Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

Een site voor de kinderen!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

Klik hier voor de voorgaande bijdragen
van het B-jaar

Pasen
Lc 24,13-35: De leerlingen op weg naar Emmaüs
Vers 31a: Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem!

Hoeveel broden hebben wij gebroken op de weg naar onze Emmaüs om herkend te worden als zijn volgelingen? Zou dat ons dagelijks brood kunnen zijn?Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot ededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus hristus,
Vorst van Vrede en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en de rest van dewereld!
Lees de brief van onze bisschop.

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Ons lichaam vraagt om voeding.
Wij geven het vaak alleen maar vulling. (M. Dubbers)

Vorige week:

Als we de mensen nemen zoals ze zijn dan doen we hen tekort.
Als we ze echter bevestigen in wie ze zijn dan maken wij hen tot datgene wat zij kunnen zijn. 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat wij deelden, dat ons kracht geeft om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons, geïnspireerd door Hem, zullen inzetten oor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met Google Chrome of Microsoft Internet Explorer (6.0 of later).
Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

Welkom!

Laatste update: 31-3-15                                       ***                                       

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.erbij.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

Lees hier de paasbrief van onze bisschop.

Antwerp 10 miles - Welzijnszorg werkt aan armoedebestrijding via drie pijlers:
1.     sensibilisatie via een jaarlijkse themacampagne (in 2014 was dit: onder bescherming van mensen in armoede),
2.     politieke actie (via politieke eisen in de campagne)
3.     projectensteun (aan lokale armoede organisaties).
Om dit alles te kunnen verwezenlijken moeten we rekenen op een sterke fondsenwerving aangezien we voor slechts 15%
gesubsidieerd worden vanuit de overheid. Eén van de acties in de fondsenwerving is het lopen van de Antwerp 10 miles.
Heb jij zin om je loopschoenen aan te trekken en je sportieve daad te laten sponsoren ten voordele van Welzijnszorg?
Loop dan mee met de 5km, de 10 miles of de marathon in Antwerpen op zondag 26 april.
Meer info vind je op onze website:  http://www.welzijnszorg.be/node/314 , waar je eveneens kan inschrijven.

***

OPMERKELIJK

Hoe kan de kerk leren denken in veelvoud?
Om te beginnen steekt de diversiteit al in de eigen traditie. Er is niet één verhaal over Jezus, maar vier evangeliën en de brieven van Paulus. Verschillende verhalen liggen samen aan de basis van het christendom. De religieuze en culturele verschillen waren talrijk in die vroegchristelijke tijd en joodse, Egyptische en Griekse tradities werden meegenomen in die nieuwe godsdienst. Je mag dus stellen dat het christendom ontstond uit syncretisme. Waarom is de kerk dan zo bang om veelheid toe te laten en niewe wegen in te slaan? Ik ben voor een polyfone theologie die meerstemmigheid toelaat en zich niet angstig afbakent egenover alles wat anders is. Het is belangrijk dat onze gemeenschappen verschillen toelaten in hun midden. We kunnen leren van elkaar en moeten niet bevreesd zijn voor die horizonsverruiming.
                                                                                                                                   Manuela Kalsky, theologe, in Tertio nr. 776-777

LUC DE VOS overleden op 29 november - Bekijk en beluister het interview door Checkpoint TV, een hommage aan de betreurde grote Vlaamse zanger.
Klik hier!
                En hier voor interview rond "troost", en hier voor een getuigenis over "leven en dood."

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

"Godden Op Zondag" breidt uit!  Welkom bij "Godden Op Zondag +"In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag, voor de viering van 11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren.Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht. Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van "Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor geïnteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd!

Overweging bij de "vastentijd"
Er bestaat een heel ernstig spel: «Wat zou ik meenemen, wat zou ik absoluut nodig hebben om te blijven leven, als ik me zou moeten beperken, als het erom ging te blijven bestaan?” De vastentijd zou zoiets kunnen zijn, voor het geval dat dit spel ernst zou worden. Je leven herdenken en herinrichten…
‘Eigenlijk zou ik mij wel een en ander kunnen ontzeggen. Veelal zoek ik toch maar genot zonder er bij na te denken, uit gewoonte. Als ik nu eens wat minder geld uitgaf aan… ?’
Ik ga te vanzelfsprekend mijn eigen gangetje zonder veel om de anderen te geven. Als ik nu eens wat attenter omging met…?’
‘Ik zou mijn dag beter kunnen indelen. Dan krijg ik misschien wat meer tijd voor…?’
Mensen zoeken in hun leven naar geluk. Dat is niets nieuws. Maar wat is dat ‘het ware geluk’? Er komen zoveel boodschappen op ons af die allemaal pretenderen het echte geluk te vertegenwoordigen. Maar niet elke boodschap van geluk brengt mij ook het geluk. En of dit nog niet genoeg is, deze zoektocht toont ons eveneens onze eigen beperktheid en zwakte, waar we vaak niet mee geconfronteerd willen worden. Wie echt op zoek is naar wat hem ten diepste tot geluk kan brengen mag hier niet van weglopen. Bij momenten is dit heel confronterend. In je zoektocht naar dit geluk merk je maar al te vaak dat de antwoorden die je tegenkomt bij momenten een ernstige inspanning van je verlangen of zelfs vragen dat je je leven een nieuwe wending geeft. Niet voor niets noemen we de veertigdagentijd
een tijd van bekering. Het is pas doorheen deze zoektocht dat we een antwoord vinden op wat echt in ons leven telt en aansluit bij
wie we zijn. Zo kunnen we stappen vooruit zetten en ontdekken wat de kern van ons leven is.
Enkele wijsheden uit landen van de derde wereld:

