiseerd door de Katholieke Charismatische Vernieuwing.
  Wij zijn een stroming binnen de Katholieke kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de heilige Geest.
  De jongerengroep Crosswind is een worshipband ontstaan uit de jongerenwerking van de gemeenschap Maria-Kefas. De groep bestaat uit 7 enthousiaste jongeren die hun muzikale talenten geven aan de Heer. Hun roeping is door lofprijzing en aanbidding Jezus in heel Vlaanderen bij mensen te brengen. De naam Crosswind betekent: de Wind die van het kruis (Cross) waait.
  Contact: 03 636 04 40 www.kcvvlaanderen.be info Crosswind: www.tienerweb.be
 • Zaterdag 5 november om 19.50 u. Toegang vanaf 19.15 u. "In Flanders Fields" op de Antwerpse Linkeroever - Vredesconcert - Genummerde plaatsen: € 15 - € 20 vvk - Info en kaarten: www.eventueel.be - Hoe meer we leren over oorlog, hoe belangrijker zingen over vrede wordt. Coope, Boyes & Simpson, Britse a cepella groep - Thirty Old Men, gelegenheidskoor met 30 mannen - Klaroenblazers met The Last Posst - Fragmenten uit een uniek oorlogsdagboek verteld door Marc Fransen - Achtergrondbeelden uit de 'Grooten Oorlog' - Kruisweg met beelden & teksen uit W.O.I - Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Hanegraefstraat - 2050 Antwerpen

***

 • Zeven keer jezelf overstijgen - Geestelijke werken van barmhartigheid - Erik Galle - Uitgave Halewijn
 • Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans
 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŁrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuÔet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2016