Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie


 

1e zondag van de advent
Lc 21,25-28.34-36  
Uw verlossing  komt nabij.
Vers 28c   
Want uw verlossing komt nabij!

Wat een verschil tussen
iets verwachten
of iemand verwachten!
Iets verwachten is gewoon wachten, wat geduld oefenen!
Iemand verwachten is ver-wachten: een vrouw in verwachting verandert haar manier van leven (eten en drinken en gewoontes).

Kiezen wij in deze Advent voor dat wachten op datum 25/12, een feest of verwachten wij Iemand: dat kind dat ons verlost?
Kunnen wij niet dan pas ontdekken waartoe wij willen verlost worden?
Wat een verschil?

 Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŰ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŰ en
de rest van de wereld!

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Wees nooit degene die verdriet veroorzaakt bij anderen,
maar wees de oorzaak van
de glimlach op hun gezicht.

Vorige week:

Het is gemakkelijk om flexibel te zijn als je geen ruggegraat hebt.

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze
te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat
wij deelden, dat ons kracht geeft
om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons, ge´nspireerd door Hem,
zullen inzetten oor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

Welkom!

                                                                                                                                                            Laatste update: 27-11-2015
                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

Paus Franciscus nodigt uit
Paus Franciscus roept de ganse kerkgemeenschap op om een jubileumjaar van de barmhartigheid te vieren en dit onder het bijbels motto
“Barmhartig zoals de Vader”.
Tijdens dit jubileumjaar organiseert het bisdom Antwerpen opnieuw een bedevaart naar Rome en dit in de tweede week van het paasverlof van
maandag 4 tot vrijdag 8 april 2016.
Onze bisschop nodigt ons allen uit om mee te gaan. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Word vrijwilliger tijdens het buitengewoon Jubeljaar
Paus Franciscus heeft een buitengewoon Jubeljaar aangekondigd, een Heilig Jaar van de barmhartigheid, dat van start gaat op 8 december 2015
en wordt afgesloten op 20 november 2016.
Op verschillende plaatsen in ons bisdom zullen in de loop van het jaar activiteiten plaatsvinden in het kader van het Jubeljaar van de Barmhartigheid.
We hopen dat vele mensen ter plaatse mee aan de kar trekken.
We willen u nu alvast laten weten dat de kathedraal een centrale rol krijgt: op vraag van Paus Franciscus wordt een heilige Deur geopend.
Elke dag kunnen daar pelgrims terecht tussen 14 u. en 16 u.
Daarom gaat de kathedraal nu reeds op zoek naar vrijwilligers om permanentie te voorzien en pelgrims te ontvangen. Misschien is dit wel iets voor u?
Als u geïnteresseerd bent, verwelkomen we u graag in de kathedraal op zondag 29 november. Van 15 u. – 16.30 u. organiseren we een infomoment voor alle vrijwilligers.
U kan u zich aanmelden als vrijwilliger in de kathedraal, aan het secretariaat van de kathedrale parochie:

St.-Pietersstraat 1, 2000 Antwerpen     parochie@dekathedraal.be     03 213 99 60     Hartelijk bedankt

Bart Paepen
Bisschoppelijk vicaris

Laudato si’
De nieuwe encycliek van Paus Franciscus heeft als titel “Laudato si’ (Geprezen zijt Gij)”,
woorden uit het Zonnelied van Sint-Franciscus van Asisi, en als ondertitel “over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis”.

Met een niet mis te verstane boodschap gaat de Paus de ecotoer op.

De encycliek is een hart onder de riem voor het initiatief Ecokerk dat ecologie verbindt met de christelijke spiritualiteit.

En Kerk en Leven droomt van een Belgische Kerk die haar ijsschots verlaat.

Voor het eerst in de geschiedenis is deze encycliek niet alleen gericht aan katholieken maar aan iedereen van de hele wereld.

 

OPMERKELIJK

Alleen in diep respect voor de ander als ander en in de waarachtige beleving van de eigen identiteit zijn geweldloze dialoog en authentieke vrede mogelijk zonder overheersing en zonder geweld, maar ook zonder neerbuigende of recupererende vriendelijkheid.  Roger Burggraeve


Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

"Godden Op Zondag" breidt uit!  Welkom bij "Godden Op Zondag +"
In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag, voor de viering van 11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren. Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht. Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van "Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor ge´nteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd!