De glimlach die je iemand schenkt, keert naar je terug. (uit India)
Wie geen tijd heeft voor anderen, is armer dan een bedelaar.(uit Nepal)
Als iemand op zijn eentje droomt, blijft het maar een droom.
Als velen gezamenlijk dromen, wordt dit het begin van een nieuw leven. (uit Brazilië)

We hopen dat deze veertig dagen je inspiratie geven om je leven eens met een andere bril te bekijken.
                                                                                                                                                      Greet Van Genechten

***

Voorbereiding op de komende bisschoppensynode
In oktober 2015 wordt een volgende bisschoppensynode gehouden. Ter voorbereiding hiervan werd aan parochies gevraagd om na te denken over een aantal vragen betreffende het gezin. Deze vragen werden door het Vaticaan opgesteld.
Het bisdom nodigde ons uit om enkele vragen uit de lijst samen te bespreken en de bedenkingen door te sturen. Ons parochieteam en een aantalgeïnteresseerde parochianen hebben hierover van gedachten gewisseld. Klik hier voor het verslag van de bespreking.

Koffiestop op 20 maart
Ondanks het gure weer hielden vele mensen even halt om een lekkere warme koffie of thee te drinken, sommigen zelfs om een frisse fruitsap!
Hartelijk dank aan alle milde gevers, want er werd zelfs 213 euro bijeen gedronken!
Ook hartelijk dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maakten! Ga naar het webalbum voor foto's!

Biechtvieringen
Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en verdieping, een tijd van bekering, een tijd om ons toe te keren tot de diepste kern van ons leven, om anderen en de Ander echter te ontmoeten. Het is ook een tijd van solidariteit. Naar het einde van deze Veertigdagentijd toe moeten we ons de vraag durven stellen: wat brengen we van dat alles terecht in ons leven? We doen dat bewust en uitdrukkelijk in de Biechtvieringen van volgende week. We nodigen iedereen uit in de Biechtvieringen tijdens de Goede Week. Op dinsdag, 31 maart, is er Biechtviering om 19 u., verzorgd door Femma. Op woensdag, 1 april, verzorgt Ziekenzorg de Biechtviering om 14.30 u., met aansluitend Eucharistieviering. Uiteraard is iedereen uitgenodigd in de beide vieringen.

WITTE DONDERDAG IN DE PAROCHIE VAN RANST
Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal met Voetwassing om 20 u. Na deze viering is er gelegenheid tot stil gebed.
In deze viering zijn de parochianen van Broechem speciaal uitgenodigd. We heten hen van harte welkom!

GOEDE VRIJDAG: BEZINNING VANUIT DE KRUISWOORDEN VAN JEZUS EN STILLE TOCHT
Op meerdere momenten willen we op Goede Vrijdag het lijden en kruisdood van Jezus gedenken.
Om 15 u. is er in de kapel van de pastorie een bezinning rond de Kruiswoorden van Jezus (met dia's).
's Avonds gaan we de Kruisweg van Jezus ook langs de straten van onze parochie. Het lijden van Jezus en van zo vele
mensen gedenken we niet alleen binnen in de kerk, maar ook erbuiten. Daar toch, in het gewone leven van elke dag, hier en elders, moeten mensen vaak hun eigen "kruisweg" gaan. Daarom dragen we tijdens deze tocht naast het kruis van Jezus ook de kruisen
van vele mensen.
We gedenken het lijden niet om het lijden... Voor ons christenen is er ook steeds de weg verder, de weg van Toekomst, de weg van Opstanding.
Daarom ontsteken we bij de kruisen, die we meedragen, licht als teken van hoop.
We vertrekken deze "Stille Tocht" aan de kerk om 20 u. en we eindigen in de kerk.
Dit jaar gaat deze “Stille Tocht” langs de volgende straten; Berkenlaan, Dennenlaan, Wilgenlaan, Kasteeldreef, Boswijk, Vaartstraat, Zevenbergenlaan en Lindenlaan. We vragen aan de bewoners van de huizen waarlangs we gaan, een lichtje aan te steken voor het raam of in de voortuin. Dat is een teken van verbondenheid tussen wie deelneemt aan de “Stille Tocht” en wie niet meegaat: Het is een teken van ons samen beleefd geloof.

PASEN IN ONZE KERKEN VAN RANST
Op Paaszaterdag wordt de Paaswake tweemaal gevierd. Om 20 u. is de Paaswake-Gezinsviering in de Sint-Pancratiuskerk. In de kerk van Millegem is de Paaswake-Gebedsviering ook om 20 u.
Op Paaszondag zijn de vieringen zoals op zondag: om 8 u. in Sint-Pancratiuskerk; om 9.30 u. in de kerk van Millegem; om 11 u. in Sint-Pancratiuskerk.
De Paaswake-Gezinsviering zal door het Gezinskoor verzorgd worden. Op Paaszondag zal het Sint-Ceciliakoor de Eucharistie van 11 u. verzorgen.
We danken beide koren voor hun inzet bij het verzorgen van de Paasvieringen.
We danken allen die de vieringen van de Goede Week in onze twee kerken hebben voorbereid.

EUCHARISTIE OP TWEEDE PAASDAG
Tweede Paasdag is een vrije dag. Waarom zouden we dan niet de tijd nemen om samen te komen en de Opstanding van de Heer te vieren. Die dag vieren we Eucharistie om 11 u. in pastorie (Gasthuisstraat19).

***

           

Zuster Raf in Guatemala
            Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.
Je vindt er ook de gegevens om finantiële steun te verlenen.

     ***


Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's.)

                                                           
      De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 40.500 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ooknognaar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken; TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen. Bekijk een fotomontage van alle programma's.    
Meer info op www.zininrelatie.be   of   www.samennaarmeer.be
E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar Encounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden

***


Op 4 maart overleed Marcel Verhaegen.
De uitvaartliturgie had plaats op vrijdag 13 maart om 10 uur in de parochiekerk.

Op 11 maart overleed Cesarine Adolfina Peleman, weduwe van Gerard Hoogewijs.
De uitvaartliturgie had plaats op 17 maart om 10 uur in de parochiekerk.

Op 21 maart overleed Marcel De Pooter, echtgenoot van Emilienne Gerené.
De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 26 maart om 10 uur in Millegemkerk.

Op 23 maart overleed Karel Van der Elst, weduwnaar van Irene Cami.
De uitvaartliturgie heeft plaats op 28 maart om 10 uur in Millegemkerk.

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2014. Klik op het logo.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres! We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen:parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***


Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(96) De graankorrel

Elke graankorrel is een rijke belofte, hij draagt de hele wereld in zich.
Hij draagt de weelde van het bloeiende koren over goudgele schuren vol graan, het brood voor de mensen.
De graankorrel is als het gebed van een mens in de nacht.
Hij levert zich over aan onbekende machten in de zachte en warme geborgenheid van moeder aarde,
waar hij in een stille omhelzing sterven gaat om in vruchtbaarheid open te barsten tot nieuw leven.
Hij levert zich over. Hij kent de donkerte van de aarde. Hij voelt de warmte van de zon.
Hij drinkt de zaligheid van de regen. De graankorrel ziet nooit de aar maar hij gelooft er in.
De weg van de graankorrel, is de weg van ieder mens om tot volle ontplooiing te komen.

***Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier.  (Site onder extern beheer)
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • Biechtviering - 31 maart om 19 uur - Organisatie Femma
 • Biecht- en eucharistieviering - 1 april om 14.30 uur - Organisatie Ziekenzorg
 • Witte Donderdag - 2 april - eucharistieviering met voetwassing om 20 uur
 • Goede Vrijdag - 3 april - Bezinning rond Jezus' lijden - om 15 uur in de kapel van de pastorie -
  Op Goede Vrijdag volgen we de weg van het kruis. Om 15 uur gedenken we Jezus' kruisdood. Wij willen stilstaan bij
  de "zeven kruiswoorden" die Hij sprak alvorens zijn leven te geven en onze ziel verlossing te bieden.
 • Goede Vrijdag - 3 april - Stille tocht met bezinning om 20 uur
 • Paaszaterdag - 4 april - 18.30 uur Goz - Paaswake, gezinsviering om 20 uur - eveneens in Millegemkerk
 • Paaszondag - 5 april - eucharistie om 8 uur - om 11 uur met opluistering door het Sint-Ceciliakoor - 9.30 uur gebedsviering in Millegemkerk
 • Paasmaandag - 6 april - 11 uur eucharistie in de kapel van de pastorie
 • Diocesane Lourdesbedevaarten 2015
  Elk jaar zijn er vanuit ons bisdom 2 Diocesane Lourdesbedevaarten. Omdat er ook deelnemers zijn uit onze federatie vermelden we alvast de data: Meibedevaart: 21-26 mei met HST    -   22-25 mei met vliegtuig
  Julibedevaart (ook voor andersvaliden en jongeren) o.l.v. Mgr. Bonny
  16-22 juli met HST    -  17-20 en 17-24 juli met vliegtuig
  U kan bij ons aansluiten individueel of in groep.
  De voornaamste eigen liturgische vieringen staan in het teken van het jaarthema van Lourdes: “Lourdes, de vreugde van de zending”.
  Inlichtingen: Hof ter Lo 8 bus 2, 2140 Borgerhout - Tel. & fax: 03 218 92 21 - Open op dinsdag en donderdag 14-17 uur vanaf 3 februari
  e-mail: info@dba-lourdes.org  -    ww.dba-lourdes.org
   ***

 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Rober Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2002