Plechtige Chrismaviering
Goede vrienden,
Op dinsdag 22 maart 2016 gaat Mgr. Johan Bonny om 19  uur voor in de plechtige Chrismaviering in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Tijdens deze eucharistieviering wordt de olie bereid en gezegend waarmee de sacramenten van het doopsel, het vormsel, het priesterschap en de ziekenzalving tijdens het komende jaar zullen toegediend worden in heel ons bisdom.
De Chrismamis ging in het verleden door op Witte Donderdag in de voormiddag. Om zoveel mogelijk mensen uit ons bisdom de kans te bieden om deze mooie en symbolisch sterke liturgie bij te wonen, verenigd rond onze bisschop, gaat de Chrismamis in 2016 door op dinsdagavond in de Goede Week. Graag nodigen wij in het bijzonder priesters, diakens, pastorale werk(st)ers, en medewerkers van parochies, federaties, toekomstige pastorale eenheden, gemeenschappen en bewegingen uit.
Dank om dit alvast in uw agenda te willen noteren.
Met vriendelijke groeten,
Olivier Lins – Privésecretaris van de bisschop

 

               Advent 2015

               Tijdens de advent willen we in onze parochie en levende adventskrans maken. We laten vier kaasen rondgaan, één in elke windrichting.

           Klik op de kaarsen voor meer info.

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAKENWIJDING - Interview met Peter Houlleberghs
Op zondag 6 december wordt Peter Houlleberghs diaken gewijd door bisschop Johan Bonny. 
Dit was een uitgelezen aanleiding om met Peter in gesprek te gaan! Om het in televisietermen te zeggen : ”Wie is Peter? Wat doet hij? Wat drijft hem?!”  Op een herfstige oktoberochtend zetten we
ons rond de tafel. Het werd een boeiend interview, hieronder leest u het vervolg van vorige week.

Opnieuw welkom, Peter! We vallen maar meteen met de deur in huis.
Wat betekent geloven voor jou?

“Laat me eerst vertellen wat geloven voor mij NIET is: het op last van anderen aannemen van een
aantal waarheden of een moreel gestuurd activisme. Wat ik doe en geloof borrelt uit mezelf op. Wat geloven voor mij dan WEL is? In de eerste plaats één grote bevrijding! Ik kan en mag aanvaarden dat ik niet mijn eigen oorsprong ben of toekomst. Ik ben geen “selfmade-man”, dat is niet mijn verdienste. Vele anderen werkten daaraan mee: mijn ouders, de vele mensen die me vormden en met me op weg gingen. Ik kreeg zo veel gaven, onverdiend. Daar ben ik erg dankbaar om. God en de mensen reikten me een taal aan, ik mag ze spreken. Zo ervaar ik ook mijn toekomst: ook wat na mij komt, zal immers gave zijn. Dit leven is nooit zinloos of doodlopend. Ik krijg het in handen en geef het door. Dit is voor mij het fundamentele  vertrouwen van geborgen te zijn bij God. Tussen oorsprong en toekomst mag ik ten volle leven.
Ik voel me geroepen om zo veel mogelijk te werken met de gaven die ik kreeg om zo de liefde van God handen en voeten te geven. Geloven is voor mij dus een werkwoord, elke dag opnieuw.”

Is het dat wat je ook benoemt als je roeping?
“Ja! Voor mij gaan denken en doen hand in hand. Ik vertelde reeds (zie vorige week) dat het net dàt
was waarnaar ik reeds als jongere op zoek was. Niet alleen maar beschouwen maar ook deelnemen,
bijspringen, helpen, … op een manier die binnen mijn mogelijkheden ligt.  Als jongere was dit binnen
de parochie in Tervuren. Later, in Brazilië, kreeg ik daartoe nog veel meer de kans. Ik voelde dat dit
mijn weg was… Leonardo Boff sprak een geloofstaal waarin ik dit herken."

Toch wachtte je tot nu om op die roeping in te gaan?
“Ja en nee, ik zie het anders. Wanneer ik nu terugkijk, besef ik dat de roep er steeds was. In Brazilië werd deze zelfs benoemd door Dom  Aloïsio Lorscheider, de toenmalige aartsbisschop van Fortaleza. Hij vroeg me op de man af of ik geen diaken wou worden. De vraag is toen zeker binnengekomen maar ik heb er niet op geantwoord. Ik was er niet mee bezig in mijn hoofd, was volop actief en… ging, zonder het te beseffen, reeds in die richting. Later kwam het soms ter sprake met mijn vrouw Marina (Heyse). Maar steeds werd de roep weer geparkeerd. Marina luisterde en gaf me het vertrouwen: mijn weg zou zichzelf wel uitwijzen! En dat was zo: de jaren brachten rust en rijping…
Toen paus Franciscus werd aangesteld, ervoer ik een nieuwe wind in de kerk die mij deed smelten. Deze paus doet oplichten wat ook mij nauw aan het hart ligt: een hartelijkheid, warme aandacht en toewijding voor de zwaksten onder ons. Is het niet dat wat ook Jezus ons toonde?!
Deze keer gaf ik wel antwoord op de roep. En hier sta ik nu: aan de vooravond van mijn wijding tot diaken. Diakonaat betekent: je ten dienste stellen vanuit de liefde van God. Ik voel dat dit is wat ik wil en ik zeg "ja!”

Je roeping is dus een lange weg?
“Zeker! Ik zie het zo: de weg heeft mij gekozen. Het leven zelf zet mij op een bepaalde weg en dat geeft een goed gevoel. Ik ervaar tevredenheid met mezelf. Ondertussen kneedt en vormt de weg mij steeds verder. Zo krijgt de bedding gaandeweg steeds verder vorm en wordt de horizon steeds duidelijker. Voor mij is het Gods weg. Daarom vind ik de benaming “mensen van de weg” voor christenen zo’n mooie term. Het zegt alles over het leven zelf. Het is geen fatalisme maar een opeenvolging van bewuste keuzes.”

Wie gaat er mee op je weg?
“In de eerste plaats mijn gezin! Voor hen was deze stap dan ook geen heel grote verrassing. Ze kennen mijn levensvisie. Ze steunen mij, ook hierin. Dat is fijn. Maar daarnaast gaan nog vele anderen met mij mee: sommigen van op een afstand, anderen dichtbij. Ik kreeg vele fijne reacties op mijn besluit, ook vanuit de parochie. Het doet enorm deugd om te ervaren dat je in je keuze gedragen wordt. Het geeft moed en vertrouwen. De kerk is een kerk van mensen. Zolang gelovigen elkaar opzoeken en elkaar helpen om de persoon van Jezus beter te leren kennen en doen, zal ze zin en betekenis hebben. Ik wil graag, samen met velen, op zoek naar een taal om de liefde van God te spreken en doen."

Dankjewel Peter! We danken je nogmaals voor deze getuigenis en wensen je graag het allerbeste toe op jouw en onze weg!

Ter info :

 1. Op zaterdag 21/11 geeft Bart Paepen uitleg bij de wijdingsritus.
  Iedereen is welkom in de kathedraal van Antwerpen van 14 tot 16 uur.
 2. Op zondag 6/12 wordt Peter, samen met 5 andere kandidaten, gewijd en gezonden door bisschop Johan Bonny. Iedereen is welkom in de kathedraal van Antwerpen om 15 uur. Nadien ben je uitgenodigd op een receptie in het Sint-Jan Berchmanscollege.
 3. We onthalen Peter ook graag feestelijk in onze eigen parochie op zondag 3 januari tijdens de viering van 11 uur. Aansluitend heffen we graag samen het glas!


Peter Houlleberghs diaken

Op zondag, 6 december, zal Peter Houlleberghs uit onze parochie door onze bisschop tot diaken gewijd worden in de kathedraal van Antwerpen. De viering begint om 15.00 u. Daarna is er receptie, waarop iedereen is uitgenodigd.
Samen met de bisschop nodigt hij ons allemaal uit voor dit heel belangrijk moment in zijn leven. Hopelijk zullen we zijn wijding met velen vanuit onze parochie meevieren. Meerdere jaren reeds heeft Peter op een belangrijke wijze bijgedragen tot de opbouw  van onze parochie; hij zal dat in de toekomst op veel ruimere schaal blijven doen.
Onze aanwezigheid bij zijn diakenwijding is niet alleen een teken van onze dankbaarheid voor wat hij reeds gedaan heeft, maar vooral een uiting van onze grote verwachtingen naar de toekomst toe. Als het mag, Peter, nu reeds een grote Proficiat. Marcel Van Peer  


OPROEP i.v.m. de kerststal van Millegemkerk

Lees hier!

 

Godden op Zondag +    29 november 2015    Gelukkig Nieuwjaar !!! 
Op de eerste zondag van de Advent begint in onze kerk het nieuwe jaar. Bij nieuwjaar horen dromen, wensen en goede voornemens.
Het is een moment waarop de droom luider spreekt dan de gewoonte van alledag. We durven hopen dat morgen anders en beter zal zijn dan vandaag, dat er het komende jaar iets meer gerealiseerd wordt van het visioen dat sinds mensenheugenis ons roept’. We wensen elkaar dan ook het allerbeste toe en maken voornemens om er echt werk van te maken.
Maar, wat dromen wij? Wat is het visioen dat ons roept en aanspreekt? Wat verwachten wij als christenen voor morgen of overmorgen?
Wat willen we elkaar toewensen? Welke zijn onze voornemens om aan onze dromen te werken?
Over deze vragen willen we samen in gesprek gaan uitgaande van het aanstekelijke toekomstvisioen van de profeet Jesaja.
Waar? In de pastorie, Gasthuisstraat 19 te Ranst      Wanneer? Op zondag 29 november 2015 om 9.30 u., met aansluitend de viering van 11 u.
Na de viering brengen we samen een toast uit op het nieuwe jaar.

 

DRINGENDE OPROEP
Als christelijke gemeenschap kunnen en mogen wij niet onberoerd blijven bij de tragedie die vele Syrische vluchtelingen moeten ondergaan.
Gevolg gevend aan de oproep van onze Paus Franciscus en onze Bisschop Johan Bonny willen wij in onze parochiegemeenschap de mogelijkheden onderzoeken om een erkend Syrisch gezin tijdelijk een onderdak te geven, te helpen bij de integratie en hun een warme parochiegemeenschap te laten ervaren.
Als eerste en heel belangrijk punt is het vinden van een woning of een appartement welke wij willen huren en eventueel  inrichten.
Dit in samenwerking met Caritas welke ons hierbij kan helpen.
Voor alle verdere informatie mag u vrijblijvend steeds contact opnemen met onderstaande personen.
Bruno Degeyter-Van Lommen  Eksterlaan 23  tel. 03 485 64 43
Nadine Boeren-Verheyen  Broechemlei 73  tel. 03 475 14 06
Peter Houlleberghs-Heyse  Veldstraat 30  tel. 03 225 56 26

Avent en "Wereld-delen"
In de Advent confronteert Welzijnszorg ons elk jaar met de armoede dicht bij ons. Dit jaar worden we uitgenodigd te werken aan "een toekomst zonder armoede" en we steunen de Actie van Welzijnszorg.
"Armoede dicht bij ons..." Soms vergeten we weleens dat die armoede nog veel dichterbij is dan we meestal denken. Tijdens de vieringen van volgende zondag, de eerste zondag van de Advent, zullen twee vrijwilligers van "Wereld-Delen van Broechem ons vanuit hun ervaringen vertellen hoe zij geconfronteerd worden met de armoede hier bij ons. Vele mensen weten niet zo veel over "Wereld-Delen... daarom zullen zij ook de werking van "Wereld-Delen" voorstellen. We danken hen voor hun getuigenis.

                                                                                                                   
                                                                                                                ***

      

Zuster Raf in Guatemala
           Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.
Je vindt er ook de gegevens om finantiŰle steun te verlenen.

     ***


Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's.)

                                                            
      De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 47.500 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN,
voor koppels in de startblokken; TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden;
SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels.
Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen.
Bekijk een fotomontage van 
alle programma's.     Meer info op www.zininrelatie.be   of   www.samennaarmeer.be
E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar Encounter      
Lees meer over
Boegbeeld van Marriage Encounter overleden


***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2014. Klik op het logo.

Op 13 november overleed Maria Verhaegen, weduwe van de heer Vic Van Winckel.
De uitvaartliturgie heeft plaats op vrijdag 20 november om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 23 november overleed Ronald "Ronny" Verbinnen, echtgenoot van Simonne Leysen.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 28 november om 10 uur in Millegemkerk te Ranst, Sint-Antoniusstraat. Begroeting vanaf 9.45 uur.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres! We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"! Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***


Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(100) Het gezicht van de Ander

Het gezicht van de Ander doet dubbel goed: het bevrijdt me uit de betrokkenheid op mezelf
en geneest me uit mijn zelfgenoegzaamheid en arrogantie.
Domheid is niet het tegendeel van intelligentie,
het is die vorm van intelligentie die ieder de maat neemt en elk nieuw begin in een bekend draaiboek smoort.
Alleen een kwetsbaar ik kan van zijn naaste houden.
Het meest uitdagende aan de medemens is niet dat hij een rivaal is, maar dat hij een gezicht heeft;
lastig is niet zijn veronderstelde vijandschap, zijn dreigende kracht, maar het bevel dat zijn berooidheid me oplegt.
Juist omdat ik niet alleen de broer van mijn broer ben, maar zijn hoeder (Kaïn en Abel),
borrelt de neiging in me op om daar een halt aan te roepen, het verlangen om die veeleisende band te verbreken.
Het Kwaad is de opstand, het verzet van de afgezette vorst - het ik – tegen zijn afzetting door de Ander.
Ik koester geen spontane haat tegen mijn medemens
(evenmin koester ik haat omdat een hels en almachtig systeem me daartoe brengt);
wat ik in hem haat, is dat hij mijn spontaniteit onherroepelijk ter discussie stelt.
Wat ik zo lastig vind, is dat ik hem mijn excuses moet aanbieden.
Samenlevingen worden volwassen
op het moment dat ze de zorg voor de Ander uitroepen tot grondslag van hun gemeenschap.

Alain Finkielkraut  (Uit ‘De wijsheid van de liefde’)

 Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier.  (Site onder extern beheer)
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • Reizende tentoonstelling "De Groote Oorlog in grote lijnen" van 6 tot 26 november
  Vrij toegankelijk op zaterdag namiddag tussen 15 en 17 uur - afwisselend in de kerken van de verschillende deelgemeenten.
  -Zat. 14 november kerk van Broechem -Zat. 21 november kerk van Emblem -Zat. 28 november kerk van Ranst
  Mogelijk ook in groep te bezoeken op aanvraag via cultuur@ranst.be
  Tentoonstelling ‘De Groote Oorlog in grote lijnen’: een reizende expo over de periode 1914-1918
  De Provincie Antwerpen ontwikkelde samen met het Instituut voor Veteranen-NIOOO, de tentoonstelling ‘De Groote Oorlog in grote lijnen’: een reizende expo over de periode 1914-1918. De tentoonstelling richt zich op jongeren en is bedoeld om in schoolverband te bezoeken.
  Er wordt gezorgd voor de nodige omkadering zodat ze ook geschikt is voor andere doelgroepen. In een veertigtal mobiele panelen worden de oorlogsgebeurtenissen op internationaal en Belgisch niveau weergegeven, aangevuld met lokale verhalen en beelden uit de provincie Antwerpen. Een begeleidende brochure doet dienst als handleiding voor leerkrachten, gidsen en andere begeleiders.
 • De Gouden Handen van Ranst is een vereniging die alle creatievellingen van de gemeente samenbrengt onder één dak. Iedereen die in zijn hobby op zoek is naar gelijkgezinden kan bij ons lid worden.
  Vanzelfsprekend willen we in de eerste plaats de inwoners uit Broechem-Emblem-Oelegem-Ranst bereiken, maar iedereen is welkom!
  Op 28 en 29 november hebben wij weer onze jaarlijkse tentoonstelling waarop onze leden hun kunstwerken voorstellen aan het publiek.
  Van aquarel schilderen tot schilderen op zijde, het zelf maken van wenskaarten, prachtige schilderijen, professionele fotografie, je kan het allemaal op onze tentoonstelling vinden.
  Praktische gegevens Hobbyvereniging Gouden Handen
  Onze leden tonen hun mooiste werken: thema “Van Hobby tot Kunst” - zaterdag 28 nov. 11-18 u. -  zondag 29 nov. 10-18 u.
  Gildenhuis Broechem, Pertendonckstraat 14 - Gratis inkom - Info: Ludo Geluykens - ludogeluykens@skynet.be - 0478 450 150
 • Vlaamse ouderenzorg met toekomst – 10 december 2015 -  Bernadette Van den Heuvel, stafmedewerker Zorgnet Vlaanderen
  Nieuwe evoluties en trends met betrekking tot de zorg van oudere personen die thuis, in een residentiële voorziening of in het ziekenhuis verblijven. Raadzaal van het gemeentehuis, Liersebaan 12,  2240 Zandhoven - Aanvang 14 u.    Einde 16 u.    Toegang vanaf 13.30 u.
  Tijdens de pauze is er koffie, thee of frisdrank. Okraleden € 5 -  niet leden € 7
 • Wonderlicht - Live luisterspel verteld door Jessie De Caluwe, muzikaal begeleid door Jean Bosco Safari en Liv Van Aelst -
  Parochiekerk Broechem - 12 december om 19.30 uur - toegang vanaf 19 uur.
  Toegangskaarten in voorverkoop € 15 (aan de kassa € 20) - G. den Bok 03 485 75 23 of 0474 69 13 82
 • Kerstconcert "O Holy Night" - Sint-Ceciliakoor Ranst - Onder leiding van Diane Voorspoels - Gevariëerd kerstprogramma met het Klein Kerstoratorium (Huub Oosterhuis) en diverse liederen i.v.m. advent, grote componisten, kerst in Europa en de wereld, gospels, kerstwensen en klassiekers - Verschillende solisten - Zondag 20 december om 15 uur in de parochiekerk -
  Toegangsprijs € 12 aan de kassa, in voorverkoop € 10 bij de koorleden of tel. 03 485 58 05 - Kinderen -12 j. gratis

 • Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans
 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŘrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezu´et, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright ę 2016